Polgáriskolai Közlöny, 1917 (21. évfolyam, 1-20. szám)

1917-05-01 / 9-10. szám

képek), c) arcképek, d) egykorú képek, e) faximilék, f) címlapok, g) egyebek. Épületek (képei): A nagyszombati egyetem. A kassai (Erzsébet) sz.­egyház. A koronázó Mátyás-templom. Mátyás szülőháza (Kolozsvár). A vajdahunyadi lovagvár. A Nemzeti Múzeum palotája. A Magyar Tudományos Akadémia. Erdőd vára. A költői kastély. Länderer és Heckenast nyomdaháza. A szalontai Csonka-torony. Petőfi szülőháza (Kiskőrös). Arany rekonstruált szülőháza (Nagyszalonta). Kossuth szülőháza (Monok, Zemplén­). Jókai svábhegyi nyaralója («A koldus veréb)» stb. Szobrok: Anonymus (Budapest, Városliget), Széchenyi I., (Budapest: Akadémia), Katona József, Vörösmarty (mellszobra), B. Eötvös (mellsz.), Petőfi (mellsz.), Kossuth (mellsz.), Deák, Arany (a «Toldi» főalakjaival ; Budapest: Nemzeti Múzeum.) stb. Arcképek: Kisfaludy Sándor és Károly, Czuczor, Tompa (1847. évi), Petőfi (Orlay-féle) és 1848., Arany (öregkori), Deák (1861.) Jókai (aláírásával), Győry V., Herman D., Körösi Csom­a Sándor stb. Egykorú képek (másolatai): «Fóti dal» (Szemlér M. rajza). «A szabadsajtó első termékei az utcán» (egykorú rajz), Orlay festménye Petőfiről stb. Faximilék : Petőfi első levele Aranyhoz (1847. II. 4. Üdvöz­­lem Önt: Ma olvastam a Toldit stb.) — Arany verses levele Petőfi­hez 1847 .VIII. 11. — Petőfi Nemzeti dal­a (1848. III. 15.). A Ma­gyar Tudományos Akadémia alapítása (1825. bronzszínnyomat.) — «Mondottam ember : Küzdj. . .» (Zichy M. rajza az Ember tragé­diájához.) A húsvéti cikk. — A Halotti beszéd. Címlapok: Ilosvai és Arany «Toldi»-jának első c. lapja. Fáy első mesegyűjteményének (c. lapja). Hitel, Világ, Stadium (c. lapja) stb. Egyebek: «Az árvízi hajós» (­ Wesselényi) ércrelief. (Buda­pest : Ferenciek temploma.) Tompa feketehegyi emléke. — Az Akadémia alapítása.— Arany síremléke. Jeleseink (Széchenyi, Kossuth, Eötvös-mauzóleuma. — A milleniumi emlékek képei. Városaink irodalmi emlékeinek képes levelezőlap gyűjteménye stb.­ (Jövő számunkban folytatjuk.) • Parászka Gábor. •­­ A buzgó tanár is sok effélét összehordhat, amit itt a részletezésnél megemlítettem. A «Vasárnapi Újság» régi (padláson) hányódó év­folyamaiban gazdag irodalmi múzeumi anyag van. E képek karton­lapra ragasztva becses segítő eszközül kínálkoznak, léccel ellátva, fali felfüggesztésre is alkalmasak. A «Toldi» meg épen gazdag anya­got kínál egy ú. n. «Toldi-múzeum» berendezésére, aminőt e sorok írója tervezett a tiszafüredi áll. polg. fiúiskola számára. Fontos, hogy az irodalmi­ múzeum, írói jeleseink helyi vonatkozásait is egybegyűjtse.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék