Parlando, 1999 (41. évfolyam, 1-6. szám)

1999 / 1-2. szám

TARTALOM „A közönség fojtsa vissza a lélegzetét ne a zongorista" Budapesti beszélgetés Sebők Györggyel (Solymosi Tari Emőke) ................1 Vita Az angliai példa. Néhány megjegyzés Dobszay László nyilatkozatához (Ittzés Mihály) .... 5 Számít-e az angol példa? Válasz Ittzés Mihálynak (Dobszay László) .... 9 Metszet '96, II. Tihanyi László: Nachzszene. Földes Imre beszélgetése a szerzővel........................................................13 Devich Sándor: Oktáv-fogás — vagy mégsem?...............................................32 Koncz János Hegedűverseny, Szombathely, 1998 (Szatmári László) ............37 TANítás -TANulás Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Clemen­ti: C-dúr szonatina ............41 Bruckner Adrienne: Énekelni jó. Gyakorlati hangegészségtan........................44 Beszélgetés Vereczkey Lászlóval, a Gitár ABC-ről (Fittler Katalin) ............47 Ha már Konzi, miért nem konzervatórium? (Szabó Tibor) ...........................50 Örömzenélés felsőfokon. A Szent István Gimnázium Jubileumi Szimfonikus Zenekarának koncertjéről (Zelinka Tamás) .... 52 Könyvekről, kottákról Kovács Gábor: Reneszánsz táncok, barokk táncok (Váradi István) .........53 Dallamírási feladatok I-II. kötet (Péter Miklós) ..........................................55 Búcsú dr. Kovács Gézától (dr. Pásztor Zsuzsa) ...............................................58 Mundi Renovatio - Kortárs zenei fesztivál (Körber Tivadar) ........................60 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága Zenei Alapja, a Hungaroton Classic Kft., a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közoktatásfejlesztési és Kutatásszervezési Fő­osztálya, a Nemzeti Kulturális Alap, a Rózsavölgyi Zeneműbolt és a Soros Alapítvány segíti. TJAH£J­. ND­O A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, dr. L. Nagy Katalin, Laczó Zoltán, Madarász Iván. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Alapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Gyimesi László főtitkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1089 Budapest, VIII. Orczi tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 480 Ft. ISSN 0­133-2767 Készült az AKAPRINT Kft. nyomdaipari üzemében: 9923701 Felelős vezető: Freier László

Next