Pécsi Napló, 1931. február (40. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

ft. «Mal. 1 Küzpottti Szálloda Hotel Central BUDAPEST Vill. BAROSS-TÉR 23. A vidéki úriközönség kedvelt otthona Elsőrangú modern családiház 2 perc a Keleti pályaudvartól Központi fűtés, hideg-melegvíz Telefon, rádió a szobákban Egyágyas szobák: 4, 5, 6, 8, 9, 101* Kétágyas szobák : 8,10, 12,14,15,16P­­zobák fürdőszobával appartamentek tisztaság, előzékenység Tulajdonos: P­ALLAI MIKSA : munkanélküliség Amerikában. Milwaukee, jan. 27. A világ nagy baja : a munkanélküliség minket, Unióbelieket,is nyomor­­gat. Az ok közismert és nyilvánvaló: a helyi piac túltelitett, Európa leszegényedett. A les vevő­képesség bent és künnt igen lecsökkent. Hogy mennyi az Unióban a munkanélküli, az teljes pontossággal meg nem állapíth­ató. Hét­nyolc millióra teszik a munkanélküliek számát, tehát a Németországival (ez négy millió körül) arányban állónak. Ez a szám azonban itt nem olyan állandó, mint Európában, mert máról­­holnapra történnek jobbra vagy balra nagy el­tolódások. Itt, ha nem lehet eladni, egyszerűen beszüntetik a termelést, vagy aránylagosan redu­kálják. Ebben a ,,kis” városban (csak 500.000 lakosa van­­) is megesett, hogy egyik napról a másikra egy gyár bezárt, elbocsátotta az 5000 munkását. A munkanélküliek veszedelmesen nagy száma itt is gondolkodóba ejti az intéző köröket. Meg­fontolás tárgya: a munkanélküli biztosítás beveze­­tése. Egyelőre városi és társadalmi segélyezés mentesíti a munkanélkülieket a­­ végszükségtől. Milwaukeeban karácsonyra 5 dollár készpénzt és 5 méter mázsa szenet kaptak a munkanélküliek. Lakbér­hátralék miatt a munkanélkülit lakásából kitenni nem lehet. Ez a segítség állandósul leg­alább annyira, hogy senki sem éhezik a szó szoros értelmében. (Ingyen-ebédek nagyarányban.) Gyors jobbrafordulást itt sem várnak az emberek. Ám azért nem reménytelenek. Nagy várakozással nézünk az 1932-ben esedékes elnök­­választás elé. S ez nem hiú reménykedés , mert az Unió elnöke —­ mint ismeretes — az alkotmány szerint, de tényleg is, a kongresszussal egyenlő igen nagy hatalmi tényező gazdasági viszonylat­ban is. Az élelmicikkek ára felére esett. Most már stabilizálódott. Hogy az olvasónak némi fogalma legyen az itteni árakról, ideiktatok egy adatott : 25 pound liszt 63 cent. Az időjárás feltűnően enyhe. Ellenkező hírek a mi államunkra (Wisconsin) legalább nem igazak. Az új évet itt is ünnepeljük, akárcsak otthon : itt is a házon kívül ünnepelünk, akár csak otthon. (Mi is reggel 4 órakor kerültünk haza.) Mulatság után meglátogattunk egy néger baptista­ templo­mot. Meglepően magas színvonalú istentiszteletet produkáltak. Az újévi lapokban a nagyfejűek az 1931. évre rózsaszínre festették az Unió egét. Brammer Frigyes. ­ Derültebb lett az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban gyenge északkeleti légáramlás mellett az idő derültebb lett és az éjjeli lehűlés néhány fokkal kisebb lett. Nyugat-Magyar­­országon kisebb csapadék volt. Galyatetőn 54, Lillafüreden 45, Dobogókőn 32 cm., a hóréteg vastagsága. Budapesten január 31-én délben a hőmérséklet 3 fok C., a tengerszintre redukált lég­nyomás 764 mm. Időjóslat: Észak felől a hőmérsék­let sülyedése és egyes helyeken gyenge havazás vár­ható. PÉCSI NAPLÓ GYILKOSSÁG A PRÉSHÁZBAN, Kaposvár, jan. 31. (MTI.) A múlt év őszén Kozár Mihály merjei kisgazda présházában a gaz­dán kívül Hermész József, Varga Gábor és Nagy József merjei kisgazdák iddogáltak. Borozgatás közben összeszólalkoztak és verekedés kezdődött közöttük, amelynek folyamán Varga Gábort do­rongokkal agyonütötte a másik három kisgazda. Az ügyet most tárgyalta a kaposvári törvény­szék és emberölés bűntettéért Kozár Mihályt 8 évi, Varga Gábort és Nagy Józsefet 6-6 évi fegy­­házra ítélte. * Egy pécsi zeneszerző karrierje. a amig dr. Zádor Jenő a bécsi „treue Wiener Konservatorium­i tanári székéig eljutott. A Pécsi Zenekedvelők február 9-i hang­versenyének programmjára tekintve, szívből jövő örömmel kell üdvözölnünk egy nagy magyar zeneszerző nevét, a pécsi dr. Zádor Jenőét. Budapest, Wien, Salzburg, Graz, Berlin, München, Karlsruhe, Königsberg, Gera, Prága, Karlsbad, Newyork, Tokió, San­ Francisco, Bukarest stb. és Szeged után, végre mi pécsiek is megismerkedhetünk az arrivált dr. Zádor egyik pompás szerzeményével. Weigele Oszkárnak, a Pécsi Zene­kedvelők karnagyának az érdeme, hogy Zádornak, a már sok sikert aratott „Karneval Suite”-je programúb­a került. Dr. Zádor, mióta Pécsről elkerült, nagy karrier­t fartott be. A fiatal tehet­ség már itthon, Pécsett kezdte bonto­gatni szárnyait. Már annak idején, a középiskolát látogató Zádor feltűnt kitűnő zongorajátékával és kisebb kompozícióival. Érettségi után a bécsi Neues Wiener Konservatorium növen­déke lett, ahol a zeneelméletet sajátí­totta el. Bécsből Lipcsébe került, s a nagyhírű, kiváló zeneszerző Max Reger kedvenc tanítványa lett Otto Klempererrel, a jelenlegi berlini fő­zeneigazgatóval együtt. Itt sajátította el s fejlesztette individuelt tovább a hangszerelés oly nehéz tudományát, melyet zenekari műveiben a közön­ség és kritikusok annyira csodálnak. Miután Reger­lő­, kivel annak haláláig baráti érintkezésben maradt, mester­ként elkerült, a halléi és münsteri egyetemeken filozófiai tanulmányokat folytatott és „A szimfonikus zene fejlődése Liszttől Richard Strauss-ig” című disszertációjával a münsteri tudományegyetem dr. phil.-ja lett. Ezek után pár évig Pécsett tartózko­dott s a pécs­i zene­élet egyik legmar­kánsabb alakja volt. Koncertter­meinkben a Zádor-dalokat nagyon szívesen hallgatta a pécsi közönség és minden alkalmat megragadott, hogy a fiatal komponistát ünnepelje.­­­ Azóta 12 év múlt el. És ezen idő alatt Zádor pályája merészen a magasba ívelt. A szerb megszállás alatt nem ta­lálva kellő talajt, hogy tudását és intencióit érté­kesíthesse, Bécsbe ment, ahol rövidesen a Neues Wiener Konservatóriunon a zeneszerzés és hang­­szerelés professzora lett. Műveit egymásután adták elő a bécsi, majd a budapesti filharmonikusok és neve csakhamar ismertté lett a bécsi legmagasabb, ugyancsak kényes ízlésű zenei körökben. Első operáját („Diana”) Budapesten mutatták be először, méltó feltűnést keltve. Következő operája „A holtak szigete” ugyancsak Budapesten került először színre osztatlan tetszés mellett , majd Karlsruhe­­ban és utána több nagy német városban aratott a kiváló pécsi zeneszerző ragyogóan színes művé­vel sikert. Harmadik operája „X-mal Rembrandt” a gézai hercegi operaházban került bemutatásra rendkívüli siker jegyében. Az összes német napi­lapok és zenei folyóiratok a legmelegebb hangon emlékeztek meg a gézai premierről, csodálkozással és elismeréssel írva a magyar zeneszerző rend­kívül ötletes, ragyogóan színes zenéjéről. Leg­utóbbi operája ,,Dornröschens Erwachen”, egy ballett, a bécsi Staatsoperban fog színre kerülni. Közben Zolder többi műveivel, főkép szimfó­niáival úgy a koncerttermekben, mint a rádióban, egyik sikert a másik után aratta. Ellőttünk van a „Neue Freie Presse” kritikája legutóbbi, 1930. december 10-i koncertjéről, mely alkalommal ,,Rapsodia” cím­ű művét mutatták be először. A nagy bécsi lap kit­űnő zenekritikusa szóról-szóra a következőket írja : ...„Dann folgi­ als Neuheit eine Raphsodi von Dr. Rügen Zador. Man hörte dieses gedanken­volle, prächtig instrumentierte, rhythmisch be­seelte Orchesterstück mit einer Hans Sachs’schen Freude an. „Es klang so alt und war doch so neu...” Zador schöpft aus dein ewigen Quell der Volksmusik, ein Motiv der zigeunerischen Fünf­tonskala ist Keimzelle der Partitur, deren Har­monik ebenso apart ist wie dessen Kolorit. Be­wundernswert d;e Gewichtempfindung, mit der Bläser- und Streicherklang verteilt wird. Man möchte das dankbare Stück, dessen vulkanisches Temperament zündete, bald noch einmal hören. Zridor kompozíciói: zongora- és kamara­zeneművek ; dalok; „Bánk bán” szimfonikus drámai nyitány ; „Jugendsymphonie”; „Serenade” „Hannele” ; drámai nyitány ; „Romantikus szim­fónia” ; „Kamara-Konzert” ; „Változatok egy ma­gyar népdal felett”; „Karnevalsuite” ; „Változa­tok egy vidám téma felett” zongorára és zene­karra ; „Symphonia Technica”; „Magyar Capric­cio” ; „Rapszódia” stb. Színpadi művek : „Diana” ; „A holtak szigete”; „X-mal Rembrandt” ; „Dorn­röschens Erwachen”; két ballet, kísérőzene Heb­bel „Szicíliai tragédia”-jához, stb. Dr. ZÁROK -JKVÓ, a „Neues Wiener Konservatorium” zeneszerzés és hang­­szerelés tanára. A bécsi „Magyar Egyesület” alelnöke. 1931. február 1. REJTÉLYES ROMIJA MERÉNYLET EGY JI VOICS­­PARTI MFTISAGI EGYESÜLET ELLEN. Belgrád, jan. 31. (Avala.) Zágrábból jelentik, hogy ma éjszaka az evangélikus templom mellett levő Új Jugoszlávia egyesület egyik helyiségének ablakában bomba robbant fel. A robbanás nem okozott kárt. A fenti egyesületet a régi Radics­­párti ifjak alakították.­ ­ Ponty te­ 140 P-til a Halcsarnokban.

Next