Ország-Világ, 1974. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-03 / 27. szám

K­­ hétközben „Az új szovjet-amerikai találkozó - mint monda­ni szokták - ,a legfelsőbb szinten­­­ további lépés abban a nagy ügyben, amelyet két évvel ezelőtt közösen kezdtünk el” - mondotta Leonyid Brezs­­nyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitká­ra pohárköszöntőjében Nixon Moszkvába érke­zésének napján. Képünk a nagy jelentőségű csúcs­­találkozó egyik pillanatát örökíti meg: Leonyid Brezsnyev a Kremlben tárgyalásuk megkezdése előtt üdvözli Richard Nixont A hazánkban járt mon­gol vendégek a MOM művelődési házában nagygyűlésen találkoz­tak a budapesti dolgo­zókkal. A forró hangulatú nagygyűlésen beszédet mondott Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára és Jumzsagim­ Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Nagy Népi Hurál Elnökségének elnöke Félnapos NATO-csúcsta­­lálkozót tartottak Brüsz­­szelben Nixon amerikai elnök kezdeményezésére. A találkozó leglényege­sebb eleme az úgyneve­zett „NATO-nyilatkozat aláírása volt Rudolf Kirchschlögert, Ausztria eddigi külügy­miniszterét, a Szocialista Párt jelöltjét választották meg Ausztria új elnöké­vé. A képen: ellenjelölt­je, a néppárti Alois Lug­ger (jobbról) gratulál az új elnöknek Miközben Pinochet tábornok, a chilei katonai junta vezetője „a nemzet vezéré”-vé nevezte ki magát, Koppenhágában megkezdte tanácskozását a junta bűntetteit vizsgáló bizottság, amelynek munkájában a nemzetközi élet ismert személyiségei, jogászok, békeharcosok, képviselők vesznek részt Az országgyűlés nyári ülésszakán Faluvégi Lajos pénzügyminiszter expozéjának számadatai, elemzései egyértelműen bizonyították: sikeres évet zártunk, a tervezettnél is gyorsabban fejlődött életszín­vonalunk, szilárd a gazdasági, pénzügyi egyensúly. A szép eredmé­nyek mellett elénk tárta azokat a gondokat is, amelyek most legin­kább foglalkoztatják gazdaságunk irányítóit. A képen: Kádár János országgyűlési képviselőkkel beszélget a tanácskozás szünetében Joszip Broz Tito ju­goszláv elnök hiva­talos látogatást tett a Német Szövetségi Köztársaságban. En­nek során tárgyalá­sokat folytatott Hel­mut Schmidt kancel­lárral is MTI-KÜLFÖLDI KÉPSZOLGÁLAT

Next