Pesti Hírlap, 1935. június (57. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-02 / 125. szám

18 * Az Operaház eseményei. Június 1—4 is? nincs előadás, szerdán, június 5-én, olcsó helyárakkal Fi­garo házassága, csütörtökö­n, június 6-án, rendkívüli Filharmóniai hangverseny, pénteken, június 7-én, Ku­ruc mese, A fából faragott királyfi, A szent fáklya, szombaton, június 8-án, olcsó beryárakkal A láng, va­sárnap, június 9-én, nincs előadás, hétfőn, június 10- én a Zeneakadémia operai növendékeinek évzáró vizsgálati előadása, kedden, június 11-én. Németh Má­ria fellépésével Turandot, szerdán, június 12-én, rend­kívüli Filharmóniai hangverseny, csütörtökön, június 13-án, Müller Mária föllépésével Aida, pénteken, jú­nius 14-én, Helge Rosuaenge föllépésével Pillangó­­kisasszony, szombaton, június 15-én, olcsó helyárak­kal Cosi fan tutte, vasárnap, június 16-án, Helge Ros­waenge föllépésével Márta, h­étfőn, június 17-én, ol­csó helyárakkal Hunyadi László, kedden, június 18 án, Müller Mária és Max Lorenz föllépésével Lo­hengrin. A fél hétkor kezdődő Lohengrin kivételével valamennyi előadás bérletszünetben este fél nyolckor, kezdődik. A Júniusi Hetek június 7-én (Kuruc mese, Fá­ból faragott királyfi, Szent fáklya), 11-én (Turandot), 13-án (Aida), 14-én Pillangókisasszony), 16-án (Már­ta) és 18-án (Lohengrin) tartandó hat előadására a II. és III. emelet helyeire kedvezményes áru bérletje­gyek is válthatók. Csütörtökön, június 20-án, a Szabadtéri Játékok Bizottságának rendezésében a tatatóvárosi gróf Ester­­házy-parkban Németh Mária és Max Lorenz föllépé­sével. Tannhäuser. * A Nemzeti Színház műsora. A tavaszi ünnepi játékok alkalmából a Nemzeti Színház a Gyöngykalá­rist, Szunyoghné Tüdős Klára énekes és táncos néma­játékát újítja fel Molnár Imre, Losonczy Dezső és Ná­dor Mihály muzsikájával. A főszerepekben Bajor Gizi, Fekete Pál, Abonyi Géza, Rózsahegyi Kálmán, Cs. Aczél Ilona, L. Irányi Irén, Major Tamás, Tímár Jó­zsef, Sugár Károly, Perczel Zita, Tapolczay Gyula és Rab Antal alakításával. A zenekart Nádor Mihály ve­zényli. A Gyöngykaláris pénteken, szombaton és hét­főn kerül színre. Ezenkívül most vasárnap és jövő vasárnap az Ember tragédiája, mindkét alkalommal hét órai kezdettel, hétfőn és szerdán a Revizor, csütör­tökön Stuart Mária, most kedden a Császárparádé, jövő kedden pedig a Kísértetek van műsoron. * Salamon Béla vidéki turnéja, „Soha, Sehol, Senki ennyit nem nevetett!“ —- ezzel a jelszóval in­dul tizenkettedik nyári turnéjára Salamon Béla és kitűnő társulata: Lengyel Gizi, Bodó Ica, Bérczi Géza, Bilicsi Tivadar, Békeffi Róbert és Havass Sán­dor. Elmaradhatatlan nyári színfoltja a vidéknek ez az ellenállhatatlanul mulatságos kacagó turné. Sala­mon június 1—2-án a miskolci Nemzeti Színházban kezdi meg harminc napra tervezett turnéját. * Prolongálták az „Icipici revü“-t! Gaál Fran­ciska rendkívüli sikerű filmje, a Kismama mellett már harmadik hete lép fel az Ici-pici revü. A nagy si­kerre való tekintettel még egy hétig szerepelnek min­dennap az első három előadásban. Kedden fél 6 óra­kor az „Ici-pici revü“ 50-ik előadása. A koncert hangversenyei: A „Júniusi Hetek“ megnyitója. Filharmóniai hangv. 6 án. Ormándy—Szigeti. A „Júniusi Hetek“ ünnepi megnyitó hangversenye az Operában nagy nemzetközi társadalmi és zenei ese­mény lesz, a két kongeniális művész óriási sikerű wiem­i vendégszereplése után. Jegyek már csak korlá­tolt számban. IL Filharmóniai est 12-én. Weisbach—Fischer Annie Beethoven IX. és Es-dur verseny. Monstre zenekar és kórus (Székesfővárosi Énekkar). Báthy, Basilides, Rosier, Losonczy, Dohnányi—Telmányi szonátaest 14-én. 7. 129. Műsoron: Kreutzer, Mozart, Franck szonáták. Ünnepi kamaraest 17-én a Belügym. dísztermében. Dohnányi: Sextett (bemu­tató), Forellenkvintett. Rezervált jegyek, bérletek kiadása keddig. Fel­világosítások, operai és tatatóvárosi jegyek is Kon­certnél. „15 év“ a Szentpál-iskola jubileumi évzárója kedden 1 7-kor a Vigadóban. A művészpedagógiai műsor keretében az összes csopor­tok közreműködnek. (Koncert.) Pallay Anna akadémiájának táncbemutatója 16-án, d. e. 11-kor a Magyar Színházban. (Koncert.) Júniusi Hetek. Esztergomi kirándulása Pünkösd vasárnapján. Liszt Koronázó Mise a Bazili­kában d­. u. 5. Szfér. Énekkar, Hangverseny Zenekar. Szólisták: Németh Mária Budanovits Mária, Laurisin Lajos, Tibor Zoltán. Olcsó külön hajó- és vasútjáratok. Jegyek Rózsa­völgyinél és Ibusznál. Hajójegyek csak június 4-ig. * Troyanoff balettakadémia matinéja ma d. e. 11- kor az Operettszínházban. (Szász.) * Kállay-iskola évadzáró előadásai 4-én és 6-án, 7-kor az iskola saját színpadtermében. (Szász.) * A zeneakadémiai hangverseny az ifjúsági egyesü­lete javára június 6-án fél 6 órakor lesz. A bevezetőt Lukács György ny. kultuszminiszter mondja. A közremű­ködők a főiskola legkiválóbb hallgatói közül kerülnek ki. Belépésre jogosító műsor 50 fillérért az akadémia portá­sánál és az esti pénztárnál kapható. PESTI HÍRLAP 1935. június 2., vasárnap. SPORT. A vasárnap sportja. Labdarúgás. Első liga,: Újpest—Ferencváros, az újpesti stadionban, d. u. fél 6 (biró Klein Árpád), előtte Hungária— Attila d. u. fél 4 (bíró Stern Tibor), III. kerület—Phöbae Új­laki-rakparton d. u. fél 4 (biró Iváncsics Mihály) és Kispest— Bocskai Kispesten d. u. egynegyed 6 (bíró Gellért). — Második liga: Budafok—Váci Kemény, Vasas—Nemzeti, Taxi—Millená­ris, „Etc“ FC—Budatétény, „Vác“ FC—Csepel és Nagytétény— Droglisták. — Középmagyar kerületben: Balassagyarmati TSE —Szolnoki MÁV, Dunakeszi Magyarság—Váci SE, Sashalmi ASC—Pilisvörösvári BKSC és Tokodi USC—Rákoskeresztúri TE. Atlétika. A MASz válogató versenye a párizsi versenyre. Délután 4 órakor a MAC margitszigeti pályáján. BBTE—MTK ifjúsági párosverseny. BBTE-pálya, délelőtt fél 10 órakor. — Szeged: Az SzTK kerületi szenior és ifjúsági versenye. Birkózás. Pécs: Az MBSz országos kongresszusa és vidéki bajnokságai. Nemzeti Színház, délután fél 3 órakor. Cserkészet. A Magyar Cserkész Szövetség gáz és repülő tá­madás elleni védelmi gyakorlatai és kerületi cserkész napja. FTC.pálya, délután 4 órakor Evezés. A MESz első országos versenye, amely válogató is a Budapest—Bécs—Berlin városok közötti mérkőzé­sre. Margit­sziget: délután háromnegyed 4 órakor. Cyephoki. MHC-pálya: 8 ó. FTC—BBTE I. o. bajnoki. Biró: Bogschütz és dr. Konoroth; 9.20 ó. MHC—MAC I. o. baj­noki. Biró: Fischer és Mansfeld; 10.40 ó. MHC II.—MAC II. Szöv. dij. Biró: Budán és v. Homolya; 12 ó. VSC—AHC I. o. bajnoki. Biró: Pásztor; 1.20 ó. Feketefehér—Kéksárga I . o. bajnoki. Biró: Pásztor; 2.40 ó. Zöldfehér—LASE I. II. o. baj­noki. Biró:­­dr. Buzinkay; 4 ó. FTC II.—BBTE II. Szöv. dij. Biró: ? — VII. ker. levente-pálya: Sárgavörös—N­HC II. o. baj­noki. Biró: László. — LASE-pálya: LASE II.—Kör. HC II. o. bajnoki. Biró: Vida. Kerékpár. Nemzetközi bukósisakos verseny. Millenáris­pálya, délután 4 órakor. Kézilabda: UTE—MTE, Megyeri­ ut. negyed 3. Hölgybaj­nokság: GSE—VÁC, Budafoki-ut, 10 ó. MPSC—AMC, Újpest, Horthy Miklós-ut, fél 11 ó. Barátságos mérkőzés: MPSC b)— AMC b), Újpest, Horthy Miklós-ut, 9 ó ökölvívás. Nemzetközi hivatásos ökölvívó verseny és mo­­torvezetéses kerékpárverseny. Millenáris-pálya, délután fél 5 órakor. Tennisz. Az MTK versenye. MTK-pályá, délelőtt 10 és dél­után 5 órakor. Úszás. A BEAC nemzetközi versenye, szentmargitszigeti fedett uszoda, este fél 8 órakor. Vívás. Szombathely: Kardválogató verseny. ÚSZÁS. Az amerikai világrekorder úszó legyőzte magyar és német ellenfeleit. Szombat délután ismét megtelt a Császárfürdő néző­tere lelkes közönséggel, hogy lássa a világ három leg­gyorsabb úszóját, a világrekorder amerikai Fick Pétert, a német Fischer Hellmuth-ot és a magyar Csik Ferencet, amint igyekeznek tisztázni a nagy kérdést, melyikük a legjobb? Tulajdonkép előlegezett olimpiai verseny volt a Császárfürdőben, mert jövő évben a berlini olimpián csak a japánok legjobbjai egészítik ki ezt a társaságot. A szombati versenyből Pick került ki győztesen, iga­zolva, hogy tényleg az a nagyklasszisú úszó, aminek az eredményei után joggal hihettük. Fick a versenyben ele­jétől kezdve elől volt és látszólag biztos fölénnyel győzött, kétségtelenül sokkal pihentebben, erőteljesebben úszott, mint csütörtökön és teljesen megérdemelte a győzelmét. Elért eredménye: 100 yardon (91.4 m.) 52.8 mp, legelső­­rangú. Mögötte a célbírói ítélet szerint holtversenyben érkeztek be a német Fischer és Csik Ferenc, akik azonban a célvonalban ültek, tisztán látták, hogy a német karcsa­pása előbb érte a céldeszkát. Ez nem von le semmit sem Csik teljesítményéből, mert azt is látta mindenki, hogy a startnál a német legalább egy méter előnyt szerzett kitűnő indulásával.­­ A szombati verseny után még mindig nyílt a kér­dés, ki jobb, mert az kétségtelen, hogy Fick a rövidebb 100 yardon gyorsabb mint Csik, de kétséges, hogy a 100 méteren is revánsot tud venni a magyar bajnokon. A fe­dett uszoda vize és két fordulója mindenesetre Fick elő­nyére szolgál, de Csik aligha fogja olcsón adni vasárnap a döntő jellegű küzdelmet A verseny eredményei: 100 yard nemzetközi 1. Fick Péter USA 52.8 mp., 2. Fischer Hellmuth (Németország) és Csik Ferenc 53.8 mp. A indításnál Fischer kerül el leg­jobban, de Fick csakhamar az élre áll és a fordulóban már egy méter előnye van. Innen egy pillanatra sem lan­kadva, biztos győztesként úszik a célba. Csik az utolsó pillanatig harmadiknak látszik s a célbanyúlásnál is a német volt a szerencsésebb, de a célbirák holtversenyt ál­lapítottak meg. A nagy verseny keretét több másodosztályú, junior és hölgyversenyszám egészítette ki. Említésre érdemes a 400 méteres I. osztályú próbaverseny, amelyben Gróf Ödön úszott jó időt 5 p. 11.2 mp.), utána Lengyel Árpád (5 p. 17.6 mp.) és Bozsi Mihály (5 p. 18 mp.) következtek. Vasárnap a margitszigeti fedett uszodában 100 méte­ren mérkőzik újból a három világhírű úszó. Komjádi-szobrot állítanak fel Gyopároson. Csorba Dezső szobrászművész rendelésre elkészítette Komjádi Bé­lának, a világbajnok magyar vizipólócsapat néhai kapitá­nyának márvány mellszobrát A szobor rendelője, Fehér I. István, most levélben megkérte Orosháza község elöljá­róságát, hogy adjon helyet a szobor számára Gyopároson. A tanács örömmel tett eleget a kérésnek és a Komjádi-szo­­bor az úszóstranddal szemben kap megfelelő helyet. A szo­borleleplezés előreláthatólag június 23-án lesz és a rende­zőség meghívja rá a Magyar Úszó Szövetséget, továbbá a környékbeli városok sporttársadalmát is. a mindig pontos villamos órai Óragyár, Tömö­ u. MOTOR. A Bankliga motoros szakosztálya 10 napos osztrák alpesi túrájáról hazaérkezett. A lefutott 2000 km­-es túrából a moto­rosok legszebb teljesítménye a Bruck—Seeberg—Mária Zeli— Semmering szakasz volt. A zárt csapatban érkező bankmotoros társaságot a bécsi vámnál dr. Kovács - Sebestyén László igaz­gató, a Bankliga motoros szakosztályának elnöke fogadta, a spor­tbarátok nagy csoportja élén. TORNA: Hodászi Miklós szfér. testnevelési igazgató ünneplése. A székesfőváros testnevelőtanárai kedden este hétkor ünnepükt Hodászy Miklós székesfővárosi testnevelési igazgatót, báró Proff Kocsárdné és Mezey Ferenc szfor. testnevelési szakfel­ügyelőket negyedszázados szolgálati jubileumuk alkalmából a­­ budai Marcibányi-téri polgári lövölde kastély­ vendéglőjében. Az újpesti 1. sz. állami polgári leányiskola tornaünne­­pélyt és a vele kapcsolatos női ipariskola vasárnap délután 5­­ órakor, kedvezőtlen idő esetén hétfőn délután ugyancsak 5 óra­kor tornaünnepélyt tart, amelyen többek között bemutatják a S box-trott labdajátékot is. I VADÁSZAT. A jég sújtotta vidékeken elpusztult az egész vadállomány. Az a katasztrofális jégverés, amely a Dunántúl, a Duna—Tisza-közének és a Nagy Magyar Alföldnek egyes részeit érte, nemcsak a föld termését semmisí­tette meg, hanem teljesen elpusztította a vetésekben, takarmányfélékben és a kaszálókban tartózkodó apróvadat is. Ezeken az óriási terjedelmű jégverte területeken elpusztult az egész fácán-, fogoly-, fürj-, nyúl- és viziszárnyasállomány. A sík területeken sok őz se kerülhette el sorsát és csak ott lehetett me­nekülésről szó az apróvadnál és az őznél, ahol sűrűbb remizek és erdők nyújthattak menedéket. A szabadi­ban, fészkeken ülő fogoly- és fácánkotlók tojásaikkal együtt, az apró és gyenge nyulak még ezeken a vé­delmet nyújtó helyeken is elpusztultak. A helyzet tehát az, hogy a vadászterület tulajdo­nosoknak és vadászbérlőknek ezeken a vidékeken új­ból kell a vadállományt telepíteni, ami nemcsak azt jelenti, hogy szögre kell akasztani jó néhány évre a puskát, hanem igen nagy költségekkel élő vadat kell beszerezni, és jövőre a megfelelő időben kiereszteni. Ahol a vadászati jog bérlőinek az ilyen befek­tetésekre nincs anyagi tehetségük, nagyon sok esetben előáll majd az a helyzet, hogy elállnak a bér­lettől, nem fizetnek és veszni hagyják biztosítékukat. Ebben az esetben az ilyen, vad szempontjából tönkre­tett vadászterületek azután nagyon nehezen lesznek kiadhatók és ha igen, akkor is csak a régihez képest sokkal alacsonyabb áron. A községek lakosságát te­hát még ezzel is súlyos csapás éri, és pedig hosszabb időre, mert hosszú évekig tart, míg a most elpusztult vadállományt a régihez hasonlóra felgyarapítják. A legtöbb elpusztult vadászterület bérlői a köz- és ma­gántisztviselői karból kerülnek ki. Ez az osztály, mint köztudomású, új terheket már nem képes elviselni és ezért kénytelen lesz ennek a szép és egészséges sport­nak űzéséről jó időre lemondani. B. Gy. EVEZÉS. Az első szenior regatta vasárnap d. u. háromnegyed 4-kor kezdődik a pesti Dunaág hagyományos regattasza­kaszán. A városközi mérkőzésre a próbaversenyt most tartják meg a Pannónia és a Hungária nyolcasai között. Miután tudomásunk szerint Berlin lemondotta a város­­közi nyolcast, amely így Budapest—Bécs párosviadalra zsugorodik, célszerű volna, ha úgy Budapest, mint Bécs egy-egy második nyolcast is indítson és ezek közül is a jobbikat díjazzák. Mind a három szenior négyesben csa­patot indít a Hungária, amelynek a „non eox“-négyesben nincs ellenfele, az I. osztályúban a Pannóniával, a kizá­rásosban pedig a szolnoki Tiszával találkozik. A főiskolai négyesben a LASE mindkét tanulmányi csoportja indít hajót, továbbá a Hungária és a MEC. A honvédtiszti né­gyesben a budapesti és a győri utásztisztek indulnak. Az újoncnyolcasra hat, az újoncnégyesre hét és a junior­egyesre kilenc nevezés érkezett. Meglepő, hogy a vándor­evezősök és a középiskolások versenyszáma érdeklődés híján elmarad. Az utásztisztek versenye. A Honvéd Utász Tisztek Evezős Egyesülete klubközi versenyt rendezett, amelyben részt vettek a MAC, Duna, Sirály és FTC tagjai is. Na­gyon érdekes és újszerű versenynemeket, valamint stafé­tákat és ügyességi számokat mutattak be. A legnagyobb érdeklődést a szkiff ügyességi verseny keltette, amelyből Oláh Andor FTC került ki győztesként. A feladat a kö­vetkező volt: A versenyző a budai Duna-partról indult és a Duna közepén lehorgonyzott vascsónakhoz evezett, ahol keresztbetett csáklyák tartották a szkiffet, míg a ver­senyzőnek gránátot kellett a vascsónakba bedobnia. Innen hátrafelé evezve egy másik vascsónakot kellett elérnie, ahol egy bombát akasztott fel a kiálló kampóra, sőt még be is kellett gyújtania. Csak ezután folytathatta útját a MAC margitszigeti tutajházához, ahol írásbeli jelentést vett át és ezzel tért vissza kiindulási pontjára, öt evezős vett részt a versenyben, de közülök négy csónakja felbo­rult. A mentőcsónakok mind a négyet azonnal kimentet­ték, úgyhogy semmiféle baleset sem történt. A 40 éven felüliek tiszti versenyét Fehérvári Aladár Duna EG nyerte, 2. Novákovics Béla UTE. A 3X1000 méteres palán­­kos szkiffstafétát a MAC nyerte a Duna és az UTE előtt. A 3X1000 méteres palánkos négyesben csak a Sirály indult. BIRKÓZÁS. A birkózók vidéki bajnoki versenye. A Magyar Bír­­kózók Szövetsége a vasárnap Pécsett tartandó országos kongresszussal kapcsolatban rendezi meg a vidéki bajnoki versenyt is, amelyre a vidéki kerületek egyesületei már hónapok óta szorgalmasan készültek. Az egyes kerületek válogatott csapataiban az ország minden részének legjobb birkózói vesznek részt s igy nemcsak izgalmas és érdekes küzdelmekre, hanem az utánpótlás új csillagainak feltűné­sére lehet számítani. A kerületek a következő csapatokkal állanak szőnyegre: Észak: Klein (Miskolci MTE), Jónás (Egri TE), Filátz (Misk­ AK), Kecskeméti (Misk. Vas­utas), Székely (Ózdi VTK), Rossmann (Diósgyőri VTK), Koszta (Gyöngyösi AK). Kelet: Bede (Szolnoki MÁV), Keke (Nagykátai Turul), Szőke (Debr. TE), Kovács (Szám­.­ MÁV), Ferenci (Debr. MTE), Palotás (Karcagi MOVE), fias­kó (Nyíregyházai TVE). Dél: Zsámbéki (Ceglédi Move), Pintér (Kecsk. TE), Szabados (Szeg. Vas.), Ördögh (Szeg.­ Toldi), Mucsi (Hódmezővásár­helyi TVE), Dobó (Szegedi Vas­utas) és Vass (Szentesi MTK). Nyugat: Sándor (Pécsi AK), Szegfő (Kaposvári Turul), Hekö­v-Bor. AC), Finyák (Győri AK), Müller (Pécsi Vas­), Krippkó Dór. AK), Vitális (Tatabányai SC). A pontversenyben győztes az értékes Brüll Alfréd vándordí­ját nyeri, melyet a nyugati ke­rület véd. A verseny, mely iránt nagy érdeklődés mutatkozik, a Nemzeti Színházban kerül lebo­nyolításra. TENNISZ. Sajtótenniszverseny. Az elmúlt esztendők során min­denkor megrendezett ,,sajtótenniszversenyt“ az idén is meg­rendezik az, „IBUSz“ Sportklubnak az óbudai rakparton lévő sporttelepén. A versenyen a lap­vállalatok belső mun­katársai és kiadóhivatali tisztviselői közeli családtagjaik­kel egyetemben vehetnek részt. A mérkőzések július 4-én kezdődnek. Nevezések az „IBUSz“-Sportklubnak (dr. Cor­­san főtitkár címére, telefon esetén 147—86 számra) kül­dendők.

Next