Parlando, 1998 (40. évfolyam, 1-6. szám)

1998 / 1-2. szám

Sebő Ferenc Népzenei olvasókönyv A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága Zenei Alapja, a Hungaroton Cassic Kft., a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közoktatásfejlesztési és Kutatásszervezési Fő­osztálya, a Nemzeti Kulturális Alap, a Rózsavölgyi Zeneműbolt és a Soros Alapítvány segíti. TJARLJA JSÍDO A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, dr. L. Nagy Katalin, Laczó Zoltán, Madarász Iván. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Alapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Ezt a lapszámot dr. L. Nagy Katalin szerkesztette. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Gyimesi László titkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1089 Budapest, VIII. Orczi tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 420 Ft. ISSN 0­133-2767 Készült az AKAPRINT Kft. nyomdaipari üzemében Felelős vezető: Freier László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék