Népakarat, 1957. február (2. évfolyam, 26-49. sz.)

1957-02-24 / 46. szám

fAoltlndry Gzetlai EZ A VALÓNK A szomorúak szeppent szellemi szimatával szemezgetem szeméremmel a szavakat kőmíves módra — olyan alázattal mintha lövedék tépte dómon gyógyítanám szavak szerszámjával sebhelyeitől a falakat reszketve meg ne karcoljalak én is: Hazám! Felmérhetetlenségtől tárgytalanná vált szenvedésünk, mert már oly nagy, hogy ege alatt élünk és súlytalanná sírt gyászoló lényünk már nem is érezzük, hogy benne elégünk és az izzásban pattanó keretből omló pernye-árnyakként kilépünk. Mégis ez a valónk: magyarok vagyunk, egyetlen földi életformánk e táj adta keret és szinte mindegy, hogy itthon könnybe fúlunk vagy idegenben idegen rajtunk szánva nevet, mert ez a levethetetlen cellafalunk e társtalan nyelven beszélt szavakba ágyazott rabság mely elől sehol nem rejtek számunkra a világ. A közelben a magyar téli éjben egy kutya 'panasza töri meg a csendet, hallgat a hó — nem tapossa meg senki csak betűkkel indulok meg én nem tudom kihez, hova, merre? de hallom, hogy valahol egy világgá ment magyar álmában anyjával beszélt ... és ettől nincs nyugtom, Szendrei József: Göndör már a Tisza háta Göndör már a Tisza háta, A vén fűzfa, mint a pásztor, mintha nagy juh-falka menne,nyugodtan néz a Tiszára, ezüstszőrű pajkos fallca, földig lelóg a szakálla, hosszú úton, végtelenbe, haja borzas, talán álmos, gomolyogva, csengettyűzve felette már madár szálldos, legelni a Nagykunságra. s törzsén lóg a szeder-ostor. VALÓSZÍNŰTLEN,*#^ hépék—az életből ellesve NEM MINDENNAPI VÁLÓPEREK ♦ILYEN NINCS. AZ ÉLET ÉGÉ ; SZÉN MAS-«, mondta tanítóm hajdanán — lehettem úgy második ! kisiskolás —, amikor a tanóra vé­gén eléje tettem legkedvesebb fogalmazványomat. Érdemes taní­tóm ugyanis nem túlságosan érté­kelte az egyéniséget. Könyör­telenül áthúzta a valószínűtlen­nek látszó sorokat. Pedig talán ezekre voltam a legbüszkébb. Most is szabályos »válóper ri­portra« indultam. Általános, jel­lemző képet kellett volna alkot­nom. De miután — ha jól tudom — pillanatnyilag a pszihoanalitikusok és szociográfusok világszerte azon iparkodnak, hogy hivatalosan is összeállítsák a válóperek okait, fajtáit s miután — az öreg taní­tómtól kapott lecke ellenére — ma is az egyéniséget kedvelem, kutatom mindenben, így inkább kikerestem néhány »határesetet-« a válóperek világából. ítéljék meg: mindcnnapiak-e, vagy sem? * íme, elsőnek K. I. esete. Fiatal fiú, alig húszéves. Menyasszonya van, s szépen keres az üzemben, ahol dolgo­zik. Egy este — talán azért, mert éppen összeszólalkozott menyasszonyával, vagy mert egyedül akart szórakozni — íarw^tt r><T\r V)lld<lÍ Cllk-Koloncosok már a bokrok, rekettye, meg rezgőnyárfa, gyenge füvön hemperegnek, a nyáj mellett berzenkednek, mint a pásztorok kutyája, a vigyáznak az ezüstnyájra. Halad a nyáj hosszú útján, de nincs együtt még a falka. Minden tócsa göndör bárány, legelnek a Tisza táján, a Jászságon, a Kunságon, méltóságos nagy síkságán. Hosszú útján csobog, csenget a sok göndör apró hullám. A kis tócsák felfigyelnek, összefutnak, utat lelnek s köd előttem, köd utánam, göndörödnek a Tiszában. Hajnal Gábor: Az olvadás zenét Az éjszakában már az olvadás zenél, aludni nem tudok, figyelek éberen, a megállíthatatlan, zengő csobogás a csendet halkan átöleli s dalra hív. Oly karcsú ívben száll az éjben örömöm, mint csalogányok szívszakasztó éneke, ölelő karok, csókok íze felragyog, míg csorog, csobog, nevet künn az olvadás s én úgy fogom át hajló gyöngyszín derekad, minden ízemmel vágyva izmos testedet, mintha a tavaszt váró boldog féltekét ölelném felszikrázó csillagok alatt. Ét*** MOZIK MŰSORA Február 21—27-ig VÉRES CT (Jugoszláv film): TOLDI (Bajcsy-Zs. út 36) f4, h6, 8; FELSZABADULAS (Flórián tér 3) 3, n6. f8; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) de. ÍIO, fl2. f2. - AZ ÉN FELELŐSSÉGEMRE (román film): VÖRÖSMARTY du. (Ollői út 4) n4. n6. n8; UGOCSA (Ugocsa u. 10) h4, h6, h8, vas. h2: FÉNY (Ujpe&t) du. 4. 6. 8; DUNA (Fürst Sándor u. 7) h3, 5, n8; 2ő-től PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18. szám) csak délelőtt 9. 11. 1. - MESE A 12 TALÁLAT­RÓL (magyar film): PUSKIN prol. (Kossuth Lajos utca 18. szám) 3. 5. 7; SZIKRA prol. (Lenin kör­út 120) 3. 5. 7; SZABADSÁG du. (Bartók Béla út 64) f4. f6. f8; TÁN­CSICS (Csepel) n4, f6. h8; BRIGÁD (Pestlőrinc) 5. n8. szombat, vasár­nap h3-kor is: ATTILA (Budafok) f5, f7, vas. f3-kor is; ROZSA FE­RENC KULTÚROTTHON (Gorkij fa­sor 60) f6. f8, vas. f4-kor is. — SZEGÉNY SZERELMESEK KRÓNI­KÁJA (olasz film): URANIA prol. (Rákóczi út 21. szám) 3. negyed 6, fél 8; MUNKÁS (Kápolna utca 3/b) 3. 5. 7; HUNYADI (Kispest) f4. fél 6, háromnegyed 8. — HALLÓ, ITT GABRIELLA (olasz film): KOS­SUTH (Váci út 14) n3. 15. h7; TATRA (Pesterzsébet) f4. h6. 8; JÓ­ZSEF ATTILA (Rákospalota) n6. f8. szombat, vasárnap 3-kor is: MŰ­VÉSZ de. (Lenin kő'út 88) 9. II. 1; HALADAS (Bartók Béla út 130) h4, fél 6. háromnegyed 8; vasárnap h2-kor is: DÓZSA (Róbert Károly kőrút 59) f4, f6. Í8; METRÓ (Egye­tem utca 9. szám) 24-én 3. 5. 7, 25-én fél 6. 8. - TÁNC ÉS SZE­RELEM (argentin film): VÖRÖS­MARTY prol. de. (Ollői út 4) nlO. n12 n2: MŰVÉSZ du. (Lenin körút 88) 3. n6. f8; SPORT prol. (Thö­köly út 56) 3. n6, (8; NYOMDÁSZ SZÁKSZERVEZET (Kölcsey u. 2) 5, 7, vas. 3-kor is; MÁJUS I (Mártí­rok útja 55) f4. háromnegyed 6. 8. v»sárnap negyed 2. — BERLINI RO­MÁNC (német film): ZUGLÓI (Am gr u 26) f4. f6. f8: SZtBADSACi (Újpesti 15. h7, vas. '3-kor Is; KÁRPÁT (Csillaghegy) fél 4. fel 6. vasárnap fél 2. csütörtök szünnap. — GYÖKEREK (mexikói film. 16 éven felüli): TINÓDI (Nagymező u. 8) 25-től 3. 5, n8; DUNA (Fürst Sán­dor utca 7) prolongálva 24-Ig h3, 5, n8. — Magyar hfradd. I. az. Sporthíradó. Futball meseországban pro!., DÉL-KINA TAJAIN: HÍRADÓ (Lenin körút 13) 9—22 óráig folyta­tólag. — Magyar híradó, 1. sz. Sporthfradó. Futball meseországban. Pusztai Ítélet; TOLDI (Bajcsy- Zs. út 36) flO-től f4-ig. — Magyar híradó. 1. sz. Sporthfradó. Futball- Meseországban, Muzsika, muzsika: FÉNY (Újpest) flO-töl f4-ig. Első szerelem (francia film, 16 éven felüli); SZIKRA (Lenin körút 120. szám) csak délelőtt 9, 11. 1. — Hyppolit, a lakáj (magyar film): BASTYA du. (Lenin körút 8) 4, 6, 8; BALASSI (Pestimre) f6, f8, vas. f4-kor is: BÉKE (Rákospalota) 5, 7, vas 3-kor is; KELEN (Kelen­­völgy) 6, 8. vas. 4-kor Is. csütörtök szünnap; KOSSUTH (Cinkota) 21- 24-ig f5. f7. vas. f3-kor is; PETŐFI (Nagytétény) n6. f8. vas. 3-kor is. — Vfzkereszt (színes szovlet film): BEM du. (Mártírok útja 5/b) f4. f6. f8. — Éjszaka lányai (francia film, 16 éven felüli): BETHLEN (Bethlen G. tér 3) prol. 3. n6. f8; BASTYA de. (Lenin körút 8) 10. 12. 2; TA­NÁCS prol. (Szent István körút 16) flO f 12. f2, f4. f6. f8; JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7) f3. h5. 7; MEDOSZ Móricz Zsigmond Kultúr­otthon (Jókai u. 2) f5 h7; VÖRÖS­MARTY KULTÚROTTHON (MAVAG. Delej u. 51) 24, 26-án 5. — Ro­meo és Júlia (színes szovjet film): GORKIJ (Akácfa u. 4) f4. f6, f8; KÖZPONT! TISZTIHAZ (Váci u. 38) 24-én délelőtt II, 26-án 4. 6, 27-én 4. — Nincs Irgalom (olasz film 16 éven felüli): AKADÉMIA (Ollói út 101) f4. h6, 8. vas. f2-kor is; SZABADSÁG (Csákvliget) 22— 24-ig 5. 7. vas. 3-kor is. csütörtök szünnan; TERV (Pestújhely) 21 24-ig f4. f6. 18. — Pármai kolostor I—II. (francia film): ALKOTMÁNY (Újpest) 3, f7. rászdába, ahol meglehetősein gyakran terem a szerelem a parányi asztalok között. Han­gulatvilágítás, jazz, ital, s egy nő, aki borongásán »-a feledést keresi«. Leül az asztal mellé, s fél árbocra eresztett szem­pillákkal csacsog a legényke körül. Az asztalom nyugvó kézre hamarosan ráfonódik egy másik. Mire kivilágosodik, ott» bak­tatnak szépen az anyakönyv­vezető felé. Az utcáról felszed­nek két embert, aki a bolond­ság kedvéért vállalja a tanúsa kodást, s szépen megvárják, míg kinyit a tanács. Az anya­könyvvezető még szabódik, mert látja, hogy nincs min­den rendben. (A fiú kicsit ita­los, a nő meg legalább 12 év­vel előbb jött a napvilágra.) El akarja küldeni őket, ám azok hajthatatlanok. Különösen a nő erösködik, hogy »►holnap el­utazunk, szükségünk van a házasságlevélre«. Az anya­könyvvezető rááll. Eltelik még egy nap, s az ifjú legényke felébred és ki­józanodik — a nászágyban. Rémülten tekint jobbra-balra, ♦ s mint aki ájulásból eszmél, 1 riadtan kap fejéhez. Már késő. Így lett rövid 24 óra lefor­gása alatt egy szerelem nél­­w küli feleség, s egy hatéves • fiúcska birtokosa. Az asszony ugyanis kisfiát is a fiatal férj személyi igazolványába íratta. S ráadásul a fiú el sem me­het, mert a télikabátjával a nej átszaladt a közeli zálog­házba, hogy legyen miből ebé­det főzni. Szó ami szó, válás lett a do­logból. Mégpedig viharos vá- J lás, ami elhúzódott hat hóna- 5 pig. Közben a póruljárt le- Jgényke fizethette a tartásdíjat |— más gyermeke után. ! * ♦ Komplikáltabb eset a má­­tsik — egy mérnök-házaspár »története. ♦ Még eL sem végezték az ♦ egyetemet, amikor összeháza­­♦ sodtak. Egy darabig csodála­­; tosan éltek. Ahogyan múltak •az évek, a csodálatból gyer­­mékek születtek — szám sze­rint hatan. Ám a szerelem el­­imúlt. Már mint a férfi részé­­; ről. Mert az asszony továbbra ; is csodálattal és szerelemmel ; adózott a férjnek, s akkor is, ; amikor a férj egy másik asz­­szonyhoz költözött, ő viselte ; gondját. Mosott rá, főzött, ta­karított. A férj mindezt úgy ; hálálta meg, hogy egy szép ; napon kijelentette a törvényes feleségnek: hajlandó vissza­költözni, ha Júliát — igy hív­ták a másik asszonyt — oda­veszik mevelőnőnek a gyere­kek mellé. Az áldatlan állapotnak évek múlva a férj anyja vetett vé­get, aid elkergette a »nevelő­­nőt«, s vele együtt a fiát is. Igen ám, de akkor már Jú­liának is öt csemetéje volt a bigámista mérnöktől, s a fe­leségnek is megszületett a he­tedik gyermeke. A bíróság végül is kimondta a válást, és a mérnök féleségül vette az »illegális« feleséget. A bonyodalmak azonban még nem értek véget. Az októberi események után a férj összeszedte valamennyi gyermekét — cukrászdázást ígérve nekik —, s elhagyta az országot. * V. D.-ék helyzete megin­dító, és egy kicsit megmoso­lyogtató is. Eszeveszett civó­­dás után váltak el. Ám mielőtt az ítéletet jogerősnek nyilvá­nította volna a bíróság, a férj elhagyta az országot. Termé­szetesen miután a felperes i »ismeretlen helyre költözött«, az ítéletet nem tudta kézhez venni. Telt-múlt az idő, s egy­szer csak levél érkezett Svéd­országból. A férj szánja-bánja benne bűneit, szíves-örömest visszatérne asszonyához — ha visszafogadná... Az asszony még gondolkodik, nem bízik eléggé abban, hogy férje va­lóban megváltozott. A bíróság mindenesetre úgy döntött, hogy egyelőre hatálytalanítja az ítéletet, s ha mindkét fél úgy gondolja, akkor — egy újabb házasságkötés és egy esküvői vacsora megtakarítá­sával — folytathatják a házas­életet. * Nos, kedves, jó öreg tanítóm! Most vedd elő cenzúrázó tolladat! Most mondd, hogy »Ilyen az élet­ben nincs!« Mert, lám van. S ha nem hiszed, ha netán fantáziámra gyanakszol — tessék, fáradj el a fővárosi bíróságra. Ott meggyő­ződhetsz szavahihetőségemről. Gantner Ilona Húsvétra készülnek az élelmezési üzemek A főváros két nagy vágó­­hídján már gyűlnek a raktá­rakban a húsvéti sonkák és füstölt húsok. A Marhavágó­­hídon naponta 520 állatot vág­nak és csaknem tizenöt vagon készletet gyűjtöttek már az ünnepéltre. Hamarosan újra hozzálátnak a gyulai kolbász gyártásához is. A Budapesti Csokoládé gyár­ban sem tétlenkednek. Egye­lőre nugátmasszából készítik a húsvétó nyuszikat, tojáso­kat, bárányokat. A gyár 150 mázsa különféle édességet és három vagon fondant-figurál készít az ünnepekre. fővárosi mozik matiné­­műsora 1957. február 24. Örökség a ketrecben (német víg­játék): DÓZSA (Róbert Károly krt. 59.). 10. — Császár pékje (csehszlo­vák film): BETHLEN (Bethlen Gá­bor tér 3.). 10. — Aranykulcsocska (szovjet film): SPORT (Thököly út 56.). 10. — Telepesek (izgalmas argentin film): HAZAM (Váci út 150.). 10. — Csók a stadionban (csehszlovák film): TINÓDI (Nagy­mező utca 8.) flO, f 12. — Volt egy­szer egy király (színes csehszlovák film): MARX (Landler Jenő út 39.). 10. — Cár és ács (színes német film): FELSZABADULAS (Flórián tér 3.). 10 (teljes helyár). — Papa, mama, feleségem meg én (francia film): UGOCSA (Ugocsa u. 10.). hlO, hl2. — Twist Olivér (angol film): ÓBUDA (Selmeci u. 14.). 10. — Tilos a játék (dán film): ALKO­TÁS (Alkotás u. 11.). flO, fi2. — Tizenötéves kapitány (szovjet film): HALADAS (Bartók Béla út 130.). 10. — Sárkány rabjai (szovjet film): AKADÉMIA (Ülői út 101.). fii. — Janika (magyar film): IPOLY (He­gedűs Gyula u. 65.). 10. — Tavasz (Jugoszláv filmvígjáték): NAP (Népszínház u. 31.). 10, 12. — Harc a sínekért (francia film): DIADAL (Krisztina krt. .155.). 10. — Kösziv (színes német film): ARP Ad (Ke­repesi út 146.). 10. — Bagdadi tol­vaj (színes angol film): BRIGÁD (Pestlőrinc). 10 (teljes helyár). — Még nem volt esküvő (színes cseh­szlovák film): REGE (Széchényi hegy). 11. — Nevess velünk (négy maevar film egy műsorban): JÓ­ZSEF ATTILA KULTÜROTTHON (József Attila tér 4.). 10. — Arlberg­­express (izgalmas osztrák film): HUNYADI (Kisoest). 10. — RÁ­KÓCZI hadnagya (színes ma­gyar film): SZABADSÁG (Újpest). 10. — Légből kapott zenekar (csehszlovák film): KOSSUTH (Pesterzsébet). 10. — Gábor diák (színes magyar film): VILÁGOS­SÁG (Pesterzsébet). 10. — Békében élni (olasz film): JÓKAI (Rákos­hegyi. 10 — Halálugrás ínvugatné­­met film): TERV (Pestúihely). 10. — Se»ki nem tud semmit (cseh­szlovák film): TAVASZ (Rákos­palota). 10. — Jőnanot. el-fánt (humoros olasz film): SZÉCHENYI (Pestúihely!. 10. — Kis szökevény (amerikai film): BALASSI (Pest­imre). 10. — Kis Murk története (színes szoviet film): VILÁG (Rá­kosszentmihály). 10. — Buksi meg­kerül (színes csehszlovák film': PAMUTTEXTIL KULTÜROTTHON (Fehérvári út 47.1. 10. — Td«»en tollak (német film): MTKSZATH (Sashalom), t. — Farkasvér (szov­jet film): TÜNDÉR (Újpest). 10. együttes vendégjátéka (6). Erkel Színház: Lammermoorl Lucia (18. bérlet, 3. előadás; 11); Don Juan (19. bérlet, 4. előadás; f6). Katona József Színház: Galilei (Odry-bér­­let, 2. előadás: Í6). Madách Szín­ház: Királyasszony lovagja (Ml­­hályi-bérlet; Í6). Madách kamara Színház: Sose lehet tudni (6). Ma­gyar Néphadsereg Színháza: A makrancos hölgy (fii); Antigone (Táncsics-bérlet. 2. előadása; 6). Fővárosi Operett Színház: Csárdás­­királynő (f5). Blaha Lujza Színház: Lili bárónő (du. 2 és 6). Petőfi Színház: Olympia (de. 11 és 6). Jókai Színház: Három szabólegény (11); Hat szerep (6). vidám Színpad: Színe-java (fii és f6). Kis Színpad (a Vidám Színpad kamaraszín­háza): A doktor úr (11 és 6). József Attila Színház: A szabin nők el­rablása (fii és f6). Déryné Színház: Tabáni legenda (£6). Kamara Va­rieté: Vonósnégyes (de. 11, du. 4 és f6). Budapest Varieté: Automat oh . . .1 (du. f3 és 6). Állami Báb­színház: Százszorszép (de. 11); Csintalan bocsok (du. 3 és f5); Szerelmes istenek (f7). Zeneaka­démia: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar Kamarazenekará­nak Bach—Mozart hangversenye (de. 11): Tánczene, Tánczene, Tánezene... (A Magyar Rádió tánczenekara és szólisták; du. 3 és 6). Rartók-terem: Fővárosi Zene­tanfolyam Ifjúsági bérletének 3. előadása (de. 11); Váci utcán. Váci utcán .. . (du. 3 és 6). Erkel Szín­ház: Luclenne Boyer hangverse­nye (f3). Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Háza: Zenéjét sze­rezte: Fényes Szabolcs, szerzői est (du. 3). E«ressy Szfunad: ördöncős hangszerek — Tánczene műsor (f6). KPDSZ Üj Színpad: Ezt nem a csillagokban írták (f6). Február 25, hétfő Erkel Színház: Luclenne Boyer hangversenye (f7). Katona József Színház: Pygmalion (f61. Magyar Néphadsereg Színháza: Halnalban, délben, este (5). Déryné Színház: Tabáni legenda (6). SZÍNHAZAK MŰSORA Február 24, Vasárnap Operaház: A keszkenő (Z. bér­let, 4. előadás; 11); az Alexandrov-A mai rádióműsor Február 24, vasárnap KOSSUTH-RADIO. 6.00—7.55: Reg­geli zenés műsor. Közben 7.00: Színházak és mozik műsora, idő­járásjelentés. 7.30: Naptár. 7.55: Műsorismertetés. 8.10: Fllmvilág­hfradó, 8.15: Népdalok, csárdások. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Ze­nei fejtörő. 10.00: Móka a javából. Közvetítés a MAVAG Kultúrottho­­nából. 11.00: Vasárnapi krónika. 11.30: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának nyilvános hangverse­nye a Stúdióból. Közreműködik Garay György — hegedű. Közben 12.00: Déli harangszó. Utána: Hí­rek, lapszemle, idő járásjelentés. Kb. 12.15: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 13.00: Hétvégi jegy­zetek. Dezséry László Írása. 13.10: Rádiólexikon. 13.40: Marcell Witt­­rlsch operettdalokat - énekel, Ro­bert Stolz és zenekara játszik. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés, műsorismertetés. 14.15: A Fővárosi Néni Zenekar játszik. 15.00 Köny­­nyü melódiák. 15.30: Hét nan a külpolitikában. 15.45: Szív küldi... 16.57: Műsorismertetés. 17.00: Hírek, Időjárásjelentés. 17.10: Kincses ka­lendárium. 18.00 Jazz-koncert Var­sóból. 19.00: A vasámao sportja. 19.20: Népi hangszerszőlók. 19.40: Errol Garner zongorázik. 19.54: Jóéjszakát, gyerekek! 20.00: Hírek, sport, időjáráslelentés. 20.20: A két Hovanszkij. Epizódok Musszorgsz­­kij Hovansesina c. operája kelet­kezésének történetéből. 22.10: Hí­rek, sport. Időjárásjelentés. 22.25: Zenekari hangverseny. 24.00: Hí­rek, időjáráslelentés. 0.10: Him­nusz, műsorzárás. Pétöfi-rAdtö. 8.00: Könnyű dalok. 8.30: Református vallásos félóra a stúdióból. 9.00: Bach or­gonaművek. 9.30: Kispajtások hanglemeztára. 10.10: Népi táncok és hangszerszólók. 11.00: Könnyű zene. 12.00: Beszélgetés a szimfo­nikus könnyű zenéről, szimfoni­kus könnyű zenével... 12.30: Rész­let Nagy Lajos »Menekülő ember« c. önéletrajzi regényéből. 12.50: Művészlemezek. 13.50: Kékmadár. Maeterlinch színművének rádió­változata. 15.45: Csak vidáman ... Hanglemezek. 16.25: Részletek Ros­sini Hamupipőke c. operájából. 17.40: A kamarazene gyöngyei. Ze­nés előadás. 18.00: Pergolesi: Con­certino. 18.15: Máthé Jolán és Tóth Lajos énekel. 18.40: Boldizsár Iván novellái: A kék-piros teherautó. 19.00: Szórakoztató zenekart mu­zsika. 19.40: Verbunkosok, magyar nóták. 20.20: Pesti séta. 20.40: Tánc­zene. 21.30: Operettkettősök. 22.00: Műsorzárás. Február 25, hétfő KOSSUTH-RADIO. 4.30: Híreks 4.35—8.00: Reggeli zenés műsor: Közben 6.00: Falurádió. 6.30: Sport- és totóhírek. 7.00: Hírek, színházak és mozik műsora, időjárásjelentés. 7.45: Naptár. 8.00: Műsorismertetés. 8.08: Zenekari hangverseny. 9.00: Emil és a detektívek. Kästner re­génye folytatásokban. VII. rész; 9.20: óvodások műsora. 9.40: La» katos Sándor és zenekara játszik: 10.00: Hírek, időjárásjelentés. 10.10: Tánczene. 11.00: Fehér virág. Tö­rök Gyula elbeszélése. 11.30: A Ma­gyar Néphadsereg Művészegyütte­sének énekkara énekel. 12.00: Déli harangszó, hírek, időjárásjelentés. 12.15: Könnyű zene szimfonikus zenekarra. 13.00: Falurádió. 13.20: Régi magyar operákból. 14.00: Idő­járás- és vízállásjelentés, műsor­­ismertetés. 14.15: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.30: Fürge ritmu­sok ... 15.00: Hírek, közlemények, időjárásjelentés. 15.10: Verbunko­sok, magyar nóták. 16.00: Előadás Pápai Gáspárról. 16.20: Fischer Annie zongorázik. 16.57: Műsor­­ismertetés. 17.00: Hírek, időjárás­jelentés. 17.10: Sporthiradó. 17.25: Tánczene. 18.00: Riportműsor. 18.15: Operettest. 19.30: Napról napra ... 19.54: Jóéjszakát, gyerekek! 20.00: Hírek, időjárásjelentés. 20.10: Pe­tőfi Sándor: »Arany Jánoshoz«. Arany János: »Válasz Petőfinek«; 20.15: Népdalhangverseny. 2CL55: Pacsirtaszó. Simon István versel. 20.10: Doris Day énekel. 22.00: Hí­rek, sport, Időjárásjelentés. 22.10: Mi újság a nagyvilágban? 22.25: A Magyar Rádió szimfonikus ze­nekara játszik, vezényel Komor Vilmos. 23.45: Könnyű zene. 24.00: Hírek, időjárásjelentés. 0.10: Him­nusz, műsorzárás. PETÖfi-RAdiO. 14.00: Verdi-da­­lok. 14.15: Bach: Vidám esküvői köszöntő. 14.55: Marenzio-madrigá­­lok. 15.05: Dorottya, vagyis a dá­mák diadalma a farsangon. Irta: Csokonai Vitéz Mihály. 16.10: Szív küldi... 17.10: »Ilyen az ember, hogyha vén . ..« Verses-zenés mű­sor. 18.10: Cld. Corneile tragédiája. 19.5«: Milhand: Szvit fúvósötösre. 20.10: Évezredes harc a fájdalom ellen. 20.25: Astrid Varnay és Franz Völker operaáriákat énekel. 21.00: Népek dalai. 22.00: Műsor­zárás; 10 NÉPAKARAT 1957. február 34. V 1 NYUGDÍJBA MENT RÉHBERGER El,EK, a Gundel Étterem világhírű főszakácsa. Réhberger Elek fel évszázadon át öreg­bítette a magyar szakácsművészet hírnevét. 76 tanítványa a világ legkülönbözőbb pontjain szerez dicsőséget a nála tanult ínyencségek készítésével a magyar konyhának. Búcsúztatása­kor táncra kérik Réhberger bácsit; ifj. Lakatos Antal húzza a csárdást ÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*_____________________ ____ [ Köszöntünk, Ludas! : Üdvözölni akartam Ludas: Matyit újjászületése alkalmá-'. bál — de ehhez egy jó órás', előkészület kellett. Eddig tar-', tott, amíg sikerült egyet sze-', rezni a XIII. évfolyam első'* számából. Hogy tovább foly-'* tassuk a harcot a babonák el-'* len, szeretettel kívánjuk, hogy' a 13-as évfolyam legyen a leg-'* szerencsésebb valamennyi kö-'< zött. * Az első szám így indul — s; a jó kezdet fél siker. Mintha! letörölték volna nagykalapul Ludasunk arcáról a humorta-< lan nagyképűséget és a sze-* mérmes óvatosságot. Ezen n< Ludason nevetni lehet, ami* 1949 óta ritkán fordult elő* magyar vicclappal. Ez a Lu-* cuts szókimondó, mint 194a-* ben volt, félretette a vaskala-J pos prüdériát, felnőttebb lett,*, okosabb, tréfásabb... Kívánjuk szerkesztőinek,< humoristáinak, rajzolóinak és J olvasóinak, hogy ilyen is ma-* radjon. Legyen ludas abban,* hogy kis hazánkban több le-* gyen a mosoly, és abban is,* hogy a hibák rákerüljenek a; vidám, színes oldalak pellen-] géréré ... *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék