Parlando, 1996 (38. évfolyam, 1-6. szám)

1996 / 1. szám

TARTALOM ZENEPEDAGÓGIAI KONFERENCIÁK AZ ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Zenei Tanszékén...........................................1 Dr. Újfalussy József: Tízéves az ELTE Zenei Tanszéke........................................2 Ittzés MtM/y.Zeneirodalmat és nem zenetörténetet tanítunk (részlet)............3 Körber Tivadar: Felébreszteni a tanulók érdeklődését (részlet) .........................4 Dönczy László: A szakmai halál küszöbe (részlet)...............................................8 Dobszay László: A népzenekutatás újabb eredményei és zeneoktatásunk....12 Kroó György: Szabolcsi Bence, a tanár.................................................................17 Dr. Szabó Helga: Az énektanárképzés helyzetéről.............................................22 Párkai István: A tanítható és nem tanítható dolgok...........................................26 Tillai Aurél: Mindenki kell, hogy tanuljon karvezetést!...................................31 Mohayné Katanics Mária: Kórusmódszertan.......................................................34 Szesztay Zsolt: Ahol a tűzoltókat is képezik (részlet)........................................37 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága Zenei Alapja, a HUNGAROTON CLASSIC, a Nemzeti Kulturális Alap, a Rózsavölgyi Zeneműbolt és a QUINT Hanglemezkiadó Kft. segíti. TAKLANDO A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, Laczó Zoltán, Madarász Iván. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Gyimesi László titkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest, ХШ., Lehel út 10/A.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 240 Ft. ISSN 0­133-2767 Szedés, tördelés, grafika: Zágoni Miklós Készült az AKAPRINT Kft. nyomdaipari üzemében 1014 Budapest, Országház utca 30. Felelős vezető: dr. Héczey Lászlóné

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék