Orvosi Hetilap, 1979. augusztus (120. évfolyam, 31-34. szám)

1979-08-19 / 33. szám - FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

1979. szeptember 6., csütörtök, 9.00 óra Üdvözlések Török János (Veszprém): Elnöki megnyitó. Elnök: Török János (Veszprém). Prof. Frank Kálmán (Bpest.): Vas megye gyermekegészségügyé­nek múltja (20 perc). Beliznay Pál (Szombathely): 75 éve nyílt meg a mai Szombathelyi Gyermekkórház. (10 perc). Szünet Elnök: Lőrinczi Kázmér (Székes­­fehérvár). Hetényi Ferenc dr., Helyi Pál, Oroszlán László (Zalaegerszeg): Gyermekgyógyászati ellátás kór­ház—rendelőintézeti egységben (8 perc). Pettier Gyula, Sólyom Zoltánná (Zalaegerszeg): Gyógyszertúlérzé­kenység előfordulása gyermekkör­zetben (8 perc). Széchenyi Erzsébet, Bocsák And­rás, Escher Klára, Hetényi Fe­renc, Csaba Gyula (Zalaegerszeg): Szűrővizsgálatok zalaegerszegi bölcsőde-óvoda-iskola egységben (8 perc). Cselényi Gabriella, Wittmann Mária, Uhl Károly (Ajka): Elsőosz­tályosok vizelet-szűrővizsgálatával szerzett tapasztalataink (8 perc). Bender Krisztina (Szombathely): Kiterjesztett iskolaorvosi vizsgála­tokkal szerzett tapasztalatok (8 perc). Zengő Elemér (Zánka): A tábo­rozás gyermekorvosi aspektusai (8 perc). Zengő Elemér, Nagy Istvánná, Z. Marton Valéria (Zánka): A Szalai­­teszt értéek a gyermekkorban (8 perc). Kutor Jenő, Dorner Mária, Kiss Györgyi (Keszthely): Az anyai ápolás reális igénye, lehetősége és szervezése gyermekosztályon (8 perc). Oláh Katalin (Szombathely): Foglalkoztatás gyermekosztályon (8 perc). Szünet Elnök: Kutor Jenő (Keszthely). Uhl Károly, Bélay Mária (Ajka): A Ketalar-anaesthesia diagnoszti­kus alkalmazása (8 perc). Készéi Károly, Nagy György, Tóth Tibor (Mosonmagyaróvár): Diagnosztikus nehézséget okozó petefészektömlők a gyermekkorban (6 perc). &2032 Szakáll István, Laki István (Nagykanizsa): Ritka mérgezések a gyermekkorban (8 perc). Puklics István (Nagykanizsa): A vesicoureteralis reflex a gyermek­­orvosi gyakorlatban (8 perc). Baráth Károly, Lőrinczi Kázmér (Székesfehérvár): Möller—Barlow kórra utaló csescemőkori csontel­változás (6 perc). Szünet Elnök: Uhl Károly (Ajka). Szénásy József (Bpest.): A gyer­mekkori agydaganatok diagnoszti­kájának és kezelésének története (20 perc). Prof. István Lajos, B. Egyed Ág­nes, Szabó László, Masát Péter (Szombathely): A gyermekkori Hodgkin-kór diagnosztikájában és therápiájában bekövetkezett válto­zások (15 perc). József Imre, Tóth József, Gás­pár Éva (Kisbér): Szeptikus és toxikus betegeink kezelése során szerzett tapasztalataink (8 perc). Garda Károly, Garzuly Ferenc, Kovács Katalin, Nyuli László (Szombathely): Rubeola enkepha­­litises eseteink (8 perc). Kovács Zoltán (Eger): Számítás­­technikai módszerek alkalmazása a gyermekgyógyászatban (filmmel, 20 perc). 1979. szeptember 7., péntek, 8.30 óra Elnök: Méhes Károly (Győr). Prof. Karmazsin László (Debre­cen) : A postnatalis adaptatio bio­lógiai problémái (20 perc). Kecskés József (Debrecen): Tö­rekvéseink a kissúlyú koraszülöt­tek postnatalis adaptatiójának tá­mogatására (10 perc). György Ilona (Debrecen): Peri­natalis agysérülés; mai szemléle­tünk és időszerű feladataink (8 perc). Erdész Mária, Török János (Veszprém)': Az újszülöttkori ap­­noes állapotok megelőzése theo­­phyllinnel (8 perc). Scherer Erzsébet, Gagyi Dénes (Szombathely): Alveolaris levegő­szökés újszülöttkorban (8 perc). Lakatos Lajos (Debrecen): A D- penicillamin valószínű hatásmecha­nizmusa újszülöttkori hyperbiliru­­binaemiában (8 perc). Halász Katalin, Török János (Veszprém): Hyperbilirubinaemia — fénykezelés — B2-vitamin (8 perc). Kövér Katalin (Székesfehérvár): Anti-c okozta isoimmunisatio cse­­retransfusióval kezelt esete (6 perc). Szakolczai Ilona (Győr): Patho­­logiás újszülöttek húgysavürítése (8 perc). Szünet Elnök: Oroszlán László (Zala­egerszeg). Maródi László (Debrecen): A polymorphonuclearis leukocyták szerepe az újszülöttek aspecifikus védekezésben (8 perc). Réthy . Ildikó, Gacs Mária (Veszprém): В csoportú strepto­coccus fertőzések újszülöttkorban (8 perc). Koller Imre, Gagyi Dénes (Szombathely): Gépi lélegeztetés és CPAP iatrogén fertőzéses szövőd­ményei (8 perc). Réthy Ildikó (Vezsprém A komp­­lementrendszer sajátosságai és je­lentősége az újszülöttkorban (10 perc). M. Tóth Antal, Réthy Ildikó (Veszprém): Véralvadsi zavarok az újszülöttkorban (8 perc). Kiss József, Szabó Zsuzsa (Veszprém:) Az ikerszülések jelen­tősége az újszülött-halálozásban (8 perc). Csikós János, Méhes Károly (Győr): Újszülöttek X-chromatin vizsgálata (8 perc). Gagyi Dénes, Farkas Kálmán (Szombathely): Üjszülöttkori nesi­dioblastosis (6 perc). Csorba Sándor (Debrecen): A gliandin fizikokémiai és immuno­lógiai tulajdonságai; az antigeni­­tás, az ellenanyagképzés és a pa­­thomechanizmus kérdései vizsgá­latának tükrében (20 perc). 1979 szeptember 8., szombat, 8.30 óra Elnök: Cholnoky Péter (Szombat­hely). Osztovics Magda (Bpest.): Az 1975. óta végzett magzati vizsgála­tokai szerzett tapasztalatok (20 perc). Lőrinczi Kázmér (Székesfehér­vár) : Adatok a gyermekkori pha­­comatosisok korai kórisméjéhez (8 perc). Horváth Zoltán, Barsi Ernő (Sop­ron): Caffey-syndroma (6 perc). Gáthy István (Veszprém): Ecto­dermalis dysplasia (6 perc). Horváth Zoltán, Brenner József (Sopron): Hidroticus ectodermalis dysplasia esete (6 perc). Szabó Dénes (Tata): Embryopa­­thia alcoholica (8 perc). Török János, Tímár Károly (Veszprém): Családi (congenitalis?) nephrosis (8 perc). Kövesdi György, Szűcs Sándor, Pintér Sándor (Szolnok): A vele­született hasfali hiány sebészi ke­zelésének újabb lehetőségei (8 perc). Szabó László (Szombathely): Űj­­szülöttkorban felismerhető osteo­­chandrodysplasiák (8 perc). Balogh László (Bpest.): Néhány ritka veleszületett fejlődési rend­ellenesség (filmmel, 15 perc). Szünet Elnök: Szakáll István (Nagykani­zsa). Kamarás János (Bpest.): Conge­nitalis vitiumhoz társuló atelecta­­siás tüdőterületek aetiologiája és klinikai jelentősége (20 perc). Török Jánosné (Veszprém): Nem-strukturális szívhibák újszü­löttkorban (8 perc). Mayer Gizella, Lőrinczi Kázmér (Székesfehérvár): Nagyértranszpo­­zíciós eseteink (8 perc). Búzás Emil (Szombathely): A gyermekkori rheumás láz epide­miológiai helyzete Észak-Dunántú­­lon 1Ö68. és 1977. között (15 perc).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék