Népszava, 1968. június (96. évfolyam, 127–152. szám)

1968-06-05 / 130. szám

HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem, Rössler Szerén hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 6-án, csütörtök du. fél 4 órakor lesz a Rákoske­resztúri temetőben (Kozma u. 6). Basil ides Abris filmrendező f. hó 1-jén tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Temetése f. hó 8-án, szom­bat du. 3 órakor lesz a Farkasréti temető halottasházából. A gyászoló család és a MAFIL.M 8-as stúdió. I ÁLLÁS “1 Gyakorlott gc*ans- rá gépiránot íeSvesa a PTM Jacquard Szövő­­g&iána. Jeüeotfcwtás a gyár liaemi?aiadiaigáfg'l ospteiyiain. B|p., XIII., Saetosaá/rdí íít 1®—25. öyátoartobfc MUNKAÜGYI VEZETŐT rá NORMÁST azonnali belépésre keresünk JeieattoeoéB: Fóv ara« Mérték­­ui-áni Cipőkészítő Vállalat Budapest, Vad utca 30. Gépkocsi­rakodókat azonnali belépéssel felveszünk JeiemtfiDOTée: Építőipari Szállítási Vállalat 2. az. üzememéi központi raktára Budápert, SU.' Sao Mároo ti. 28 Azonnal] belépésre KERESÜNK villanyszerelőt, esztergályos, Ti Hány-, gáz­­hegesztőt, tetőfedő, gyalus, géplakatos, szerszámkészítő, köszörűs, asztalos szakmunkásokat, tehergépkocsi­­vezetőt, gk-rakodót, raktári •egédmunk ásókat, férfi, nőt betanított munkásokat 6—8 órás masfoa&áővsH' férfi, női segédmunkásokat, takarítónőket, 6 óráé fiatalkorú lányokat kisegítő munkakörbe. VB KM L sz. Akkumulátor és Szárazelem gyára, Budapest, Xm, Várt út 187. MTuntoaerő-FELVESZUNR délutáni TAKARÍTÓNŐKET. Jetenrtik;eaés: Gyógyszeripari Szolgáltató Vállalat Budapest, XXZZ. Lehen utca LL IV. esn Azonnali belépésre felvessünk TT5R VERESBEN jlIM ÉPÜLETGÉPÉSZ­TECHNIKUST sttVAlLó — GYAKORLOTT« A Fővárosi Patyolat Vállalat FELVÉTELRE KERES fióküzleti vállalónői munkakörbe 4 és 8 órás dolgozókat, főfoglalkozásra. Jelentkezés: Budapest, VII., Csengery u. ÍL Naponta 8—10 óra között. FELVESZÜNK acfcrroafti belépésre AUTÓSZERELŐ és KAROSSZÉRIA­LAKATOS szakmunkásokat. FÉRFI segédmunkásokat Jeheottoe-ará: 20. sz. Autóközlekedési Vállalat (MAVAUT) SobAxxcs utca PL Buöape6t, XIIL Mainteajúháit ég utaaáal bedveaméiyyt bi-ztesitujnk! FELVESZÜNK FELSŐRÉSZ. KÉSZÍTŐKET, CIPŐIPARI szakmunkásokat és BETANÍTOTT MUNKASOKAT. Vörös Hajnal Cipész KtsZ Budapest, VTL Datn/jacmch. n. 58. KEZDŐ SZTK­ÜGYINTÉZOT asonnalra felvessünk Jelentkezés: Budapesti Lakás­építő Vállalat Budapest, V, Kossuth lasyjs tér 13—16. lokkäztat. felveszünk műszaki rajzolót és kezdő műszaki előadót Budapesti Jármű Ktsz XL, Febenráct út 181. A SÍ. sk építőipari Váll. azonnali felvételre KERES budapesti munkahelyeire gyakorlott teljesítmény elszá mólókat, kőműves, ács, hegesztő, villanyszerelő, lakatos szakmunkásokat, kubikosokat és segédmunkásokat. Teljesítménybér + 15 százalék Idény-, 4- 10 százalék munkahelyi és -f- 8 százalék egyéb pótlék. Hegesztő, villanyszerelő és lakatos szakmunkásoknál Időbér -f prémhun. Szállást és étkezési biztosítunk, Jelentkezés: Budapest, V., Petőfi Sándor u. 9. ss. (Pilvax-köz.) Munkaerő­gazdálkodásnál. Beik ereskeid e Imi Szállítási Vállalat 4-ea üzemegysége aEJoonaíM felteteűre KERES FORGALMI ADMI­NISZTRÁTOROKAT Jeten ttoeaéis: KERESÜNK FAIPARI MÉRNÖKÖT vagy nagy gyakorlattal Budapest, VU., Thököly út 1«. TECHNIKUST FÖD ZEM VEZETŐI BEOSZTÁSBA épületasztalosipari-J y^v termékeket, ; bútor és belső berendezéseket gyártó üzemek ra. Ai vezetésére. Írásbeli ajánikozást FELVESZÜNK aoonnaa bejópéssel gyors-gépirónőt, esztergályos, fúrós, lakatos, festő és mázoló, villanyszerelő. önéletrajzzal és j fizetési igénnyel a Népszava kiadóhivatalába kérünk beküldeni »Sürgőé 33« Jelig. marós =» szakmunkásokat, "* sajtoló gépmonk ásnöket, betanuló férfi V illa n y sz erelöi pari Valla lat felvesz VILLANY. munkásokat, ; SZERELŐKET. segédmunk ásókat. villanyszerelők takarítónőkéi mellé JrtenCbeaós: SEGÉD­MUNKÁSOKAT, Ganz Villamossági budapesti és Mirak vidéki BudagviA. EL. munkahelyekre. Fény utca 1« 6a. lakatosokat (Széna ternél) budapesti munkahelyre. PeJjvéte# trexüa. Szállás. különélést pótlék. megemelt teljesítménybér. Jelentkezés KŐMŰVES, ASZTALOS. személyesen, FESTŐ, Budapest, VII., KÖZPONTI Síp u. 23. FŰTÉSSZERELŐ taakmu nk ásókat. j valamint kőművesek, tetőfedők és villanyszerelők KERESÜNK mellé SEGÉD-w MUNKA SOKAT sürgős VESZ FEL a Postai Épületkarbantartó felvételre Üzem, Budapest, VH., OFSZET­Verseny u. 12. (Közvetlen a GÉPMESTERT, Keleti pu. mellett.) esztergályost. Biztosítjuk a műnk assz áli ást BETANÍTOTT és a postás dolgozóknak NŐI ÉS FÉRFI járó MUNKASOKAT. * kedvezményeket. A kőműves részleg FIATAL­vidéken lakó munkásainak KORÚAKAT, havi 450 forint külszolgálatl A f . 1 ó nnt f i'r.tíínW SEGÉD­ataianyt nzetung. MUNKÁSOKAT A RUHATISZTÍTÓ JtteflVttoeEöós: Fővárosi Finom mechanikai V a Halat Budapest, VÉL, j KTSZ azonnalra felvess X1U., Lomb u. 29. sz. alatti telepére férfi segédmunkást, betanuló sói dolgozót Nagcudiófa utoa 14-Azwnnjalá beüöpésne í 65 trygépkezelöt ü X., Vasgyár u. 1«. KERESÜNK sz. alatti telepre: íjiatoarOaittad | férfi segédmunkást, reiteeltoezö j és önálló bérelszámolót. női betanuló «toc SZTK ügymte­dolgozókat testoen is jámöas, XIH., Szekszárdi u. továbbá 15/b. sz. alatti te­gyors- rá gépírót. lepére: lyukkártya piperevasalót és lyukasztókat, no dől gőzök at vaianni*. n.. Csalogány n. anyagmozgató 55. szám alatti •egédmunk ást. telepre: A jeten-Jkeoóseftet betanuló toéirjük »I. kerület 5955« BŐI dolgozókat Jeligére a FeCsaabaí­­óUúöe tért hmfcHo-JELENTKEZÉS - A HELYSZÍNEN. be. ÉPÜLET­KGYV Építőipari Gyáregysége LAKATOS, KERES építészmérnököt. KŐMŰVES, VB«y has-sraaíbb cyatooaúateaA KÖZPONTI-penteeffloeaő •er >e technikust FUTES-SZERELO techncOögusl beoOTtert». SZAK­Biídepesit, XXII. Révész urtca 9. Toáe-íon: 2D2—360 MUNKÁSOKAT, VIZSGÁVAL i Gamma Művek RENDELKEZŐ Kvarckristály Gyáregysége részére ÍV-, LÁNG­(Budapest, XVI., Saehaiknc, Ozinád u. 28—51) HEGESZTŐKET fed vétókra keres felvess VEGYES Z­­TECHNIKUa, Szabok» megyei ELEKTRO­Alant MŰSZERÉSZT, valtenvimfc Épi tőipari VaTlalat NŐT Nyiregyháaa, BETANÍTOTT MUNKÁST. ToUB utca L 5 napos munka­héttel dolgozó kőművest, hálózati villanyszerelőt, asztalost, lakatost, autófényezőt, snatomrrifcáscft; meíöé segédmunkásokat, szállító-rakodó adminisztrátorokat, gyors-gépírónőt, árukönyvelőt. MenHnfs: Budapesti MÉH V. X, Grftaátes utca 1—8. A Finom posztó Vállalat üJ pesti Gyapjúszóvögyára Borda-pest, TV., ót L FELVESZ FONÓ ÉS SZÖVŐ IPARI TANULÓKAT. voat budapesti aő és a JoöpnQTélfcrói bejáirod tudó íá­­nyeto és fiúk. stt* a 8 álitaűátnos ifíko­­tóut eúvéfceaúéflc. WKpésú keresünk takarító­nőket éjjeli portásokat Fővárosi 1. sz. Építőipari Vállalat Budapest. V.. Soemene u. ib—Ä. Muntoaerö­giar7riflr<)p(jir9áyyiTI. 44 órás munkahét Mindén második hétfő szabad nap Jó kereseti lehetőség. Es3t«nig<ááy>aö0taB<t, beteniíteüt esztengiáüyasotoat, Jaltai tosotoa't, betecritebt őatoatosritaait, tetauoj 'hegcsatcoet, festűtotít, férfi betejnátotifc taagoncaveaetöiDofc, sogédm-imiku sotoafc, taiairfíóniöfce't. firÖteD, portásába*, íwteJtoarú WsegJöőtoet FELVESZ a Budapesti Mező­gazdasági Gépgyár Buőapwt, IH. 6®enteoórel út 207—3». JéDeratbeBós a vᣭ­Wliait nvumibaíügyí «BBóáÜsém. FMV Finommechanikai Vállalat FELVESZ általános és beta­nított lakatosokat, esztergályos, marós, fényező, elektromos és me­chanikai műszerész, villanyszerelő, asztalos szakmunkásokat, betanított férfi és női szerelőket, forrasztok at (f&ateltoorúaibat 6 ónás mruntoánajis), gépmunk ásókat, segédmunkásokat, takarítónőt, rendészeti dolgozó­kat, őröket. JeHwvttbeará: Budapest, X. Fetaér út 10. MunJloaiero­­gaadáílkodás. Középipari vállalat sürgős belépéssel KERES közgazdasági érettségivel rend. GÉPSZAMLAZÓT Reimetal] gépre, továbbá kezdő UTÓ­KALKULÁTORT, általános adminiszt­rátorokat, (gyors- és gépírni tudót) FELVENNÉNK továbbá női hivatalsegédei. Jelentkezést írásban kérjük a Magyar Hirdetőbe »Sürgős 5445« jeligére. FŐVÁROSI KERAVILL V. (Budapest, V., Arany J. u. 10.) FELVESZ: eladókat azakképzettséggel vagy érettségivel, férfi •egédm u n kasokat, bolti takarítónőt. Rétet, tészta és perec Orten Ré«S6«vúr «atm. üzemeinkben női mun-1 nalá belépéssel feive­­kaerőt jó órabér mel-j beire keres: gépesz­­iett. természetbeni jut-1 mérnököket, gépész, tatással, valamint te-! technikiusóka* szer­­hergépkocsivezetőket | kesatési nvumlcána, mű­­prémiumos munka-| rajzalótoat, adó-IHírtwItWrtftnlfcéf, nsrr-Két «st»! »«swH Kőbányai to&nfúrütfém­­mü íelivesz hen«erésze­ket. (mtmtioxfűet., v5a­jam&TsaereöőkWu, kies» oetoőmüivest, flérftt és női 'bet-aináteöt oruntoá­­sabsfc, férfi és női e>e­­giédmiuinkiáisoíki3Jt, rak­tárt férfi mffMmODftnu. sókat. Továtbbá Oaioa­­rfoór-öt állam do óéi. trtá<r£ ntüsaatana. jeaat.'oeaíás: a VféOLaslat mnintoailgyi ooBbálpán, Bp. X., Csentoesz 42. Tehergépjármű vezető­ket — női doOgoraótoat ts — fleúvesBítofc. Te> JesÜnvónotA; fű többletiioereseu Sahete­­ség. Jeúentitoeaéíi: Bel­­toerofitoedehná SuáMikáet Véitehat 3. saámú üzenueguwdie. Buda­pest, IX., Váigöhixi n Jogász Jefteaiag szerző­­cDóstoötö, «itt 10 éves üzemgttuzdaság i mura toöri gtyaiboaiiaiöfcad i* reradelfloezsfc, állást v*áu­­torstaönra Bud3iF>esteű. •Épötöjpar 301/10« jeö­­fc»éne FeaszaitMiduláis bé Pi hérd-tiTje. Nőket la. év«tiói bei-a­­oáto^t nrumünaira. íér­­ftetoat lg évtől «n^yag m>cc®aitiáOTia, köt mfl­­ajafcra íeövesz PV Bu­dai Dóbozrgysáia, Bp. T., Méezáíro® u. 56 JúMiuaúál 42.5 órás muimkieihéit, toéttoeteo­­böttt szábaid szamíbak.. Jó faemeset, epWbodáedj ttúüjéai írtietöség, ttoz­­ba rminitoa. M«gtiöae- UWhetiő a Krisztina té­rte a ®>-«s és 63-ois viJia­­micesaa. A 89-es busszal. Nemzetközi MOomfol Tudiamiáfnyos Szervezet töttoámsáigsi keres fnan»­­oia—amgpi veigy orosz —ongoi '.eveieuöt. Jo­lewtkezéaekwc a U: 350/132 toárjük. Pamuttextilművek Jacquard Szövőgyára felvételre keres gyors- és gépírót, szövőket, fzövőátfcépzősöket, csé­­vélöket, géplakatoso­­kiaít, magesnjvxmiaaú ka­zánhoz fűtőket, vil­lanyszerelőket, aszta­lost, női és férfi se­gédmunkásokat. Je lentkezés a gyár üzem­­gazdaságl osztályán: Bp. XIII., Szekszárdi U. 19—25. Felvételre keresünk esztergályost, villany szerelőt, betanított és segédmunkára férfi és női munkaerőket. Je­lentkezés: ÉVIG Kü lönleges Villamosgép­gyár, Bp. XIII.. — Klapka u. 3. Munka­ügyi osztály. Kutatóintézet gyakor­lott anyagkönyvelőt és állóeszköz egyedi nyil­vántartót keres — X. kér. munkahellyel. — »Ötnapos munkahét 137« jeligére a Felsza­badulás téri hirdetőbe Felvételre keresünk ta­karítónőket, mosoga­tónőket. Jelentkezés: Béke Szálló munka­ügyi osztály. (Buda­pest. VI., Lenin krfc 97.) Kirakatrendezőt, nyug­díjast felvételre keres Vastömegcikk Értékesí­tő Vállalat gazdasági osztálya, vm., Üllői út 32. Külkereskedelmi válla­lat keres magyar nyel­vű levelezőt, idegen nyelvű levelezőt (an­gol, német). Ugyan­csak felvételre kere­sünk export és im­port bonyolítókat. — »Azonnali felvétel 90« Jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Budapest központjában levő vasipari Ktsz. ke­res legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szerszámké­szítőt univerzális mun­kakörbe. Működési te­rület és anyagi igény megjelölésével kérjük a válaszokat a Felsza badulás téri hirdetőbe »Vasipari Ktsz 4806« Jeligére. profillal ren­delkező gépipari nagy­­vállalat keres fiatal gépészmérnököket piac­kutató munkára. Írás bel* Jelentkezéseket — »Marketing 5281« jel­igére & Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük Baromfiipar budafoki gyáregysége felvesz ké­pesített könyvelőt, — gépírni tudó számlá­lót. — Jelentkezés a munkaügyi előadónál XXn. kér.. Nagytété­nyi út 74. Budapesti Fűszer- és Édességnagykereskedel­mi Vállalat felvess» férfi és női fizikai dolgozókat, férfiak ré­szére munkásszállást biztosítunk. Jelentke­zés: VTL, Dohány u. 40, Munkaügy. (Szom­bat kivételével.) Iparvállalat keres há­zipénztár kezelőt és gépírónőt. Budapesti Mezőgazdasági Gép­gyár. Malomgép Gyá­ra, Bp. X., Saiávy u. 30—40. helyre, fűtőt, asztalo­sokat, lakatosokat, há­lózati villanyszerelőket vízvezetékszerelőket, Kőműveseket, továbbá 4 órás csomagolásra, takarításra női mun­kaerőt felveszünk. — Fővárosi Sütőipari V. Budapest, Vili., Hős u. 9. Azonnali felvételre ke­resünk kőműves, vas­betonszerelő, ács, áll­ványozó, kubikos és fenti szakmákba se­gédmunkást. Vidéki dolgozó részére szál* lást biztosítunk. — Ezenkívül tetőfedő. — ép. bádogos, asztalos, lakatos, hidegpadló­burkoló, szobafestő­mázoló, villanyszerelő, vizvezetékszerelö szak­­munkásokat, valamint fenti szakmákba ipa­ri tanulókat és meg­bízható napi 10 órás ójjollönöfcat. Jeíjönrttoe­­zés: XVI.. Lakáskar­bantartó Ktsz., Bp XVI., Rsztm. Rákosi u. 90. Tisza Bútoripari Váll. 1. sz. gyáregysége fel­vesz faipari gépmun­kásokat, asztalosokat, férfi- és női segéd munkásokat és por­tást Bp. XIV., Várna u. 5—7. sz. telepére, valamint bútormázoló kát és asztalosokat — Bp. XV., Bocskai u- 32. sz. alatti telepére. Jelentkezni lehet: Bp. XIV., Várna u. 5—7 sz. alatt. Segédmunkásokat, munkásnőket — fiata­lokat is — cémázó, orsózói munkára azon­nal felveszünk, kez­dőket betanítunk. Jú­lius 1-től 42,5 órás munkahét, szombat délutáni és éjszakai műszak fizetetten sza­bad. Vidéki nőknek szállást biztosítunk Cémázó Ktsz., — Bp, XIII., Kartács u. 14. Víz-, gázszerelő, köa­­parvtóf ütés-saeneM) szakmunkásokat, se­gédmunkásokat szövet­kezeti tagnak felve­szünk csak budapesti imtndcálkra, egy műszálá­ban, máig as toere&eti lehetőséggel. Utazási költséget vidékieknek fizetünk. Címünk: Bp. V., Arany János u. 18. Bádogos és Sze­relő Ktsz. Exportgépeink gyártá­sához, jó kereseti le­hetőséggel felveszünk csökkentett munkaidő­re esztergályos, laka­tos, hegesztő, kézifor mázó, gépiformázó, villanyszerelő szak. munkásokat. Továbbá betanított és segéd­munkásokat. Jelentke­­«és: öntödei Vállalat Kőbányai Vas és Acél­öntöde. Bp. X., Fer­tő u. 14. ötnapos mumltoalhéttel doűguaó Pasrir é»s Ito­­daisaer Nagytoere^edel­­ml VáiiiaCe-t (Bp. VII., Lam-dier J-enő u. 23 H 16. 434—990) fel­végeire keres gyears- és géplrctoaC, lőhet bezóö is. Azonnali felvételire jo­gosítványéi rendejScező tratatanvezetöket kere­sünk RS—09, UE—28 és MTZ tiraÖDtoTOkra. üaemi étkezést, műn Joásszáffiiást tud-umfc biz­tos itasd. Mumkeítihierá­­pláe Intéaet, Párnáz, Igaagiaitósáigia. Ipari 'toöagaadiasáJgi teahtnütu­­mo t végzet* nőd mun­kaerőket bérelszámoló, toészárukönyiveJő és anyiaigíböoyveiiőd műt toafaöiék betelésére. — »Gépipar 100« jeligé­re jejetnrtibezKsekefc FelissabaJd-uijás téri hir­detőbe kérjük. Lakatos, eszíergáJl-yos, vdii^anysizereúő saaik­­muntoáöofejat, hegesztő kjeit, íérfii és nő- se­­gédnvuaoásofcaft feive­­saáknk. — V1 mai-rkkássaá.fijá st 2»á6d kedveennérajit biz­­tosfitAink. ÉPOÉP. 3. SS gyár. Bp. IX., So­roksári út 160. ügyi előadót, eszter­­gíáiyosóksut, marósokat, adatai losofcat, férfi be­tanított és segédmun­kásokat Topábbá nő­ket szerelő- forrasató és gépmumkána Je­­íentkpzé^: munlkaerő­paizdiá'likodJáson, Bp. X., Jászberényi út 29. Teher gép j á rm ü vezető­ket — női dolgozók a-t Is — felveszünk. Te,­­jeskménjtől függő tőbtolertikereeeti letiető- Jeienbkezás: Bel­­keresikedelmi Saá.7Mtási Vállalat 3. sz. üaera­­««i^sége, Boidiapest, IX Vágóhíd utca 13. jövedelmű, modern, —'ezúton keresi 18—22 Rákóczi úti, központi'év közötti csinos nők fütéses, Uftes, VI.! ismeretségét házasság emejetes iházban 1 szó-' céljából. Leveleket bás komfortos lakás- >Piros rózsa 4625« — aaü, ugyaniőyeore elcse-1 Jeligére a kiadóba. torlattal rendelkező . utókalkulátort felve­szünk. Ajánlatokat — »Belvárosi szövetke­zet« Jeligére a kiadó­hivatalba. Ruhakonfekcióban gya-| ré‘ném- H-es van. Házasság céljából még­kor lőtt munkaerőt —iTelefon: 344-104.______'ismerkednék jó meg­készáruraktárunkban jtlres albérleti szobát Jelenésü, 40—50 év segédraktárosnak fel-1 keresek 2 személy ré-j körüli, jólelkü férfival veszünk. »Megbízható« j gzére befogadó nyilat- j akivel boldog tudnék jeligére a kiadóba. jkozattal. Kovács II., I lenni. »Légy jó mind­ördögárok 104. halálig« jeligére a ki-Iuraogarot íus. aai&ug« telepen kétszobás kom-|Jo melepen kétszobás kom-;Jó megjelenésű, 42 Szállodában jíortos, távfűtéses, — éves, 163 cm magas. Adócsőgyár aibkahnaa éjjeliőr, portás, ldó­­elemző, elektroműsze­rész, villanyszerelő, esztergályos, ált. mü szerész, bet. munkás és munkásnő. takarí­tónő, segédmunkás, 8 általánost végzett fia talkorúakat, géplaka­tos, gáz-, víz- fűtés­­szerelő. kertész mun kasokat. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályán, XIII., Vá­ci Út 169. Stearát ipari asírtaJa­­nitósaer és mósós aiaipajoyaig obőáúhrtiáeá­­haz, jó toemesotd lehe­tőséggel férfi és női óa'jgxraóka't, továbbá férfi jjorOáet fel ve­­száinfle. Hájom müszalk­­bsin dolgozókiniáa hű­ljön műszaik pátílókot «Betűnk. Csepett Nö­­vényobajgyáir. Bpret., XXI. kor. Ma» u. 3 Segédházfelügyelőt, — budapesti szoba kony hás lakással rendelke zőt, központi székhá zunk részére felve szünk. Jelentkezés: Ál­lami Biztosító Főigaz­gatósága, gazdasági osztály, Bp. IX., ül’ lói út 1. Újpesti nagyvállalat keres nagy gyakorlat­tal rendelkező revizort, beruházót, — műszaki rajzolót, valamint — gyors- és gépírót. — »Sürgős 30« jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Fővárosi V-famÜJveflc ke­res felvételre épftéez­­teobnákaisofcait budapes­ti ImMptwfB'l'C. Jelemt­­toeani lehet a vél hat saemé'byizeti osaua­­ly’án, Budapest, V, KaroCyt u. 12. n, can. részletes öméQebrajzzaii. Kőbányai Saersaáankié­­szrtö Ktsz. (Bp X., Kemence u. 4.) felvé­telire keres érettségi­zett fiatal adminiszt­rátorokat, akik gép­írná is ttidrma/k. Uigyem­­csaík felveszünk beta­nított női gépccHUjniloá­­sokart, vaJbamiiinit «uya«­­mozgatótoat. Azonnali bebépéese: hérebsoáimolót síink, fiwefés megegye­zés szerint. Cím: Új­pest, rv., Vért út 51 Alumínium kcBciülkaón tésre betajnítumöc féT- fi munűrareróket. Beta­nulás ütem 2600—3200 Ft toeneeeftd lehetőség­gel, vabeminrt toeresünk ejyéb bétánított. mun­kára férfi és női mun­kaerőket. Jebemjtfceani lehet: újpesti és gyaúföMi gyónegysé­­geinidbe felvételre. Budapest, IV., (új­pest) Váci Út 91. Raktárost, a/u/tóaiükait­­rész Ismerettel és gya­korlattal felveszünk. — Jebenrtitoezés: Belitores­­bedebmi SaáOWitási Vai­­baiba* 3. sz. üaemetgyw Bégé. »teapest, XI.. Karónrtlhy Frigiyes út 17. Férfi segédmunkást keres a Magyar Do­hányipar dunántúli és Duna-Tisza közi fer­mentáló gyára. Buda­pest, V., Váci u. 40, in. em. munkaügyi osztály. Pamutkikészitőgyár felvesz azonnali belé­péssel férfi segédmun­kásokat: munkásszál­lás. üzemi étkeztetés, munkaruha, kedvezmé­nyes hazautazás! lehe­tőség van. Jelentk. Bp. ül.. Lade« u. 93—103. muntoaerógazdá bkodta­­®on — MegfcOTeuYtthete: 0-as, 60-as, 84-es busz, 66-as, II -es, 18-as vü-Gyakorlott utófcfeJfcu.n­tort, köagiazdasági éretteégd-vei rendjeikező nő'oeft, toválbbá ács, i'ias, eítLtó6®erejő saeukammteásökat, ta­­barkőnőtet, portáso­kat, 18 éven aJuH ,-á­­nyxAjat kisegítő mun­kálna, valamint csök­­'beutetít mrumbaidöben úoteoeó női és férfi segédmxmlbásotoat be­­résünk feirvéteire. Vá­­déka férfi-aik részére munéoásszáiJIást bizto­sítunk. Jeientkezés: Bp. Vegyiművek, Bp. IX., Kén u. 5 és Illa­tos út 18. Mümtoalteyd Épitőgépgyár, kis te­herkocsira gépkocsive- i zetőt felvesz. Fizetés 1 megegyezés szerint. —.szak. Kis vállalat sürgős felvételre keres terme­­osztályra üzem­mérnöki munkakör be­töltésére gyakorlattal rendelkező elektro­­gépészmérnököt. kere­sünk továbbá számvi­teli osztályunkra szak­képzett könyvelőt — azonnali belépéssel. — Jelentkezési ajánlato­kat »Műszeripar 4702« Jeligére a Népszava taiadóba. Felvételre keresünk — moterszereúőt, toarosz­­széria-iakatost, gép­jármű villanyszerelőt, esztergályost, maróst, főtengely köszörűst, tmk-kőművest, fűtőt, segédmunkást, gépjár­mű alkatrész ismeret­tel rendelkező raktá­rost. Budapesti Autó­javító Ktsz., — Buda­pest. XII., Maros 1B. Tel: 3SÍ-061. Thermoplasztika Ktsz fiatal nőket, mű­anyag hegesztőnek éa műaojrcuB fröccsöntő­nek felvesz. — Férfi munkásokat fröccsön­tőnek és betanított müanyagmunkára. Bér megállapodás szerint. Jelentkezés Thermo­­plBsaJtáika Kí«z, Bpest, XIV., Erzsébet tornaby­­tné úája 54. Muihka^ ügy. 8—14 óna toöaött. Astoria eladásra kerül: 1 db. A—32 típusú felvonó­gép 1:54 áttételes, ba­­áos-ddboa, 1 dfo ÖMP típusú mélyhütöpult, A gépek jó, üzemkész állapotban vannak. — Érdeklődni: — Molnár Mihály. müsz. oszt vez. 1S3-855. V., Ma­gyar u. 6. I BÚTOR Bútorvétel! Hagyaté­kot, hálót, kombinál­ta^ rekamiét, agy­­tollat, ruhaneműt — szőnyeget, dísztárgyat 336-599. melegvizes lakásomat barna, önhibáján kí­­elcserélném hasonló 1 j vüi elvált szakmun­­azobás, egy szoba hal- kás férfi keresi házas­­los komfortosra bár- ság- céljából 30—35 hol. »Nem garzonra« j éves, fekete, moiett. Jeligére a kiadóba. !gyermektelen, otthon- Ztlaegcrssefl, ÜTÜU TM. M"'t'trf Vi*,A tioba komfortom, eiífl "f1*Th«!" Un,'r'1' tmeieti. erkély« !6- nn ~ térletem budapestire leve.ek cserélném. *rdekl«dnl • Kalanderek este e-tél Bp vn..! ítaélienek. »Rbvid az Landler Jenő *7. - életér jeligére a Márkusné. kiadóba. Elcserélném nagymé­retű, egyszobás össz­komfortos házfelügye- | 1 VEGYES | Íői lakásomat (950_ Ft Parkettcsiszolás. tek-Jövedelemmel, — lift jtoooafl, azomoraCra, kö­­níncs, 37 lakó van 1 jBÜjetetoeto te. 333-831. kérek kétszobás ossz- Kisiparos szobafestést­­komf, költségtérítéssel ( mázolást vállal: 326— esetleg lehet nagymé-! 444^ Bútorvétel! Ttpus, va­lamint hagyxMnáinyoe bnrorrébaé. egysMbé. d»az-j 15 vagy k«r'lleU earrecéwt._«»-l»7 L(rt^ kis hi2 bár. Bútorvétel! Hagyaté- hol »II. kér., Buda kot típusbútorokat, — j243990« jeligére »Fe­­hálószoba bútort, há-Ucaibadulré «éri tewie­­romajtóst, kombinál-1 tőbe. tat, rekamiét, kdny-|=;—- ^-----—ü«' habütort. 336-037. j KIcaere nem :1 er.oba-----------:-------------------1 komfortos hazfelügy&­Bú tor vétel! Hagyató- löségem 1 szoba kom­kot, hálószobát, kom-ifortog főbérletlre. XI. bináltat, típusbútora-1 Bartók Béla út 44. kát, garnitúrákat* — ágy tollat veszek. 142 —173. Lakásért eltartást v. telekgondozást vállal ___fiatal házaspár. »Meg-Hagyatékot. hálószobát bízható 244897« Jelig kombináltat, háromaj- K Felszabadulás téri tóat, rekamiét, porcé-, hirdetőbe. lánt, ruhaneműt, tol---.—- ----—————; lat. limlomot vasiak. «“*£■*» fceje.,witov«.- 134-869 tanulószoba diaklanv­■—-—1---------------------Inak kiadó. »Opera Hagyatékot, tipusbúto-(mögött 30117« jelig, a rakat, hibás rekamiét. i F«LsZabadulás téri hir­­hálószobát, kombinál- tetőbe, tat, porcelánt, ruha-1 RÉGI, HIBÁS STÍL, vagy ANTIK CSILLÁRJÁT MEGVESZI, FELÚJÍTJA a» ELEKTROMOS KTSZ. VI.. Népköttársaság útja 13. Telefon: 426—992. Díjtalan kiszállás! _________ Bélyeget állandóan ve­erzsébeti, 21 szék. Schiller Endre Bp. neműt, tollat veszek. ...... iwx. . . 332-907 szobás családi háza-, bélyegkereskedő,---------::--------------------- mat pesti 2 szobás VH., Bafcsay u. 6. — Hívjon bizalommal! lakásra. »Sürgős 4613«1223-000. Jeligére a kiadóba. Bútort, tollat, ruha­neműt, hagyatékot. — mindent készpénzért veszek. 420—610. Nyaraló tulajdonosok figyelmébe. Különböző méretű epedás heverő­­ket 1550 forinttól, — gtainnürtiúrátoa* ihosszsú le­járatú részletre készít kárpitos. VI., Eötvös 17. Népköztársaság út­ja sarok. Veszek variabútort, — típue szoba-toomyfira bú­tort, kétajtós, hároai­­ajtós szekrényt, kom­binált szekrényt, reka­miét, csőgarnitúrát. — 315-061. Bútorvétel! Hagyaté­kot, kombinált beren­dezést, háromajtos szekrényt, típusbútoro­kat, hálószobát, ruha­neműt. 137-318. 'Fényes eloxálásra sza- Egy szoba komfortos, | bad kapacitást kere- 6zép, I. emeleti erké- sünk. — Angyalföldi lyes1 zuglói lakásom! Fémipari Cs. D. Ksz. elcserélném 2 szoba XIII., Röppentyű tt. komfortos, lehetőleg ötvenhat, zuglói lakásért költ­ségtérítéssel. Bzabó, XIV., Kerékgyártó u. 13/b. I. 5. dU. 4-től. ) INGATLAN 150 n.-öl gyümölcsös telek lakható kis épü­lettel, kútteü, betoerit­­ve eladó. Pestimre, XVm. kér., Benja­min u. 17/a. Zuglóban, XIV. eloldó 2 szobás családi ház. Érdeklődni vasárnap XX., Határ u. 11. Vennék öröklakást, — családi házat, 140 000 kp.-vei + OTP, havi Kárpitoiott bütort ]»- é,etjar»dékért. >Bud»i »ttok, alakítok, hál-1 eldnybeú 161309, jel­­nil jó munkával. —: lsére aj újpesti íiírde- VII,, Thököly út 33.! tőbe. Kárpitos. PEST MELLETTI ÜZEM ACÉLSZERKEZETI, GÉP- ÉS TÖMEGCIKK­­GYÁRTÁSI RÉSZ, VAGY TELJES MUNKÁKRA SZABAD KAPACITÁST FELAJÁNL •Évi 4 millió 5952« Jeligére a Felszabadulás tért hirdetőbe. Parkettacsiszolást, lak-Két szoba konyha, j koaá'St porelszívó géppel előszobás kertes ház asonnalra vállalok. - 362-980. I előszobás kertes ház azonnai beköltözhető. Eiado. Gyal, Bercse-Televizió-, rátíiójar'í-Külterületre megyeik. 275—917, Tele víziója vitás háznál JótátlÚássail, Perjési, 831-934. RUHÁZAT \ Veszek! Ha«jna'té«cot, ruhaneműt, tipuiabrúto­­rdioait, rekamiét, hi­bádat is, égyteUaJt, SBJónyeget, varrógépét, könjyrvekeit. 338—966. Esküvőre menyasszo­nyi, vőlegényl ruhák kölcsönzése. Bp. VII., Akácfa u. 27. 422-174. Ruhakölcsönzés, gyö­nyörű esküvői ruhák II., Erőd u. 18. Má­jus 1 mozival szem­ben. 352-213. Veszek használt ruhá­kat, szőnyegeket, ágy­­tollat, régiséget, lim­lomot. Tel.: 212-211, 424-475. : nyi út 118. sz. Piszkos falak szaksze­rű radír ozását azon­­nalra vállalom. 121— Eladó 160 000 értékű. 8M KovÄCß 2 szoba komfortos csa­ládi hu meiléképttle- i Öngyújtók, gázongyúj­­tekkel, 150 n.-öl gyű- ^ speciális javítása, möl esős sei vasútáilo-! Báztöltés. Hársfa utca más közelében. 3 szó- harmincegy. (Weaseié­bás személyzetis cse- utcánál)_________ relakás szükséges, Bp. > Kisiparos szobafestést­belterüietén, vagy Zug lóban. Pete István, Vecsés, Attila utca 22. mázolást vállal; 326— 444. FOG SORJA VITAS MEGVÁRHATÓ! József krt. 77. (Üllői útnál) 331-628 Kétszobás komfortos, családi ház 1200 n.-őí megélhetést nyújtó príma szőlő-gyümöl­csös (garázs, mellék­épületek) eladó. Szol- Csillárt olcsón vásá­­nok m. Homok, per-j^o^J°n Vogeltól, VIII., nyész Ferencné. Bp. ~ telefon: 402-623. j ÜDÜLÉS 1 4«. 136-363. Javítás, csere. Parkettacsiszolást, lak­kozást vállalok, por­elszívó géppel. Gábor, Balatonföldváron kom- telefon: 162-964.______ fortos nyaralóban 2j Parkettacsiszolást, lak­­személyes szoba ki- kozást, falradírozást adó. »Csend« jeligére garanciával azonnalra a kiadóba. válalok. 121-874. Szobákat kiadok a Balaton legszebb he­lyén. Körmöd, XII., Városmajor u. 18. JÁRMŰ___f ^ Ölesén el- j OKTATÁS Kin. Zsoüfc; I————J Jáwa Ideál arió. Bp. XVin. Zsák utc* 10 ____________| Asstalitenisz szakosz-Simca 1300-as első tályunk gyermek cso­kézből, 43 000 km-t j partjáíba ingjientes otota­futott, eladó. XIV., Kacsóh Pongrác lakó­telep 28. épület. 1 ADÁSVÉTEL Vásárolok típusbútort, hálószobát, kombinál­tat, rekamiét, garni­túrát, hagyatékot, ru­haneműt, ágytoilat. — 332-275. I LAKÁS tás mellett felveszünk .7—13 éves korú leány és fiú gyermekeket — délelőtti é6 délutáni foglalkoztatási lehető­séggel. Jelentkezni le­het kedd, szerda, csü­törtök, pénteki napo­kon de. 10—12 és du. 3—5 óráig a 31. Épí­tők asztalitenisz ter­mében, V. kér., Pető­fi Sándor u. 7. (Pil­­vax-közi bejárat.) Szabad rendelkezésű szobát vennék Pesten vagy környékén ár­­megjelöléssel. »Június 4623« jeligére *a ki­adóba. HÁZASSÁG Független, nyugdíjas férfi házasság céljá­ból keres 50—60 éves nőt. »Budapesti össz­komfortos lakásom van 67377« Jeligére a kis­pesti hirdetőbe. Oktatási intézmény — felvételre keres férfi segédmunkást és ta­karítónőket. Egy mű­­korpótlék, olcsó Ajánlatokat kérjük Bu-I étkezés. Bp XTV., — dapest 112. Pl. 102-be, Ajtós! Dürer sor 19 UfcfeDl. 1—21. Eladó egy budai egy­szobás komfortos örök­lakás. Két szoba kom- ,A fortos cserelakás szűk­­ihÍ° séges. Budai előny- “*** ben. Telefon: 258-930/lí n kíy,U.1 elvált 114g jszony hazassag céljá------L------------------------- ból megismerkedne ha-Szentesi kettő szoba, «móó fcamoiy, pesti összkomfortos lakáso- lakással rendelkező mat elcserélném buda- férfival. Csak fény­pesti komfortosért. — | képpel ellátott leve- Leveleket »Nyári cse-(lekre válaszolok. — re« jeligére a szentesi!»őszi esküvő 4619« — hirdetőbe kérem. IJeligére a kiadóba. SiKKÖSZÓROS éa PALAST­KÖSZÖRÜS MUNKÁKAT VÁLLALUNK NAGYOLÓ FOGAZASI MUNKÁT és C, D típusú FOGASKEREKEK készre fogasa sál. Címünk: Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat Nyíregyháza, Aoö! út 2. az. Telefon: 16—82. Mosógép, hiáiztertásí gépeik jtwíikáts-a, letoé­­&ájn, garanoiávail. Mo­­teroeszolgátait. 1S3— 716. 326—146. Fogsor ja vitás, Ma(j&~ kjovszkij 96-ben: 224— 106. »Megv^íph-ató.« — 70-es trolilme?á0;árva4, Saombatan hrátnamte-NÉPSZAVA 1963. június S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék