Orvosi Hetilap, 1995. június (136. évfolyam, 23-26. szám)

1995-06-04 / 23. szám - Kovács László - Somogyi János: Dr. Kovács Tibor (1929-1994)

HÍREK Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél­­magyarországi Területi Szervezete 1995. évi tu­dományos ülését június 15—16-án Kalocsán rendezi. Tudományos program Június 15. (csütörtök) 8.30 Megnyitó, üdvözlések 9.00 Elnökség: Prof. Dr. Pintér Sándor Dr. Temesvári Péter I. Kószó P., Pintér S., Simon M., Bálint P., Ferdinandy Zs. (Kórház, Gyemekosztály, Hód­mezővásárhely; SZOTE Gyermekklinika, OÍMSZ Csongrád megyei Szervezete, Szeged): Újszülöttszállítás a Dél-Alfoldön Z. Kerekes A., Tóth Gy., Kelemen E., Gál M. (Megyei Perinatális Intenzív Centrum, Kecske­mét): Számítógépes monitorral ellenőrzött léle­geztetés tapasztalatai az Exösurf kezelés során 3. Pintér S. (SZOTE Gyermekklinika, Sze­ged): Az igen alacsony súlyú koraszülöttek ellá­tásának legfontosabb feladatai (referátum) 4. Pintér G., Dénes K., Katona M., Pintér S. (SZOTE Gyermekklinika, Szeged): Koraszülöt­tek súlygyarapodása normál- és kontaktinkubá­torban 5. Wellingerné Csípő 1., Páhán E., Kiss Zs. (SZOTE Gyermekklinika, Szeged): Különböző eredetű pneumothoraxban szenvedő újszülöttek ápolási problémái 6. Katona Z. (Kórház, Gyermekosztály, Kalo­csa): Szülés okozta magzati ártalom: az ún. „fi­ziológiás’' újszülöttkori hyperbilirubinaemia (szabadgyök-betegség?) Í0.30 Elnökség: Prof. Dr. László Aranka Dr. Túri Sándor 7. László A. (SZOTE Gyermekklinika, Sze­ged): A galactosaemia klinikuma, biokémiája és genetikája (Referátum) 8. Füzesi K., Túri S., Bevíz J., Németh L. (SZOTE Gyermekklinika, Radiológiai Klinika, Szeged): Gyermekurológiai malformatiók diag­nosztikája és követése 9. Túri S. (SZOTE Gyermekklinika, Szeged); A hemolitikus urémiás szindróma patogenezise és klinikuma (Referátum) 10. Gebauer E., Latinovics S., Petrovics V., Gusevac-Nagy E. (Gyermekklinika, Növi Sad, Jugoszlávia): Intravénás immunglobulin alkal­mazása Guillain—Barré-szindrómában 11. Billoné Jenei A. (SZOTE Gyermekklinika, Szeged): A gyermekápolónő helye, szerepe a korszert! betegellátásban 12.00 Elnökség: Prof. Dr. Gyúrkovits Kálmán, Dr. Márkus Vera 12”. Márton H., Galuska L. (Kórház, Gyermek­­pulmonológia és Izotóp Diagnosztika, Kecskemét): Alveolo-cäpillaris laesiók észlelése és nyomon kö­vetése izotóp diagnosztikai módszerrel 13. Endre L. (MÁV Gyermekkórház, Buda­pest): Cedax kezeléssel szerzett tapasztalatok lé­gúti gyulladásban szenvedő gyermekeken 14“. DraskócZy M., Bede O., Szabó A., Novák Z. (SZCTE Gyermekklinika, Szeged): Salmeterol kezeléssel szerzett tapasztalataink 1Ő. Márialigeti T. (Tüdőgyógyintézet, Gyér­­mekpulmonológiai Osztály, Törökbálint): Gyer­mekkori krónikus recidiváló légúti fertőzések immunmodulációs kezelésével szerzett tapasz­talatok 16. Tuksa A., Rósa A., Labádi L., Horváth 1., Tekulics P. (Gyermekkórház, Szeged): Mycoplasma-pneumoniák kórlefolyása és keze­lési sajátosságai 15.30 Elnökség: Dr. Várkonyi Agnes Dr. Szűts Péter 17. Szabó É., Rácz K. (Kórház, Gyermek­­osztály, Hódmezővásárhely; SZOTE Gyermek­­klinika, Szeged): Fatális kimenetelű diabete­ses ketoacidózis: meddig terjed a szülői tole­rancia? 18. Koszteleczky M., Katona Z., Korsós J., Pol­gár M. (Kórház, Gyermekosztály, Kalocsa; Ma­darász u.-i Kórház, Gasztroenterológia, Buda­pest): A kisdedkori tehéntej-allergia jelentősége és követése osztályunk beteganyagában 19. Fábián M. (EGIS-NUTRICIÄ, Budapest): Milyen legyen a tehéntej allergia kezelésére al­kalmas csecsemőtápszer összetétele? — érvek, ellenérvek 20. Bodrogi T, Svorenj, G, Sárvári S. (Kór­ház, Gyermekosztály, Kiskunhalas): A kilégzett H2 teszt helye az általános gyermekosztályos gyakorlatban Esetismertetések, a poszterek vitája 16.30 Elnökség: Prof. Dr. Tóth György Dr. Román Ferenc 21E. Kabelik /., Fehér I. (Kórház, Gyer­mekosztály, Szabadka, Jugoszlávia): Cysta cho­ledochi Congenita 22E. BaláZsik A., Hegedűs É., Bodrogi T. (Kór­ház, Gyermekosztály, Kiskunhalas): Diszkrét tünetekkel jelentkező súlyos epidurális vérzés 23E. Bereczki Cs., Haszon 1., Túri S. (SZOTE Gyermekklinika, Szeged): Recidiváló hemoliti­kus urémiás szindróma 24E. Gyúrkovits Z., Benkő K., Rományi É., Elek Á., Sztriha L. (Gyermekkórház és SZOTE Gyer­­mekklinikavSzeged): Rasmussen-syndroma 2ŐE. Elek A., Bittera I., Tekulics P. (Gyermek­­kórház, Szeged): Herediter angioneurotikus oe­dema esetei 26P. Kovács J., Schaefer F, Caiman J., Bandi A., Mehls, O., Schdrer K. (SZOTE Gyermekkli­nika, Szeged; Gyermekklinika, Heidelberg, Né­metország): A hypothalamikus Hiedialis praeop­­ticús area neurotranszmitter tartalmának változása uraemiában 27P. Hídvégi E., Némedi M., Vámos J., Kraszrtai G. (Kórház, Gyermekosztály és Pathologia, Szolnok): Fatális kimenetelű streptococcus D okozta sepsis, újszülöttkorban 28P. Retkes T, Nemes A., Vámos J. (Kórház, Gyermekosztály, Szolnok): Cardialis eredetű stroke 29P. Pálya L., Kürti S. (Kórház, Gyermekosz­tály, Szolnok): Tüdőatelectasia hátterében álló bronchitis plastica fibrinqja 30P. Gyiníesi J., Károly E., Boros Z., Vámos J. (Kórház, Gyermekosztály, Szolnok): Csontme­­tastasis mint hasi tumor első tünete 3lP. Tóth E., Miklós A., Darvas É., Csorba M., Vámos J. (Kórház, Gyermekosztály, Szolnok): Hydrocephalus előfordulása koraszülött részle­günk beteganyagában 32P. Kasza Mészáros M., Fehér I., Hegedűs L (Kórház, Gyermekosztály, Szabadka, Jugoszlá­via): Purpura Henoch—Schönlein-eseteink osz­tályunk 10 éves beteganyagában 33P. Nagy K. (Kórház, Gyermekosztály, Gyula): Intenzív ellátás a Pándy Kálmán Kórház Gyer­mekosztály Intenzív Részlegén 1989—1995 között 34P. Huri A., Major Cs., Bodrogi T. (Kórház, Gyermekosztály, Kiskunhalas): Atypusos pneu­­moniák osztályunkon kisded- és gyermekkorban 18 hónap alatt 3ŐP. Tekulics P. (Gyermekkórház, Szeged) Hot­line készülék alkalmazása újszülöttkori vércse­rékben 36P Draskóczy M., Szabó A., Húsz S. (SZOTE Gyermekklinika, Bőrgyógyászati Klinika, Sze­ged): Hideg urticaria esetei 37P. Kásárté Soítisiak J., Havass Z. (SZOTE Gyemekklinika, Szeged, Kórház, Laborató­rium, Hódmezővásárhely): PKÚ gondozás serdülő- és felnőttkorban Június 16 (péntek) 8.00 Elnökség: Dr. Vetró Ágnes Dr. Svékus András 38. Károly E., Gyimesi J., Nemes A., Vámos J. (Kórház, Gyermekosztály, Szolnok): Akut poststreptococcalis glomerulonephritises bete­günknél kialakult perifériás típusú faciális parezis 39. Kóbor J., Ambrus E. (SZOTE Gyermekklini­ka és Központi Izotópdiagnosztikai Labor, Sze­ged): A regionális agyi vérátáramlás vizsgálata és jelentősége gyermekkori epilepsiákban 40. Boros M., Szűts P., Szabó É. (Kórház, Gyer­mekosztály, Hódmezővásárhely): Fejlődésneu­rológiai szűrővizsgálati program a hódmezővá­sárhelyi Erzsébet Kórházban 4L Román E, Kürti K., Tuksa Á., Horváth I., Kaczvinszky E., Vetró Á. (Gyermekkórház és SZOTE Gyermekklinika, Szeged): MünChhau­­sen-syndroma előfordulása diabetes mellitusos gyermekekben 42. Gácsér M., Kövesdi J. (Kórház, Gyerme­kosztály, Gyula): Légúti megbetegedések psy­­chosomaticus szempontú vizsgálata 43. Kovácsi. (Kardiológiai Gondozó, Hódmező­vásárhely): Gyermekkori cardiomyopathiák idegrendszeri szövődményei 9.30 Elnökség: Dr. Tekulics Péter Dr. Katona Zoltán 44. Mészáros K., Majoros K., Scorenj G., Bod­rogi T. (Kórház, Gyermekosztály és Belgyógyá­szati Osztály, Kiskunhalas): Supraventricularis és ventricularis extrasystolia hátterében izolált hosszú QT— Romano—'Ward-syndroma 4ő. Balla Á., Balla M. (Kórház, Gyermek­­osztály, Székely udvarhely, Románia): Magnézi­umhiány okozta hosszú QT-syndroma 46. Szőke L., Boros A., Ábrahám Cs., Vecser­nyés M., Laczi F, Gulya K., Pintér S., Temesvá­ri P. (Kórház, Gyermekosztály, Makó; JATE Ál­latélettani és Sejtbiológiai Intézet és SZOTE Gyermekklinika, valamint Önálló Endokrinoló­giai Osztály, Szeged): A kisdedkori gennyes agy­hártyagyulladás kísérletes modellje. Vazopresz­­szin mérések hypothalamikus magvakban, vér­ben és liquor cerebrospinalisban 47. Besenyei M., Szabados K., Horányi M. (Kór­ház, Gyermekosztály, Szolnok): Az 1994—95. évi hepatitis epidemica megbetegedések jel­lemzői 48. Kürti L., Károly E., Bezsilla E. (Kórház, Gyermekosztály, Szolnok): Differenciáldiag­nosztikai problémát okozó yersinia inféctio 12' éves leánybetegünknél 49. Hell G., Abonyi K., Urfi E., Bodrogi T. (Kór­ház, Gyermekosztály, Kiskunhalas): Virális és bakteriális enteritisek összehasonlító vizsgálata 50. Bíró A. HoCsi M., Vörös Burányi M. (Kór­ház, Gyermekosztály, Hódmezővásárhely): Szükséges-e a Pedvax-HIB? Haemophylus influ­enzae meningitises eseteink halmozódása 1994—95-ben 11.00 Elnökség: Dr. Vámos Jolán Dr. Bodrogi Tibor 51. IgnátoVics I., Pataki L., Pataricza M., Teku­lics P. (Gyermekkórház, Szeged): Methaemog­­lobin reductase hiányos állapot 52. Katona A. (SZOTE Gyermekklinika, Sze­ged): A D-vitamin prophylaxis nehézségei 53. Rápó 1., Bartyik K. (SZOTE Gyermekklini­ka, Szeged): A klinikai gyógyszerész szempont­jai a citosztatikum-infuziók összeállításában 54. Szűts P, Kószó P, Kőhegyi F. (Kórház, Gyermekosztály és Zrínyi Gyógyszertár, Hód­mezővásárhely): Huminsavak — Humet-R gyógyhatású készítmény — alkalmazása a gyer­mekorvosi gyakorlatban 55. Hocsi M., Szűts P, Kószó P, Kőhegyi F. (Kórház, Gyermekosztály és Zrínyi Gyógyszer­­tár, Hódmezővásárhely): A Humet-R hatása kró­nikus ekcémában 1280

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék