Pesti Hírlap, 1937. március (59. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-11 / 57. szám

1937. március 11., csütörtök, PESTI HÍRLAP Értékpiac A mai értéktőzsde forgalma lényegesen megjavult a kedvező külföldi hírekre s a részvények árfolyama túlnyomó részben javult. Az utótőzsdei magánforga­lomban ugyancsak barátságos volt a piac képe. A bankpapírok magánforgalmában egyes kisebb változásoktól eltekintve, tartott árak alakultak ki. Tájékoztató árfolyamok (zárjelben a tegnapi árak): Kereskedelmi Bank 110 (111­—­111), Hitelbank —.— (48), Leszámítoló Bank 48 (47), Angol-Magyar Bank 35—36 (36— I.) Hazai Bank 30 (29), Olasz Bank 4113 (41.5), Moktár 34 (33), Pesti Hazai 85.5—86.5 (85.5— 86.5) pengő. A járadékpiacon kevés forgalom mellett csak je­­lentéktelenebb árfolyamváltozások voltak az 1914. évi fővárosi kötvény kivételével, mely 3 pengővel drágult. A nem jegyzett kötvények közül a Népszövetségi Kölcsön különböző típusai lényegesen megszilárdul­tak. Tájékoztató árfolyamok (zárjelben a tegnapi árak): Népszövetségi Kölcsön font címlete 88.75—89 (87.50—88), dollár címlete 89-90 ( 87.75—8815), svájci frank címlete 88— 88.50 (86.50—87) százalék, Roth­­schild-kölcsön 13.300 (13.250), Talbot-kötvény 13.275— 13.350 (13.315) pengő ezerfontos címletenként. Speyer­­kötvény dollárban 85—85.25 ( 84.50—85), kényszerköl­­csön 76 (76.15—76.50) százalék. A valutapiacon a hollandi forint, a dán és norvég korona 15—15 fillérrel, a svéd korona 20 fillérrel, a svájci frank 10 fillérrel, a francia frank 5 fillérrel drágult. Részvényárfolyamok: (Zárjelben a zárlat és az emelkedés [+1, vagy esés [1] mértéke a tegnapi zárlathoz képest. A zárlat utáni­­ jel azt mutatja hogy tegnap óta az árfo­lyam nem változott, ha jelzés nincs, úgy nem volt kötés az előző napon.) Nemzeti Bank 194 (194, +2), Első Magyar Bizto­sító 630 (630), Budapesti Gőzmalom 28—27.8 (27.8), Hungária Gőzmalom 40.5 (40.5, —0.50), Király Gőz­malom 30 ( 30, — )­, Bauxit 327—337.75 ( 336, +9), Bev­­e­tni 35.1—36.5 ( 36, +1.75), Kohó 45-46.9 (46.7, +0.50), Drasche 31 (31), Aszfalt 21.6-22.35 (22.2, +0.10), Kő­szén 583-588 (586.5, +0.50), Sajgó 62-62.8 (62.5, +0.90), Urikányi 88.8­00 (89.7, +0.45), Franklin 23.5 (23, +0.50), Fegyver 95.5—98.5 ( 97.5, +6), Ganz 27.8— 28.6 (28.5, +0.90), Láng 61.5—61.6 (62, +0.50), Acél 54—55 (54, +0.50), Vagongyár 50 (49.8), Rima 151.75— 153.5 (153, +2.75), Ofa 50—50.5 (50.25, +1.25), Nasici 119.5—122 (119.75, +1.75), Nova 25 ( 24.75), Tröszt 117.2 —117.6 (117.6, +0.60), Délcukor 85.5 (85.5, —0.50), Ma­gyar Cukor 220—219 (219, +2), Georgia 41.9 (42.1, -1­ 0.10), Stummer 143 (143), Izzó 260.5 (260, —0.50), Dreher­ H. 202 (202. 1 ), Gschwindt 977 ( 977, —2), Polgári Sör 185 (185), Gyapjú 9.5—9.75 (9.55, —0.35), Juta 39.5—42.75 ( 41.5, +1.80), Pamut 76—75 (75, +0.60), Szegedi Kender 55 (55, —1), Műtrágya 55.5 (55, +0.25), Szikra 210 (210), Ruggyanta 1235—127­ (125.70, +0.75), Vasutforgalmi 37.1—37.3 ( 37.25, +0.85), Telefon 19.25— 19.35 (19.3, —0.10) pengő. Fővárosi kölcsön: 1910. évi 253.5—255 (254), 1914. évi 339—340.5 ( 340), 1927. évi 89.75 ( 89.75) százalék. Vas­utazódat. Font. 16.50—­ 16.70. Balgo 56 90—57.50. Ká­li adat dollár 331.00—341.00, Cseh 10.75—11.95, Bán 73.70 —74.50, Dinár 7.80—7.95, Dol­lár 337.20—34120, Francia fr. 15.20—16.60, Holland 183.25 —187.25, Zloty 60.00—6140, Idei 2.80—3.00, Leva 4.00— 4.15, Lira 16.90—17.90, Nor­vég 82.95—83.85, Schilling 80.00—80.70, Svájci fr. 76 30 —78.10, Svéd 85.15—86.05 pen­gő. Devizazárlat, Amsterdam 184.95—187.25, Athén deviza­­cromp. 3.025—3.055, Belgrad 7.82—7.88, Berlin 135.70— 136.70, Brüsszel 67.02—57.46, Bukarest 3­41—3.44, Koppen­hága 71.90—74.50, London 16.545—16 695, Milano 17.66 —17.8364, New York 33. 60— 341.20 Oslo 83.15—83.85, Pá­li?.. 15.45—15.65, Prága 11.79 —11.93, Stockholm 35.36— 8605, Varsó 64.25—64.75, Zü­rich 77.10—78.10 pengő. Zürichi devizazárlat. Berlin 176 .35, Amsterdam 239.80, New York 438 25. London 21.4125. Pár!?.­. 20.04, Milano 23.07, Prága 15 29. Bukarest 3.25. Varsó 83.10. Brüsszel 73.925. 4.20—4.50, Krüger étkezési 4 —4.30, fojtott rózsa 10—15, fojtott sárga 9—12 pengő. Árak a környékbeli termelők­nél reák tétel­ben: Gülbaba. 9 —9.60, nyári rózsa 8.50—8.70, őszi rózsa 6—6.30, Ella burgo­nya 5—630, kifliburgonya, 3­0 —11, fojtott rózsa 14—18,­­sárga 10—15 pengő. Konyhakertészeti tömegcik­kek: Gyökérzöldség répa nél­kül 4—7, leveles zöldség 6—8 pengő. Vegyes zöldség 3 50— 6.50 pengő. Kalarábé 100 drb. I. 80—4.50 pengő, súlyra 7— 13 pengő, fejeskáposzta, hol­­landi magról 8—13, hazai fe­hér I. oszt. 8—10, II. oszt. 7— 7.50, III. oszt. 4—6.50 pengő. Kelkáposzta I. os­zt. 24—26, II. oszt. 20—22, III. oszt. 14— 18 pengő. Kelbimbó 40—85 fil­lér kilónként. Vöröskáposzta I. oszt. 14—17, II. oszt. 10— 12, III. oszt. 7—9 pengő. Tisz­tított paraj 55—80, gyökeres áru 40—60 pengő. Szabadföl­di sóska 1.20—1­60 pengő ki­lónként. Melegágyi újdonságok. Sa­láta 100 fejenként: I. oszt.­­30­­—34. II. oszt. 20—25, III. oszt. 7—16 pengő. Hónapos retek 100 csomónként: I. orat. 36— 40. II. oszt. 20—28, III. oszt. 10—18 pengő. Hagymapiac. Makói vörös­hagyma I. oszt. 6—6.50 pen­gő. Makói fajú, de más vidéki áru 4—5 pengő. Piros hagy­ma 10—14 pengő. Makói fok­hagyma 18—26, más vidéki 15—20 pengő. Póréhagyma 100 csomó 5—8 pengő. Zöld­hagyma 100 csomó 2—4.50 pengő. Pughagyma: makói fajú 16—28, zittaui és er­furti fajú 14—32 pengő. Tojáspiac: Dunántúli és ti­szavidéki friss szállitmányok: dunántúli ládaáru 104—106, tiszavidéki láda­áru 104—105, dunántúli kov­árá­ru 107—108, tiszavidéki kováráru 106—108, apró és főző tojás 95—105 fil­lér kilónként. Apró és főző tojás 5.5—6.5 fillér darabon­ként. Meszes tojás nem volt piacon. Baromfipiac, áruk, lyúk 135—145 fillér kilónként. Csir­ke, rántani és sütni való da­rabszámra, nem kelt el. Csirke, rántani való súlyra 200—220, csirke, sütni való súlyra. ISO —190, csirke, újdonság 260 fil­lér kilónként. Hízott ruca 180 —­200, hízott lúd 170—180, lúd újdonság 200 fillér kilón­ként. Hizott élő pulyka 140 — 180 fillér kilónként. Vágott áruk: lyuk I. oszt. 150—1­55, II. oszt. 130—140 fillér kilón­ként. Csirke, rántani való I. oszt. 220—250, II. oszt. 170— 200 fillér. Nagy burgonyaszállíto­ányok érkezését jelezték Szerdán 56 vagon és 73 szekérfuvar áru jött. A for­galom burgonyában jó volt. A szabolcsi piacról nagyobb szállítmányok vannak útban, mert a kereskedők péntekig még nem fizetnek vizsgálati letétet és sok árut hozattak. A tojáspiacon megindult az exporttevékenység, az árak kis mértékben szilárdultak. A baromfipiacon igen szilárd Burgonyapiac. Árak a boro­­k árok­ban 20—100 kg-kénti té­telekben. Gülbaba I. oszt. 970 —10, II. oszt.. 9.40—9.60, IIl. oszt. 9—9.30. gyenge minőség 8.50—9 pengő. Nyári rózsa I. oszt. 8.80—9. II. oszt. 8.40— 8 70, III. oszt. 8—8.30 pengő. őszi rózsa I. oszt. 6.30—6.50, II. oszt.. 6—6.20 III. oszt. 5­ 80 —6. gyenge minőség 5.50— 5.70 pengő. Ella burgonya I. oszt. 5.40—6.50, II. oszt. 5.20 —6.30. III. oszt. 5—6.10 pen­gő. Kifliburgonya 9—12 pen­gő. Étkezési Krüger 4—4.50 Woltmann 4.20—­4.70 pengő Fojtott rósvita 12—18, fojtott sárga 9—14 pengő. Vetőbur­­gonya 4.50—8.50 pengő. Árak a vagonoknál- méter máz­sák­­ként­, kirakva és mérlegelve. C­él ba­ba 8 .50—9-40, nyári ró­zsa 8—8.50, őszi rózsa 5.50 — 6. Ella burgonya, 5—5.20, kifli­­burgonya 9—10, Weltmann M. kir. Légügyi Hivatal. Budaörsi reptér vendéglő 71.701/IH. 1937. és szálloda bérlete tbn. VERSENYTÁRGYALÁSI hirdetmény A m. kir. Légügyi Hivatal a budaörsi közforgalmi re­pülőtér vendéglő és szálloda üzemének bérletére 1937. évi május bő 1-től kezdődőig 10 év tartamára nyilvános pá­lyázatot hirdet. A bérletre vonatkozó részletes feltételek és a helyisé­gek alaprajzai a­ Légügyi Hivatalnál (Hl. oszt.), Budapest, II., Hunyadi János­ út 13. sz., H. em. alatt hétköznapokon 12—14 óráig (szombaton 11—12 óráig) megtekinthetők. A szabályszerű okmánybélyeggel ellátott ajánlatokat sértetlen borítékban pecséttel lezárva ,.Budaörsi repülőtér vendéglőre bérleti ajánlati megjelöléssel 1937. évi március hó 22-én 10 óráig kell a m. kir. Légügyi Hivatal III. oszt., Budapest, II., Hunyadi János út 13. sz., II. emelet címére megküldeni. Budapest, 1937 március bó 3. Lfr. Jablonkay. A Termény- és árupiac A szerdai terménytőzsde irányzata szilárd volt. A határidős piacon a májusi rozs 27, a májusi tengeri 20 és a júliusi tengeri 22 fillérrel drágult. A készárupiacon magasabb árakon élénkebb üz­let fejlődött ki búzában. Rozsért az osztrákok 22,40 Schillinget fizettek ex bajó Bécs. .4 külföldi szilárdabb jelentésekre, de főként az esős időjárásra, a takarmánypiac irányzata megszi­lárdult. A készárupiacon búza 20—25, rozs 10—15 fillérrel drágább, zab és árpa változatlan, tengeri 25 fillérrel drágább. .4 határidős piac mai árkerete: rozs májusra 18.65 —18.75 (zárlat 18.68—18.70), tengeri májusra 12.30— 12.39 (12.34—12.35), júliusra 12.80-12.86 (12.84—12­.35) pengő. A terménypiac árjegyzései Tényleges üzletkötései*. Bú­za: 450 mm. 80 kilós 19.55 Bp. par. Felsőtisza, 300 mm. 80 kilós 19.50 Bp. par. Bor­sod, 150 mm. 80 kilós 19.65 Bp. par. Hajdú, 150 mm. 80 kilós 19.66 Bp. par. Szabolcs, SCO mm. 80 kilós 1952 Bp. per. Borsod. 300 mm. 79 klós 19.40 Bp. par. Já­szody, 150 mm. 79 ki­l.s 19.46 Bp. par. Borsod, 300 mm.­­ 79 kilós 19.50 Bp. par. Felhőd­-T­a, 150 mm. 79 kilós 1930 Bp. par. Pestvidék, 600 mm. 79 I1 ki­lós 19.— Hódmezővásárhely Tiszavidék, 450 mm. 80 kilós 19.57 V. Bp. pa­r. Tiaravidék, 300 mm. 80 kilós 19.60 Bp. par. Hajdú, 600 mm. 78 kilós 19.25 Bp. par. Dunántúl, 400 mm. 78 kilós 19.25 Bp. par. dunatiszaközi, 150 mm. 80 ki­lós 19.55 Bp. par. Feleőtisza, 150 mm. 80 kilós 19.50 Bp. par. Felsőtis­za. 300 mm. 80 kilós 18 60 Záhony. Rozs. 150 mm. 18 35 Záhony. 150 mm 18 25 Záhony. Tengeri: 150 mm. 10.80 Záhony 150 mm. 11.— Sátrina m­­jhely 150 mm. 11S0 Bp. par. márc­us 2-ik fele. ISO mm. 10.40 Bp. nar. mai Alap. 150 mm. 1145 Bp. par. mai disp. 300 mm 11.46 Somoskőújfalu, 300 mm. 11 85 Bp. p­r. márc. 20.. 300 mm. 11.50 Bp. par. Hajdu, 150 mm. 11 SO Bl. par. Tisza­­vidék. Cirok: 150 mm. 9.60 Kunásfa. Hivatalos buzaárfolyamok. Tiszavidéki 77 kilós 19 00— 19 15. 78 km-tól 19 25—19.40. 79 kilós 10 45—19.65. 80 k+g 19 60—19.75 felsőttemi 77 ki­lós 18 85—19 05. 78 H ói 19 '0 -~10 vp 79 kilós 19 35—19 55. 80 ki'ós 10.50—19 70 f-tér­nyelv­ei 77 ki’ós 18 80—19.--. 79 kió* 19 05—19 23 79 kilós 19.30—19 50 80 kilós 19 40— 19 65 diP*nH.szpkőzi­é, dnóá-* tpM 77 k’lós 1® 75—18 95 78 ki’ós 19 00—19 20 79 ki’ds 19 70—19 40. 80 kilós 19.40— 19 55. Epyáb kiv­i­te, árfolyam-'-. R-1 33. p'Síyidéki 18.20—18 35. m­áe szárm. 18 35—18 35. Ta­karmányárpa: elsőrendű 15— 13.SO, középmin. 14.50—14.80. Sörárpa: kiváló 20—22, prí­ma 17.50—19. sörá­rpa 16—17. Zab: elsőrendű 17.20—17.35, középmin. 17—17.15. Tengeri: tiszántúli u.­ 11.40—11.50, egyéb áll. uj 11.40—11.50. ör. remányeki korpa 10—10.20. 8-as liszt 13.10—13.40. Cabenaforgalom márc. 8-tól márc. 9-ig Budapestre vasúton és hajón. Búza érk. 12299. el­száll. 10500. rozs érk. 5263, elszáll. 300. tengeri érk. 16350 elszáll. 8950. Budapest raktárkészlet. Cse­peli kikötő: búza­ 31409, rozs 35591, tengeri 7711. Leszámí­toló!­.: búza 48452, rozs 22796 tengeri 10738. Lujza gőzma­lom: búza 12840, rozs 603. tengeri 4950, összesen: búza 92711, rozs 58990, tengeri 23399. Magvak és hüvelyesek. Kö­les fehér 17—19, vörös 15— 16. egyéb 14—14.00. naju­a­­forgómak­ fehér 23—25 Bp. par., tökmag nagyszemü 33­.­ 35. kisszemü 29.50—30 50. mák kék 97—100. borsó Vik­tória s­ter. 17.50—18. zöld (exprénz) éter. 15.50—17.50. őszi ster 14....16. lencse nagy­s­zemű­ 40—46. középszemű­ ster. 32—­38. kisszerűi­­ster. 24—26. fehér szokrá,ny bab dunai 32 —32.50. dunai­ai 30 50—31. felsőmagyarorsz­ági 29—30. gömbölyű fürjbab 27 50—28 50 hoszon fürjbab 25—27. lucer­námig nyers arank. 115—135 feladóállomásról, 6­omzárolt 20 q-nál kevesebb 180—190 Budapestről, fehér bá­rcás 20 q-nál több 175—180 Budapest­ről. lóheremag nyers arankás 95—105 feladóátmászó­l­rm­­zár­lit, 20 q-nál kevé rbb 140 —145 Budapestről. f-tór bán­cás 20 q-nál több 134—136 Budappstről. bibortóreroag 38 —40. muharin­g 19—20. bük­­k-ny tavaszi 15 50—16 csil­­la­’fi­rt fehér lapos 12—1 3. pzá+ott rép-'szelet 7—8 fel­­ed'á’lomáspó’. Hitórá'trmó-i hur-á'pi- Mu­rr’t-re'-’-’u*- 19—10.70. Szent­­got­ hard 20 50—20 60 Hegyes­­halom 20.45—2055. A bunapesti malmok liszt­árai, Budapesten házhoz szól- Szilárdak az élősertésárak, gyengült a húspiac Igen élénk üzletmenetű és mindvégig szilárd volt a mai ferencvárosi sertésvásár. Az élősertésárak nagyjából változatlanok, csupán az angol tőkesertés javult 1 fillérrel. A húspiac kissé ellanyhult. A félhús 2 fillérrel olcsóbbo­dott a hétfőihez képest. A fehérárupiacon változatlan árak mellett csendes az üzletmenet. A márciusi német zsírex­­port ügyében még mindig nincs végleges döntés, ami tar­tózkodóvá teszi a piacot. A mai összes kínálat a ma­radvánnyal együtt 1207 da­rab volt, amiből elkelt 1131, eladatlan maradt 76 da­rab. Angol vált, a kínálatban 502 d­arab. Árak: la uradalmi z­sír­sertje 340 kg. felül 122—123 fillér. 11a. uradalmi zsirssertés 340 kg. alul 119—121 fillér. Szedett la 120—122 fülár. Sze­dett kö­zép 11­5—118 fill­ér. Szedett silány 108—112 fillér, öreg n­ehéz la 113—115 kivét 116 fillér, öreg nehéz 11a 108 —110 fillér. Angol tőkesertés 120—124, kivét. 125 fillér. An­gol aonkasüldő Ta 120-1­ 124 fillér. Angol süldő Ha 112— 117 fillér. Márkás zsir 176 fillér. Háj 168 fillér. Három ■- darabos sózött szalonna 156, négy darabos 153 fillér. Sva­lóim­ás féleértés In 156—158 * . fillér. Szalonnád félsertés Ila *­ 154—156 fillér. Fé hús la 162 —168 fillér. Félhús 11a 156— , 162 fillér. Szatáraihus 144 fil­­lér. Belsőrész 120—130 fillér.­­ Töpörtyű la 150—170. Ila 34 —40 filér. Bél 140—180 fillér. ­ A szerkesztésért felelős: • Dr. LÉGRÁDY OTTÓ főszerkesztő APRÓHIRDETÉSEK I. SZELLEMI ÉS TESTI MUNKA 1 FÉRFIÁLLÁ­S 1. Irodai alkalmazott Gyors- és gépiró (nő), keresz­tény, perfekt magyar-német, mielőbbi belépésre kerestetik. Ajánlatok 1.Állandó 9059“ jel­ige alatt, fokladéka. * Gépészmérnök vagy felsőipar­iskolá­s üzemvezetőt és külön fiatal, műszaki tisztviselőt ke­res kisebb ezerszám- és tömeg­­árugyár. Sajátkezűl­eg­ért aján­latokat iskolai képzettség, ed­digi működési helyek, nyelv­tudás, fizetési igények részletes megjelölésével ..Vezető 69514“ jeligére a földadóba kéretnek-Magántitkárt vagy titkárnőt, német gyors és gépírással dél­előttre keresek. Ajánlatokat: Teréz-körút­ 2­, 1, 2. alá kérek. Külföldi gyár budapesti telepé­hez elsőrangú főkönyvelő-levele­zőt keres. Kimerítő ajánlatok csak német nyelven ,,Perfekt 25508“ jeligére fokiadéba. Könyvelő mérlegképes, nagy vállalat volt vezetője, magyar­­német levelező, bármilyen fog­lalkozást keres. J­. L., Vill., Német­ u. 41. földszint 5. 19297 El­öltélősége­k m­e­gin­ter­j­uvál­ás­á­­­ra jó megjelenésü, fizetés terén kezdő újságírót keresünk. Cím főkiadóban. Gyakornokot keresünk német, nyelvtudással, írásbeli ajánla­tokat igénymegjelöléssel ..Szor­galmas 42227“ jeligére a fő­kiadóba. ________________ 5000-rel tisztviselői, bizalmi ál­lást vállalok. ..Jogszigorló 25516“ jeligére Erzsébet-körúti főkiadóba. * 2000 P-vel honorálom, aki nyugdíjas állásba helyez. „Tis­zt­­viselő 9103“ jeligére főkiadóba. Háromezerre­ elhelyezkedne mérlegképes könyvelő. Garay­utca 16., I. kat.__________25511 Fizetés nélkül tisztviselői, rak­­tárnoki vagy hasonló állásra ajánlkozom. ,,Magán­tisztviselő 36099“ jeligére Erzsébet­ körúti főkiadóba. * 2. Ügynök (akvízítőr) Textilrészletügynükök fixfize­téssel felvétetnek. Winkler, Ga­­ray­ utca 20., csütörtökön 2-4- ig. 26501 Képviselőket magas jutalékkal megfelelés esetén fixszel alkal­mazunk. Celluloidipar, Hold. utca 5­___________ 00310 Havonta háromszáz pengőt sé­tálva megkereshet állástalan, jegyző. „Csak vidéki 9016" jel­igének löki a hióba._______________ Orvosi műszervakmában beve­zetett akvizitor felvétetik. Ke­leti 1. orvosi műszer és kötszer gyár, IV. Petőfi Sándor­ utca 17._________________________ Akvizitőr építészeket, nyári vendéglősöket látogat, villamos­munkákhoz felvétetik. Lipót­körút 10. I. 5._______ 43229 órák részleteladására gyakor­lott üzletszerzőket magas juta­lék és költségmegtérítéssel fel­­veszünk. Rákóczi-ut 34, II. 23. Aladdin felvesz petroleumgáz­­főzői eladására ügyes üzletszer­zőket és címszerzőket ismert előnyös feltételek mellett. Kez­dőket beoktatunk, jelentkezési na­ponta d. e. 10-ig. VII., Ny­a­r, utt­a 7.____________________6879» Műszaki könyvkiadó keres hir­detési. és könyvügynököt. Aján­latokat referenciával ..Komoly 9148“ jeligére főkiadóba. Vidéki körleteinkhez rntim­­­ult, megbízható eladókat fölve­szünk. Értékes címanyagot­ rendelkezésre bocsátunk. „Pét* rofor“ Andrássy-ut 50 Jómegjelenésü ügyes urakat keresünk’ akvizíciós munkára­­kizárólag ufi családok láto­gatására, írásbeli ajánlatokat ,.Fő a megbízhatóság 9147“ jel­igére e lap főkiadójába­n ké­­rü­nk._____ _________ Szabadalmazott, nélkülözhetet­­len kerékpárzár eladására agi­lis ügynökök jelentkezzenek­­lehetőleg kerékpárral. Kertész­­utca 35. lakatosműhely. 25494 Vidékre vezérképviseletet ad Pátria juhturóüzem, V r*. Nagydiófa­ utca 34. 25513 Jó vevőkört látogató akvizitő­­rök szövet- és textiláruk rész­­leteladására felvétetnek. Aján­latok „Nagy kereseti lehetőség 69521" jeligére főkiadóba. 3. Egyéb keresk. alkalm. Pénzbeszedő textil részletez áll­mából II. kerületben meglevő körzet, részére felvétetik. Csak az jelentkezzék, aki hosszabb időn át, ezen részt inkasszálta, Réti fülöp, Károly­ körut­c­a. Útira, budapesti kondíciókkal ápr.-máj. hóra. Búzaliszt: Ogy 39.50— 39.80, Og 39.50—39.80, 2-es 38.00—38 30, 4-es 37.50— 37.80, 5-ös 35 50—35.80. 5-ös 32.50— 32.80. 7-es 21—22. Rizs­liszt: 0 ás 36 25. 0—1. 33.50. Special I. 28.50. Normal I. 26.75. II. 23, takarm. 14.50. Korpa 12. Elsőrendű tiszai nagymal­mok búzaliszt árai. Budapesti malomkondiciókkal ápr.-máj. hóra: Ogg 38—38.60. Og 38— 38.50. 2-es 37—37.50. 4 es 36 —36.50. 6-oe 31—32. 7-es 21— 21.50. 8-as 14—14.50. iái Kismalmok búzaliszt árai. Ogg Tiszai: Ogg 34—34 50, Og 34 30. —34.50 . 2-es 33—33.50. 4 es 1— 32—32.50, 60s 23.50—24, flip -ob nántuli és egyéb: Ogg 33.50— 37S­ 34. 0g 33.50—34. 2-es 32.50— 50, 33 4-es 31.50—32, 6-os 23— T. 23.50. 30. Szénaárak préselt állapot­ban Budapest­,Józsefvárosról vagontételben. Rétiszéna. la­­ab 4.60—5.00. ITa széna 4.20— sti 4.60. , muharszéna 5.50—-5.80. ál. iurremaszény 6 80—7.20. alom- 1— szalma búza 3—3 25. rozs 3 20 36 —3 30. bükkönyös árpa 5 60 .--------5.80. zabos bükköny 5.50— 6.80 pengő. Külföldi A búza és a tengeri árala­kulása Liverpoolban és Rot­terdamban (z árjelben a Vsz­­napi Árak). Liverpool, búza márc. 8/11—LillVo shilling 3­00 libránként, azaz 16.50— 16 38 pengő 100 kg-ként, felár nélkül (8/8%—­8/8%, a­zaz 15 94—16 pengő), máj. 9/1— 0/1V4, az 16.61—16.33 pen­gő (8/10%, azaz 16.22 pengő), mn­. 9/2%—9/3%, azaz 16­83 —16.93 renerő 19/0’­~9/0%, azaz 1653—16.51 pe­ntro). Ten­geri febr. 24/40—24/6 124­3), márc. 24/7—24/9 (24/7­­ — 24/6), máj­­us 23/4%—23/6 (23 3) f­híl/.ing 480 ’ábránként­. Rotterdam: búza m­árcák­ra 8 275 (8.125), máju­ra 8 375 (8 225), jul 8 50 (8 30), szept. 8.125 (9.95) holland forint­ 100 ker-ként; tengeri márc. 101.25 (99.75), máj. 99.25 (99), jul. 96 50 (96), s­zept. 96.75 (96) holland forint 2000 kg-ként.. Bécsi terménytőzsdezárlat. Marchfeldi buza 36.50—37.—, magyar délifd­ezat 81—83 ksz. 25—26. magyar felsőtiszai 81 —82 kg. 24 -25. magyar du­nai 80 kg. 24—24 50. magyar búza 80—81. kg. 24—24.50. magyar (lupinanu’1. liszt 65 50 —66 50. marchfekli rozs 26— 26 50. Délamerikai terménytőzsdék zárlata. Truenos Ayres: Buza ánr. 12.35. máj. 12 34 jun. 32.35. tengeri máj. 6 17. jun. 6.17 jul. —, Zeb­loko 6 30. lenmag ápr. 15.05. máj. 15.14. jun. 15.18. az irányzat tartotta volt. — Rosario: búza máj. 12.20. jun. 12.25. fenpre- máj. 6.00. jun. 600. lenmag máj. 14.95. jun. 15.05 peso. Chicagói terménytőzsdezár­­lat. (Zárjelben előző zárlat.) Búza máj.. 137% — % (136 *6­ —136%), jul. 120—119% (119%—119%), aw­pt. 119% —119% (116%—116%), ten­geri máj. 108% (107). .int. 103% (102 % ) szép*. 99% —99% zab máj. 48% (47%), jul. 44% (43%), szept. 41% (41%) rozs máj. 108% (106%), jul. 102 (100%), szept. 94% (92%) cent. per bushel. Chicagói sertés- és zsírpiac. A disznózsír irányzata al­i** tartott volt. Mátc. 12 95 (12.92), máj. 13.17 (13.20), jul. 13.40 (13.45), szept. 13.62% (13.70). élő sertés könnyű 9 25 •—10.00, nehéz 9.90—10.15 cent per libra. Londoni fémtőzsde. Réz, ön és ólom szilárd, ezüst, nyo­mott, horgany ingadozó. Vö­rösréz standard 77%—77 %. 3 hóra 74 15'16—75. lesz. i­t. 77%. elektrolyt 79—80. best. pel. 78%—80. ón standard 301’ —301%. 3 hóra 296—297. lesz. árf. 301. banca ón 303%. straits 304 ó’om külf. prompt 36. 3 hóra. 35 15/16. lesz. árf. 36. horgany prompt. 36%. 3 hóra. 36%. lesz árf. 36%. ezüst prompt 21%—22%. 3 hóra 21 %— 22. lesz. árf. 22. Az árupiac árjegyzései Budapesti husvásár. Készlete­zett hátulja la 172—180, Ila 75 nagymarha (eladás 20), 30— 160—170, bárány 120—140, borjú (64), 15 birka (5), 50 juh elött nyúzott la 124, csont bárány (10) drb. A forgalom 50—60, orr és köröm 60—80, lanyha volt­ Árak: marhahús láb 4 drb. 100—250. paca) Ila egészben 100—132, hátul­ egészben 140­—170, marhabér la 126—144, eleje 96—128, 450—500. borjú fodor egészben borjú ötött bőrben la 174— 50—70, marhavér 1 tál 20 180, Ila 164—172, borjú nyu- fillér. 17

Next