Népszava, 2020. október (147. évfolyam, 230-255. szám)

2020-10-01 / 230. szám

4. oldal NÉPSZAVA 2020. október 1., csütörtök 147. évfolyam, 230. szám www.nepszava.hu nepszava@nepszava.hu Ára: 340 340 forint Állatkínzó vadászat kopókkal Révbe ért Rebrovval a Ferencváros, megvan a BL-csoportkör Nem a győzelem, hanem a döntetlen volt a fontos 14. oldal A reformátusoké lehet a Kaposvári Egyetem 5. oldal Szociáldemokrata napilap Alapítva: 1873-ban Súlyosan beteg jogállam BIZONYÍTVÁNY Az Európai Bizottság országjelentése szerint Magyarország mind a négy vizsgált területen rosszul teljesít. HALMAI KATALIN BRÜSSZEL Borús képet fest a magyarorszá­gi jogállam helyzetéről az Euró­pai Bizottság jelentése, amely az igazságszolgáltatás működéséről, a korrupció elleni küzdelemről, a média sokszínűségéről, valamint a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszeréről ad átfogó értékelést. A brüsszeli beszámoló szerint Ma­gyarország mind a négy vizsgált területen rosszul teljesít, sokkal több az aggodalomra okot adó fej­lemény, mint a dicséretre méltó. Az Európai Bizottság először ké­szített átfogó elemzést a jogállam helyzetéről mind a 27 tagállamban. Az értékelések célja megelőzni a bajt és felhívni a figyelmet a koc­kázatokra, majd párbeszéd útján orvosolni a problémákat. Magyarország esetében ezzel kissé elkésett a brüsszeli testület, hiszen az uniós értékek érvénye­sülésének rendszerszintű kocká­zatai miatt már hosszú ideje eljá­rás folyik ellene az EU miniszteri tanácsában. Vera Jourová bizott­sági alelnök a Népszava kérdésére ugyanakkor aláhúzta: a magyar kormánnyal is folytatni kívánja a dialógust, az Európai Bizottság senki előtt sem zárja be az ajtót, hiába döntött úgy Orbán Viktor. FÜGGETLEN HATALMI ÁGAK Nem üldöz­zük a legfelső körökig érő korrupciót hogy megszakít vele minden politi­kai kapcsolatot. A brüsszeli testület véleménye szerint Magyarországon meg kell erősíteni a bíróságok független­ségét. A jelentés külön kiemeli az Országos Bírói Tanács és az Orszá­gos Bírósági Hivatal közötti hatás­köri feszültségeket, és aggályosnak nevezi, hogy a Kúria törvénytelen­nek ítélt egy előzetes döntéshoza­tali kérelemre irányuló beadványt az EU Bíróságához. FOLYTATÁS A 3. OLDALON FOTÓ: MTI/KOVÁCS TAMÁS Elnök(jelölt)­ tévévita: Trump a neonácik pártján MÉLYPONT Többszöri felszó­lításra sem volt hajlandó elítélni az amerikai elnök a Büszke Fiúk nevű szélsőjobboldali erőszakszer­vezetet a demokrata kihívójával, Joe Bidennel folytatott tévévitán. Donald Trump azt üzente – az FBI által fehér nacionalistaként azono­sított – milíciának, hogy „lépjenek hátra és álljanak készen”. A kije­lentést a csoport tagjai támogatás­ként értelmezték. Az elnökjelöltek tévévitájának ez volt az abszolút mélypontja, de a 90 perces műsor egésze elkeserítő képet festett az amerikai demokrácia állapotáról. A vita kaotikus volt, az elnök 128-szor vágott Biden szavába, aki egy idő után már nem bírta cérnával. A demokrata elnökjelölt többször is kifakadt, egyszer egészen nyers stílusban megkérdezte Trumptól, hogy „ember, befognád végre?”. CIKKÜNK A 7. OLDALON ELNÖKI STÍLUS Nem úgy visel­kedtek, mint a világ vezető hatalmának képviselői FOTÓ: AFP/OLIVIER DOULIERY MOST KŐHALOM Több zöldet ígértek A kormány helyett a főváros próbál segíteni MENTŐCSOMAG A vendéglá­tósok és a taxisok is keveslik azt a mintegy ötszázmillió forintos gazdasági mentőcsomagot, ame­lyet tegnap fogadott el a Fővárosi Közgyűlés; azt ugyanakkor minden érintett elismeri, hogy érdemi se­gítséget csak a kormány nyújthat­na. Kovács László, a Magyar Ven­déglátók Ipartestületének elnöke szerint a vendéglátósok 60-70 szá­zaléka csődbe megy jövő tavaszig. A kormány viszont segítség helyett inkább újabb frontot nyit: egy ren­delettel bebetonozták azt a korábbi döntést, amely lehetővé teszi, hogy új épületeket húzzanak fel a Városli­getben. Fürjes Balázs államtitkár la­punknak azt mondta, nem építenek semmit a budapestiek beleegyezése nélkül, de azt nem zárta ki, hogy egy másik vezetés idején felmelegítik a mostani terveket. Szerinte a főváro­si önkormányzat „semmibe veszi az egyeztetési kötelezettségét”. REFLEKTOR A 2. OLDALON FOTÓ: MARKOSZOV SZERGEJ Béreket szépít a statisztika ÁTLAG Mintha nem is lett volna koronavírus-járvány és kijárási korlátozás tavasszal, olyan képet fest a fizetésekről a szerdán köz­zétett legfrissebb KSH-adatsor. E szerint júliusban a bruttó átlag­kereset már 401 800, a nettó pedig 267 200 forintra rúgott. Mindkettő 10,8 százalékos növekedést jelez éves alapon. Ez az összeg az idei évben az előző havi bruttó 421 700 forint után a legmagasabb. A jú­niusi – éves alapon 15,6 százalékosra szá­molt – kiugró növekedést azonban az egészségügyi dolgozóknak kiosz­tott 500 ezer forintos juttatás ma­gyarázta. Régi kritika, hogy ekkora összegekkel a dolgozók többsége valójában nem találkozik bérpa­pírján, hiszen az átlagkereseti sta­tisztikát egy-egy magasabb fizetés jelentősen megdobja. Az átlagba ráadásul nem számolják bele az öt főnél kisebb vállalkozásokat, pedig ezeknél a cégeknél jellemzően ala­csonyabbak a fizetések. FOLYTATÁS A 6. OLDALON FOTÓ: RÖHRIG DÁNIEL KISVÁLLALKOZÁS Kimaradnak a számításból

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék