Népszava, 1962. november (90. évfolyam, 256–280. szám)

1962-11-02 / 257. szám

APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSS­aka: Hétköznap szavanként 7 forint. Vasárnap szavanként 3 forint.­­ Az első szó két szónak számít. HIRDETÉSEKET FELVESZ: Népszava kiadóhivatal Budapest, VII., Rákóczi út 54 és a Magyar Hirdető Vállalat irodái Az apróhirdetés ára feladható postautalványon, vagy a postán kap­ható bianco csekken. Csekkszámla számunk: 75 915 001—K—95. ÁLLÁSI FIGYELEM 5 A Kispesti Textil, «jár férfi segéd­munkásokat a Karodra Immfcáral KERES Bp., XVHZ. (Pest­lőrinc), Fáy u. 2. Flexi alja szak­munkásokat. FELVESZÜNK FS,inti Cipr­­késZilc Vállalat VIH. Aurória u. 34 A Csepeli Szerszámgépgyár FELVESZ többéves gya­k­or­lat­tal re­ndelkező horizon­tál«», továbbá marós és esztergályos szakmunkásokat Jeten tilteaná lehet naponta a II. sz. felvétel kapunál, reggel 7—11-ig. Azonnali belépésre FELVESZÜNK vizsgázott kazánfűtőt Olajtüzelésű kazánhoz, segéd­munkásokat Jelentkezés: »AFOR« Vállalat Balzsam utcai telepén. Budapest, XHI., Balzsam utca 47. 6*teki lép­ett villany­szerelőt azonnali hat állmal FELVESZÜNK Ruhatisztító Ktsz VH., Csányi u. 10. Azonnali belépésre FELVESZÜNK henger­köszörűs, marós eszter­gályos, TMK-géplakatos szak­munkásokat, valamint férfi segéd­munkásokat KA­LIBERO VAR Budapest, XIII., Rózsafa utca 13—15 Villany-és neon­szerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat szövetkezeti tagnak FELVESZÜNK. Jelen­­tkezés: NEON KTSZ VT., Msrc­fcovsz­kij utca 16, Győtriné saamély­­neyi előadónál. FELVESZÜNK azonnali belépésre központi fűtésszerelő, lemezlakatos, bádogos szak­munkásokat és FÉRFI segéd­munkásokat Jelentkezés: LM Általános Szerelő Vállalat Bp., vn., Madách Imre út 7. sz. (Bejárat a Rum­­bach Sebestyén u. oldalon.) Munkaügyi osztály: ÜVEGES szakmunkásokat Változó munkahely­re­­azonnal ALKALMAZUNK Jelentkezés: ÉM Alt. Szakipari Vállalat munkaügyi osztály. Budapest, V., Vadász utca 29. Azonnali belépésre FELVESZÜNK BÁDOGOS, MŰKÖVES, VILLANYSZERELŐ, ÁCS szak­munkásokat, KUBIKOSOKAT, KÖNNYŰ­­GÉPKEZELŐT és férfi segéd­munkásokat Munkásszállást biztosítunk! Vidékieknek tanácsi igazolás szükséges. ÉM 23. sz. Állami Építőipari Vállalat V., Rosenberg há­zaspár utca 16. Német—angol szöveget is leíró gyors­as gépírót keresünk Nyelvpótlék lehető­­séffsel. Jelentkezés november 20-ig írásban. »Vegyipar 1916« Jeligére, kispesti hirdetőbe. KERESÜNK azonnali belépésre állandó budapesti lakással rendelkező. GYORS GÉPIRÓT Jelentkezés: Budapesti MÉH Vállalat Budapest, XIII., Sallai Imre utca II Munkaerő, v. Iriálko­­dási osztály. FELVESZÜNK ÉPÜLET­LAKATOSOKAT (vidéki munkára is), géplakatost, bádogost, VIZSGÁZOTT darukezelőt, 6 TONNÁS TÖRPE TORONYDARURA, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT és FÉRFI SEGÉD­MUNKÁSOKAT. Jó kereseti lehető­ség és egyéb előnyös feltételek »Fémmunkás«, Budapest, XIII., Frangepán u. 7. A Csepeli Kőolajipari Vállalat Budapest, XXI., Csepel, Petróleumkikötő KERES azonnali felvételre hegesztő és cső­szerelő szakmunkást Jelentkezés: a munkaügyi osztályon. Kőbányai Vas- és Acélöntöde, Bpest, X. ker., Fertő u. 14. azonnali belépéssel FELVESZ GÉPLAKATOS, VILLANY­SZERELŐ szakmunkásokat, ÖNTÖDEI és KAZÁNHÁZI FÉRFI SEGÉD­MUNKÁSOKAT. Jelentkezés a személyzeti osztályon. Burkoló és tetőfedő szakmunkásokat, valamint kőművesek mellé segédmunkásokat FELVESZ a Bp. XX. Kirlakv T­­érítő és Karban­tartó Ktsz Budapest, XX., Kossuth L. u. 76. Telefon: 479—551. FELVESZÜNK vidéki munka­he­­lyeinkcre LAKATOS, KÖZPONTI­FŰTÉSSZERELŐ, CSŐSZERELŐ, VILLANY­SZERELŐ és HEGESZTŐ szakmunkásokat Munkásszállást is biztosítunk! Jelentkezés: ÉM 1. sz. Gépszerelő Vállalat Budapest, VI., Rippl Rónai u. 28. munkaügyi osztály. kőműveseket, Ácsokat, MŰKÖVESEKET, SEGÉD­­MUNKÁSOKAT, valamint 1 fő KŐFARAGÓ szakmunkást építőipari szövetke­zet budai munka­helyre azonnal felvesz. Jelentkezés: Budapest, XVIII., Hengersor utca 73. Munkaügy 42-es villamos kispesti végállomásánál. KERESÜNK azonnali felvételre gépészmérnököt és technikust szerkesztői és tech­nológust munka­körben, azonkívül férfi segédmunkásokat, lakatosokat és faipari szakembereket Munkásszállás van. Jelentkezni lehet a Szentendrei Kocsigyár személyzeti osztá­lyán. Mélyfúró Berende­zések Gyára (Bp. X. Fertő u. 8) A gonnaúft felvetőire KERES lakatos, T.’IL hegesztő és esztergályos szakmunkásokat Hszt­ergá­lyoscík ré­­szére modern mun. feásorálló biztosítva Tetőfedő, parket­­tás, bádogos, festő, lakatos szak., és be tanított munkásokat, továbbá betanított Villanyszerelőket és építőipari segédmunkásokat nagy-budapesti munkahellyel azonnali belépéssel FELVESZÜNK. Jelentkezni lehet: IX., Viola utca. 45 munkaügyi osztály. KERESÜNK azonnali felvételre mag­asnyomású kazánhoz VIZSGÁZOTT FŰTŐKET Jelentkezés: Fővárosi II. Kézműipari Vállalat Bp., II., Frankel Leó utca 21—23. munkaügy. Felveszünk kubikoso­kat, segédmunkásokat, azonnali belépéssel, Balatonfűzfő, Ajka és székesfehérvári mun­kahelyeinkre. Jelent­kezés az említett épí­tésvezetőségeken , vagy a 22. sz. Építőipari Vállalat, V., Irányi u. 17. sz. alatti köz­­pontjában. [Felvételre keresünk !Vizsgázott magasnyo­­ffészek hagyatékot. || esztergályosokat. " . ................ • mású BOM Műszertechni- felveszünk. Jelentko­rai Gyárrészleg, Bp., 7és 7.30-tól 16 óráig: XIV., Nagy Lajos kir. Állami Pincegazdaság, Magyar Hajó- és Daru­­gyár óbudai Gyár­egysége. Bp. III. ker., Hajógyár-sziget, fel­vételre keres, gyakor­lattal rendelkező ön­tőipari technológust, mázoló, politúrozó. A villanyszerelő szak­munkásokat és férfi segédmunkásokat. — Munkásszállást bizto­sítani nem tudunk. útja 167. ____ Központi fűtés- és vízszereléshez értő szakmunkást karban­tartási munkára fel­vesz Eötvös Loránd Tudományegyetem, hegesztői vizsgával, 5- 10 éves gyakorlattal. Jelentkezés: V. ker., Egyetem tér 1-3. — Terv- és műszaki osz­tály. Békés megye Ta­nácsa V15 Építési, Közlekedési és Víz­ügyi Osztálya, Bé­késcsaba, József A. u. 4. MÉRNÖKI állás betöltésére KERES több ÉPÍTÉSZ­MÉRNÖKÖT, lehetőleg 10 éves gyakorlattal. Jelentkezés önélet­rajz benyújtásával történhet. Fizetés: a 116/1960. (I. 2.) MÜ. M. utasítás 1222. kulcsszám szerint. Azonnali belépésre KERESÜNK gépész­mérnököt és épületgépész­mérnököt vagy 10 éven gyakorlattal épületgépész­technikust valamint építőipari teljesítmény­elszámolót Jelentkezés: ÉM. 22. sz.­­ Építőipari Vállalat személyzeti osztályán, Budapest, V., Irányi u. 17. sz. felveszünk sürgős belépésre ács, kő­műves, szoba­festő­rttázoló, lakatos szak­munkásokat és férfi segéd­munkásokat Szállást biztosítunk! Jelentkezés: Budai Járási Tanács Építőipari Vállalata Buda­pest, XI., Fehérvári út 41. Felveszünk azonnal­­ra kőműves, festő­mázoló, melegpad­ló burkoló, víz­­szerelő szakmunká­sokat, segédmun­kásokat. Jelentke­zés: VI kér. La­káskar­ban tartó Ktsz. VI. Szív U. 44 személyzeti előadó­nál. Szombat kivé­telével. Felvételre keresünk központi fűtésszerelő­ket, vízvezetékszerelő­ket és férfi segéd­munkásokat. Jelent­kezés: Budapesti Sze­relő Vállalat, Bpest, VII., Garay u. 10. A Nagyvállalat állandó munkára felvesz kar­bantartó asztalost. — Válaszleveleket »Nagy­­vállalat 2080« jeligére­­ a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük. Festő-és villany­szerelő szakmunkásokat felvesz a Bp. XX. Kis­­lakásépítő és Kar­bantartó Ktsz Bp., XX., Kossuth Lajos utca 76. Telefon: 479—551. [Gépészmérnököt nagy­­gyakorlattal, forgá­­s­csolás-szerszámkészítő, szerkezeti munkába felveszünk. »Sürgős — 2029« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde-­­­tőbe.­­ A Budapesti Sertés­­i vágóhíd és Húsfeldol­gozó Vállalat (Bpest, IX. ker., Gubacsi út. 6.) éjjeliőröket keres. Jelentkezés: a válla­lat üzemrendészeti osztályán. Bútorasztalos ipari strafcm­unká­­t, nagy-bu­dapesti lakással ren­delkezőt felvesz a Csillaghegyi Faipari és Csónaképítő Ktsz. m­., Valéria u. 5-7. KERESÜNK azonnali belépésre forgácsolásban jár­­tas technológusokat, mérnöki vagy technikusi képesí­téssel, továbbá szerszám­­szerkesztőket és műszaki ellenőröket, valamint felveszünk esztergályos, horzontál esztergályos, marós, villanyszerelő, hegesztő-lakatos szakmunkásokat, továbbá előrajzolót, sor­já­zó-l­a k­a­tost éa férfi segédmunkásokat. Jelentkezés: Budapesti­­ Hajtóm­űgy­ár Budapest, XI., Fehérvári út 98. Telefon: 358—378 Szállás nincs ! A Budapesti Bányagép és Bánya Villamossági Vállalat KERES forgácsoló, próba­termi vasszerkezeti mocsokat. Acélok vegyi és mechanikai v­zsgá­­lataiban jártas r­ossza­bb gyakor­lat­tal rendelkező vegyészmérnököt, vagy technikust. Továbbá elektro­műszerészeket, horizont és csúcs­esztergályoso­kat, gép­es szerkezeti lakatosokat, valamint férfi segéd­munkásokat. Jelentkezés a man­­tcaügyi osztályon Buda­pest, IV., Baross utca 91—95 Könnyűipari Szerelő és Épület­karbantartó Vállalat VH. Nefelejts u. 6 azonnali belépésre FELVESZ LEMEZLAKATOS, GÉPLAKATOS, SZERKEZETI LAKATOS, FŰTÉSSZERELŐ, VILLANYSZERELŐ, FESTŐ MÁZOLÓ, ÁCS, BURKOLÓ szakmunkásokat és SEGÉD- • MUNKÁSOKAT Jelentkezés a mipi­­kaerőig­andiá­lkod­áson. Kőműveseket, építő­ipari férfi segédmun­kásokat, festőket, par­kettás, üveges,­­ vil­lanyszerelő szakmun­kásokat felveszünk. — Tanácsi igazolás szük­séges. Munkásszállás van. Fővárosi 2. ÉPí­­í­tőipari Vállalat, Bp., V., Bástya u. 35. kazánfűtőket (hálót, kombinált ezek­rényt, rekamlét, ágy tollat — feloszlatott háztartást, szerszá­mokat. 135—770. OKTATÁS 1 Budafok, XXII. ker., Bp., Kossuth Lajos u. 84. sz. Munkaügyi osz­tályon. _______ ■­­Kelenföldi Hőerőmű Vállalat beruházási gya­korlatttlal rendel­kező gépészmérnökö­ket felvesz. Jelent­kezni lehet: XI., Bu­dafoki út 52 Sze­­mélyzeti osztály. BÚTOR­K­OUNYHÁT,PÁRNÁT a legjobban értékesíthet. Házhoz jövök. Tel.: UJ—549. Vizsgázott vámkezelőt 11 felvesz külkereskedel-­­ mi vállalat. Jelentke- s Bútorvételi Lakásjel­zés részletes adatok­ , oszlatást, hagyatékot, kai a Felszabadulás ágy tollat, kom­binál­téri hirdetőbe »Gya­ltat, hálószobát, re­­korlett 126199« jelig, komlét, pianínót, — varrógépet, limlomot veszünk. 339—197. Hívjon! Hagyatékot, bútort, ruhaneműt, — tollat, mindent ve­­szek. Azonnal jövök és fizetek. 420—488. ábrázolót, mechani­kát, középiskolásokkal, levelezőkkel két repetál gépészmérnök. 386-724. Általános iskolai ma­­gántanítást, korrepe­tálást, esetleg dolgozó előkészítését vizsgára, vállal nyugdíjas. Tel. 427—107. Gépírás gyakorlás, helyesírás, könyvelés, német, latin tanítás, beszédhiba javítás. — Td. 402—443. 16 éves kislány elhe­lyezkedne, könnyebb irodai vagy fizikai Veszek hálószobát, ha­munkéra. Zsadányi, i­gyatékot, hibás róka­ V., Petőfi tér 3._____Imrét, kombináltat, ágy. Felezünk Annául belépéssel «Hőket, ál-­omtanod­­andó munkára. Je­ ,14—759 lentkezés. Pest megyei Malomipari és Ter­ményforgalmi V. Bp., IX., Soroksári út 16. Munkaügyi osztály. Középkorú, gyakorlott háztartási alkalmazot­tat azonnal felvesz orvoscsalád. Jelentke­zés este 6—8. Bpest, Rákóczi út 25. m. 2 Veszek scombiiniál­ttat, rekam­ét, higrysufcokot, hálótZobsibútort, tol­lat Hívásra 335—255. DUNYHÁT, párnát, haszná­ltat vennék. Hívásra házhoz jövök. Telefon: 222—646. Jó állapotban levő, 8 lyukas Zephir kályha eladó. Érdeklődés reg­­gel 8-tól, este 6-iff• 223—499. | HÁZASSÁG | 70 éves, csinos, jó­­megjelenésű vidéki ta­nítónő férj­hez m­enne. »Diszkréció« jeligére a kiadóba. 34 éves férfi, 182 cm magas műszaki dol­gozó, 24—30 éves nő ismeretségét keresi, házasság céljából. — »őszi randevú 7697« jeligére a kiadóba. Vörösréz 555­5? *T, hát, kádat, Kltant is sürgősen ven­­yövöl­nék. VII., Klasuzál III. teat. 2. Veszek hájót, kombi-; »állat, rokamiét, szek­rényeket, ruhaneműt,­­ tollat, hagyatékot. Ek­kerelan limlomot. 13—48—69. Bútorvétel: Hagyaté­kot, rekamiét, kombi­nál­tat, hálószobát, feloszlatott háztartást veszek. 33—60—27­­ LAKÁS | Víz-, gáz-, központi fűtés szerelő szak- és segédmunkásokat bu­dapesti munkahelyre felveszünk. Munkás­­szállás nincs. Bádo­­jVefc* hatot, hombl­yos- és Szerelőipart haltat, refc*nét, sató-itat. Bp. V.: Arany­­­rényekat, ruhaneműt,­­ráncé u. 18. Tel. 112­ tollat, hagyatékot, 406. 31.0-723. Iámb­orok. 33—67—83. Felveszünk házkezelési vezetőt, középiskolai végzettséggel és épü­letgépész technikust, tervezői munkára. — Házkezelési Igazgató­ság. VI., Gorkij fasor 8/b. Jelentkezés ön­életrajzzal a személy­zeti vezetőnél. Veszek szoba-, kony­­h­ai bútorokat, rekamiét, fotaroka­t, szakrénye­­ket, ágyakat, hagya­tékot. 315—061. Kombináltál, ágytoll­­lat, hálót, rekamiét, fotelokat, hagyatékot feloszlatott háztartást vészeik. Azonnal jövök. 135—388 Pej-új­­hely központjában szoba jó komfortot la­kásom hasonlóira­, na­gyobbra. 33­4—318 Albérleti szobát, vagy személyzetist, minden információt kibíró fiatalember részére ke­resek. Tel. 339—345, reggel 9—5-ig. Keresek egy szobát, vagy szoba konyhát, esetleg csere lehető­séggel. Sürgős. 116— 953, 18 órától, meg­egyezéssel. Szekaanáék, fotelok, szé­kek, jótállással, nésa­­i letfizetésre Szenkovits-­­ mái, Vörösmarty utca 73. sz. Csepel Vas- és Fémművek Egyedi Gépgyára azonnalis felvételre KERES csúcs­esztergályosokat, horizontálos esztergályosokat, valamint elektromérnököt és hegesztő technológust Jelentkezés: Bu­d­a­pest, XXI., Bajárki Ferenc u.­­ ÉM 25. sz. Állami Építőipari Vállalat Bp., XXI. ker., Kiss János altá­bornagy utca 19. nagy gyakorlattal rendelkező ÉPÜLET­LAKATOS, ELEKTROMOS ÍVHEGESZTŐ és FESTŐ szakmunkásokat FELVESZÜNK. Jelentkezés a vál­lalat szak­mari rész­legénél, Budapest, XXI. ker., Rákóczi Ferenc út 187. Azonnali belépésre FELVESZÜNK esztergályos szak­munkásokat és FÉRFI segéd­munkásokat Magyar Hajó- és Darugyár angyal­földi gyáregysége, Budapest, XIII., Váci út 202. Kazánházi dolgozókat meghatározott munka­időre felveszünk. Fize­tés megállapodás sze­rint. Cím: Vasipari Kutató Intézet, Bp., XI., Fehérvári út 130. Kutató intézet felvé­telre keres férfi gé­pészmérnököt szer­kesztési munkakörbe, férfi vegyészmérnököt, páréves üzemi gyakor­lattal, fűtőt a fűtési idény tartamára. Je­lentkezést: »Kutató 2024« jeligére a Fel­szabadulás téri hirde­tőbe. Személygépkocsi ve­zetésire mur.fcafh­elyet vállaztatt néik 5 év© gyakorl­ati toll. Értesít­­ési képeim Kiss Zol­tán, Budapest, VII.­­ Gort­­ fasor 43. I Magányos háztartása »«torfelvásárlás, s vezetését, vargy na­gyobb gyermek fel­­ügyeletét vállalja in­­tell. aesciony. »Be­­járrá­siak« jeligére, a taiíntéiba.___________ Középiskolai tanár másodállást vállal. Jelige: »Fiatel 7691« a kiadóiba. kező feleséget keresek 50—60 évig. »Vígke­­délyű 7695« jeligére a­­ kiadóba._______________ 52 éves otthont szerető, lakással rendelkező öz­vegyember vagyok, — hozzámillő 45—50 éves nő ismeretségét kéré­sem, házasság céljai­ból. »Karácsony 7693* Jeligére a kiadóba. 180 magas, 21 éves fiatalember, társaság hiányában ez úton keresi házastársát. — Jelige: »Hűség 7692* a kiadóba.___________ 30 éves, 168 ma­gas szakmunkás keresi hozzáillő hölgyek is­­meretségét házasság céljából. »Motoros — 7708* jelig, a kiadóba. Kerepesi úti lakóte­lepen 2 szobás, közp. fütéses lakásomat, — megegyezéssel elcse­rélném, budai 3 vagy 4 szobásra. Telefon: 269—770. Csökkentett munka­­­­időben dolgozó üze­­­mekbe, budapesti la­kással rendelkező se­gédmunkásokat felve­szünk. — Jelentkezés: Budapesti Vegyimű­vek. Bp. XIII. ker.. Országbíró u. 24—26. Bp. XXII. ker.. Vö­röshadsereg U. 8. A 9. sas. Autóközleke­dési Vá­lallat, Keca­kémét, a Boumain­ be­­lépésire keres közsyeke­­dvési üzemmérnök, gé­pészmérnök, val­aii­­t közgazdasá­gi egyete­met végzett dolgozó­kat. Az állások be­­töltéséh­ez erkölcsi bizonyítvány strürsösé­­ges. Jelentkezés írás­ban önéletirajz csata­ládával, vagy sesmé­­lyesen, Kecskemét, Csáktornya u. 4—6 lvi.­lósaobaibútort, kom­bi­­náliakat, rekamiéka­t, három ajtóst, feloszla­tott háztartását meg­vásároljuk. 42—73— 94. Sötét, új, kétréses, kis kombinált szek­rény eladó. Rákospa, Zota, Csákberény u. n. Kis helyen elférő, dupla ágyneműtartós, kétszemélyes rekamió eladó, részletre 16. — Aradi utca 11. Kár­pitos. Kolóniái háromajtós szekrény és 2 neo­barokk fotel igényes­nek eladó. VI., Rudas László u. 67. III. 5. Hálószobát, kombinál­tan rekamiét, tollat, hagyatékot, lakásfel­oszlatást készpénzért „ 4-i. ________ _ veszünk, azonnal m­­érü­nk. 135-708. Ujlipótvárosi, modern, központi fűté­ss, te­lefonos, ipari áramos, utcai, egyszobás gar­zonomat megegyezéssel nagyobbra cserélném. 205—139|­1 __ Olcsóbésű 2 szoba komfortot, kertes házban elcserélem, szoba, hálófülkésre, v. szoba hallásra, meg­egyezéssel, délután 5 órától, Almási Tibor, XI., Somlói út 45- fszt. csak felvétel térítünk esetén Hidraulikus présgép javításában gyakor­lattal rendelkező TMK lakatosokat keres fel­vételre az Albumin­­előállító és Műanyag­­feldolgozó Vállalat. Bp. IX., Vágóhíd u 14—18. Az Újpesti Gyapjúszövőgyár, Budapest, IV., Berni u. 1. FELVESZ fonó és kártoló művezetőket, technikumi végzettséggel, vagy akik jelenleg művezetői szakiskolára járnak PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Ózdi Kohászati Üzemek azonnali belépésre KERES ipari gyakorlattal rendelkező ALKALMAZOTT MATEMATIKUST. Bérezés megegyezés szerint. Felvétel esetén lakást biztosítunk. Jelentkezés írásban vagy személyesen. Jelentkezési határ­idő: 1962. nov. 20. Ózdi Kohászati Üzemek személyzeti főosztálya, ÓZD Azonnali felvételre ke­resünk fiatal gép­ipari technikust. Je­lentkezés személyesen: Autófém Ktsz. Bpest, XIII., Frangepán u. 77. sz. Hűtőgépkezelői vizs­gával rendelkező la­katost, magasnyomású vizsgázott kazánfűtőt, géplakatosokat és szállítmánykísérőket felveszünk. Budapesti Tejipari Vállalat, XI. ker., Bartók Béla út 105—113. A F­inomiszerelvén­y­­gyár felvételre keres­szeraszervceei biosz­tásiba gépészmérnököt közgae­d­asági egyete­met végzett dolgo­­­zót, vagy ezen a té­ren más középisko­lát , végzettséggel többéves gyjateorLarMa/’ j rendelkező dolgozót. Családosoknalk a vál­lalat egy éven b'füi’ vakánt biztosít. Fizetés a megegyezés szerűi­t. A válla­lat felvétel esetén az útiköltsé­get megtéríti. Pá­lyázatot kérjük F.­­n­em szer­el­vényig­yár, Eger Pf. 2. Személy,­zeti osztályb­a meg­­küldeni. Fizetési könnyítéssel, garnitúrák Závodszki kárpitosnál, Bp. VII., Dohány u. 5. I HANGSZER 1 Megegyezéssel elcse­rélném Illés utcai szo­ba konyhás főbérle­temet, utcai szoba komfortosra, XIV., VII. ker.-ben, első emeletig. Tel. 273— 155. Rádióját, televízióját lakásán javítja Dósa rádiószerviz. Telefon: 131—166. Fiatal gépészmérnö­köt, vagy technikust, felveszünk. Jelentke­zést: »Szövőipari vál­lalat 126173« jeligére. Fel'-.a kib'tdulás téri hirdetőbe. Rádió, televízió, víz­szerelő és cserépkály­hás képzett szakmun­kásokat felveszünk. — Megfelelés esetén úti­költséget térítünk. — Kérjük a jelentkező­ket: Bp. hu. 3—5 kö­­zött 222—033 telefon­számon, Csengerben Horváth Sándor el­nöknél jelentkezni. Adminisztrációban jártas, orosz nyelven gépelni tudó gépíró­nőt, gyakorlattal ren­delkező műszaki raj­zolót, továbbá zárt tartályok belső zo­­máncozására férfi munkaerőket felve­szünk. (42 órás mun­kaidő.) ZIM Lampart gyáregység. Bp., X., Gergely u. 27. Férfi segédmunkáso­kat kőművesek mellé, azonnal felveszünk X. ker. Építőipari Ktsz. Bp. X. ker , Endre u. 10. Budai Villany- és Rá­diószerelők Ktsz. Bp., II., Frankel Leó u. 23. Telefonszám: 155—634. Szövetkezeti tagként felveszünk villanysze­relő szakmunkásokat és segédmunkásokat. A Metalloglobus Vál­lalat felvételre keres 1 fő víz-, gázszerelőt, 1 fő tűzszerészt, gépko­csi rakodókat, 3 ud­vari rakodót, 5 bontó segédmunkást, 3 bálá­zót, 1 targonca rako­dót és 2 kábelkihúzó­nőt. Bér­ezés meg­egyezés szerint. Sza­bad szombat, munkás­szállás nincs. Jelent­kezés: Bp. XIII. ker., Jász u. 7. Személyzeti és munkaügyi osztá­lyok Főv. 8. sz. Épitőitari Vállalat, Bp. IV. ker . Attila u. 126. felvé­telre keres tetőfedő, kőműves, épületbádo­gos Szakmunkásokat és segédmunkásokat. Vi­dékieknek szállást biz­tosítunk. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Azonnali belépésre ke­resünk gyors- gépíró-Zongora 3500 Ft el­adó. Pé­ter Eisébet&, Na­gy Sándor u. 77/b (Puskás), este 6— 8-10. Jó karban levő rövid zongora eleidő. Ér­deklődni vasárnapon­ként telhet. Ba­laton­­főkajár, Széchenyi u. 3. Kultúr­ház melllett, feszült­­készü. Nagyfe­­tekarcs, Televízióhoz sétgszabályoxzó lék 399 Ft, szül­tságü transzformátorok. — Máté Imre mérnök, Budapest, X., Cser­kesz u. 19. Zalka Máté térnél. Adok IX. ker., Nagy­várad térnél régibérü kertes, III. emeleti 2 szobást (4 mellék­­helyiséggel). Kérek 2 szoba hallást, vagy 3 szoba hallást. »Meg­egyezéssel 140342« jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Fiatal nő részére kü­lön be­járatú albérleti szobát keresek. Vála­szokat, cím: VII., Pé­­terfy S. u. 22. u. 13. Fiatal házaspár al­bérleti szobát keres, vagy idősebb egyéni lakásért eltartana. — »Csendes otthon 7706« jeligére a kiadóba. 1 INGATLAN | Budapesttől 18 km-re, jó közlekedései (autó­busszal, vonat) magas­lati fekvésű, 480 négyszögöl termő gyü­­­­mölcsös, télen is lak­­­­ható, azonnal bek­öl -AT 403 Orion tele­vízió eladó, du. 6 nőt, érettségizett gép*- órától: 117—185. írni tudóik előny­ben.­­ Rövid zongora, pán-­­ törhető házzal eladó. S22k. I­zéltőkés, kerasathú-1 Érdeklődés: Kiss, Bo­­ros, eladó. VIH., Lo-ITV., Tél u. 57. Te- 2/a, t­lefon: 492—457. 129. jeligére a Felszabadu-­j Falradírozás, sóvár­­lás téri hirdetőbe. |irtás. nagy-takarítás. ----------7.----r-r--------77" ablaktisztítás. Leránt Egy műszakban dól- 1. ^ T . . 406_ gozó 42 éves fér/1 ^lper06’ Tel* szak­munkás, ki nem iszik, nem dohányzik, különbejáratú bútoro­zott vagy üres szobát keres. Tel. 517—550. Kántás, V. ker., Ná­dor u. 36. Elvált 31 éves asz­­szony megismerkedne házasság céljából, jó­­zan gondolkodású, gyer­­mekszerető férfival. Leveleket a Felsza­­­badulás téri hirdetőbe Középkorú nő sürgő­ (»Szeretetre vágyó — sen albérleti szobát ,9931« jeligére kérem keres. Szobatársnak is­­ elmenne. Válaszokat: . »Gyöngyvirág 143347« ! VEGYEL VÁLLALJUK rövid határt dór« textil, és fafelületek LÁNG­MENTESÍTÉSÉT Tűzol­tó készü­lék Karbantartó és Javító KTSZ vm., Szigetvári atce 10. referon: 138—819. Törzskönyvezett óné­met juhász kan­ó­u­­tyakölykök eladók. — 313-410, este. Táskaklinika, minden­nemű táskajavítás, — készítés szakműhely­ben, VI., Népköztár­saság útja 74. 325— 018. Vállalatok, közüle­­tek, figyelem! KERESÜNK caővánas, volty egyéb sapi-kenet­ü, szétszedhető, FEDETT SZINT. XI. ker. Jármű­javító Ktsz. Budapest, XI., fehérvári út 133. Telefon: 268—065. Mosógépjavító gyors­szolgálat lakásán, — javít garanciával. —­310—577. vía-gá?r,terelő munkást, valamiy­­var?y víaszaerelési anya-1 sonci utca­gok ismeretében jár-­j Wentzfey. ír* rott.irt, Mirk», p^aine rt­^',7. '**“*••■«». M^tefctaShsUf. munkásokat. VTBEG! xm. Béke Vál­alat,' Bp., XIV..iv&AV Bomyák téri osa­ mbli j * ‘ épület, I em. Jelent. |l tToM i| kenés a személyr­et? 11 » n n íVl U­gy.3t pályan. tér Jó! képzett, gya­k­or­­lott ipari anyagköny­velőt haibhavi siaer aő clóser, munkaiviszony­­ba felvesztünk. Ha­vonta két-három nap vidéki kiszállás. F­zetés megállapodás szerint. A munka ba­­lépsés időpontja: no­­vem­ber Jelentke­zés: ÉMV Kavics­bánya Vállalat. V., Molnár­­u. 53. n. 383—103/5 mellék. Társash­ázak építését rövid ha­táridőre és azon­nali kezdésse vár­latjuk. XIV. Építő Kft. Bp., XIV., Thökö­ly út 171. Telefon: 293—187. 3200 futott Berva ki­tűnő állapotban eladó. Isiola csak Eladó Simon tornyán. AJTÓ—ABLAK LÉGELZÁRAS tüzelő megtakarítás melegebb otthon. Közületiknek is. BRIEGER ZOLTÁNNÉ. Telefon: 115—556. csak délelőtt. Praschek Jenő, VI., Vörösmarty u. 64. n. a. Keveset futott Tra­bant Combi eladó. — Megtekinthető: X., Üllői út 126. 19. ép. 12—18 óráig. Csak 7 ezret futott, világos színű Moszk­vics eladó. Bp. Tel.: 458—319. du. 6-tól. O Idásk­ocsi­s motoroke­rékpárra.1 elhelyezned nék budapesti, vagy vidéki vállai’-a'-hoz vaigy szövetkezethez, an­ya.z beszerzőt és más munk­akörbe: » Azon­nalra« jeligére, Fel-­szabadulá» téri detőbe. 1 ADÁSVÉTEL 1 Dunyhát, párnát leg­magasabb­á­xm ve­szünk, azonnal me­­gyünk. 139—595. Veszek hagyatékot, hálószobát, kombinál­tat, ágytollat, varró­­hír-­pépet, ruhaneműt. — 1 limlomot. 33—91—97. kertes családi ház, vasútállomás mellett, 2 szoba komfort, mel­léképületekkel. Pesti lakásért vagy Pest környékén is elcserél­hető. Cím: Tóth Fe­renc, Simon­tornya, Vöröshadsereg u. 2. — Ocskai Imre, Bp. IX., 503. út I. Bp. C. I. em. 1. Központi fűtés beren­dezés családi házhoz, amely 35 nm 500-as, 10 nm 1000-es öntött­vas radiá­torokból, Glóbus II. kazánból és 40 fm csővezetékből áll, eladó. Tel. 159- 902, hétköznap 5 után, vasárnap egész nap, Pesth­ez közel, azon­nal beköltözhető csa­ládi ház, 2 szoba, mellékhelyiségekkel. Érdeklődés: Felsősöd, Ady Endre u. 20/b. tislipótvárORI OTP öröklakás, 2 szoba hallos eladó. 75 000 Ft lefizetve -j- átvállalás. Tel. 406—826, egész nap. Építkezéshez vízmelegítés céljára megvételre KERESÜNK 2 db használt, 500 literes üsthálát, üsttet, vagy konyhai bukóüstöt X. Építő Ktsz. Bpest, X. ker . Endre u. 10, I, II, III aknás kály­hák készítése és szak­szerű javítás­a. Lő­­rincz, Bp. VIII. ker., Ip­utó u. 43. 1962. november 2 NÉPSZAVA

Next