Magyar numizmatikai adattár (1910)

Felhívás előszó helyett

MAGYAR NUMIZMATIKAI ADATTÁR Felhívás előszó helyett. Amióta a Numizmatikai Közlöny megindításával a numizmatika művelői és kedvelői alkalmat találnak arra, hogy tanulmányaik és kutatásaik eredményeit itt közzé tegyék s ezzel a Numizmatikai Közlönyt a magyar numizmatika eredményeinek és haladásának kincsesházává tegyék, mindinkább érezhetővé válik az, hogy a Közlöny csak 1902-ben indulván meg, a korábbi, egyes könyvekben, folyóiratokban vagy éppen napilapokban megjelent numizmatikai tárgyú cikkekről semmiféle külön tájékoztatónk nincsen. Igaz, hogy 1902 óta is jelentek meg folyóiratokban és napilapokban numizmatikai tárgyú és érdekű cikkek, de úgy ezekről, mint a sajátképpen való numizmatikai munkákról most már tudomást vesz a Közlöny, mintegy állandó nyilvántartás útján és ismertetések alak­jában ; a korábbiakra azonban nem térhet vissza rendszeresen. Másfelől tanulmányozás közben akárhányszor merültek fel oly adatok, amelyeknek közzététele kívánatosnak látszik, de amelyek önálló feldolgozásra nem alkalmasak, vagy tanulmányozás közben a gyűjtött adatok kiegészítése éppen oly módon válik lehetségessé, ha az érdeklődők figyelmét az eddig gyűjtöttek közzétételével hívjuk fel. Ilyen természetű híradások nyers közlésére rendelt alkalom hiányát sokszor és sokan éreztük már. Az itt vázolt helyzeten akart segíteni a Magyar Numizmatikai Társulat, amikor 1908. évi közgyűlésén Jeszenszky Géza társulati tag indítványára utasította volt a választmányt, hogy egy numizmatikai adattár vagy okmánytár létrehozását tegye megfontolás tárgyává. A választmány bizottságilag megvitatván az ügyet, megoldására oly módot keresett, hogy a lehető legszélesebb körű érdeklődést fölkeltve minél több munkatársat nyerjen az adatok gyűjtésére, továbbá, hogy az adatokat a társulat különös anyagi megterhelése nélkül lehetőleg közzé is tehesse, hogy ezzel a kutatásnak és tanulmányozásnak is tápot adhasson. Ehhez képest a Magyar Numizmatikai Adattár létrehozására a következő tervezetet állapította meg a választmány: 1. Az Adattár felvesz és közzétesz olyan hazai pénztörténeti, érmészeti és metroló­­giai adatokat, amelyek vagy éppen nem, vagy pedig a Numizmatikai Közlöny megindí­tása előtt, vagy 1902 óta másutt tétettek közzé, amennyiben a Numizmatikai Közlöny másképpen nem­­ adott volna hírt róluk, vagy pedig a szerkesztő nem találná kívánatosnak a közlöny hasábjain tenni őket közzé; 2. különös figyelmet fordít az Adattár eredeti levéltári kutatáson alapuló adatok közzétételére és ily adatok keresésére igyekszik munkatársakat nyerni; 3. a hazai és külföldi folyóiratok és hírlapok rendszeres átnézetésével ezeknek lehe­tőleg teljes numizmatikai tárgymutatóját fogja nyújtani. Magyar Numizmatikai Adattár.

Next