Parlando, 1970 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1970 / 1. szám

Antonio VIVALDI NÉGY ÉVSZAK Tavasz Nyár Ősz Tél Zongorakivonat hegedűszólammal ZENEMŰKIADÓ PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata Szerkeszti a szerkesztő bizottság: Czövek Erna, Dobray István, Fasang Árpád, Jeney Zoltán, J. Irsai Vera, Kalmár Márton, Péter József, Sándor Frigyes, Szávai Magda, Kontra István, Till Ottó, Turcsányi Emil, Ungár Imre Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest VI., Gorkij fasor 38. Telefon: 425-756 Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat. Budapest VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-819 Felelős kiadó: GÁBOR MÁRTON igazgató Megjelenik havonta. A csekklapra kérjük ráírni: „PARLANDO” Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapíródénál (Bp. V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj negyedévre 9,— forint, félévre 18,— forint, egész évre 36, forint, mely összes egyéni előfizetésnél a 61.280, közületi előfizetésnél pedig a 61.066 sz. csekkszámlára vagy MNB 8. sz. folyószámlára fizetendő be. 70.2843 Ságvári Nyomda, Budapest VII., Garay utca 36.

Next