Numizmatikai Közlöny, 1911 (10. évfolyam)

I. Füzet - 1. Dr. Gohl Ödön: Magyar orvosok emlékérmei

XXXVII., végül az 1880 és 1886-iki XXL és XXIII. vándorgyűlések alkalmából vezettek.­ Ezen 21 fajból álló sorozathoz tartozik még az 1847-ik évi soproni vándorgyűlés elnöké­nek, Esterházy Pál hercegnek „hálaemlékül“ készült kismartoni emlékérem és az 1863-iki IX-ik, Pesten tartott vándorgyűlésen aláírások útján gyűjtött költségen készült Bene érem is. Orvosi, illetve közegészségügyi érmeinknek vegyes tartalmú harmadik csoportját alkotják a kongresszusok és közegészségügyi intézmények emlékérmei, a m. orvosok és természetvizsgálóknak az 1885. évi kiállításon nyújtott érem és egyetemeink orvosi karai­nak királyi adományképpen nyert érmei. I. Személyi emlékérmek. Adler Alajos. I. Arcképes érem. Hátlapján 3 meztelen alak ; egyikük fáklyát tart, melyet a másik átvenni készül. Berán Lajos műve. (1910 december havában készülőfélben.) (Pontosabb leírását még nem kaphattam, minthogy az érem még nem készült el) a) Ezüst. 60 mm. — b) Bronz: Balassa János. 2. Fej jobbfelé, jobboldalt félkörben: JOANNES BALASSA (a mezőben, baloldalt: beck ). fülöp mesterjegy. Szegély nincs. Hátlap : Két meztelen nő ül egy kövön, a baloldali háttal, kissé jobbfelé, a jobb­oldali pedig balra fordulva olvas egy könyvből. Az előtérben helyenkint pontfüzérekkel díszített vastag kígyó teste csavarodik és mindkét nő ölén át fölfelé kanyarodik. Fönn a mezőben bevésett betűkkel : SOCIETAS REGIA | MEDICORVM | BUDAPESTINENSIS | Lenn, középen : DDD bevésett betűkkel. Szegély nincs. a) Ezüst. 67 mm. — b) Bronz. 67 mm. — NM. — B. U. E. 600. sz. Balassa János. 3. Az előbbi érem előlapjának mintája. Bronzöntvény. Átm. 18 cm. 4. Ugyanazon érem hátlapjának mintája. Bronzöntvény. Átm. 18 cm. Bánffy-Hunyad János. (XVII. századbeli érem.) 5. Középen ovális keretben férfimellkép jobbfelé. (Bajuszszal, kis szakállal az állán, széles vállrahajló gallérú sima öltönyben, mely a mellen sűrű gombsorral záródik. A gallér alól a nyakról karikán függő két kis médaillon látszik ki. Ezek beponcolt pontkörrel van­nak díszítve. Fönn félkörben: IOHAN : BANFIHVNIAD RIWLINEN UNG A. Lenn a kép­alatti szelvényben : Æ 69. A széles szalagszerű, homorulatos szegélybe fönn, lenn és 2 oldalt 1—1 domború részlet van iktatva, ezeken különböző domború kivitelű képek, úgy­a­ , mint fenn : állványon földgömb bevésett délkörökkel, lenn : ►h 4* balra : piramis alakú­ ­ Ezeknek sorozatát Bernáth József, a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek könyv- és levéltárosa a XXV. vándorgyűlés munkálatainak kötetében (576—584. 1.) adta ki, részletes adatok kíséretében, „A m. orvosok és természetvizsgálók emlékérmei“ című alapvető közleményében.

Next