Népszava, 1996. május (124. évfolyam, 102–126. sz.)

1996-05-07 / 106. szám

1996. MÁJUS 7., KEDD 13 KULTÚRA - SZOLGÁLTATÁS TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ 1. 5.40 Gazdatévé 6.00 Nap-kelte 9.00 Tízórai 9.10 Kaliforniai álom (am. tévéfilm­­sor.) 9.35 Tízórai 11.00 A bábu (lengyel filmsor.) 12.05 Üzlet délidőben 12.25 Telepakk 15.10 Popkór 15.20 Repeta 16.05 A kölcsönkapott Föld 16.30 Top­modell 17.00 Kapcsolj be! 17.30 Don Quijote 17.55 Katolikus krónika 18.15 Üzlet 18.30 Min­dent vagy semmit! 19.00 Esti me­se 19.15 Naprakész 19.30 Hír­adó 20.01 Telesport 20.15 MC 20.25 Vészhelyzet (am. tévéfilm­­sor.) 21.15 Stúdió ’96 22.05 Az emberi piramis 23.35 Szenes And­reával. Vendég: Magyar Bálint 0.05 Híradó 0.15 BBC-híradó TELEVÍZIÓ 2. 8.30 Közvetí­tés a parlament üléséről 16.30 Erdőkerülő 17.00 A püspök 18.00 Körzeti híradók 18.15 Körzeti magazinok 19.05 Magnum 20.00 Múzsa 20.10 IT 20.30 A világ parlamentjei 21.00 Híradó 21.15 Kedd 21 21.45 Klip-mix 22.00 Objektív 22.40 TS - Sportva­rázs 0.40 MC DUNA TV 8.00 Képes krónika 12.00 Lapozó 12.20 Mű-terem­tés 13.00 Esti kérdés 13.15 Ma­dártávlatból - Granada 13.45 Holland tisztek Magyarországon 14.35 Emilie 15.20 Távol-keleti ünnepségek 16.10 Starting Busi­ness English 16.35 Református gyermekhittan 16.45 És múlnak az évek... 17.15 Lássuk, hogyan növekednek! 17.25 Mese 18.00 Híradó 18.15 Nagyapa és uta­zásai (svéd film) 19.35 Tenger­szem 20.05 Gazdakör 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.15 Sport­percek 21.25 A képek hatalma 23.00 A Budapesti Fesztiválze­nekar 23.25 Vers HBO 16.30 Bolondos dallamok 17.00 Jó barátok 17.30 Amíg a felhők tovaúsznak (am. musical) 20.00 Micsoda buli! (am.- vígj.) 21.35 Melrose Place (am. tévé­­filmsor.) 22.20 Bolond idők (am. filmdráma) 23.55 Delta Force 3. (am. akció) TV3 Budapest 17.10 Mégis, kinek az egészsége? 17.50 Kék ballada (am. film) 19.25 Élet­képek a mai Indiából 19.55 Játék 20.20 Negyedóra Internet 20.45 Háromszög 21.00 Az arany bű­völetében (fr. film) 22.00 Ne­gyedóra Internet KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Min­dennapi tudomány 8.35 Parag­rafus 8.45 Gyorsfénykép a kul­túráról 9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Napközben 11.00 Hírek. Időjá­rás 11.05 Zenés játékokból 11.32 Emlékirataim 12.00 Déli króni­ka 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Tör­vénykönyv 12.50 Külpolitikai fi­gyelő 13.00 Hírek. Időjárás 13.05 Vendég a háznál 13.20 Egyházi népénekek és kórusfeldolgozá­saik 13.30 Tanúim lesztek 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Klassziku­sok mindenkinek 14.35 Irodalmi közügyek 14.55 Első közlés 15.00 Hírek. Időjárás 15.05 Kérdezhe­tek? 15.55 Cégér (X) 16.00 Dél­utáni krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Forródrót a rend­őrséghez 16.25 Radar 17.00 Hí­rek. Időjárás. Útközben 17.05 Ma­gyarországról jövök... 17.25 A Szabó család 18.00 Esti krónika 18.30 Ráadás 19.00 Hírek. Idő­járás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Rom­fürdő 20.00 Hírek. Időjárás 20.05 Táncházban 20.30 Határok nél­kül 20.50 Beszélni nehéz 21.00 Hírek. Időjárás 21.05 Az Animals együttes felvételeiből 21.30 Nye­regben írt történelem 21.55 Ke­­nósorsolás 22.00 Késő esti kró­nika 22.30 Kutatók világa 23.00 Hírek. Időjárás 23.05 Egy éne­kes - több szerep 0.00 Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30 Hírek. Időjárás 4.33 Hajnali dallamok 6.03 Reggeli csúcs 7.45 Sport­reggel 8.00 Petőfi-délelőtt 11.47 Egészségpercek 12.00 Cigány­zenészek hangalbuma 12.50 Kor­kérdés 13.00 Hírek. Időjárás 13.03 Manapság... 13.08 Állo­máskereső 13.15 Daráló 14.00 Csúcsforgalom 17.00 Hírek. Idő­járás 17.05 Petőfi-délután 19.00 Hírek. Időjárás 19.03 Részletek a Cocktail című film zenéjéből 19.30 Kataposta 20.00 Album­ajánlat 20.30 Dzsessz 21.00 Hí­rek. Időjárás 21.03 Manapság... 21.08 Állomáskereső 21.15 A windsori víg nők 22.07 A popta­risznya slágerlistája 23.00 Hí­rek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Ennyi... 0.15 Éjszaka BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Muzsi­káló reggel 9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Anno... 10.54 Táncábécé 11.43 Cse­­miczky Miklós népzenei feldol­gozásaiból 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidőben 13.43 Madrigálok 14.00 Hírek. Időjárás kb. 14.05 Anno... 14.47 Sass Sylvia növendékeinek ária- és dalestje 15.16 Északi szerzők műveiből 16.00 Hírek. Időjárás 16.05 Hangpaletta 16.35 Magyar zeneszerzők rézfúvós kamara­zenéjéből 17.00 Mindennapi iro­dalmunk 17.50 Mus-e 18.00 Hí­rek. Időjárás 18.05 Új lemezeink­ből 20.35 Hírek. Időjárás 20.40 Teleobjektív 20.55 Szimfonikus muzsika 22.00 Hírek. Időjárás 22.05 A hét zeneműve 22.30 Ba­rokk kamarazene 23.00 Nevek ürügyén 0.00 Hírek. Időjárás. Szózat 0.05 Magyar előadómű­vészek felvételeiből 2.00 Hírék. Időjárás 2.03 Az éjszaka zenéje JUVENTUS RÁDIÓ Zenés; információs műsor 6 órától 24 óráig. Közben: Horváth Rozi re­ceptajánlata, Fomax gazdasá­gi hírek, Sony music, Orvosi magazin, Keddi Cupidó ELŐZETES NAP-NYUGTA: Ma 17 órától 19.30-ig iaz A3-as csatornán: Angol nyelvű hírmagazin ­­Olimpiai visszaszámlálás rádiós riporterekkel - Magánúton ­­Hírek - Világsport NAP-KELTE: Holnap reggel 6 és 9 óra között a TVl-en: Nem­zetközi vöröskeresztesnap ­Csomagküldő szolgálatok bo­nyodalmai - Kortöténet képes­lapokon - Bajban a Vas utcai kórház - Ki lett az Egészségbiz­tosítási Önkormányzat új veze­tője? - Hol tart az MTI átala­kulása? - Privatizálás előtt a Vidám Színpad? - A Szabad­ság-szobor lánya SZÍNHÁZ Erkel Színház: Spartacus (6 - Főisk. X. béri, 5. ea.), Madách Színház: József (7), Madách Kamara: Miért nem marad reggelire? (7), Vígszín­ház: Mágnás Miska (7 - Ajtay-bérl.( 3. ea.), Pesti Színház: A legyező (7 - II. béri., 4. ea.), Nemzeti Színház: Úri muri (7), Várszínház: Vendégség (7), Refektórium: Belvedere Énekverseny (7), Radnóti Színház: Ház­­tűznéző (7), Karinthy Színház: Adáshiba (7), Thália Stúdió: A székek (7), Operettszínház: A víg özvegy (7), Új Színház: Vémász (7), Merlin Színház: Truman Capote Talk Show - angol nyelvű előadás (7), Stúdió K: Üvegpince (8), Bábszínház: Szofi és Habó (3). Műsorváltozás: A Jó­zsef Attila Színház igazgatósága közli, hogy a májusra meghirdetett Népirtás-előadások a színházi Aluljáróban elmaradnak. Árpádék nem Ázsiából jöttek annak idején hont foglalni Beszélgetés a Herder-díjas Hofer Tamással, a Néprajzi Múzeum főigazgatójával Kétnapos honfoglalás-emlékülés kezdődik ma a Magyar Tudományos Akadémián. A millecentená­­riumhoz kapcsolódó rendezvényen a különböző tudományágak képviselői összegzik a honfoglalás­ra és korára vonatkozó kutatási eredményeiket. Az előadók közül dr. Hofer Tamás, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nem lehet ott a konferencián, mert a tudományos ülésszakkal egy időben veszi át a bécsi egyetem rektorától a munkásságát elismerő Her­­der-díjat. A kitüntetettől közvetlenül elutazása előtt kértünk interjút. Valachi Anna NÉPSZAVA- Történelmünk emlékezés­re ösztönző, kerek évfordu­lóin rendszerint hangsúlyos szerephez jut a néprajztu­domány, mert fontos adalé­kokat szolgáltathat nemze­ti önképünk megalkotásá­hoz. így volt ez a millen­nium, idején is?- így. Igaz, a millenniumi kiállításnak volt egy „tör­ténelmi főcsoportja” és egy néprajzi része. Az egész ki­állítás a magyar történe­lem összefüggő menetét kí­vánta bemutatni. A történe­lem képének és a népi kul­túra képének az összeillesz­tése azonban megoldatlan kérdésekre is rávilágított. Jankó János, a Néprajzi Mú­zeum akkori igazgatója a kiállításon felépített nép­rajzi faluban bemutatott tizenkét magyar és ugyan­ennyi nemzetiségi portát, tehát azt érzékeltette, hogy az akkori ország soknemze­tiségű volt. A történelmi kiállítás inkább a „magyar állam” történetét mutatta, ebben a nemzetiségek nem kaptak önálló szerepet. A történeti részben állította ki viszont Herman Ottó az „ősfoglalkozásokra”, ha­lászatra, vadászatra, pász­torkodásra vonatkozó gyűj­teményét, amit - részben- az őstörténeti idők to­vább élő maradványának gondoltak!- Milyennek képzelték honfoglaló őseinket a szá­zadfordulón?- A társadalom, az értel­miség különböző csoport­jainak eléggé eltérő volt a felfogása. Herman Ottó és más néprajzkutatók az ősi mesterségekben, szerszá­mokban keresték a múlt emlékeit. De a Feszty-kör­­képen vagy a honfoglalók legtöbb egykorú művészi ábrázolásán fényes nomád harcosokat lehetett látni. Néhány nemzedékkel ko­rábban még viták folytak a közvéleményben arról, hogy a parasztság is a hon­foglalóktól származik-e és nem a leigázott népektől, vagyis hogy nem a nemes­ségben kell-e csupán a hon­foglalók utódait látni. A korabeli Európában más­hol is fölvetődött az a kér­dés, hogy ugyanabból a népből ered-e a nemesség és a köznép. A franciák úgy gondolták, hogy a köznép a gallok, a kelták leszárma­zottja, míg az arisztokraták a hódító frankoké. Lehetett hasonló értelmezése annak az elképzelésnek is, hogy a magyarság egy finnugor és egy török népcsoportból ol­vadt össze. A törökök lettek volna az aranyos szablyák­­kal fölszerelt lovas harco­sok - a finnugor nyelven beszélő köznépből lettek viszont a parasztok.- Miért veszélyes a tudo­mányosan megalapozatlan, délibábos múltfelfogás?- A laikusok közt gyak­ran találkozunk azzal a fel­fogással, hogy aki szebben kiszínezi a múltunkat, egy­két évezreddel távolabbra vezeti vissza, az szolgálatot tesz á magyarság ügyének. A millennium idején Husz­­ka József - aki annak idején nagy érdemeket szerzett a népművészet fölfedezésé­ben, ő irányította a figyel­met az alföldi szűrhímzé­sekre, a „kopjafákra”, a székely kapura - a magyar­ság keleti eredete alapján a népművészet gyökereit a perzsa és még távolabbi „A kultúrának növényszerű gyökérzete van” Demecs Zsolt felvétele keleti udvari művészetben kereste. így terjedt el az a téves elképzelés, hogy az ázsiai eredetű magyarság „pompakedvelő”, hogy a magyar nem munkás, ha­nem „uralkodásra ter­mett”, „államalkotó” nép.- Nemrég jelent meg az ön szerkesztésében Magya­rok Kelet és Nyugat közt címmel egy tanulmánykö­tet a Balassi Kiadó gondo­zásában, melynek szerzői a nemzettudat változó jelké­peit veszik szemügyre, sok­féle tudományos nézőpont­ból. A bevezetőben azt írja: az Európába igyekvő ma­gyarság földrajzi-társadal­omi helyzetértékelése a szocializmus évtizedei alatt némileg keletre tolódott, most viszont jobban hang­súlyozzuk a nyugati voná­sokat. Hogyan egyeztethe­tő ez össze a honfoglalás­sal kapcsolatos keleti lel­kesedéssel?- Többféle Keletről és többféle Nyugatról van itt szó. Más a gyökere, tartal­ma az ősmagyar romanti­kának és az egykori „szocia­lista táborba” való bele­­tartozásnak. Egyébként jó lenne a millecentenárium kapcsán is pontosabban beszélni arról, hogy hon­nan is jöttek a honfogla­lók - semmiképp sem Ázsiá­ból, hanem a Kárpátokon kívül eső közeli területről. Évezredekkel korábban él­tek az Ural ázsiai oldalán. Baskíria is - ahonnan azok a lovascsapatok indulnak, amelyek a honfoglalás út­vonalát akarják végigjár­ni - jó pár száz évvel az etelközi bevonulás előtt volt őseink szálláshelye. De az évforduló kapcsán fölté­telezett őseink közt ismét szóbá kerülnek a hunok, szkíták, sőt még régebbi keleti népek is. Ezek a tu­dományosan meg nem ala­pozott illúziók azért veszé­lyesek, mert eltávolítanak a tényleges valóságtól - a nemzetközi közvélemény előtt pedig elmaradott, tá­jékozatlan színben tüntet­nek föl bennünket.-Mi a teendő akkor vitás esetekben? Hogyan lehet tárgyi bizonyítékokra buk­kanni manapság? Ilyen rop­pant időtávlatból kutatha­tó-e a honfoglalás kora?- A nagy időbeli távol­ság áthidalása mindenek­előtt a régészek, a régi for­rásokat elemző történészek feladata. A néprajzkutató ma már a millennium korá­nál sokkal világosabban rá tud mutatni, hogy az elmúlt kétszáz év paraszti eszközei, munkafogásai milyen múltra is tekinthet­nek vissza. Legtöbbjük nem eredeztethető a hon­foglalás korából. Amit an­nak idején az „ázsiai pom­paszeretet” megnyilvánu­lásának tartottak, így a szí­nes ünnepi viseletek, a 18- 19. századi paraszti föllen­dülés termékei. Az ősi örökség a legegyszerűbb tárgyakban keresendő, ezek azonban nem köthe­tők kizárólag a magyarok­hoz, megvoltak Eurázsiá­ban sok más népnél is. Úgy kell elképzelni, mintha a kultúrának növényszerű gyökérzete lenne: minél messzebbre megyünk visz­­sza az időben, területileg annál jobban szétágazik. A régészek, történészek szá­mára azonban szolgálatot tehet a néprajz azzal, hogy a honfoglalók mellé párhu­zamokat keres a nomád né­pek köréből. A Nemzeti Múzeumban látható régé­szeti kiállításon például egy kazah jurta jeleníti meg az ősmagyarok lakóhelyét. Ez egy évezreddel későbbi idő­ből való, mint a honfogla­lás, de típusában hitelesen ábrázol egy évezreden át folyamatos életformát.- Végül is mit lehet piro­sán tudni a honfoglaló ma­gyarokról?:,,, i- Például azt, hogy szám szerint elég sokan lehettek. Ezt mutatja a Nemzeti Mú­zeum kiállítása is. A mil­lenniumi kiállításon még csak két honfoglaláskori sírleletet tudtak bemutat­ni - a régészek azóta a Kár­pát-medencében és azon túl is rengeteg temetkező­helyet találtak. Férfikórus-találkozó Országos férfikari találko­zót szervez a szerencsi vá­rosi kulturális központ. A találkozót június 8-án szombaton, 11 órától rende­zik meg a Rákóczi-várban Szerencsen. A találkozó célja a kórusok közti együtt­működés, a szakmai fejlő­dés és baráti találkozók elősegítése, Szerencs város énekhagyományainak meg­őrzése, fejlesztése. A rendezők csak férfi­karok jelentkezését várják. A szereplő együttesek prog­ramjaikat szabadon vá­lasztják meg, amely húsz­perces lehet. Hangszerkí­séretként pianínó áll ren­delkezésre. Jelenkezni május 20-ig a városi kulturális központ, 3900 Szerencs, Rákóczi­­vár címen. Bővebb felvilágosítás: 06- 47-362-121 és a 06-47-362- 290-es telefonszámon. BARÁTSÁG KLUB Séta, tánc, kirándulás, pihenés Fodor László rovata Azokat invitáljuk a Margitsziget tuli­­pánágyásai közötti sétára, akik sze­retnek a virágokban gyönyörködni: május 12-én, 10 órakor találkozunk a szökőkútnál. A séta természetesen ingyenes, legfeljebb egy kávéra, sörre kell költeni, ha éppen megszomja­zunk. Kámba, a 75 hektáros Jeli ar­borétumba 25-én megyünk, most virágzik ugyanis a százszínű rodo­dendron. Az út egy jó ebéddel együtt 1900 forintba kerül. Akik múzeumba kívánkoznak, május 18-án tartsa­nak velünk. Gyöngyösön felkeressük a Mátra Múzeumot, az egyházi gyűj­teményt, Egerben a várat, a Csillag­dát, s amikor jól elfáradunk, a Szépasszony-völgyben megebéde­lünk, s mégiszunk egy jó pohár bort. A részvételi díj 1800 forint. Fer­tő tavi nagy sikerű, egész napos kirán­dulásunkat május 25-én megismétel­jük. Figyelem, az útlevelét mindenki hozza magával, ugyanis a tó ausztriai részét is fölkeressük! Az utazásért 1900 forintot kell fizetni, ebédről mindenki maga gondoskodik. Van még helyünk a kétnapos kő­szegi-pozsonyi kirándulásra. Kősze­gen 11 órakor meghallgatjuk a ha­rangzúgást, mely Jurisich Miklós várkapitány és vitézeinek a törökök­kel szembeni, 1532-es hősies védel­mét hirdeti. Másnap átruccanunk Szlovákia fővárosába, Pozsonyba, ahol az ősi városban magyar emlékekkel ismerkedünk. Az út 4500 forintba ke­rül. Június 1-jén szintén egynapos utat ajánlunk 1800 forintért, de eb­ben már ebéd is van: a kiskunszál­lások vidékét, Pusztavacsot, hazánk földrajzi központját, Dömsödöt, Kunszentmiklóst keressük fel. Meg­tekintjük a szabadszállási út mentén a „Nyakvágó Csárda” múzeumot is. Június 2-án pedig megismételjük a gyerekek kedvenc útját, az 1800 fo­rintos, ausztriai Safari Park-i kirán­dulást. Május 7-ével megkezdtük a 10 napos görögországi üdülésünket a Chalkidiki-félszigetre, Asprovaltába. A május 14-i turnusra last minutes­­akcióban (utolsó pillanatban) 12 ezer forintos áron van még néhány he­lyünk a pihenésre kiválóan alkalmas útra. Fakultatív lehetőség Görögor­szág fővárosába, Athénba, a világhí­rű Meteora kolostorokhoz, Thessza­­lonikibe, a bizánci templomok váro­sába. Az utakat október elsejéig min­den hét keddjén indítjuk a Hősök te­réről. Az utazás emeletes, légkondi­cionált, panorámás nyugati autó­busszal, az elhelyezkedés 2 sze­mélyes, jól felszerelt apartmanhá­zakban. Űgyancsak üdülést ajánlunk május 31-e és június 9-e között a francia Riviérán 35 900, valamint augusztus 27. és 31. között Erdélybe, slágeráron teljes ellátással 10 80Ó fo­rintért. Értesítjük kedves klubtársainkat, a májusi klubnapunkat 18-án tartjuk a Honvéd étteremben, Dózsa György út 53. sz. alatt. A belépőjegy vacsorá­val együtt 900 forint. A műsorban fellép Békés Attila, az újévi koncert műsorából ismert mandolinművész. Címünk: 1055 Budapest, Fáik Mik­sa (volt Néphadsereg) u. 7., telefo­nunk: 132-7332,111-2656. Görög út­jainkra a Pusztatourist kecskeméti, tiszakécskei, kiskunhalasi és bajai irodáiban is íehet jelentkezni. Ma este Jan Garbarek fújja Tenczer Gábor NÉPSZAVA Európa legjobb szaxofonjátékosa, a nor­vég Jan Garbarek tavalyi Szent István­­bazilikai hangversenye után újra Buda­pesten játszik, ma este a Körcsarnok­ban. Garbarek példaképe, John Coltrane művészetének hatására 1961-ben, auto­didaktaként kezdett el zenét tanulni. Egy év múlva megnyert egy amatőrversenyt, majd Terje Rypdal, Ariid Andersen és Jón Christiensen részvételével megalakította együttesét. Zenéjét több hatás érte, míg kialakította egyéni hangzását, mely „ka­rakterisztikusan skandináv dzsessz, melo­dikus és atmoszferikus, különleges meleg­sége egyszerre intenzív és visszafogott”.^ Garbarek zenéjéről sokan mondják, hogy északias - széles terekre, északi fény­re, visszhangzó fjordokra asszociál hall­gatója. A szaxofonos erre egy interjúban úgy reagált, hogy komponálás közben nem képeket lát, inkább a hangzással van el­foglalva. „De a tér és idő közötti kapcsolat valahol ott lehet. A tér magában a zené­ben van. Mindennek van helye, még az asszociációknak is” - vallja. Szerzői módszeréről a következőket mondja: „...nem tudatosan alkalmazom a folyamatosságot, sorozatosságot. Amikor hangokat komponálok, jól csengő részeket használok fel, amelyek nem igazi hang­­rendszerré állnak össze, hanem egy fel­oldható effekt, kimondhatatlan hangulat előhívójává válnak. Ez a rendszer egy a sokféle zenei eszközök közül, de hozzá kell tennem, hogy nem zenei stílusokban gondolkozom. ” BÖNGÉSZŐ ■ East 17- és Pet Shop Boys-klub lesz ma 17-22 óra között a Petőfi Csar­nokban. ■ Az Ágacska című dara­bot adják elő ma 10 órakor a Marczibányi Téri Műve­lődési Központban (Bp. II., Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820, 212-0803) a gyermekszínházi bérlet­­sorozatban. Ugyanitt 15 órakor kezdődik a Nyitott ajtó, amely a fogyatékos gyermekek foglalkoztató­ja, majd 19.30-kor lesz az ír táncház. ■ Az Atlantis Táncszín­ház felvételt hirdet színé­szeknek, színpadi éneke­seknek és színpadi zené­szeknek. Részletes infor­mációt az érdeklődők a 3-514-793-as telefonszá­mon kaphatnak. TÚRATIPP Nyugdíjastúra lesz a Bu­dai-hegységbe május 8-án (szerdán) a Farkasrét, Far­kas-völgy, Csillag-völgy, Zugliget 9 km-es útvona­lon, dr. Bata Pálné vezeté­sével. A Moszkva téri óra alatt találkoznak 9-kor. Középnehéz túra is lesz szerdán a Pilis hegységbe, a Csillaghegy, Kevélyek, Csobánka útvonalon, dr. Franyó Frigyes vezetésé­vel. A HÉV Batthyány téri végállomásánál találkoz­nak 8.30-kor. A költség 50 forint. A Budai-hegységben má­jus 9-én (csütörtökön) lesz egy 16 km-es kirándulás Balogh Béláné vezetésével. A Moszkva téren találkoz­nak 9-kor. A túrákat a Budapesti Természetbarát Központ Gyopár Szakosztálya (1053 Bp., Curia u . 3., tel.: 118- 0933/138) szervezi. Idén is folytatódnak a barlangtűrák a solymári Ördöglyukban, október 13- ig minden hét végén és ün­nepnapon 10-16 óra kö­zött. A látogatók két túra­fajta közül választhatnak. A vállalkozó kedvűbbek iz­galmas, kúszással-mászással tarkított, egyórás barlang­túrát tehetnek vezetővel. Védősisakot mindenkinek adnak, overall és világítás kölcsönözhető. A másik cso­porttal kirándulók is része­sülnek a barlang látványá­nak élményében. Félórás, minden nehézség nélküli túrát tehetnek a barlang rö­­videbb szakaszán, szintén vezetővel. Világítás itt is kölcsönözhető, de saját vilá­gítóeszközt is lehet használ­ni. Érdeklődni és nagyobb csoportokat bejelenteni a Magyar Karszt- és Barlang­­kutató Társulatnál kell (1027 Bp., Fő u. 68., tel.: 201-9493).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék