Pásztortűz, 1934 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1. Vezeti­ cikkek, tanulmányok, megemlékezések, írói arcképek és ismeretterjesztő cikkek. Asztalos Miklós: A fejedelem esz­tende­je — — — — — — 475 B. Berde Mária: Gárdonyi-emlékem 348 Az üldözött költő felesége — — 395 Biró József: Megszólalnak Kolozs­vár kövei —* — — — — 15 Biró Vencel: Kolozsvár 200 évvel és 100 évvel ezelőtt — — — 144 Boga Alajos: Szent karácsony nap­ján — — — — — — 459 Császár Károly: Anyai örökség — 139 Dsida Jenő: Beszélgetés Móra Fe­renc arcképével — — — — 49 Messziről jött vendég — — — 289 Lesz-e irodalmi utánpótlás Er­délyben ! — - ------------------------3&0 A nemzedék árulói — -— — 430 Ecsedi István: Célszerű vadászok 4 Ferenczi Sándor: A brassói Szent Lenárd egyház — — — — 232 Gál Kelemen: A nemzeti közéletre való­­nevelés— — — — — 345 Gönczy Lajos: Pünkösdi lélek — pünkösdi nyelv — — — — 179 Gulyás Károly: Az eredetisé­g mű­vészetünkben — — — — 154 Husz Ödön: Megöregesznek-e a népfajok?­­— — — — — 114 Korunk nagy kérdései — — 234 Janovics Jenő: Az Ember tragé­diája a színpadon — — — 93 J­áerosi Andor: Táltos király — — 188 Kabdebó Erna: Nagy kérdésre ki­csinyek felelnek — — — — 481 Kós Károly: Csutak Vilmos — 228 Kosztolányi Dezső: Az anyanyelv édessége és végtelensége — — 28 Kovács Dezső: Bródy Sándor Ko­lozsvárt — ■—­­— ■— — —295 Kovács Dezsőné: Kepler anyja — 91 Ágnes királyné — — — — 443 Kovács László: A tragédia — — 89 Két fiatal erdélyi művész — 192 László Dezső: Mit csinál az ifjú­ság? — — — — — — 133 Ligeti Ernő: Móra Ferencnél — 56 Elsülyedt világ 115, 151, 170, 206, 248, 267, 308, 330, 356, 383, 409, 444 Mader—Graefe: A Greco-imádó (Fordította: —ry) — — —— 350 Maksay Albert: A Sinai-kódex — 124 Molter Károly: Néphangszer ■— 422 Invitis Nu­bibus­­— — — — 439 Neubauer Pál: Hubay Jenő — — 163 Orient Gyula: Az órák — — 74, 94 Ötven év mérlege — — — 3 Pálffy Márton: Janus Pannonius 187 Ravasz László: Az Ember tragé­diájának költői igazsága — — 87 Szenes Molnár Albert — — 183 Körösi Csom­a Sándor ■— — 241 Ars Hungarica — — — — 465 Reményi József: A művész lelki tisztasága — — — — — 77 I. Szöveg Napszám Magyar író amerikai naplójá­ból ————— — 210, 238 Művészet és lelkesedés — — 246 Reményik Sándor: Kós Károly — 32 Ádám az Űrben — — — — 91 A Könyv éneke — — — — 201 Rönk a Tiszán — — — — 221 Késő kézfogás •— —■ .— — 264 Út a nagy regény felé — — 37­1 Spectator: A „tarts velünk“ — 23 Felkiáltó jelek •— — — — 131 Emlék­mű — — — — — 281 Tisztító tűz — — -— -— -— 373 Sík Sándor: Az országépítő — — 159 Szántó György: Simphonie espa­­gnole — — — — — — 119 Szász Ferenc: Varázs­erő a papri­kában — — — — — — 10 Szekfű Gyula: Az államférfi ter­mészetrajza — — — —­ — 58 Szentimrei Jenő: Tiszta tekintet — 67 Az Ember Tragédiája a szegedi színpadon — — — — — 324 Magyar őstehetségek kiállításán 391 Költő az Előhegyen — — — 431 Száz magyar műalkotás a XV. és XVI. századból - - — — 470 Szent-Iványi Sándor: Libro­ thera­­phia — — — — — — 166 Tamási Áron: Háromfejű sárkány 47 Tavaszy Sándor: A tökéletes tár­sadalom —­ — — — — — 107 Disputa egy üzenet körül —­ — 197 Egy akarattal — — — — 261 A mindennap filozófiája 204, 226, 352, 385, 402 Vásárhelyi János: „Bánk bán“ üzenete — — •— — —­­—419 Zilich, Heinrich: Disputa egy üze­net körül — ■— •— — — 194 2. Versek. L. Ady Mariska: Síró öröm dala — 146 Aprily Lajos: A menekülő — — 24 így kellett volna — — — 123 Egy pohár bor — ■— ■— — 150 A láthatatlan írás­­— — — 180 A sötétség verse —­­— — — 282 Arghezi, Tudor: Megtérés a rög­­höz (Dsida Jenő ford.) — — 1fr.­­Babits Mihály: A danaidák — — 9 Vágyak és soha­­— — — — 16 Berda József: Roráté — — — 31 Harmadik osztály­­— — — 31 Gyerekek és kacsák — —— — 491 R. Berde Mária: Behunytszemű vers — — — — — — 142 Akinek napja nem jött — — 193 Három angyal •— ■— — — 222 „Amely napok Tetőled elmarad­tak“ — — — — — — 222 Szüret — — — — — — 429 Fekvőkura — — — — — 429 Bisztray Gyula: Tavasztól télig — 329 Páris, szeszélyes, kedves — — 357 A gyermek mindig játszani akar 445 napszám Bodor Aladár: Ábrándozás egy padról — — — — — — 190 Noé bárkát épít— — —— — 344 Fekete angyal — — — — 474 Csuka Zoltán: öt óra — — — 233 Körösi Csom­a Sándor — — 248 P. Desbordes Sephine: Nosztalgia 310 Dömötör Ilona: Hálát adok azért, amim nincs — — — — 314 Hosszútűrés — — — — —— 476 Dsida Jenő: A szerelem éneke — 227 Virrasztás — — — — — 294 Sóhaj­nyi versek — — — — 304 Így dúdolok az utcán -- — 34? Fekete Lajos: Vad fájás, egy kis szédülés — — — — — 265 Feleki Sándor: Halottak szigete: 1­7 Kőszénfüst — — — — — 287 Őszi sóhajj — — — — — 376 t­nnepest az erdőn — — — 471 Fintta Gerő: Keretek között — — 355 Flórián Tibor: Tudom, te csillag­­kenyéren élsz — — — — 354 Erőszájú a csecsemő is — — 359 Ismersz vízválasztókat? — —— 368 Halott parancsnok — — — 384 A vadvizeken te sem lehetsz győztes — — — — — — 404 Forgács Antal: Hajnal — — — 76 Táj — — — — — — — 78 Fülöp József: Eltévedtél — — 203 Gyallay Pap Sándor: Bűnbánó lelkek újévi én­eke — — — 6 Gyökössy Endre: Napos faluból Pest-Palotára — — — — 168 Tépett húrokon — — — — 360 Hasenclever, Walter: Egy asszony halálára (Forgács Antal ford.) 331 Havas István: Szeretlek ... —­­— 477 Ha kinyílnál — ■— — —— 479 Horváth Jenő: Kendőrengetés 407 Jékely Zoltán: Séta alkonyat felé 322 Homokban — — — — — 376 Rönkök vagyunk — — — — 376 A házsongárdi temetőben — — 375 Kiss Jenő: Kigyóing — — — 440 Mint e­gy krajcárt — — — 440 Egy barátomnak — — — ■— 440 Klemm Wilhelm: A máméi csata (Forgács Antal ford.) •— — 331 Koós-Kovács István: Dobjatok meg szívekkel —­­— — ■— —*­ 68 Irtózás álmatlan éjjel — ■—­­— 68 Krüzselyi Erzsébet: Veled anyám 267 A klinikán — — — — — 473 Az orvosi szejm •— — — — 473 Madách Imre: Dalforrás •— — 87 Magyar Bálint: Betelt áldozat — 90 Fajankó — — — — — 186 Hervadó századon — — — 309 Széna,gyűjtés — — — •— 464 Maksay Albert: Szenci-Molnár Al­bert— — — — — — — 39 Öreg diák visszanéz — — — 231 Mécs László: Beszélgettem az öröm angyalával — — — — •— 33 Nagy Emma: Vakáció — — — 164

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék