Népszava, 1968. június (96. évfolyam, 127–152. szám)

1968-06-05 / 130. szám

HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem, Rössler Szerén hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 6-án, csütörtök du. fél 4 órakor lesz a Rákoske­resztúri temetőben (Kozma u. 6). Basil­ides Abris filmrendező f. hó 1-jén tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Temetése f. hó 8-án, szom­bat du. 3 órakor lesz a Farkasréti temető halottasházából. A gyászoló család és a MAFIL­M 8-as stúdió.­I ÁLLÁS “1 Gyakorlott gcrans- ra gépiránot Jelvesa a PTM Jacquard Szövő­­ghiána. Jelleotfontás a gyár h­aemicaiadiaigáig­ l­osztergiain. B­p., XIII., Laetosaá­rdí íít 1®—25. eyátpartobfc MUNKAÜGYI VEZETŐT rá NORMÁLT azonnali belépésre keresünk JeieattoevéB: Fuv­aras Mérték­­ut­áni Cipőkészítő Vállalat Budapest, Vad utca 30. Gépkocsi­rakodókat azonnali belépéssel felveszünk JeremtfiDOTée: Építőipari Szállítási Vállalat 2. az. üzemelnés központi raktára Budapest, SV.­ Sao Marco u­. 28 Azonnali belépésre KERESÜNK villanyszerelőt, esztergályos, Ti­gány-, gáz­­hegesztőt, tetőfedő, gyalus, géplakatos, szerszámkészítő, köszörűs, asztalos szakmunkásokat, tehergépkocsi­­vezetőt, gk-rakodót, raktári segédmunk­ásokat, férfi, női betanított munkásokat 6—8 órás maffonmácrs,­ férfi, női segédmunkásokat, takarítónőket, 6 órás fiatalkorú lányokat kisegítő munkakörbe. VB KM L sz. Akkumulátor és Szárazelem gyára, Budapest, Xm, Vári út 187. M­untoaerő-FELVESZMNK délutáni TAKARÍTÓNŐKET. Jelen­tik­ enés: Gyógyszeripari Szolgáltató Vállalat Budapest, XXII. Lehen utca II IV. esn Azonnali belépésre felvessünk TT5R VERESBEN flIM ÉPÜLETGÉPÉSZ­TECHNIKUST sttVAlLó — GYAKORLOTT« A Fővárosi Patyolat Vállalat FELVÉTELRE KERES fióküzleti vállalónői munkakörbe 4 és 8 órás dolgozókat, főfoglalkozásra. Jelentkezés: Budapest, VII., Csengery u. 1. Naponta 8—10 óra között. FELVESZÜNK a cserrparti belépésre AUTÓSZERELŐ és KAROSSZÉRIA­LAKATOS szakmunkásokat. FÉRFI segédmunkásokat telepítve­ alá: 20. sz. Autóközlekedési Vállalat (MAVAUT) SobAxxes utca PL Budapest, XN­L Mainteajuháit ég utanáal kedvenmélyyt bi­ztositu­nk! FELVESZÜNK FELSŐRÉSZ. KÉSZÍTŐKET, CIPŐIPARI szakmunkásokat és BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT. Vörös Hajnal Cipész KtsZ Budapest, VTL Dam­­jacmc­. n. 58. KEZDŐ SZAK­ÜGYINTÉZOT azonnalra felvessünk Jelentkezés: Budapesti Lakás­építő Vállalat Budapest, V. Kossuth lasyss tér 13—16. lakkoztat. felveszünk műszaki rajzolót és kezdő műszaki előadót Budapesti Jármű Ktsz XL, Feberrádh út 181. A Si. sk építőipari Váll. azonnali felvételre KERES budapesti munkahelyeire gyakorlott teljesítmény elszá­molókat, kőműves, ács, hegesztő, villanyszerelő, lakatos szakmunkásokat, kubikosokat és segédmunkásokat. Teljesítménybér + 15 százalék idény-, 4- 10 százalék munkahelyi és -1- 8 százalék egyéb pótlék. Hegesztő, villanyszerelő és lakatos szakmunkásoknál Időbér­­f prémban. Szállást és étkezést biztosítunk. Jelentkezés: Budapest, V., Petőfi Sándor u. 9. ss. (Pilvax-köt.) Munkaerő­gazdálkodásnál. Belk­ereske­d­e­lmi Szállítási Vállalat 4-es üzemegysége a KivonalM feltételre KERES FORGALMI ADMI­NISZTRÁTOROKAT Jelen­­tvenéis: KERESÜNK FAIPARI MÉRNÖKÖT vagy nagy gyakorlattal Budapest, VII., Thököly út 11. TECHNIKUST FÖD­ZEM VEZETŐI BEOSZTÁSRA épületasztalosipari -t g­v termékeket,­­ bútor és belső berendezéseket gyártó üzemek ra.­ai vezetésére. Írásbeli ajánlkozást FELVESZÜNK ahonnan belépéssel gyors­ gépirónőt, esztergályos, fúrós, lakatos, festő és mázoló, villanyszerelő. önéletrajzzal és­­ fizetési igénnyel a Népszava kiadóhivatalába kérünk beküldeni »Sürgőé 33« felig. marós­­» szakmunkásokat, "* sajtoló gépmunk­ásnőket, betanuló férfi V­illa­n­y­sz­erelői­pari Válla­lat felvesz VILLANY­­munkásokat,­­ SZERELŐKET, segédmunk­ásokat, villanyszerelők takarítónőkét mellé IrtenCbenes: SEGÉD­MUNKÁSOKAT, Ganz Villamossági budapesti és Mirak vidéki Budagvi R. EL. munkahelyekre. Fény utca 19­6a. lakatosokat (Széna térnél) budapesti munkahelyre. Peryrétel trextia. Szállás, különélési pótlék, megemelt teljesítménybér. Jelentkezés KŐMŰVES, ASZTALOS, személyesen, FESTŐ, Budapest, VII., KÖZPONTI Síp u. 23. FŰTÉSSZERELŐ tankmu­nk­ásokat,­­ valamint kőművesek, tetőfedők és villanyszerelők KERESÜNK mellé SEGÉD-­ MUNKA SOKAT sürgős VESZ FEL a Postai Épületkarbantartó felvételre Üzem, Budapest, VH., OFSZET­Verseny u. 12. (Közvetlen a GÉPMESTERT, Keleti pu. mellett.) esztergályost. Biztosítjuk a munk­ássz­áll­ást BETANÍTOTT és a postás dolgozóknak NŐI ÉS FÉRFI járó MUNKÁSOKAT. * kedvezményeket. A kőműves részleg FIATAL­vidéken lakó munkásainak KORÚAKAT, havi 450 forint külszolgálati A f . 1 c nnt f­i­ r.tríni SEGÉD­atalanyt nzetung. MUNKÁSOKAT A RUHATISZTÍTÓ ItteflVttveBöcs: Fővárosi Finom mechanikai V a Halat Budapest, VÉL,­­ KTSZ azonnalra felvess XIV., Lomb u. 29. sz. alatti telepére férfi segédmunkást, betanuló sós dolgozót Nag­ydiófa utca 14-Azonnyalá bellépésne­k 65 tavgépkezelőt a X., Vasgyár u. 10. KERESÜNK sz. alatti telepre: íjiatoarOa itt ad­­ férfi segédmunkást, rejteestvező­t és önálló bérelszámolót, női betanuló ,toc SZTK ügymte­dolgozókat testven is jámcas, XIH., Szekszárdi u. továbbá 15/b. sz. alatti te­gyors- rá gépírót, lepére, lyukkártya piperevasalót és lyukasztókat, no dől gőzök­at valam­i*. n.. Csalogány n. anyagmozgató 55. szám alatti segédmunk­ást. telepre: A jeten-ikevóseftet betanuló toék­jük »I. kerület 5955« BŐI dolgozókat Jeligére a FeCsaabar­­óVnce téri hmfcHo-JELENTKEZÉS­­ A HELYSZÍNEN. be. ÉPÜLET­EGYV Építőipari Gyáregysége LAKATOS, KERES építészmérnököt. KŐMŰVES, VB«y has­szaaibb cyatopanateaA KÖZPONTI­ penteeffloeac •er­te technikust FUTES-SZERELO technológusi beooTtert». SZAK­Birdepesti, XXII. Révész u­tca 9. Tele-fon: 202—360 MUNKÁSOKAT, VIZSGÁVAL ! Gamma Művek RENDELKEZŐ Kvarckristály Gyáregysége részére ÍV-, LÁNG­(Budapest, XVI., Saehaiknc, Ozvnád u. 28—51) HEGESZTŐKET fed vétókra keres felvess VEGYES­Z­­TECHNIKUa, Szabolcs megyei ELEKTRO­Alant MŰSZERÉSZT, valtenvimje Épi­tőipari Vallalat NŐT Nyiregyháza, BETANÍTOTT MUNKÁST, ToUB utca L 5 napos munka­héttel dolgozó kőművest, hálózati villanyszerelőt, asztalost, lakatost, autófényezőt, snatomrriscásért, metcé segédmunkásokat, szállító-rakodó adminisztrátorokat, gyors­ gépírónőt, árukönyvelőt. MenHais: Budapesti MÉH V. X. Grftaátes utca 1—8. A Finom posztó Vállalat új­pesti Gyapjúszövőgyára Borda­pest, TV., ot L FELVESZ FONÓ ÉS SZÖVŐ IPARI TANULÓKAT. volt budapesti nő és a JoöpnQTélforól beják­od tudó tá­­nyeto és fiúk. stt* a 8 álitavám­os ifíko­­tóut envércenvérk­. WÉpésú keresünk takarító­nőket éjjeli portásokat Fővárosi 1. sz. Építőipari Vállalat Budapest. V.. Soemene u. ib—A. Muntoaere­giar Zrifk­a)p(sirvágyi TI. 44 órás munkahét Minden második hétfő szabad nap Jó kereseti lehetőség. Esztenigyány­a 60 tanit, beteniített esztengiányasotoat, Jaltai tosotoa­t, betechitebt catoatosritaait, tetauoj 'hegcsatcoet, festatotít, férfi betemnátotifc taagoncaveaetöiDofc, segédm­imiku sotoafc, tatakrfróniöfce­t, firöteD, portásába*, Intertoarú WsegJöetoet FELVESZ a Budapesti Mező­gazdasági Gépgyár Budapwt, IH. 6®enteoórel út 207—3». JéDeratbeBós a vᣭ­Wliait nyumi balügyi «BBóá Üsém. FMV Finommechanikai Vállalat FELVESZ általános és beta­nított lakatosokat, esztergályos, marós, fényező, elektromos és me­chanikai műszerész, villanyszerelő, asztalos szakmunkásokat, betanított férfi és női szerelőket, forrasztók­at (fzateltoornaikat 6 ónás mruntoánasis), gépmunk­ásokat, segédmunkásokat, takarítónőt, rendészeti dolgozó­kat, őröket. Jelnott be a rá: Budapest, X. Fer­ér út 10. Munib­aiero­­gazdá­lkodás. Középipari vállalat sürgős belépéssel KERES közgazdasági érettségivel rend. GÉPSZÁMLÁZÓT Reimetal] gépre, továbbá kezdő UTÓ­KALKULÁTORT, általános adminiszt­rátorokat, (gyors- és gépírni tudót) FELVENNÉNK továbbá női hivatalsegédet. Jelentkezést írásban kérjük a Magyar Hirdetőbe »Sürgős 5445« jeligére. FŐVÁROSI KERAVILL V. (Budapest, V., Arany J. u. 10.) FELVESZ: eladókat szakképzettséggel vagy érettségivel, férfi segédm­u­n­kásokat, bolti takarítónőt. Rétet, tészta és perec Orten Ré«SG«var «atm. üzemeinkben női mun-1 nalá belépéssel felve­­kaerőt jó órabér mel­ 1 beire keres, gépesz­­tett, természetbeni jut-1 mérnököket, gépész, tatással, valamint te-! technik­usokat szer­­hez gépkocsivezetőket | kesütési nyumb­ána, mű­­prémiumos munka-| rajzalótoat, adó- IHírtwItWrtftnlfcéf, nsrr-Két «st»! »«swH Kőbányai to&nfúratfém­­mü telivesz hengerésze­ket. (mtmtioxfnet., v­a­jam&TsaerecőkWu, kies» petoőmüivest, flérftt és női 'bet­amnáteöt oruntoá­­sabsfc, férfi és női ele­­giédmiuin kiássol kiírt, rak­tárt férfi mffMmODftnu. sókat. Tová­bbá Oaipa­­rfoór-öt állam do­méi. trtákr£ ntasaatana. jeaat.'oeatás: a VféOLaslat mnintoailgyi poBbálpán, Bp. X., Csentpesz 42. Tehergépjármű vezető­ket — női dolgozaótont is — flenveszítete. Tel­jesen vonott­ fű többletsipereseu Sahete­­ség. Jeventitoenéti: Bel­­toerofitoedehná SuáMikáet Véltehat 3. számú üzem­egundie. Buda­pest, IX., Váigöhixi­n Jogász Jefteaiag szerző­­d­ést kötö,­­itt 10 éves üzem gttuzdaság­i mura­toöri gtyaiboaniaiöfcad i* rera delfloezsfc, állást v*au­­torstaönra Budai F­esten. •Épötöjpar 301/10« jeö­­fc»éne­keaszait Miduláis bé­li hérd-tiTje. Nőket la. év«tiói bei­ a­­páto^t mrumanaira. fér­­ftetoat lg évtől «n^yag m»cc®aitiáOTia, köt mfl­­ajafcra teövesz PV Bu­dai Doboz rgysára, Bp. T., Méezáíro® u. 56 Júliuanál 42,5 órás muimkieihéit, toettoeteo­­bötti szábaid számítnak.. Jó faemeset, epibodáedj ttanjéai írtietöség, ttoz­­ba­rminitoa. Magticae- U Whetlő a Krisztina té­rre a 62-es és 63-a­s vilia­­micesaa. A 89-es busszal. Nemzetközi MOomfol Tudiami árnyos Szervezet töttoámjáig si­keres m­ang­­oia—amgpi völgy orosz —angol '­evesenet. Je­lentkezések wc a U. 350/132 toárjuk. Pamuttextilművek Jacquard Szövőgyára felvételre keres gyors- és gépírót, szövőket, szövőátsképzősöket, csé­­vélöket, géplakatoso­­k­a­t, magesnjvxmiaaú ka­zánhoz fűtőket, vil­lanyszerelőket, aszta­lost, női és férfi se­gédmunkásokat. Je­lentkezés a gyár üzem­­gazdasági osztályán: Bp. XIII., Szekszárdi U. 19—25. Felvételre keresünk esztergályost, villany­szerelőt, betanított és segédmunkára férfi és női munkaerőket. Je­lentkezés: ÉVIG Kü­lönleges Villamosgép­gyár, Bp. XIII.. — Klapka u. 3. Munka­ügyi osztály. Kutatóintézet gyakor­lott anyagkönyvelőt és állóeszköz egyedi nyil­vántartót keres — X. ker. munkahellyel. — »Ötnapos munkahét 137« jeligére a Felsza­badulás téri hirdetőbe Felvételre keresünk ta­karítónőket, mosoga­tónőket. Jelentkezés: Béke Szálló munka­ügyi osztály. (Buda­pest, VI., Lenin krt. 97.) Kirakatrendezőt, nyug­díjast felvételre keres Vastömegcikk Értékesí­tő Vállalat gazdasági osztálya, vm., Üllői út 32. Külkereskedelmi válla­lat keres magyar nyel­vű levelezőt, idegen nyelvű levelezőt (an­gol, német). Ugyan­csak felvételre kere­sünk export és im­port bonyolítókat. — »Azonnali felvétel 90« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe, Budapest központjában levő vasipari Ktsz. ke­res legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szerszámké­szítőt univerzális mun­kakörbe. Működési te­rület és anyagi igény megjelölésével kérjük a válaszokat a Felsza­badulás téri hirdetőbe »Vasipari Ktsz 4806« jeligére, profillal ren­delkező gépipari nagy­­vállalat keres fiatal gépészmérnököket piac­kutató munkára. Írás­beli Jelentkezéseket — »Marketing 5281« jel­igére & Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük Baromfiipar budafoki gyáregysége felvesz ké­pesített könyvelőt, — gépírni tudó számlá­lót. — Jelentkezés a munkaügyi előadónál XXI. ker., Nagytété­nyi út 74. Budapesti Fűszer- és Édességnagykereskedel­mi Vállalat felvess a férfi és női fizikai dolgozókat, férfiak ré­szére munkásszállást biztosítunk. Jelentke­zés: VTL, Dohány u. 40. Munkaügy. (Szom­bat kivételével.) Iparvállalat keres há­zipénztár kezelőt és gépírónőt. Budapesti Mezőgazdasági Gép­gyár. Malomgép Gyá­ra, Bp. X., Saláry u. 30—40. helyre, fűtőt, asztalo­sokat, lakatosokat, há­lózati villanyszerelőket vízvezetékszerelőket, kőműveseket, továbbá 4 órás csomagolásra, takarításra női mun­kaerőt felveszünk. — Fővárosi Sütőipari V. Budapest, Vil­., Hős u. 9. Azonnali felvételre ke­resünk kőműves, vas­betonszerelő, ács, áll­ványozó, kubikos és fenti szakmákba se­gédmunkást. Vidéki dolgozó részére szál­­lást biztosítunk. — Ezenkívül tetőfedő. — ép, bádogos, asztalos, lakatos, hidegpadló­burkoló, szobafestő­mázoló, villanyszerelő, vizvezetékszerelő szak­­munkásokat, valamint fenti szakmákba ipa­ri tanulókat és meg­bízható napi 10 órás ujjellenösént. Jeljemrttve­­zés: XVI., Lakáskar­bantartó Ktsz., Bp XVI., Asztm. Rákosi u. 90. Tisza Bútoripari Váll. 1. sz. gyáregysége fel­vesz faipari gépmun­kásokat, asztalosokat, férfi- és női segéd­munkásokat és por­tást Bp. XIV., Várna u. 5—7. sz. telepére, valamint bútormázoló­kat és asztalosokat — Bp. XV., Bocskai u- 32. sz. alatti telepére. Jelentkezni lehet: Bp. XIV., Várna u. 5—7 sz. alatt. Segédmunkásokat, munkásnőket — fiata­lokat is — cémázó, orsózói munkára azon­nal felveszünk, kez­dőket betanítunk. Jú­lius 1-től 42,5 órás munkahét, szombat délutáni és éjszakai műszak fizetetten sza­bad. Vidéki nőknek szállást biztosítunk Cémázó Ktsz., — Bp. XIII., Kartács u. 14. Víz-, gázszerelő, köa­­parotós ütés-saenet) szakmunkásokat, se­gédmunkásokat szövet­kezeti tagnak felve­szünk csak budapesti imb­olcáikra, egy műszálá­ban, máig al­aóeredeti lehetőséggel. Utazási költséget vidékieknek fizetünk. Címünk: Bp. V., Arany János u. 18. Bádogos és Sze­relő Ktsz. Exportgépeink gyártá­sához, jó kereseti le­hetőséggel felveszünk csökkentett munkaidő­re esztergályos, laka­tos, hegesztő, kézifor­mázó, gépiformázó, villanyszerelő szak­­munkásokat. Továbbá betanított és segéd­munkásokat. Jelentke­­zés: öntödei Vállalat Kőbányai Vas és Acél­öntöde. Bp. X., Fer­tő u. 14. ötnapos munb­aalhéttel donguaó Pashir é­s Sto­­daisaer Nagytverekedel­­mi VálllaCe-t (Bp. VII., Lam­dher J­enő u. 23 H 16. 434—990) fel­vételre keres gye­rs- és gépk­etont, lehet bezót is. Azonnali felvételire jo­gosítványos rendelk­ező tratatanvezetőket kere­sünk RS—09, UE—28 és MTZ tiranDtoTOkra. üzemi étkezést, man­­pásszállitást tud­umfc biz­tos­itasd. Mumkertihierá­­piáe Intézet, Párnáz, Igaagiaitósá­gia. Ipari­­tocaga a diasá­gi teahm­átu­­mo­t végzett nőd mun­kaerőket bérelszámoló, toészárukönyivető és anyja i gíbönyvei­őd mát toafacsék kezelésére. — »Gépipar 100« jeligé­re fejetinti bezicsekete Felissabard-uijás téri hir­detőbe kérjük. Lakatos, esztergá­l­yos, voli­ganys­zerevő saaik­­muntoácofejat, hegesztő kjeit, férfit és nő- se­­gédnyuapásoscart felve­­saálink. — Vi mai-rikássaá,fijá­st 2 lá6d kedveennérajit biz­­tosfitAink. ÉPOÉP. 3. SS gyár. Bp. IX., So­roksári út 160. ügyi előadót, eszter­­giáiyosóksat, marósokat, adatai losofcat, férfi be­tanított és segédmun­kásokat Továbbá nő­ket szerelő- forrasató és gépmunkána Je­­lentkezés: mun­kaerő­paszdiá­l­kodláson, Bp. X., Jászberényi út 29. Teher­gép­j­á­rm­ű vezető­ket — női dolgozók­a­t is — felveszünk. Tel­­jeskménytől függő tebetolerű­kereseti lellető- Jelentkezés: Bel­­keres­kedelmi Saá.Z Mtási Vállalat 3. sz. onera­­«ci­sége, Buld­apest, IX Vágóhíd utca 13. jövedelmű, modern, —'ezúton keresi 18—22 Rákóczi úti, központi'év közötti csinos nők fütéses, Ustes, VI.­ ismeretségét házasság emeletes iházban 1 szó­' céljából. Leveleket bás komfortos lakás- »Piros rózsa 4625« — van, ugyanilyevre elcse-1 Jeligére a kiadóba, torlattal rendelkező a utókalkulátort felve­szünk. Ajánlatokat — »Belvárosi szövetke­zet« jeligére a kiadó­hivatalba. Ruhakonfekcióban gya-­­rés ném- H-es van. Házasság céljából még­kér lőtt munkaerőt —­Telefon: 344-104.______"ismerkednék jó meg­készáruraktárunkban szíres albérleti szobát jelenésü, 40—50 év segédraktárosnak fel-1 keresek 2 személy ré-j körüli, jólelkü férfival veszünk. »Megbízható« j­ezére befogadó nyilat-­­ akivel boldog tudnék jeligére a kiadóba.­tkozattal. Kovács N­., I lenni. »Légy jó mind­ördögárok 104. halálig« jeligére a ki-I uraogarot íus. aai&ug« telepen kétszobás kom-tro te­lepen kétszobás kom-;Jó megjelenésű, 42 Szállodában sportos, távfűtéses, 2 éves, 163 cm magas. Adócsőgyár airkahnan éjjeliőr, portás, adó­­elemző, elektroműsze­rész, villanyszerelő, esztergályos, áll. mű­szerész, bet. munkás és munkásnő, takarí­tónő, segédmunkás, 8 általánost végzett fia­talkorúakat, géplaka­tos, gáz-, víz-­fűtés­­szerelő, kertész mun­kásokat. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályán, XIII., Vá­ci Út 169. Stearát ipari zsírtala­­nítósaer és mosós alaipajogaig oboánhrtiáeá­­hoz, jó toemesotd lehe­tőséggel férfi és női óa'jgxraóka­t, továbbá férfi jjoroáet fel ve­­száinile. Három müszaik­­icsin dolgozó kinián hű­ljön műszaik pátflókot «Betűnk. Csepeti Nö­­vényolajgyárr. Bpret., XXI. ker. Ma» u. 3 Segédházfelügyelőt, — budapesti szoba kony­hás lakással rendelke­zőt, központi székhá­zunk részére felve­szünk. Jelentkezés: Ál­lami Biztosító Főigaz­gatósága, gazdasági osztály, Bp. IX., ül­­lói út 1. Újpesti nagyvállalat keres nagy gyakorlat­tal rendelkező revizort, beruházót, — műszaki rajzolót, valamint — gyors- és gépírót. — »Sürgős 30« jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Fővárosi V-fam­rvefle­ke­res felvételre építkez­­te abnákai sorcait budapes­ti ImMptwfB'l'C. Jelemt­­tveani lehet a vér hat szemé­ byizeti csava­­ly’án, Budapest, V. KaroCyt u. 12. n. can. részletes emélebrajzza is. Kőbányai Saersa Bank­é­­szítő Ktsz. (Bp­­., Kemence u. 4.) felvé­telire keres érettségi­zett fiatal adminiszt­rátorokat, akik gép­írná is tu­djuna­k. U­gyem­­csa­k felveszünk beta­nított női gépec H Umnil­á­­sokart, val­amin­nit «uya«­­mozgatótoat. Azonnali belépé­se: bérebszármolót sírik, fizetés megegye­zés szerint. Cím: Új­pest, rv., Vért út 51 Alumínium keBc­ülkaön­tésre betannítumöc fér­­fi munitratereket. Beta­nulás ütem 2600—3200 Ft toeneeeftd lehetőség­gel, valemiart t keresünk egyéb betanított­ mun­kára férfi és női mun­kaerőket. Jebenstfceani lehet: újpesti és gyanföri gyónegysé­­geinidbe felvételre. Budapest, IV., (új­pest) Váci Út 91. Raktárost, a­ u­tóaiakait­­rész Ismerettel és gya­korlattal felveszünk. — Jebem­ti­vezés: Bek­teres­­kedelemi Saáoritási Vai­­baiba* 3. sz. üaemetgyw Bégé. Szdapest, XI., Karanit­hy Frig­yes út 17. Férfi segédmunkást keres a Magyar Do­hányipar dunántúli és Duna-Tisza közi fer­mentáló gyára. Buda­pest, V., Váci u. 40, in. em. munkaügyi osztály. Pamutkikészítőgyár felvesz azonnali belé­péssel férfi segédmun­kásokat: munkásszál­lás, üzemi étkeztetés, munkaruha, kedvezmé­nyes hazautazás! lehe­tőség van. Jelentk. Bp. al.: Lader u. 93—103. muntaaerőgazda bkodta­­®on — Megfertenett hete: 0-as, 60-as, 84-es busz, 66-os, II -es, 18-as vü-Gyakorlott utófefelfcu­n­tott, közg­azdasági érettségd­vel rendjelkező nő­ pest, tová­bbá ács, i'ias, eítLtó6®erejő saeukamunteásokat, ta­­barkőnőtet, portáso­kat, 18 éven alul ,­á­­nyxAjat kisegítő mun­káb­a, valamint csök­­­kentet­t mrumbaidőben notepeó női és férfi segédmum­bások­at ke­­resünk felivéteire. Vá­­déka férfi­aik részére munkeásszárítást bizto­sítunk. Jelentkezés: Bp. Vegyiművek, Bp. IX., Kén u. 5 és Illa­tos út 18. Münntealteyd Építőgépgyár, kis te­herkocsira gépkocsive­­­­zetőt felvesz. Fizetés­­ megegyezés szerint. 2.szak. Kis vállalat sürgős felvételre keres terme­­osztályra üzem­mérnöki munkakör be­töltésére gyakorlattal rendelkező elektro­­gépészmérnököt, kere­sünk továbbá számvi­teli osztályunkra szak­képzett könyvelőt — azonnali belépéssel. — Jelentkezési ajánlato­kat »Műszeripar 4702« jeligére a Népszava taiadóba. Felvételre keresünk — motorszerelőt, iparosz­­széria-lakatost, gép­jármű villanyszerelőt, esztergályost, maróst, főtengely köszörűst, tmk-kőművest, fűtőt, segédmunkást, gépjár­mű alkatrész ismeret­tel rendelkező raktá­rost. Budapesti Autó­javító Ktsz.,­­ Buda­pest, XII., Maros 1B. Tel: 301-061. Thermoplasztika Ktsz fiatal nőket, mű­anyag hegesztőnek és műapsrcum fröccsöntő­nek felvesz. — Férfi munkásokat fröccsön­tőnek és betanított műanyagmunkára. Bér megállapodás szerint. Jelentkezés Thermo­­plesajtáska Kísz, Bpest, XIV., Erzsébet tornaby­­bné­tája 54. Mushkal ügy. 8—14 óra t­örött. Astoria eladásra kerül: 1 db. A—32 típusú felvonó­gép 1:54 áttételes, ba­­bos-doboa, 1 db­ DMP típusú mélyhütőpult. A gépek jó, üzemkész állapotban vannak. — Érdeklődni. — Molnár Mihály, müsz. oszt vez. 153-855. V., Ma­gyar u. 6. I BÚTOR Bútorvétel! Hagyaté­kot, hálót, kombinál­tan rekamiét, agy­­tollat, ruhaneműt — szőnyeget, dísztárgyat 336-599, melegvizes lakásomat barna, önhibáján ki­­elcserélném hasonló­­­ó­val elvált szakmun­­azodás, egy szoba hal­­kás férfi keresi házas­­tos komfortosra bár­­ság­ céljából 30—35 hol. »Nem garzonra«­­ éves, fekete, molett. Jeligére a kiadóba. !gyermektelen, otthon- Zdlaegerssefl, ÜTÜU TM. M"'t'trf Vi*,A tioba komfortom, eiffl "fl*Th«!" Un,'r'1' tmeieti. erkély« !6- mn ~ térletem budapestire levelek cserélném. *rdeklődni • Kalanderek este e-tél­ep vn..! ítaéljenek. »Rövid az Landler Jenő *7.­­ életér jeligére a Márkusné. kiadóba. Elcserélném nagymé­retű, egyszobás össz­komfortos házfelügye- | 1 VEGYES |­tői lakásomat (950_ Ft Parkettcsiszolás, tek-Jövedelemmel, — lift stoppail, azomoratra, kö­­ntncs, 37 lakó van 1 jBÜjetetveto te. 333-831. kerek kétszobás össz- kisiparos szobafestést­­komf, költségtérítéssel ( mázolást vállal: 326— esetleg lehet nagymé-! 444^ Bútorvétel! Típus, va­lamint hagyxMnáinyoe bntorrébaé. egy sMbé. d»az-j 15 vagy k«r'lleU earrecent._«»-l»7 L(rt^ kis hi2 bár. Bútorvétel! Hagyaté­ hol »II. ker., Buda kot típusbútorokat, — 1243990« jeligére »Fe­­hálószoba bútort, ha-Ucaibaduk­é «éri teche­­romajtóst, kombinál-1 tőbe. tat, rekamiét, kdny-t­;—- ^-----—a«' habútort. 336-037. j Krcaere nem :1 er.oba -----------:-------------------1 komfortos házfelügy&­Bú­tor vétel! Hagyaté- feségem 1 szoba kom­kot, hálószobát, kom­ifortog főbérletb­e. XI. kinák­at, típusbútora-1 Bartók Béla út 44. kát, garnitúrákat* — ágy tollat veszek. 142 —173. Lakásért eltartást v. telekgondozást vállal ___fiatal házaspár. »Meg-Hagyatékot, hálószobát bízható 244897« Jelig kombináltat, háromat- K Felszabadulás téri tánt, rekamiét, porcé-, hirdetőbe­ lánt, ruhaneműt, tol---.—- ----—————, lat. limlomot vassak. «“*£■*» fceje.,witov«.- 134­869 tanulószoba diaklanv­■—-—1---------------------Inak kiadó. »Opera Hagyatékot, tipusbútor­ mögött 30117« jelig, a rakat, hibás rekamiét,­­ FeLsZabadulás téri hir­­kálószobát, kombinál- tetőbe, tat, porcelánt, ruha-­ RÉGI, HIBÁS STÍL, vagy ANTIK CSILLÁRJÁT MEGVESZI, FELÚJÍTJA az ELEKTROMOS KTSZ. VI., Népköztársaság útja 13. Telefon: 426—992. Díjtalan kiszállás! _________ Bélyeget állandóan ve­erzsébeti, 21 szék. Schiller Endre Bp. neműt, tollat veszek. ...... iwx. . . 332-907 szobás családi háza­, bélyegkereskedő, ---------.:--------------------- mai pesti 2 szobás VH., Barcsay u. 6. — Hívjon bizalommal! lakásra. »Sürgős 4613«1223-000. Jeligére a kiadóba. Bútort, tollat, ruha­neműt, hagyatékot. — mindent készpénzért veszek. 420—610. Nyaraló tulajdonosok figyelmébe. Különböző méretű epedás keveré­­ket 1550 forinttól, — gravinarttúrátva é­s hossz­ú le­járatú részletre készít kárpitos. VI., Eötvös 17. Népköztársaság út­ja sarok. Veszek variabútort, — típus szoba-toomyfk­a bú­tort, kétajtós, három­­­ajtós szekrényt, kom­binált szekrényt, reka­miét, csőgarnitúrát. — 315-061. Bútorvétel! Hagyaté­kot, kombinált beren­dezést, háromajtós szekrényt, típusbútoro­kat, hálószobát, ruha­neműt. 137-318.­­Fényes eloxálásra sza- Egy szoba komfortos,­­ bad kapacitást kere- szép, I. emeleti erké­ sünk. — Angyalföldi lyesi zuglói lakásom! Fémipari Cs. D. Ksz. elcserélném 2 szoba XIII., Röppentyű tt. komfortos, lehetőleg ötvenhat, zuglói lakásért költ­ségtérítéssel. Szabó, XIV., Kerékgyártó u. 13/b. I. 5. dU. 4-től. ) INGATLAN 150 n.-es gyümölcsös telek lakható kis épü­lettel, kúttell, betverit­­ve eladó. Pestimre, XVI. ker., Benja­min u. 17/a. Zuglóban, XIV. elo­dó 2 szobás családi ház. Érdeklődni vasárnap XX., Határ u. 11. Vennék öröklakást, — családi házat, 140 000 kp.-vel + OTP, havi Kárpitosott bútort ]»- él etjaradékért. »Bud»i »ttok, alakítok, hál-1 eldnyben 161309, jel­­nil jó munkával. —E­lsére az újpesti fiírde- VII., Thököly út 33.­ tőke. Kárpitos. PEST MELLETTI ÜZEM ACÉLSZERKEZETI, GÉP- ÉS TÖMEGCIKK­­GYÁRTÁSI RÉSZ, VAGY TELJES MUNKÁKRA SZABAD KAPACITÁST FELAJÁNL •Évi 4 millió 5952­ Jeligére a Felszabadulás tért hirdetőbe. Parkettacsiszolást, lak-Két szoba konyha,­­ koná­ét porelszívó géppel előszobás kertes ház asonnalra vállalok. - 362-980.I előszobás kertes ház azonnal beköltözhető. Kiadó, Gyal, Bercse-Televizió­, hátíiója r­í-Külterületre megyeik. 275—917. Tele­víziója vitás háznál Jótátszássa­l, Perjési, 831-934. RUHÁZAT­­ Veszek! Harm­a­tércot, ruhaneműt, tipusabrúzo­­rdivait, rekamiét, hi­bádat is, egy tehajt, S­zőnyeget, varrógépet, kön­yrvekeit. 338—966. Esküvőre menyasszo­nyi, vőlegényi ruhák kölcsönzése. Bp. VII., Akácfa u. 27. 422-174. Ruhakölcsönzés, gyö­nyörű esküvői ruhák II., Erőd u. 18. Má­jus 1 mozival szem­ben. 352-213. Veszek használt ruhá­kat, szőnyegeket, ágy­­tollat, régiséget, lim­lomot. Tel.: 212-211, 424-475. , nyi út 118. sz. Piszkos falak szaksze­rű radír­ozását azon­­nalra vállalom. 121— Eladó 160 000 értékű. 8M KovACB 2 szoba komfortos csa­ládi hu melléképítle­­i Öngyújtók, gázongyűj­­tókkel, 150 n.-es gyű-­­ speciális javítása, möl esős sei vasútáilo-! Báztöltés. Hársfa utca más közelében. 3 szó- harmincegy. (Wecselé­rás személyzetis cse- utcánál)_________ relakás szükséges, Bp. , Kisiparos szobafestést­belterületén, vagy Zug­lóban. Pete István, Vecsés, Attila utca 22. mázolást vállal. 326— 444. FOG SORJA VITAS MEGVÁRHATÓ! József krt. 77. (Üllői útnál) 331-628 Kétszobás komfortos, családi ház 1200 n.-el megélhetést nyújtó príma szőlő-gyümöl­csös (garázs, mellék­épületek) eladó. Szél- Csillárt olcsón vásá­­rok m. Homok, per-j^o^J°n Vogeltól, VIII.E­nyész Ferencné. Bp. ~ telefon: 402-623.­­ ÜDÜLÉS 1­4­. 136-363. Javítás, csere. Parkettacsiszolást, lak­kozást vállalok, por­elszívó géppel. Gábor, Balatonföldváron kom- telefon: 162-964.______ fortos nyaralóban 21 Parkettacsiszolást, lak­­személyes szoba kiá­kozást, falradírozást adó. »Csend« jeligére garanciával azonnalra a kiadóba. válalok. 121-874. Szobákat kiadok a Balaton legszebb he­lyén. Körmöd, XII., Városmajor u. 18. JÁRMŰ___| ^ Olesén el-­j OKTATÁS Kin. Zsonfc, I————J Jáva Ideál arió. Bp. XVin. Zsák utca 10 ____________| Asztalitenisz szakasz-Simca 1300-as első­tályunk gyermek cso­korből, 43 000 km-t­­ partja­ba ingyientes otota­futott, eladó. XIV., Kacsóh Pongrác lakó­telep 28. épület. 1 ADÁSVÉTEL Vásárolok típusbútort, hálószobát, kombinál­tat, rekamiét, garni­túrát, hagyatékot, ru­haneműt, ágytollat. — 332-275. A LAKÁS táj mellett felveszünk .7—13 éves korú leány és fiú gyermekeket — délelőtti és délutáni foglalkoztatási lehető­séggel. Jelentkezni le­het kedd, szerda, csü­törtök, pénteki napo­kon de. 10—12 és du. 3—5 óráig a 31. Épí­tők asztalitenisz ter­mében, V. ker., Pető­fi Sándor u. 7. (Pil­­vax-közi bejárat.) Szabad rendelkezésű szobát vennék Pesten vagy környékén ár­­megjelöléssel. »Június 4623« jeligére *a ki­adóba. HÁZASSÁG Független, nyugdíjas férfi házasság céljá­ból keres 50—60 éves nőt. »Budapesti össz­komfortos lakásom van 67377« Jeligére a kis­pesti hirdetőbe. Oktatási intézmény — felvételre keres férfi segédmunkást és ta­karítónőket. Egy mű­­korpótlék, olcsó Ajánlatokat kérjük Bu-s étkezés. Bp XTV.,­u­dapest 112. Pf. 102-be, Ajtós­ Dürer sor 19 UfcfePl. 1—21. Eladó egy budai egy­szobás komfortos örök­lakás. Két szoba kom- ,A fortos cserelakás szűk- ihÍ° séges. Budai előny- -*** ben. Telefon: 258-930/lí n kíy,0.1 elvált 114g iszony házasság célja -------------------------------- ból megismerkedne ha-Szentesi kettő szoba, «móc fcamoly, pesti összkomfortos lakáso- lakással rendelkező­mat elcserélném buda- férfival. Csak fény­pesti komfortosért. —­­ képpel ellátott leve- Leveleket »Nyári cse-­lekre válaszolok. — re« jeligére a szentesi!»őszi esküvő 4619« — hirdetőbe kérem. IJeligére a kiadóba. SIKKÖSZÖROS és PALAST­KÖSZÖRÜS MUNKÁKAT VÁLLALUNK NAGYOLÓ FOGAZÁSI MUNKÁT és C, D típusú FOGASKEREKEK készre fogásá­sál. Címünk: Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat Nyíregyháza, Apó­­út 2. sz. Telefon: 16—82. Mosógép, hipsztertási gépeik sznfikázs­a, letoé­­kája, garanciáva­l. Mo­­torpeszolgálati: 103— 716. 326—146. Fogsor ja­vitás, Ma­js~­kjovszkij 96-ben: 224— 106. »Megv­ívh­ató.« — 70-es trolilme?10.árva 4. Szombatan drátnamte-NÉPSZAVA 1963. június .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék