Nyelvtudományi közlemények 34. kötet (1904)

TARTALOM. Lap SZINNYEI JÓZSEF. Alaktani adalékok. (III.) Az Árpád-kori szóvégi u betűk mivolta ... ... —_ — ._•- —- — —- ... — -— 1 MELICH JÁNOS. Szláv jövevényszavaink. (VIII.) ... ... — 12 SZABÓ DEZSŐ. A vogul szóképzés. (I.) — — — — — — — 55 KALMÁR ELEK. A jelző— ... _>_ ... .,. — — — ... 75 ÁSBÓTH OSZKÁR. A magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. (IV.) 100 Ismertetések és bírálatok. Ballagi Aladár. Eégi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szó­tár. — Ism. FIGYELŐ „: . ... ___ ... ... ... ... ... ... 122 Értesítő. f Ujfalvy Károly ... __. ... ... .__ ... — ... ... ... ... 127 A helsingforsi Finnugor Társaság — — _._ ___ ... ... ... 127 A helsingforsi egyetem finnugor tanári széke ... _.. ... ... 127 Finnugor nyelvészeti tanári szék az upsalai egyetemen ... ... 128 Vogul tanulmányút___ ... ... ... ... ... ... _.. .... ... _:. 128 Irodalom ... ... — ._. ... ... ... ~~~ """ "* ... — 11 Folyóiratunk negyedévéviként jelenik meg, mégpedig márezius, június, szeptember és deozember hóban. Az egész évfolyam legalább harminca ívből áll s ára 6 korona. Az előfizetés a Magyar Tudományos Akadémia könyv­kiadó-hivatalához ezímezendö. Kérelem: Kérjük a nyelvészeti munkák s különösen pro gramm-értekezések szerzőit, szíveskedjenek ismertetés végett munkájuknak egy-egy példányát beküldeni a szer­kesztőnek : Budapest, VIII., József-körút 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék