Nyugat, 1921. július-december (14. évfolyam, 13-24. szám)

1921 / 17. szám - Szedő Mihály: Álom, virágzás - Szedő Mihály: Sírvers

1342 <Szedő Mihály: Vers) ALOM,- VIRÁGZÁS Atyámfia, gazdag lakomákban ingyen sem osztozó, hanem csak kopasz szőlőhegyeken mezgérel maradt fürtöt szüret után alázatos ujjad és szemed nem nyílott még meg a világító Napnak , csupáncsak vetett árnyékát befogadni — : fakó az árnyék, mint a város^virrasztónak nappaUnemismert, örök éjszakája, ki mindegyre vártál s virágjában a kert vak néki/ kelyhét a liliom összevonja,­­alszik a fa akkor, gyümölcseit érlelő, álmában ringatván már csak a fészkek lakóit. Nem vigadozhat az ifjak vitéz játékai láttán s a kapukban ülő vének foghíjjas, szelíd fecsegése nem hat füléhez,­­huzamos léptei konganak egykedvűen a kőfalak ormán. Ottan-ottan a holdnak valamely kóros szerelmese tél=túl kószál, vagy egy gonosz=szándékú búvó=zugolyábói lapulva el=kioson ,­­mígnem kakasszóra, őrváltáskor, mint a kisértet, pillát hajt a győztes Nap előtt, maga=megvonván. Mikor szemed föltárul, egyszercsak meglátod mátkádat a verőfényes mezőn s a hangtalan, teljes virágzást szűzlő szemében, benne a napsugárnak száz hímporos méhe pihegvén. S egy szemfordulásból megpillantod a völgyben a tündöklő tábort juhok nyája közt elnyujtózni, a békés tábort a delelő világban — : Mily szépek Jákob a te sátraid! SZEDŐ MIHÁLy SÍR VERS Temérdek, rengő tengerek tajtékán görgeti ázott szeme párját a hajó,- tatján ül, küllős kerekét vigyázva a néma kormányos. Messze vigyázza szemével óhajtott földjét — nagy sok vágya megölte — s az Akastyán hegyet, mely veszte, mesélik, annyi hajósnak. Hol a hullámok terült garádicsokban kúsznak a lágy fövenyre, ott e hajó, ott gyöngéd surlással megfeneklett. Félrebillent a teste, lesiklott a teli háló, mely csak imént vonatott be, kövér halait holt halászuk a vízre visszabocsátja. Ha a tenger megszűnt morajától, hallatik imez ének: Visszabocsátok mindent, valamit bírtam: tengernek halait, magamat, melyből vétettem, a földnek. SZEDŐ MIHÁLy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék