Parlando, 2007 (49. évfolyam, 1-6. szám)

2007 / 1. szám

„Van, akinek az a reform, ha kevesebbe kerül az oktatás”. Gyimesi László bízik abban, hogy nem csökken jelentősen a pedagógus munkahelyek száma (Réfi Zsuzsa)...............­ A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Állásfoglalása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapfokú művészetoktatást érintő rendelkezéseiről.........................................................................4 Bartók Béla 1936-os törökországi kutatóútjának eredményei. Kobzos Kiss Tamás előadása .... 7 A szülőföld kötelez. Jubileumi Bartók-év Szegeden és Nagyszentmiklóson. (dr. Gévayné Janurik Márta) ........................................................................................II Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Bach: b-moll preludium...........................................14 Devich Sándor: Kötés vagy vonás (4., befejező rész)............................................................18 Liszt-Bartók Zongoraverseny, 2006. szeptember 3-15. Péter Miklós interjúja Falvai Sándor zongoraművésszel, a zsűri elnökével........................................................31 A Zenetanárok Társasága közgyűléséről (Laczó Zoltán)....................................................... 33 „Mindenkitől lehet tanulni”. Pajor Éva beszélgetése Belleiné Horváth Györgyi bajai csellótanárral.................................................................37 A révkomáromi Művészeti Alapiskoláról (Abraham Mariann).............................................45 „Ha nem hinnék, talán nem is tudnám csinálni...” Fehér Anikó emlékezése Pernye Andrásról - 26 év után.......................................................................................44 Őszi Kortársművészeti Napok Tatabányán, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Dezső Marianna).....................................46 Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése (Pechan Zoltán).............................................48 Kortárs-kotta újdonságok az Akkord Zenei Kiadó kínálatában (Fittler Katalin).....................51 t­ablando A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti a ZETA választmánya által felkért szerkesztőbizottság. Tagjai: Abraham Mariann, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, Kertész István, Laczó Zoltán, Madarász Iván, Rápli Györgyi. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás (zetamas@freemail.hu). Alapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Dr. Gyimesi László főtitkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1089 Budapest, VIII. Orczi tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 1020,- Ft. ISSN 0­133-2767 Készült a TYRAS Kft. nyomdájában. Felelős vezető: Sutyinszki Istvánné nka Nemzeti Kulturális Alap A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Nemzeti Kulturális Alap, a Hungaroton Records Kft. és az EMB Zeneműkiadó segíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék