Nemzetközi Szemle, 1981 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Szerkeszti a szerkesztő bizottság A szerkesztő bizottság elnöke: Péter Jené­ Főszerkesztő: Patkó Imre ISSN 0134-1103 A kiadásért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Szerkesztőség: Steindl Imre utca 6. Budapest Pf. 127. 1366 Telefon: 110-697 Kiadóhivatal: Révay utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Műszaki szerkesztő: Szilvássy György Előfizethető minden pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám: 215—11529), a Posta Központi Hírlapirodánál (József nádor tér 1. Budapest 1900) Telefon: 180-855 (pénzforgalmi jelzőszám: 215-9616), továbbá bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és a kézbesítőnél. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, Budapest Előfizetési díj fél évre 36,- Ft, egész évre 72,- Ft. Az utolsó kézirat 1980. december 5-én érkezett a Zrínyi Nyomdába 81.2529/2­01­0 Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató A világgazdaság­­ ENSZ-nézőpontból (összeállította: Patkó Imre) 85 NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 91

Next