Orvosi Hetilap, 1995. december (136. évfolyam, 49-53. szám)

1995-12-24 / 52. szám - Sebesi Judit - Kuklis Balázs - Iliás Lajos: Cutan melanoma malignum gastrointestinalis metastasisaiból származó életet fenyegető vérzés

KAZUISZTIKA Cutan melanoma malignum gastrointestinalis metastasisaiból származó életet fenyegető vérzés Sebesi Judit dr., Kuklis Balázs dr. és Iliás Lajos dr. Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza II. Belgyógyászat (osztályvezető: Iliás Lajos dr.) A szerzők középkorú férfi betegük kóresetét ismertetik, akit 11 hónappal korábban a háton elhelyezkedő cutan me­lanoma malignum miatt operálták axillaris nyirokcsomó dissectióval kiegészítve, és ezt követően cytostaticus keze­lésben [DTIC; Dacarbazin; (3,3-dimethyl,l-triazeno)- 5-imidazole-4 carboxamide] részesült. A beteget hetek óta meglévő étvágytalanság, fogyást követően fellépő, el­vérzéssel fenyegető felső gastrointestinalis vérzés miatt vizsgálták. A gastroscopia során multiplex exulcerált tu­mormasszát találtak a gyomorban és a duodenumban, amely a vérzés forrása volt. A szövettani és hisztokémiai vizsgálatok cutan melanoma malignum gyomor metasta­­sisát igazolták. Az esettel felhívják a figyelmet arra, hogy gyomorban nemcsak primaer daganatok, hanem tumor metastasisok is előfordulhatnak, amelyek a felső gastrointestinalis tractus életet fenyegető vérzésének a hátterében is állhatnak. Kulcsszavak: malignus melanoma, gastrointestinalis vérzés, metastasis A primaer gyomortumorok a mindennapi gyakorlatban közismertek. Jóval ritkábban fordul elő tumor metastasis a gyomorban, ebből származó masszív felső gastrointesti­nalis vérzés pedig raritás (4, 10). Dolgozatunkban olyan cutan melanoma malignum gyomorba és duodenumba adott metastasisaiból származó gyomorvérzés esetét is­mertetjük, amely a beteg életét veszélyeztette. Esetismertetés P. G. 48 éves ffi beteg kortörténetében 1991 szeptemberében a ha­gyományos Breslow-beosztás szerint II. stádiumban lévőnek tar­tott melanoma malignum dorsi miatt excisio, majd a primaer be­avatkozást követően kétoldali axillaris block dissectio történt, ezt követően 5 alkalommal részesült DTIC kezelésben, más inté­zetben. Osztályunkra történő felvételét megelőzően kb. 6 héttel kez­dődtek panaszai, amely epigastrialis fájdalom, étvágytalanság, testsúlycsökkenés voltak. Kb. 8 kg-ot fogyott a műtét óta. Három hete nausea, eructatio, majd felvétele napján masszív melaena lé­pett fel. Gravis anaemia miatt utalták osztályunkra. Felvételi sta­tusából: 110/min szívműködés, 90/70 Hgmm (transfusio után 120/80 Hgmm) tensio, sápadt, hideg verítékes kültakaró, puha, sejtes alaplégzés, kellően ékelt szívhangok, puha, betapintható has, 3 h. u. hepar, epigastrialis nyomásérzékenység, rectalis vizs­gálatnál melaenás széklet, negatív neurológiai status. Life-threatening bleeding originating from gastroin­testinal metastases of cutaneous melanoma malig­num. The authors reported the case of a young man (48 years old), who was operated with dorsal cutaneous malignant melanoma, he had axillar lymph-nodes dis­section and cytostatic treatment (DTIC). His complaints were lack of appetite, epigastric pain, melena and loss of weight. Urgent gastroscopy showed multiplex, exulce­­rated tumour mass in the stomach and in the duodenum. Histological examination verified the metastases of malignant melanoma. The authors draw attention to the tumour metastases of the gastrointestinal tract, which can stay in the background of the life-threatening bleeding. Key words: malignant melanoma, gastrointestinal bleeding, metastases A sürgősséggel elvégzett gastroscopos vizsgálat során a car­­diától az antrum kp. harmadáig terjedően, a nagygörbület és a hátsó falat magába foglaló, többszörösen exulcerálódott, barnás színű, polypoid idegen szövet volt látható (1. ábra). Számos poly­poid elváltozás került látótérbe a duodenumban is, ameddig az eszköz elért. A masszív vérzés súlyos anaemiához vezetett, amely miatt 1600 ml választott, csoportazonos vvt. masszát kapott, ezt köve­tően keringése rendeződött. Leletek Laboratóriumi leletek: Htk: 0,21, Hgb: 58 g/1, Fvs: 11 600/ml, We: 115 mm/ó. Thrombocyta: 344 000/ml, KN: 7,6 mmol/1, Se. Bi: 50,4 mmol/1 (direkt negatív), Se. Öf: 55 g/1, Se. Na: 133 mmol/1, Se. K: 4,9 mmol/1, SGOT: 32 U/l, ALP: 360 U/l, vize­let negatív. Mellkas rtg-vizsgálát: tiszta tüdőmezők. Hasi CT: natív és posztkontrasztos felvételeket készítettünk a rekeszkupolától a máj alsó széléig. A máj össztömegében nem nagyobb, inhomogén densitás eloszlású. A máj gyakorlatilag minden segmentjében látható néhány 1—2 cm körüli hypodens képlet, mely kontrasztanyag alkalmazása után minimális, enyhén inhomogén halmozást mutat. Az elváltozások közül legnagyobb a VIII. segmentumban lévő, kb. 4 x 2,5 cm-es térimé. Az epehó­lyag ábrázolt metszeteiben kóros képlet nincs. A lép nem na­gyobb, homogén densitás eloszlású. A veséken alaki vagy szerke­zeti elétérés nem látható, a pancreas szokványos helyzetű, szerkezetű. Orvosi Hetilap 136. évfolyam 52. szám 2849

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék