Pesti Hírlap, 1925. szeptember (47. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-06 / 200. szám

10 PESTI HIRLAP 1625. szeptember 8., vasárnap. A Városi Színház uj hely árai: 6 ezertől 58 ezer koronáig NEMZETI SZÍNHÁZ Vasárnap délután: A VÉN GAZEMBER Harsányi Zs. 3 fel­. színjátéka. Inokay báró Almássy E. Elii Vizváry M Ména Tasnády Ilona Pál Garamszeghy a. Balassa báró Náday B. Borsy Gáspár Rózsahegyi B. Borsy László Petheö A. özv. Perkainé Rákosi Szid­ Bekeházy Fehér Gy. Gyenge Bartos Gy. Kezdete 3, vége 146 órakor. Vasárnap este: LILIOMFI Szigligeti 3 felvonásos vigjátéka. Szilvay Tódor Horváth Jenő Camilla Mariska Liliomfi Szellemfi Kányái Erzsi Gyuri Schwartz Adolf Kiss Irén Környei Paula Kiss Ferenc Rózsahegyi­­ Bartos Gyula Aghy Erzsi Abonyi Géza Szőke Lajos Szőke Sándor Szomszédasszony Iványi Irén A fia Harasztos Gusztáv Kezdete VA vége 10 órakor. Hétfőn este : A PIROS BUGYELLÁRIS Csepreghy Ferenc 3 felvonásos népszínműve. Török Mihály Bakó L. Zsófi, a felesége Nagy Izabella Kender Julia Fáy Szeréna Manci Vándory M. Csillag Pál Kiss Ferenc Huszárkapitány Szőke S. Peták János Rózsahegyi K. Pennás Muki Sugár K. Hájas Muki Bodnár J. Kósza Gyurka Garamszeghy S. Kezdete HB, vége 10 órakor. BUDAPESTI SZÍNHÁZ Vasárnap délután : HÜVELYK MATYI. Kezdete vége 6 órakor. Vasárnap este : A MEZTELEN PEST. Kezdete vége 0b­ órakor. RENAISSANCE SZÍNH. Vasárnap estet: CSÓKOLJON MEG Bernard Y. Mirando és G. Quinson 3 felvonásos bohózata Champavert Harsányi Rezső Aurora Simonyi Mária Gaston Bérczy Ernő Géraldine Juray Ida Boucatel Somlay Artúr Lord Ashwell Sugár Lajos Leclerc Makláry Zoltán Latour d'Argent Máltás Erzsi Kezdete vége 10 órakor. Hétfő este : HALÁLTÁNC Strindberg 4 felvonásos drámája. Edgár Somlay Artúr Alice Forgács Rózsi Kurt Gellért Lajos Kezdete 13. vége 10 órakor. VÁROSI SZÍNHÁZ Vasárnap délután: DOLLY Hirsch Hugo 3 felv. operettje. Dolly Báró Hellingen Leonora Norman Frank Cvikli őfensége Mici Tóbiás Fildeko Kezdete 3. Molnár Vera •Sik Renő Hamvas Józsa Sziklai József Ferenczy Károly Vigh Manci Brczkövy László t Szirmai Vilmos vége 6 órakor. Vasárnap este : ÉVA Lehár Ferenc 3 felv. operettje. Flaubert Oktáv Galetta Ferenc Dagobert Sziklay József Peruta Vigh Manci Larusse Bernát Pajor Ödön Éva Harmath Hilda Voisin Pallós János Prunelles Brczkövy László Kezdete­­, vége Hét órakor. Hétfőn este : FAUST Gounod 5 felvonásos dalműve. Faust Mefisto Valentin Wagner Margit Siebel Márta Kezdete 'áS. Somló József Kálmán Oszkár Sárosi Andor Hajagos Károly Adler A'tetna Köszegi Teréz Medveczky Bella véce 11 órakor. VÍGSZÍNHÁZ Vasárnap és hétfőn este : HARMACSKÁN ! Pierre és Serge Veber zenés vígjátéka 3 felvonásban. Góth Sándor Biller Irén­a. Kertész Ella Kertész Dezső Fejes Teri Pártos Gusztáv Zala Emmy Dénes György Mészáros Polette Livran Claude Lolotte Jean-Jaques Florise Maume Noisolné Félix Suzy Kezdete 12 vége üli órakor. KIRÁLY SZÍNHÁZ Vasárnap délután: MARICA GRÓFNŐ Kálmán Imre 9 felv. operettje. Marica grófnő Populescu bg Br. Zsuzsán K. Liza dr.-kispes* Cecília ng.-nő Liebenberg L Török Béla Kudelka Halász Iva Latabár Árpád Rátkai Márton Siró Anna Pálmai lika Szirmai Kompóthy Gyula Gáspár Iván Kezdete 3, vége 6 órakor. Vasárnap és hétfőn este : RÉGI JÓ BUDAPEST Radó József 3 felvonásos operettje, Charlotte grófnő Berky Lili Rudolf gróf Kompothy Gyula Keresztessy ezr. Szirmai Imre Müller Pepi Somogyi Nusi Lilike Voály Ilona Brandhuber Tóni Rátkai Márton Butter Flórián Latabár Árpád Weiszkappel Raskó Géza Luigi D'Arrigo Kornél Johnson Galla! Nándor A báró : Pártos Dezső Kezdete 18, vége V40 órakor. FŐV. OPERETT-SZINH. Vasárnap és hétfőn este: NYÁRI KABARÉ A Vigszínház társulatának vendég­felléptével. Kezdete 8, vége :11 órakor. Telefon 1.: 121—68. Nemzetközi variété mű­sor: Lir­lo Tloh és Brecker medvéi Kezdete 8 órakor. Vasár és ünnep­nap 3 előadás: 3, 6, és 9 órai kezdettel. KIS KOMÉDIA Megnyitó műsor ROTT és STEINHARDT felléptével. Kezdete 8 órakor. Telefon: 14—22. ROY­AI/­APOLLÓ Telefon: József 118-94. Brandenburg lovagj­a Legendás történet 10 felvonsában. Főszerepben: Lil Dagover, aki Rein­hardt salzburgi ünnepi játékain a „Szépséget" alakítja. Tango argentino A szenvedélyek drámája 6 felv. Főszerepben: Bébé Daniels és Ricardo Cortez Az elhagyottak Főszerepben: Lacy von Blondel. Vasárnap : Vit. 9. Hétfőn : 6 és 9 órakor. MOZGÓKÉP-OTTHON telefon: 182—Sz. Ádám és Eva Dodó slágerburleszk. Opium rabjai Egy milliárdos fiú története. Előadások : 4, 6, 8. 10 órakor. CORVIN-SZÍNHÁZ Telefon: 1. 89-88. Zigoto, az oroszlánszívű 7 felvonásban. Az álmok rabszolganője 7 felvonásban. Vasárnap : %4, y2fi. MA %10. Hétfőn : %6, V18, %10. CAPITOL Telefon : József 43—37. Ádám és Éva Dodó slágerburleszk. Ópium rabjai Egy milliárdos fiú története. Előadások : %6, W, WO. NYUGAT-MOZGÓ Farkasok csodája Mirákulum 8 fejezetben. A dalbetét Palay Mat­id, az Opera­ház művésznője énekli. Szeretlek! Dráma 8 felvonásban. Előadások: %4, ga6, %5, %10. DI­ANA-IV­OZGÓ Visegrádi­ utca 11. Jönnek a huszárok! Szinmű 6 felvonásban. Amikor egy férfi igazán szeret Dráma 8 felvonásban. Előadások: 5, 7, 9 órakor. KERT-Mozi Telefon 26 -04. Elhagyottak Filmregény, hét felvonásban Főszerepben: Jackó Cia, Lucy von Blondel és Vándory Gusztáv A dicsőség koldusai Főszerepben: Mary Astor. Előadások : U.8 és M.,10 órakor. URÁNIA Telefon: József 121—85. Tízparancsolat Paramount-Rádiós világattrakció. Főszereplők: Leatrlce Joy, Rod 1» Rocque, R chard Dix. Előadások : 5, 18, 9410 órakor. KAMARA MOZGÓKÉP-SZINHAL Dohány­­ tea és Nyárutói tarok. Telefon: József 140-17.­­ Zigoto, az oroszlánszívű 7 felvonásban. Öltem . . . 7 felvonásban. Előadások : M5, 147, 8 és 10 órakor CORSO Telefon: 63—99. Hajsza a világ kiírttl Kalandos filmregény 2 részben, 14 fejezetben. Főszereplők: Ellen Richter, Rein­­hold Schünzel, Max Landa. Vasárnap : Vii, Viio. Hétfőn : 4, 6, 8, 10. OMNIA MOZGÓKÉPPALOTA Telefon József 1—25. Hajsza a világ kísvül Kalandos filmregény 2 részben, 14 fejezetben. Főszereplők: Ellen Richter, Rein­hold Schlinzel, Max Landa. Előadások : 4, 6, 8, 10. ELITE-MOZGÓ. Vasárnap : Asszonyvér 6 felv. (Tom Mix) Égő vonat Előadások: v34. W, %8, '/a 10. Hétfőn : Cocain Fehér álmok menyasszonya Előadások : 5. Vi8 '/.in órakor. * ((Márkus-Szoyer Ilike), a tízesztendős kolo­ratúraénekesnő e hó 12-dikén, szegedi műpártolók meghívására, önálló hangversenyt rendez a szegedi Tisza-szálló nagytermében. CSÓKOLJON ME­G! A RENAISSANCE-SZÍNHÁZ TA­VALYI LEGNAGYOBB VÍGJÁTÉK SIKERE MA, VA­SÁRNAP KERÜL SZÍNRE E SZEZONBAN ELŐSZÖR FŐSZEREPLŐK: SOMLAY, SIMONYI MÁRIA, RÉTH MARIANNE, HARSÁNYI, MAKLÁRY, BÉRCZY. * (Az óriási érdeklődésről késztetve, Aquila Adler Adelina) a hétfőn éneklendő Faust Margit­ján kívül pénteken, szeptember 11-én elénekli a Bo­hémélet Mimi-jét. Helyárak az Adler-estéken a Váro­si Színház olcsó helyárai 6-tól SS ezerig. A VÍGSZÍNHÁZ JÖVŐ HETÉT A HÁRMACSKÁN­ (QUAND ON EST TROIS . . . ), PIERRE VEBER VÉGTELENÜL MULATSÁGOS ZENÉS VÍGJÁTÉKA TÖLTI BE, AMELYNEK VASÁRNAP LESZ A MÁ­SODIK ELŐADÁSA. * (Az Éva e héten ötször szerepel a Városi Szín­ház műsorán,­ ma, vasárnap este, kedden, csü­törtökön, szombaton és vasárnap. A csudaszép Lehár­melódiákkal különösen Harmath Hildának van han­gos sikere * (Akár szegény gyerek, akár gazdag gyerek), mind ott lehet a Váro­s Színház kedd délutáni gyermekeiradit­eán. A Hamupipőkét játsszák egészen olcsó helyárakkal 3-tól 30 ezerig. * (Liliomfi — Kiss Ferenc.) A Nemzeti Színház vasárnap esti előadásán közbejött akadályok miatt Uray Tivadar helyett Liliomfi szerepét Kiss Ferenc játssza. * (A Budai Színkörben kabaréznak) kedden délután Medgyaszay Vilma, Békeffy László, Szőke Szakáll, Dajbukát Ilona, Bársony István, Radó Sán­dor. Négy bohózat, mókák, új szólók — egészen mér­sékelt, bolgárak. * (Ezer kacagó gyermek lesz ma a Hüvelyk Matyi) páratlanul ny­i­atságos tündérrege délutáni gyermekelőadásánál a Budapesti Színházban. A kis Szécsy Hédy a legszebb gyermekeknek tíz Hüvelyk Matyi-babát ad át. * (Marica grófnőt játsszák ma délután a Budai Színkörben) nagyon mérsékelt helyárakkal. • (Zsúfolt a Budai Színkör), mert Honthy Hanna már csak nyolc estén játssza a Nóta végét. * (A nagysikerű Sárga csikót szerdár, este és jövő vasárnap délután) ismétlik meg a Városi Színházban Sebestyén Géza felléptével. * (A meztelen Pesti vasárnap esti búcsúelő­adása) parádés szereposztásban, nagy kabaréval egybekötve 40, 30, 20, 11 és 10 ezer koronás helyárak­kal kerül színre. A II. kép után a közönség a szerep­lőkkel együtt, cigányzenekar kísérete mellett táncol­hat a színpadon. * (Nemzeti Zenede.) Az állami fenhatóság alatt­ álló Nemzeti Zenede ebben az iskolaévben két új tanfolya­mot szervez. Az egyik a karénekiskola, amely képzett kar­énekeseket akar nevelni a dalegyesületek, templomok , színházak számára. A kétéves kurzus vezetője Noseda Ká­roly. Azonkívül esti tanfolyam nyílik meg felnőttek ré­szére, mérsékelt tandíj mellett. A Nemzeti Zenede a rendes beiratkozásokat szeptember hó 10-ig­ meghosszabbította. Részléte:' felvilágosítással az igazgatóság (IV., Semmel­weis­ uten szó­ciíj. * (Tö­rök Emile) mozgásművészeti iskolája IV., Kálvin-tér 2. Beiratás f. hó 15-től naponta délelőtt 11—12-ig. délután 5—7-ig. * (Gerster Jolán áll. eng. zeneiskolájában) a beiratások hétköznaponként délután 4—5 óra között vannak. Szegénysorsú, tehetséges növendékek fél vagy egész tandíjmentességben részesülhetnek. I., Horthy Miklós­ út 28. (Telefon József 25—17.) * (Az énekpedano­sia terén) érdekes njitást kez­deményez Manheit énektanár azáltal, hogy a kezdő és hibásan éneklő tanítványokat tanulás előtt gram­mofónba énekelteti, ami a tanítványoknak lehetővé teszi előmenetelükről véleményt alkotni és fejlődésü­ket figyelemmel kitérni. Kétségtelen, hogy ily módon az eltüntetett hibák a legmeggyőzőbben lesznek bi­zonyíthatók, ami a tanítványok önbizalmát és metó­dusuk iránti bizalmát csak előnyösen befolyásol­hatja. * (Szerződtetések.) Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója, szerződtette Tóth Böskét, a Magyar Szín­ház jeles tagját. A Magyar Színház új gárdája pedig Erdődy Lilivel szaporodott, aki a Budai Színkör tagja volt . (Pályázat.) Tekintettel a rossz gazdasági vi­szonyokra , az Erényiné Rossi Rosina államilag engedélyezett olasz rendszerű magánénekiskola 10 éves eredményes fennállása alkalmából 4 egész és 1 fél tandíjmentességgel egy-egy tenor, basszus, mezzo v­­alt szoftránhangú énekesnövendéket vesz fel. Sze­génységi bizonyítvánnyal ellátott kérvények az inté­zetbe, Erzsébet­ körút 40—42, délelőtt 11—4-ig legké­sőbb szept. 15-éig nyújtandók be. A Thália hangverseny vállalat programmja. Múlt és Jövő I. kulturestélye okt. 18. Hannover György Hubay mesteriskolájának egyik legragyogóbb tehetsége. A fiatal hegedűmű­vész, akit a zenei tekintélyek máris a jövő nagy reménységének néznek, november 6-án mutatkozik be a bécsi közönségnek. Gyönyörű tónusa és virtuóz készsége hamarosan meg fogja hódítani a közön­séget.­­ Dullien Klára a magyar hegedűművésznek köz­­zött Geyer és Rubinstein után máris a legtöbb di­csőséget szerezte Hubay mesteriskolájának. Tavalyi nagysikerű pesti és bécsi bemutatkozása után nov. 12-én adja idei pesti hegedűestjét nagyszerű műsor­ral. Decemberben vidéki meghívásainak tesz eleget, januárban Berlin, München, Párizs, London. Hanat Milano közönségének mutatkozik be. Baklanoff, a világ legnagyobb baritonja, a je­len idők legkörülrajongottabb hangfenoménja, no­vember 15-én adja egyetlen hangversenyét, melynek műsorára hatalmas áriákat és poétikus dalokat tűzöt­t­ Gertler Endre Hubay mesteriskolájának bámus­­latos jelensége. Ez a csodálatos tehetség tavaly már Svájcban koncertezett és a pesti filharmonikusoknak is rendeke volt. Tüneményes technikája és muzikális elmélyedése azonban napról-napra ragyogóbb. Pesti hangversenye nov. 16-án lesz, Bécs közönségének! nov. 2- án mutatkozik be Komor Vilmos vezénylete alatt működő opera­házi kamarazenekar már nemcsak itthon, hanem a külföldön is mind nagyobb hitűvé válik. Kom­or Vil­mos, a legzseniálisabb fiatal tehetség, akinek ve­zénylő pálcája alatt a nagyszerű orchester a külföldi és magyar zene legújabb termékeit mutatja be és 6 bérleti hangversenyén Dohnányi, Telmányi, Kosáry Emmy, Franz Wagner, Katherine Goodson, Dullien Klára, Hammerschlag­ és a Madrigall-kórus a közre­működők. Jegyek a 6 estre bérletben kedvezményes áron kaphatók. A bérletjegyek a felemelt helyáru előadásokra is minden ráfizetés nélkül érvényesek. Thália igazgatósága Andrássy-ut 4., III. em. tel. 27—68 Jegypénztár Andrássy-ut 4. (Zipser-kotta­üzlet.) Az elhagyottak a Royal-Apollóban. BUDAI SZÍNKÖR MARICA GRÓFNŐ Kálmán Imre S felv. operettje. Marica grófnő Kádár Böske Populescu hg. Lóránt Vilmos Báró Zsupán fodor Artúr Liza grófnő Somogyi Emmi Török tiszttartó Unger Ferenc Kudelka Zilahy Tál Kezdete 3. vége 6 órakor. Vasárnap és hétfőn este: A NÓTA VÉGE Zerkovics Béla 3 felv. operettje Sivó János Gyeki Péter Pólika Viktus Tusi Béla Schnltetszné Hafner felv. Cselényi József Gáspár Jenő Simon Marcsa Honthy Hanna Vieh Manci Kabos Gyula Hamva« Józsi Gáspár Jenő Kezdete MB. vés­e K11 óra­«1. ROYAL ORFEUM A Thália hangversenyvállalat Bán Zoltán igaz­gató vezetése alatt október 3-án nyitja meg gazdag­műsora évadját, melybe a külföldi és magyar mű­vészkiválóságok pesti és vidéki hangversenyei "mel­lett Bécs, Berlin, Zürich, Párizs, London, Milano ze­nei életébe is bekapcsolódik. A Thália legközelebbi előadásai a következők: Szabó Dezső, a külföldről hazatért világhírű író, az „Elsodort Falu" nagynevű szerzője 3 szenzációs előadást tar­t; mindhármat oly rendkívül érdekes és frappáns témáról, melyek ismét biztosítják a meg­szokott, zsúfolt házat. Az előadások ezúttal már a Zeneakadémia nagytermében lesznek. I. est okt. 3. „A magyarság európai értelme" (Szent István, Ka­tona, Széchenyi, Arany, Ady Endre). II. est okt. 7. „Az elsodort falu", „A csodálatos élet", a „Segítség!" III. est okt. 10. „A mai magyar irodalom kritikai áttekintése." Ákom Lajos, az egyik legnagyobb magyar or­gonaművész akinek az idei évadban Bécsben, Ber­linben és Milanoban is lesznek hangversenyei, okt. 16-án adja első orgonakoncertjét a Zeneakadémia nagyszerű, új orgonáján. Tímár Ilona, a tavaly ki­tűnő sikerrel feltűnt tehetséges színművésznő kül­földi és magyar írók verseivel működik közre. A magyar filmgyártás lassú tempóban ugyan, de úgy látszik, mégis csak újjászületik. A filmrende­let is megjelent végre, — igaz, hogy nem a film­szakma intenciójának megfelelő formájában,­­ de ami többet jelent szemünkben a munka megindítá­sának előkészületeinél, magyar filmek gyártásának befejezéséről is hallunk most már itt-ott. Az idei sze­zon második magyar filmjének vászonra kerülését e hétern köszöntötte a közönség Ezt a képet, miként a szezon első magyar filmjét, A cigányt, szintén For­d!!|Wisik­ai]BMaggMÉBIA­ I BOYLE világhírű regénye FILMEN FIRST NAT ONFTL VILÁGATTRAKCIÓ STAR-FILM COMAN DOYLE VILÁGHÍRŰ REGÉNYE FILMEN MOZ­Ir

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék