Népszava, 1985. január (113. évfolyam, 1-25. sz.)

1985-01-14 / 10. szám

8 HÉTFŐ, 1985. JANUÁR 14. NÉPSZAVA Mozaik Szeretettet köszöntjük névnapjukon Bódog nevű olvasóinkat. A Nap kel 7 óra 28 perckor, nyugszik 16 óra 19 perckor. Prédikátor Legalább 15 fok mínusz, je­ges széllel tetézve. Kucsmá­mat behúzva, sálam a szám elé téve sietek az utcán, ami­kor megállít egy rendesen öl­tözött, idősebb asszony. „Ne tessék haragudni, csak egy pillanatra ...” Toporogva vá­rom, mit akar kérdezni, lá­bam majd’ odafagy a flasz­terhoz. Egyszer csak rákez­di: „Isten királysága nemso­kára eljön...” Lehet. Nem vitatom. De távolról sem olyan gyorsan, mint ahogy én hagytam ott a helyszínt. Prédikáljanak nekem nyá­ron! —ei— — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata ma 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket székházunk­ban (Budapest VII., Rákó­czi út 54.). — Egri János dedikálja január 15-én, 15 órától az „Elmebajnokság” című köny­vét a Népszava-könyvesbolt­­ban, Bp. VII., Rákóczi út 54. — Telefondoktor. Hétfőtől a rubeoláról tart előadást a telefondoktor. A 172-111-es számon többek között a be­tegség tüneteiről, terjedésé­ről s megelőzéséről hallhat­nak a telefonálók. — Katasztrófa Banglades­­ben. Csaknem százötven em­ber halt meg és háromszázan sebesültek meg Banglades­­ben vasárnap, amikor rövid­zárlat következtében kigyul­ladt egy expresszvonat há­rom vagonja, Beramara állo­más közelében, Dakkától 300 kilométerre északra. — Gázrobbanás történt szombaton Varsó egyik elő­városi lakóházában, öt asz­­szony és egy hétéves gyer­mek vesztette életét. A bal­eset húsz sebesültje közül háromnak az állapota súlyos.-4, -9 fok A Meteorológiai Intézet elő­rejelzése szerint a várható időjárás hétfő estig: a nyu­gati és a déli országrészben erősen, másutt változóan fel­hős lesz az ég. Főleg délen és nyugaton kell számítani is­métlődő havazásra. A keleti szél megélénkül és kisebb hófúvást okoz. A kora dél­utáni hőmérséklet —4 és —9 fok között alakul. A Duna Budapestnél 72 cm, 0 fok. — Budapesti napok Moszk­vában. A hagyományos ma­gyar—szovjet baráti kapcso­latokat reprezentáló rendez­vénysorozatnak ad otthont január 21. és 25. között Moszkva. A magyar történe­lem sorsfordító dátumához kapcsolódóan sorra kerülő budapesti napok változatos programjai képet adnak a 40 esztendeje felszabadult magyar főváros életéről, az utóbbi években elért fejlő­déséről. Az alkalomra népes küldöttség utazik a szovjet fővárosba. A politikai dele­gációt Grósz Károly, az MSZMP budapesti bizottsá­gának első titkára vezeti, küldöttséggel képviselteti magát a szakszervezetek és a KISZ budapesti bizottsága, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság. Keserves hidegben durran a Keserű is Kiss Árpád felvétele — Üj jégpályák. Vasárnap­tól Kőszegen is hódolhatnak a korcsolyázás örömeinek a fiatalok. Nagyarányú társa­dalmi összefogással elkészült egy 700 négyzetméteres jég­pálya a kisegítő iskola és ne­velőotthon területén. Nem­csak az intézetiek, a város egész sportkedvelő ifjúsága is igénybe veheti a jól meg­világított, tehát sötétedés után is használható jégpá­lyát. — Kávéházi kabaré cím­mel Heltai Jenő-, Karinthy Frigyes- és Rejtő Jenő-jele­­neteket, továbbá mintegy 30, úgynevezett nosztalgiaszá­mot mutattak be vasárnap este a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház stúdió­­színházában. A válogatáshoz Vend András, a társulat dra­maturgja és Schlanger And­rás, a színház fiatal színé­sze s egyben az előadás ren­dezője írt összekötő szöve­get. — Kocsijavító épül. A MÁV Budapesti Igazgatósága kocsijavítási gondjainak megoldására 130 millió fo­rintos költséggel teherkocsik futójavítására és részleges vizsgálatának elvégzésére al­kalmas műhelyt építPuszta­­szabolcson. Az új létesítmény már az év végén megkezdi üzemszerű működését. Benne naponta 50—60 tehervagont vizsgálnak át. Lottónyeremények A 2. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottó­nyeremények a nyeremény­illeték levonása után a kö­vetkezők: Négytalálaitos szel­vénye 44 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 230 740 Ft. Három találata 6859 foga­dónak volt, nyereményük egyenként 740 forint. A két­­találatos szelvények száma 237 018 darab, ezekre egyen­ként 27 forintot fizetnek. — Megkezdte az idei ex­portmegrendelések teljesíté­sét a magyar hűtőipar zala­egerszegi gyára; Hollandiába málnával megrakott kamion, Svájcba felezett szilvával te­li hűtővagonok indultak út­nak. Hétfőtől már a specia­litásuknak számító csemege­­kukoricából is folyamatosan küldik a szállítmányokat Észak- és Nyugat-Európa or­szágaiba. — Gyerekek az életveszé­lyes Duna jegén. Budapesten a vízi rendőrség szolgálatosai­nak sok munkát adott, hogy meggondolatlan gyerekek és még felnőttek is rámentek a Duna jegére. A rendőrök szócsövekkel szólították fel az életükkel játszó csúszká­­lókat a jég elhagyására. Az elmúlt napok igen hideg idő­járása miatt ugyanis beállt a Dunán a jég. A legtöbben a part menti 10—20 méteres sávban, a Margit-híd és az Erzsébet-híd között próbál­tak korcsolyázni, csúszkálni. Ez azonban nagy veszélyek­kel jár, hiszen a jégpáncél nem összefüggő, bárhol és bármikor beszakadhat. — Gázszivárgás. Vasárnap délelőtt sem közlekedhetett vonala teljes hosszában a 23- as és a 31-es villamos. A IX. kerületi Máriássy utca és a Soroksári út kereszteződésé­ben — ahol szombaton este gázszivárgást észleltek — a Gázművek szakemberei még keresik a szivárgás okát. Emiatt a Vágóhíd irányába haladó 23-as villamos a Könyves Kálmán körút és a Mester utca keresztezéséig a saját, innen a 30-as útvona­lán közlekedik a Ferenc kör­útig. Az utasok a 30-as és a 31-es villamossal folytathat­ják útjukat. A 31-es villamos pedig e munkák miatt nem a Vágóhíd, hanem a Ferenc körútig, a 30-as vonalán köz­lekedik. , — Hattyúk Csörötneken. Szokatlan vendégek érkeztek a Vas megyei Csörötnekre. Tizenegy gyönyörű hattyú telepedett le a Rába még mindig jégmentes vizére. A látogatók a falu kedvencei lettek, a község apraja, nagy­ja szívügyének tekinti az el­látásukat. Az egyik legyen­gült madár házi gondozásban részesül. A szakemberek vé­leménye szerint a hattyúk valószínűleg a szomszédos osztrák területről menekül­tek hozzánk. — Bach és Händel szüle­tésének 300. évfordulója tiszteletére adott ünnepi hangversenyt vasárnap a kő­szegi Jurisics Gimnázium ki­tűnő akusztikájú nagytermé­ben a szombathelyi szimfo­nikus zenekar. A koncertre a szomszédos Ausztriából is számosán érkeztek a nyugat­magyarországi városba. — Csúszósak, havasak az utak. Az ÜTINFORM jelen­tése szerint erősen havazik Veszprém megyében. A 8-as, a 82-es, a 71-es út burkolata havas, síkos. Nagykanizsa, Körmend, Vasvár térségében is hull a hó. Nógrád megyé­ben a 2-es, a 12-es, a 22-es utat hóekék takarítják. A 8-as út Körmendnél, a 85-ös Vas és Győr megyei szaka­szán helyenként jégbordák veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. Szolnok megyé­ben a 4-es, a 46-os, a 42-es út helyenként csúszós, a bur­kolaton levő hókása miatt. A főutakat országszerte folya­matosan tisztítják, az alsó­rendű utak változatlanul je­gesek, csúszósak. — Nagyon sok baleset volt a fővárosban a hét végén. A csúszós utakon az átlagnál több gépkocsi koccant, és csaknem 10 gázolásos bal­esethez vonultak ki a men­tők. A Szabadság-hegyen is több szánkó- és síbaleset történt. Mai műsorok Kossuth rádió 8.20 8.00 9.30 9.40 10.05 10.35 11.05 11.25 11.39 12.30 12.45 13.05 14.10 14.39 14.55 15.00 15.30 16.05 17.00 17.30 18.00 19.15 20.15 21.01 21.30 22.20 22.30 22.40 23.40 0.10 Hogy tetszik lenni? A hét zeneműve Beethoven: c-moll szonáta A hét költője Csanádi Imre Ki kopog? Nyitnikék Operettdalok ..Rendelé a tárnok . . .” Népek forradalmi dalai Wilhelm Meister tanulóévei Ki nyer ma? Utak, ösvények . . . II. rész Magyar előadóművészek albuma Daloló, muzsikáló tájak Petőfi Sándorka Édes anyanyelvűnk Ism. Irodalmi évfordulónaptár Kórusainknak ajánljuk Ugróiskola Eco-mix A műsor 15.00 órától az adás végéig hívható telefonszáma: 131-2T71 A hegedű virtuózai Van új a Nap alatt Körkép Vas megyéből Új Melódia­lemezeinkből Andrej Gavrilov három Bach-zongoraversenyt játszik Nóták ........nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt, kis ország . . .” XI. rész Tíz perc külpolitika Az élő népdal Ism. író cigány vagyok . . . Lakatos Menyhért Mozart: F-dúr szonáta Két Haydn-kórusmű Petőfi rádió 8.05 Nótacsokor • 9.05 Napközben • Az adás idején hívható telefonszám: 130-026 12.10 Fúvóskeringők 12.25 Kis magyar néprajz 12.30 Nóták # 13.05 Pophullám • 14.00 Kettőtől ötig • 17.05 Ismael Miranda felvételeiből % 17.20 Sport 17.30 ötödik sebesség • Hívható: cserebere­ajánlatokkal 17.00-től 17.30-ig, hozzászólásokkal az adás ideje alatt, csak a 130-020-as telefon­számon. Telekocsi­­szolgálat: 330-991 18.30 Csenki Imre: Rapszódia cigány népi dallamokra # 18.50 Sport 19.05 Ojdonságainkból % Külföldi slágerek 19.30 Sportvilág 20.03 Minden hangra emlékezem O Tamássy Zdenkó 21.05 És nálunk? . . . Műholdhasznosítás 21.30 Színházi kívánságműsor 22.39 Toronyzene • 23.20 A mai dzsessz 24.00—4.30 Éjféltől hajnalig • 3. műsor 9.08 Zenekari muzsika # 10.38 Bécsi klasszikus kamara­zene • 11.40 Magyar művészek operafelvételeiből # 12.28 Láng István kamarazenéjéből • 13.05 Fiatalok stúdiója 13.35 Népballadák • 13.56 A Holland Rádió filharmonikus zenekarának hangversenye % 15.30 Veronika O Részi. Vipler operett­jéből 16.00 A Men Without Hats felvételeiből • 16.30 A hét zeneműve Beethoven: c-moll szonáta 17.00 Iskolarádió 17.30 Fél óra népzene • 18.04 Maria Callas opera­áriákat énekel • 19.05 XX. századi magyar politikusok 19.35 A kamarazene kedvelőinek • 20.12 Aranysárkány Fejezetek Kosztolányi Dezső regényéből 21.00 Wagner: A nibelung gyűrűje • A Rajna kincse Szlovák tv 1. műsor: 17.00 Katonák műsora. FF. 17.50—18.20 Úttörők sport­­magazinja. FF. 19.30 Tv-híradó 20.00 Férfiakról, nőkről, gyere­kekről 21.30 Időszerű kérdések 21.55 Kék éjszakák 2. műsor: 17.50 A felhőkből jött 18.15 Doku­mentumfilm 18.30—19.00 Heti ese­mények magyar nyelven 19.30 Tv-híradó 20.00 A Szovjet Tv ze­nés, szórakoztató műsora 20.30 Sportvisszhangok 21.30 Híradó 22.00 Világhíradó 22.10 Irodalmi összeállítás Budapesti színházak Állami Operaház: Szvjatoszlav Richter és Jurij Bashmet hang­versenye (fél 8), Nemzeti Szín­ház: Fizikusok (7), Várszínház: Családi ház manzárddal (7), Katona József Színház: Menekü­lés (7), Madách Színház: A bo­lond (7), Madách Kamara: A ki­rálynő katonái (7), Vígszínház: Játszd újra, Sam! (7), Pesti Színház: Tangó, a nov. 26-i je­gyek érvényesek (7), Fővárosi Operettszínház: Varázskeringő — Operettest (7), József Attila Színház: Magánélet (7), Thália Színház: Fáklyaláng (7), Thália Stúdió: Miss Arizona (fél 8), Vidám Színpad: Bubus (7), Örült nők ketrece (éjjel fél 11), Kis Színpad: Mi újság odaát? (fél 8), Józsefvárosi Színház: Névnap (7), Radnóti Miklós Színpad: Szép Ernő és a lányok (7), Egye­temi Színpad: Pilinszky János: Vesztőhely télen (9), Rock Szín­ház az Erkel Színházban: Evita (7), Játékszín: A kétbalkezes varázsló (du. 3), Állami Báb­színház, Népköztársaság útja: Arcok és álarcok, felnőttelőadás (fél 8), Pesti Vigadó: A Postás Szimfonikus Zenekar koncertje (fél 8), Zeneakadémia: Magyar Állami Hangversenyzenekar, Nemzetek zenéje 4. (fél 8). Elsősorban a kezdő kertész- --------------------­kedőknek okoz sóik fejtörést, KÍftl(Prt hogyan fogjanak hozzá kert- IXIOfVwI 1 jük kialakításához, miként gondozzák, ápolják a kü­lönböző növényeket. Az alapismeretek hiánya érthe­tően okoz gyakori kudarcot, felesleges bosszúságot. Mind­ezeket pedig könnyen elke­­' rülhetjük, ha házikönyvtá­runkat ellátjuk a legfon­tosabb kertészeti szak­könyvekkel. Az általá­nos, alapozó jellegű köny­vekből célszerű többfélét vá­sárolnunk, mert így részle­tes választ találhatunk a nélkülözhetetlen alapisme­retekre. Ilyen például a Kertünk, házunk, otthonunk sorozatban Andor Domokos és Sz. Lukács János: A kis­kertek eszközei és gépei cí­mű könyve. Az egész évi idő­szerű kertészeti teendőkről szól heti bontásban a Gévay János által szerkesztett, Ide­jében szólunk! című kiad­vány. A Bio-füzetek Dom­boságy kötete arra hívja fel a figyelmet, hogy ne égessük el a kertben található szer­ves anyagokat, növényi ma­radványokat, mert ezekből olyan domboságyat készíthe­tünk. Szent-Miklóssy Ferenc PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az AGROTEK Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet: számviteli főosztályvezető-helyettesi és rendszerfejlesztési és számítástechnikai központ -vezetői munkakör betöltésére A kinevezés mindkét munkakörben meghatározott időtartamra- 5 évre - történik, mely alkalmasság esetén megújítható. A kinevezésre kerülő vezető részére az általános követelményeken túl meghatározott feladatok teljesítését írjuk elő. A FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES FELADATA: A vállalati eszköz- és pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesítése, az áruforgalommal kapcsolatos bankfeladatok, a keretengedélyek felhasználásának és nyilvántartásának felügyelete, ellenőrzése. Az analitikus és szintetikus nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése. AZ RSZK-VEZETÖ FELADATA: A számítóközpontban üzemeltetett UNIVAC, TPA 1148-as és MERA típusú számítógépeken folyó hardver-szoftver munkák irányítása és ellenőrzése, valamint a vállalat kereskedelmi és ügyviteli rendszereinek üzemeltetése és fejlesztése. A számítástechnika korszerű eredményeinek bevezetése. A MUNKAKOR BETÖLTÉSÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELE:- felsőfokú szakirányú képzettség (MKKE)- középfokú politikai végzettség- lehetőleg külkereskedelmi szakmai gyakorlat- erkölcsi és politikai feddhetetlenség A BEKÜLDÖTT PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:- a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását, jövedelmét- eddigi munkaköreinek és tevékenységének felsorolását- kitüntetések megjelölését- szakmai fejlődésének főbb mozzanatait, publikált munkáit- részletes önéletrajzot- alkalmazási feltételek meglétét igazoló okiratok eredeti vagy hiteles másolatát. A pályázatot a vállalat személyzeti és oktatási főosztályára 1985. FEBRUÁR 15-IG kell benyújtani (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 57.). A pályázatokat bizottság bírálja el - március 10-ig -, ezután a döntésről valamennyi pályázónak értesítést küldünk. A pályázattal kapcsolatban további részletes felvilágosítást ad az AGROTEK személyzeti és oktatási főosztály vezetője, telefonszáma: 533-450. AZ IKARUS KAROSSZÉRIA­­ÉS JÁRMŰGYÁR program és kooperációs főosztálya felvételre keres felsőfokú végzettségű munkatársakat TERMELÉSI PROGRAMOZÓ és MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ munkakörbe Várjuk jelentkezésüket a vállalat személyzeti osztályán Címünk: 1165 Budapest, Mátyásföld; Margit u. 2. A gyár megközelíthető az Örs vezér térről a piros 44-es autóbusszal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék