Pesti Hírlap, 1937. március (59. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-11 / 57. szám

1937. március 11., csütörtök, PESTI HÍRLAP 17 Értékpiac A mai értéktőzsde forgalma lényegesen megjavult a kedvező külföldi hírekre s a részvények árfolyama túlnyomó részben javult. Az utótőzsdei magánforga­lomban ugyancsak barátságos volt a piac képe. A bankpapírok magán.orgalmában egyes kisebb változásoktól eltekintve, tartott árak alakultak ki. Tájékoztató árfolyamok (zárjelben a tegnapi árak): Kereskedelmi Bank 110 (111!—-111), Hitelbank —.— (48), Leszámítoló Bank 48 (4á), Angol-Magyar Bank 35—36 (3ó— U.) Hazai Bank £0 (29), Olasz Bank 4113 (41.5), Moktár 34 (33), Pesti Hazai 85.5—86.5 (85.5— 86.5) pengő. A járadékpiacon kevés forgalom mellett csak je­­lentékteleneLb árfolyamváltozások voltak az 1914. évi fővárosi kötvény kivételével, mely 3 pengővel drágult. A nem jegyzett kötvények közül a Népszövetségi Kölcsön különböző típusai lényegesen megszilárdul­tak. Tájékoztató árfolyamok (zárjelben á tegnapi árak): Népszövetségi Kölcsön font címlete 88.75—89 (87.50—88), dollár címlete 89-90 ( 87.75—8815), svájci frank címlete 88— 88.50 (86.50—87) százalék; Roth­­schild-kölcsön 13.300 (13.250), Talbot-kötvény 13.275— 13.350 (13.315) pengő ezeríontos címletenként; Speyer­­kötvóny dollárban 85—85.25 ( 84.50—85), Kényszerköl­­csön 76 (76.15—76.50) százalék. A valutapiacon a hollandi forint, a dán és norvég korona 15—15 fillérrel, a svéd korona 20 fillérrel, a svájci frank 10 fillérrel, a francia írank 5 fillérrel drágult. Részvényárfolyamok: (Zárjelben a zárlat es az emelkedés [+J, vagy esés [—] mértéke a tegnapi zárlathoz képtst. A zárlat utáni = jel azt mutatja hogy tegnap óta az árfo lyam nem változott, ha jelzés nincs, úgy nem volt kötés az előző napon.) Nemzeti Bank 194 (194, +2), Első Magyar Bizto­sitó 630 (630), Budapesti Gőzmalom 28—27.8 (27.8), Hungária Gőzmalom 40.5 (40.5, —0.50), Király Gőz­malom 30 ( 30, — )i, Bauxit 327—337.75 ( 336, +9), Beo­­e"tni 35.1—36.5 ( 36, +1.75), Kohó 45-46.9 (46.7, +0.50), Dräsche 31 (31), Aszfalt 21.6-22.35 (22.2, +0.10), Kő­szén 583-588 (586.5, +6.50), Sajgó 62-62.8 (62.5, +0.90), Urikányi 88.8-00 (89.7, +0.45), Franklin 23.5 (23. +0.50), Fegyver 95.5—98.5 ( 97.5, +6), Ganz 27.8— 28.6 (28.5, +0.90), Láng 61.5—61.6 (62, +0.50), Acél 54—55 (54, +0.50), Vagongyár 50 (49.8), Rima 151.75— 153.5 (153, +2.75), Ofa 50—50.5 (50.25, +1.25), Nasici 119.5—122 (119.75, +1.75), Nova 25 ( 24.75), Tröszt 117.2 —117.6 (117.6, +0.60), Délcukor 85.5 (85.5, —0.50), Ma­gyar Cukor 220—219 (219, +2), Georgia 41.9 (42.1, -t-0.10), Stummer 143 (143), Izzó 260.5 (260, —0.50), Dreher-H. 202 (202, = ), Gschwindt 977 ( 977, —2), Polgári Sör 185 (185), Gyapjú 9.5—9.75 (9.55, —0.35), Juta 39.5—42.75 ( 41.5, +1.80), Pamut 76—75 (75, +0.60), Szegedi Kender 55 (55, —1), Műtrágya 55.5 (55, +0.25), Szikra 210 (210), Ruggyanta 1235—127- (125.ZŐ, +0.75), Vasutforgalmi 37.1—37.3 ( 37.25, +0.85), Telefon 19.25— 19.35 (19.3, —0.10) pengő. Fővárosi kölcsön. 1910. évi 253.5—255 (254), 1914. évi 339—340.5 ( 340), 1927. évi 89.75 ( 89.75) százalék. M. kir. Légügyi Hivatal. Budaörsi reptér vendéglő 71.7Ő1/IH. 1937. és szálloda bérlete tbn. VERSENYTÁRGYALÁSI hirdetmény A m. kir. Légügyi Hivatal a budaörsi közforgalmi re­pülőtér vendéglő és szálloda üzemének bérletére 1937. évi május bő 1-től kezdődőig 10 év tartamára nyilvános pá­lyázatot hirdet. A bérletre vonatkozó részletes feltételek és a helyisé­gek alaprajzai a, Légügyi Hivatalnál (Hl. oszt.), Budapest, II., Hunyadi János-ut 13. sz., H. em. alatt hétköznapokon 12—14 óráig (szombaton 11—12 óráig) megtekinthetők. A szabályszerű okmánybélyeggel ellátott ajánlatokat sértetlen borítékban pecséttel lezárva ,.Budaörsi repülőtér vendéglőre bérleti ajánlat“ megjelöléssel 1937. évi március hó 22-én 10 óráig kell a m. kir. Légügyi Hivatal III. oszt., Budapest, II., Hunyadi Jánc+ut 13. sz., II. emelet címére megküldeni. Budapest, 1937 március bő 3. Lfr: Jablonkay, 4.20—4.50, Krüger étkezési 4 —4.30, fojtott rózsa 10—15. fojtott sárga 9—12 pengő. Árak a környékbeli termelők­nél zeák tétel ben: Gülbaba. 9 —9.60. nyári rózsa 8.50—8.70, őszi rózűa 6—6.30, Ella burgo­nya 5—630, kiíliburgonya, 3 0 —11, fojtott rózsa 14—18. «sárga 10—15 pengő. Kcnyhakcrtészeti tömegcik­kok. Gyökárzöldség répa nél­kül 4—7, leveles zö’deég 6—8 pengő. Vegyes zöldség 3 50— 6.50 pengő. Kalarábé 100 drb. I. 80—4.50 pengő, súlyra 7— 13 pengő, fejeskáposzta: hol. landi magról 8—13. hazai fe­hér I. oszt. 8—10, IJ. oszt. 7— 7.50. III. oszt. 4—6.50 pengő. Kelkáposzta I. oe-zt. 24—26. II. oszt. 20—22. III. cßzt. 14— 18 pengő. Kelbimbó 40—85 fil­lér kilónként. Vöröskáposzta T. oszt. 14—17, It. oszt. 10— 12, III. oszt. 7—9 pengő. Tisz­tított paraj 55—80, gyökeres áru 40—60 pengő. Szabadföl­di sóska 1.20—1-60 pengő ki­lónként. Melsgágyi újdonságok. Sa­láta 100 fejemként: I. oszt. «30 •—34. II. oszt. 20—25, III. oszt. 7—16 pengő. Hónapos retek 100 esomónként: I. orat. 36— 40. II. oszt. 20—28, III. oezt. 10—18 pengő. Hagymapiac. Mokói vörös­hagyma I. oszt. 6—6.50 pen­gő. Makói fajú, de más vidéki áru 4—5 pengő. Piros hagy­ma 10—14 pengő. Makói fok­hagyma 18—26, más vidéki 15—20 pengő. Póréhagyma 100 csomó 5—8 pengő. Zöld­hagyma 100 csomó 2—4.50 pengő. Pughagyma: makói fajú 16—28, zittaui és er­furti fajú 14—32 pengő. Tojáspiac, Dunántúli és ti­szav.déki friss szállitmányok; dunántúli ládaáru 104—106. riszovidéki láda-áru 104—105, dunántúli kov-árá.ru 107—108, tiszavidéki koeáráru 106—108. apró és főző tojás 95—105 fil­lér kilónként. Apró és főző tojás 5.5—6.5 fillér darabon­ként. Meszes tójáé nem volt piacon. Baromfipiao, áruk: tyuk 135—145 fillér kilónként. Csir­ke. rántani és sütni való da­rabszámra, nem kelt cl. Csirke, rántani való súlyra 200—220. csirke, sütni való súlyra. ISO —190. ccirke. újdonság 260 fil­lér kilónként. Hízott ruca 180 —-200, hízott lúd 170—180, lúd újdonság 200 fillér kilón­ként. Hizott élő pulyka 140 — 180 fillér kilónként. Vágott áruk: tyuk I. oszt. 150—1*55. II. oszt. 130—140 fillér kilón­ként. Csirke, rántani való I. oszt. 220—250, II. oezt. 170— 2C0 fillér. Szilárdak az élősertésárak, gyengült a haspiac Igen élénk üzletmenetü és mindvégig szilárd volt a mai ferencvárosi sertésvásár. Az élősertésárak nagyjából változatlanok, csupán az angol tőkesertés javult 1 fillérrel. A húspiac kissé eilanyhult. A félhus 2 fillérrel olcsóbbo­dott a hétfőihez képest. A fehérárupiacon változatlan árak mellett csendes az üzletmenet. A márciusi német zsirex­­port ügyében még mindig nincs végleges döntés, ami tar­tózkodóvá teszi a piacot. Tcrmíny- és árupiac A szerdai terménytőzsde irányzata szilárd volt. A határidős piacon a májusi rozs 27, a májusi tengeri 20 és a júliusi tengeri 22 fillérrel drágult. A készárupiacon magasabb árakon ólénkebb üz­let fejlődött ki búzában. Rozsért az osztrákok 22.40 Schillinge! fizettek ex bajó Bécs. ,4 külföldi szilárdabb jelentésekre, de főként az esős időjárásra, a takarmánypiac irányzata megszi­lárdult. A készdrupiacon búza 20—25, rozs 10—15 fillérrel drágább, zab és árpa változatlan, tengeri 25 fillérrel drágább. .4 határidős piac mai árkerete: rozs májusra 18.65 —18.75 (zárlat 18.68—18.70), tengeri májusra 12.30— 12.39 (12.34—12.35), júliusra 12.80-12.86 (12.84—12-.S5) pengő. A terménypiac árjegyzései Tényleges üzletkötései*. Bú­za: 450 mm. 80 kilós 19.55 Bp. par. Felsőtisza, 300 mm. 80 kilós 19.50 Bp. par. Bor­sod, 150 mm- 80 kilós 19.65 Bp. par. Hajdú, 150 mm. 80 kilós 19.66 Bp. par. Szabo’vs, SCO mm. 80 kilós 1952 Bp. per. Borsod. 3CÓ mm. 79 któs 19.40 Bp. pár. Já.szodg, 150 mm. 79 ki 0.» 19.4ó Bp. par. Bbrs'd. 300 mm. - 79 kilós 19.50 Bp. par. Febőtl-T-a, 150 mm. 79 kilós 1930 Bp. par. Pestvidék, 600 mm. 79 Ij ki­lós 19.— Hódmezővásárhely Tiszavidék. 450 mm. 80 kilós 19.57V& Bp. pa,r. Ttaravidék, 3C0 mm. 80 kilós 19.60 Bp. par. Hajdú. 600 mm. 78 kilós 19.25 Bp. par. Dunántúl, 400 mm. 78 kilós 19.25 Bp. par. dunatiszaközi, 150 mm. 80 ki­lós 19.55 Bp. par. Feleótisza. 150 mm. 80 kilós 19.50 Bp. par. Felsóti.-za. 300 mm. 80 kilós 18 60 Záhony. Rozs: 150 mm. 18 35 Záhony. 150 mm 18 25 Záhony. Tengeri: 150 mm. 10.80 Záhony 150 mm. 11.— Sátnrn’jnujholy 150 mm. 11SO Bp. par. máro'u« 2-ik fele. ISO mm. 10.40 Bp. nar. mai Alap. 150 mm. 1145 Bo. par. mai disp. 300 mm 11.46 Somoskőújfalu, 300 mm. 11 85 Bp. p-r. márc. 20.. 300 mm. 11.50 Bp. par. Haidu, 150 mm. 11 SO Bl. par. Tisza­­vldék. Cirok: 150 mm. 9.60 Kunás+a. Hivatalos huzaárfolyamok. Tlszavidéki 77 kilós Í9 00— 19 15. 78 k'-tóe 19 25—19.40. 79 kilós 10 45—19.65. 80 k+g 19 60—19.75 felsőttemi 77 ki­lós 18 85—1905, 78 H ói 19 '0 -~10 vp 79 kilóg 19 35—19 55. 80 ki'ós 10.50—19 70 f-tér­nverv-ei 77 ki’ós 18 80—19.--. 79 kfó* 19 05—19 23 79 k'lós 19.30—19 50 80 kilós 19 4"— 19 65 diP*üH.«zpkő7Í é, dnóá-* tpM 77 k’lós 1® 75—18 95 78 ki’ós 19 00—19 20 79 kl’ds 19 70—19 40. 80 kilós 19.40— 19 55. Epyáb hiv-i-te, árfolyam-'-. R->33: p'Síyidóki 18.20—18 35. rnáe szárm. 18 35—18 35. Ta­karmányárpa: elsőrendű 15— 13.SO, áözépmin. 14.50—14.80. Sörárpa: kiváló 20—22, prí­ma 17.50—19. sörá.rpa 16—17. Zab: elsőrendű 17.20—17.35, középmin. 17—17.15. Tengeri: tiszántúli u.j 11.40—11.50, egyéb áll. uj 11.40—11.50. ör. iemányeki korpa 10—10.20. 8-as liszt 13.10—13.40. Cabenafargalsm márc. 8-tól márc. 9-ig Budapestre vasúton és halón. Búza érk. 12299. el­száll. 10500. rozs érk. 5263, elszáll. 300. tengar^ érk. 16350 elszáll. 8950. Budaposi raktárkészlet. Cse­peli kikötő: búza. 31409, rozs 35591. tengeri 7711, Leszámí­toló!).: búza 48452. rozs 22796 tengeri 10738. Lujza gőzma­lom: búza 12840. rozs 603. tengeri 4950, összesen: búza 927Í1, rozs 58990. tengeri 23399. Magvak és hüvelyesek. Kö­les fehér 17—19. vörös 15— 16. egyéb 14—14,00, naju-a­­forgómair fehér 23—25 Bp. par., tökmag nagyszemü 33-.- 35. kis«2Rmü 29.50—30 50. mák kék 97—100. borsó Vik­tória s-ter. 17.50—18. zpld (expréaz) éter. 15.50—17.50. őszi sfer 14....16, lencse nagy­fizemti 40—46. középszemii ster. 32—-38, kisszerűi! ster. 24—26. fehér szokvá,n"bab dunai 32 —32.50. dunii Vi 30 50—31. fetscmagyarornz'ági 29—30. gömbölyű fürjbab 27 50—28 50 hosrcn fürjbab 25—27. lucer­námig nyers arank. 115—135 feladóá’lomásról, ó'omzárolt 20 q-náj kevesebb 180—190 Budapestről, fehér bá.rcás 20 q-ná! több 175—180 Budapest­ről. lóheremag nyers arnnkás 95—105 feladóáVmásró ó!rm­­zár-lit, 20 q-nál kev- rbb 140 —145 Budrpestről, f-tór bán eás 20 q-nál töbh 134—136 Budappptrő’. bibortóreroag 38 —40. muharm-g 19—20. bük­­k-nv tavaszi 15 50—16 esil­­la-’fiirt fehér lapos 12—j 3. pzá+ott rép-'=zelet 7—8 fel­­ed'á’lomáspó’. Hitórá'trmó-i hur-á'pi- Mu­rr’t-re'-’-’u*- 19—10.70. Szent­­got'hard 20 50—20 60 Hcgyes­­ha’om 20.45—2055. A huúapesti malmok liszt­árai, Budapesten házhoz szál-Útira, budapesti kondíciókkal ápr.-mái. hóra. Búzaliszt: Ogg 39.50— 39.80, Og 39.50—39.B0, 2-es 38.00—38 30, 4-c« 37.50— 37.8O, 5-ös 35 50—35.80. 5-os 32.50— 32.80. 7-es 21—22. Rizs­liszt: 0 ás 36 25. 0—1. 33.50, Special I. 28.50. Normal I. 26.75. II. 23, takarm. 14.50. korpa 12. Elsőrendű tiszai nagymal­mok búzaliszt órai. Budapesti malomkondiciókkol ápr.-mái. hóra, Ogg 38—38.60. Og 38— 38.50. 2-es 37—37.50. 4es 36 —36.50. 6-oe 31—32. 7-es 21— 21.50, 8-as 14—14.50. Külföldi A búza ős a tengeri árala­kulása Liverpoolban és Rot­terdamban (/árjelben a Usr­­napi Árak). Liverpool; buza márc. 8/11—SIllVo shilling 3 00 libránként. a^az 16.50— 16 38 pengő 100 kg-ként, felár nélkül (8/8%—-8/8%, atzaz 15 94—16 pengő), máj. 9/1— 0/IV4, az 16.61—16.33 pen­gő (8/10%, azaz 16.22 pengő), jn!. 9/2%—9/3%. azaz 16 83 —16.93 renerő í9/0’i~9/0%. azaz 1653—16.51 pe-níro). Ten­geri feb”. 24/4U—24/6 Í24-3). márc. 24/7—24/9 (24/7M> — 24/6). mái. ui 23/4%—23/6 (23 3) f-híl/.ing 480 ’ábránként-. Rotterdam: búza tnárcúicra 8 275 (8.125), májú ra 8 375 (8 225). jul 8 50 (8 30). szept. 8.125 (9.95) holland forint- 100 ker-ként; tengeri márc. 101.25 (99.75), máj. 99.25 (99). jul. 96 50 (96). fc7epf. 96.75 (96) hol’and forint 2000 kg-ként.. Bécsi terménytőzsdezárlat. Marchfeldi buza 36.50—37.—, magyar dólifctezai 81—83 ksr. 25—26. magyar felsőtiszai 81 —82 kg. 24 -25. magyar du­nai 80 kg. 24—24 50. magyar búza 80—81. kg. 24—24.50. magyar (lupln<nu’í. liszt 65 50 —66 50, marchfekli rozs 26— 26 50. Dé!amer«kai terménytőzsdék zárlata. Tluenos Ayres: Buza ánr. 12.35. máj. 12 34 jun. 32.35. tengeri mái. 6 17. jun. 6.17 jul. —, 7eb loko 6 30. lenmag ápr. 15.05, máj. 15.14. jun. 15.18. az irányzat tartottj volt. — Rosario: búza máj. 12.20, jun. 12.25. fcnpreH máj. 6.00. jun. 600. lenmag máj. 14.95, jun. 15.05 peso. Chicagói terménytörsdezár­­lat. (Zárjelben előző zár’at.) Búza máj.. 137% — % <136 *6' —136%). jul. 120—119% (119%—119%). aw-pt. 119% —119% (116%—116%), ten­geri máj. 108% (107). .int. 103% (102 % V szép*. 99% <99% zab máj. 48% (47%), jut. 44% (43%). szept. 41% (41%) rozs mái. 108% (106%). jul. 102 (10C%). szept. 94% (92%) cent, per bushel. Chicagói sertés- és zsirpíac. A disznózsír irányzata al-i** tartott volt. Máré. 12 95 (12.92), mái. 13.17 (13.20). jul. 13.40 (13.45), szept, 13.62% (13.70). élő sertés könnyű 9 25 •—10.00, nehéz 9.90—10.15 cent per libia. Londoni fémtőzsde. Réz. ön és ólom szilárd, ezüst, nyo­mott, horgany ingadozó. Vö­rösréz standard 77%—77 %. 3 bóra 74 15'16—75. lesz. irt. 77%. elektrolyt 79—80, best, pel. 78%—80. ón standard 301’ —301%. 3 hóra 296—297. lösz, árf, 301, banca ón 303%. straits 304 ó’om külf. prompt 36. 3 hóra. 35 15/16. lesz. árf. 36. horgany prompt. 36%. 3 hóra. 36%. lesz árf. 36%. ezüst prompt 21%—22%. 3 hóra 21 %— 22. lesz. árf. 22. Az árupiac árjegyzései Budapesti husvásár. Készlet: zott hátulja la 172—180, Ila 75 nagymarha (eladás 20), 304 160—170, bárány 120—140, borjú (64), 15 birka (5). 50 juh ölött nyúzott la 124. csont bárány (10) drb. A forgalom 50—60. orr es köröm 6C—80, lanyha volt- Árak: marhahús láb 4 drb. 100—250. paca) Ila egészben 100—132. hátul- egészben 140-—170. marhabéi ja 126—144, eleje 96—128. 450—500. borjú fodor egészben borjú ö’ött bőrben la 174— 50—70, marhavér 1 tál 20 180, Ila 164—172, borjú nvu- fillér. A szerkesztésért felelős: • Dr. LÉCRÁDY OTTÓ főszerkesztő APRÓHIRDETÉSEK I. SZELLEMI ÉS TESTI MUNKA 1 FÉRFIALLA S 1. Irodai alkalmazott Gyors- és gépiró (nő), keresz­tény. perfekt magyar-német, mielőbbi belépésre kerestetik. Aján'atok ».Állandó 9059“ jel­ige alatt, fokiadéba. * Gépészmérnök vagy fejsőipar­iskolá.s üzemvezetőt és külön fiatal, műszaki tisztviselőt ke­res kisebb ezerszám- és tömeg­­árugyár. Sajátkezűi eg irt aján­latokat iskolai képzettség, ed­digi működési helyek, nyelv­tudás, fizetési igények részletes megjelölésével ..Vezető 69514“ jeligére a földadóba kéretnek-Magántiikárt vagy titkárnőt, német gyors és gépírással dél­előttre keresek, Ajánlatokat: Teréz-körut- 2-, I, 2. alá kérek. Külföldi gyár budapesti telepé­hez elsőrangú főkönyvelő-levele­zőt keres. Kimerítő ajánlatok csak német nyelven ,,Perfekt 25508“ jeligére fokiadéba. Könyvelő mérlegképes, nagy vállalat volt vezetője, magyar­­német levelező, bármilyen fog­lalkozást keres. J>. L., Vili., Német-u. 41. földszint 5. 19297 EI öltélőüége k m e gin ter j uvo! ás á ­­ra jómegjelenésü. fizetés télén kezdő újságírót keresünk. Cim főkiadóban. Gyakornokot keresünk német, nyelvtudással. írásbeli ajánla­tokat igénymegjelöléseel ..Szor­galmas 42227“ jeligére a fő­kiadóba. ________________ 5000-rel tisztviselői, bizalmi ál­lást vállalok. ..Jogszigorló 25516“ jeligére Erzsébet-köruti főkiadóba. * 2000 P-vel honorálom, aki nyugdíjas állásba helyez. „Ti.-zt­­viselő 9103“ jeligére fokiadőba. Háromezerré! elhelyezkedne mérlegképes könyvelő. Garay­utca 16., I. hat.__________25511 FízetÓ3 nélkül tisztviselői, rak­­tárnoki vagy hasonló állásra ajánlkozom. ,,Magán tisztviselő 36099“ jeligére Erzsébet-köruti főkiadóba. * 2. Ügynök (akvízítőr) Textilrészictügynükök fixfize­téssel felvétetnek. Winkler, Ga. ray-utca 20.. csütörtökön 2-4- ig. 26501 Képviselőket magas jutalékkal megfelelés esetén fixszel alkal­mazunk, Celluloidipar, Hold. utea 5-___________ 00310 Havonta háromszáz pengőt sé­táivá megkereshet állástalan, jegyző. „Csak vidéki 9016" jel­igének löki a (ióba._______________ Orvosi müszeiwakmában beve­zetett akvizitőr felvétetik. Ke­leti J. orvosi műszer és kötszer gyár, IV. Petőfi Sándor-utcá 17._________________________ Akvizitőr építészeket. nyári vendéglősöket látogat, villamo« munkákhoz felvétetik. Lipót­körut 10. I. 5._______ 43229 órák részleteladására gyakor­lott üzletszerzőket magas juta­lék és költpégmegtéritésse! fel­­yeszünk, Rákóczi-ut 34, II. 23. Aladdin felvesz petroleumgáz­­főzői eladására ügyes üzletszer­zőket és cimszerzőket isméit előnyös feltételek mellett. Kez­dőket beoktatunk, jelentkezési na punta d. e. 10-ig. VII., Ny a r, uti-a 7.____________________6879» Műszaki könyvkiadó keivs hir­detési. és könyvügynököt. Aján­latokat referenciával ..Komoly 9148“ jeligére főkiadóba. Vidéki körleteinkhez rntinu/.uir, megbízható eladókat fölve­szünk. Értékes címanyagot« rendelkezésre bocsátunk. „Pét* rofor“ Andrássy-ut 50 Jómegjelenésü ügyes urakaS keresünk’ akvizíciós munkara­­kizárólag ufi családok láto­gatására. írásbeli ajánlatokat ,.Fő a megbízhatóság 9147“ jel­igére e iap főkiadójába ■ ké­­riink,_____ _________ Szabadalmazott, nélkülözhetett len kerékpnrzár eladására agi­lis ügynökök jelentkezzenek­­lehetőh’g kerékpárral. Kertéaz­­utcn 35. lakatosmühely. 25494 Vidékre vezérképviseletet ad Pátria juhturóüxem, V r*. Nagydiófa-utca 34. 25513 Jó vevőkört látogató akyizitő­­rök szövet- és textiláruk rész­­leteladáaára felvétetnek. Aján­latok „Nagy kereseti lehetőség 69521" jeligére főkiadóba. 3. Egyéb keresk. aikalm. Pénzbeszedő textil részletez áll­mából IT. kerületben meglevő körzet, részére felvétetik. Csak az jelentkezzék, aki hosszabb időn át. ezen részt inkasszálta, Réti lülöp, Károly-körut ő-a. A } iái Kismalmok búzaliszt árai. Lgg Tiszai: Ogg 34—34 50, Og 34 30, —34.50 . 2-es 33—33.50. 4 es 1— 32—32.50, 60s 23.50—24, flip -ob nántu’i és egyéb: Ogg 33.50— 3ZS-34, 0g 33.50—34. 2-es 32.50— 50, 33 4-os 31.50—32, 6-os 23— T. 23.50. 30. Szénaárak préselt állapot­ban Budapest-,Józsefvárosról vagóntételbeo. Rétiszéna. la. ab 4.6Ö—5.00. ITa széna 4.20— sti 4.60. , muharszéna 5.50—-5.80. ál. iurremaszénj 6 80—7.20. alom- 1— sza'ma búza 3—3 25. rozs 3 20 36 —3 30. bükkjnyös átpa 5 60 .--------5.80. zabos bükköny 5.50— 6.80 pengő. A mai összes kínálat a ma­radvánnyal együtt 1207 da­rab volt, amiből elkelt 1131, eladatlan maradt 76 da.rab. Angol vált, a kínálatban 502 d’arab. Árak: la uradalmi z-sjr sertáe 340 kg. fe'ül 122—123 fillér. 11a. uradalmi zsirsiertés 340 kg. alul 119—121 fillér. Szedett la 12C—122 fülár. Szc dett köizép 11/5—118 fii1 ér. Szedett silány 108—112 fillér, öreg n rhéz la 113—115 kivét 116 fillér, öreg nehéz 11a 108 —110 fillér. Angol tőkeöerfés 120—124. kivét. 125 fillér. An­gol aonkasüldő Ta 120-r-124 fillér. Angol sü’dő Ha 112— 117 fillér. Márkás zsir 176 fillér. Háj 168 fillér. Három ■- darabos sőzott szalonna 156, négy darabos 153 fillér. Sva­lóim ás fé'eértés In 156—158 * . fillér. Szalonnád félsertés Ila *- 154—156 fillér. Fé hús la 162 —168 fii’ér. Félhus 11a 156— , 162 fillér. SzaJáraihus 144 fil­­lér. Belsőrész 120—130 fillér, i Töpörtyű la 150—170. Ila 34 —40 fiiér. Bél 140—180 fillér. Va! utazódat. Font. 16.50—1 16.70. Bzlgo 56 90—57.50. Ká­li adat dollár 331.00—341.00, Cseh 10.75—11.95. Bán 73.70 —74.50, Dinár 7.80—7.95. Dol­lár 337.20—34120, Francia fr. 15.20—lö.6C\ Holland 183.25 —187.25. Zloty 60.00—6140, I,ei 2.80—3.00. Leva 4.00— 4.15, Lira 16.90—17.90. Nor­vég 82.95—83.85, Schilling 80.00—80.70, Svájci fr. 76 30 —78.10, Svéd 85.15—86.05 pen­gő. Devizazárlat, Amsterdam 184.95—187.25, Athén devtzn­­cr>mp. 3.025—3.055, Belgrad 7.82—7.88, Berlin 135.70— 136.70. Brüsszel 67.02—57.46. Bukarest 3-41—3.44, Koppen­hága 71.90—74.50. Londón 16.545—16 695, Milano 17.66 —17.8364, New Tork 338 60— 341.20 Oslo 83.15—83.85. Pá­li?.« 15.45—15.65, Prága 11.79 —11.93, Stockholm 35.36— 8605, Varsó 64.25—64.75, Zü­rich 77.10—78.10 pengő. Zürichi devirarárlat. Berlin 176 .35, Amsterdam 239.80, New York 438 25. London 21.4125. Pár!?,-. 20.04. Milano 23.07, Prága 15 29. Bukarest 3.25. Varsó 83.10. Brüsszel 73.925. Nagy burgonyaszállitoiányok érkezését Jelezték Szerdán 56 vagon és 73 szebéríuvaf áxu jött. A for­galom burgonyában jó volt, A szabolcsi piacról uagyobb szállítmányok vannak útban, mert a kereskedők péntekig még nem fizetnek vizsgálati letétet és sok árut hozattak. A tojáspiacon megindult az exporttevékenység, az Arak kis mértékben szilárdultak. A baromfipiacon igen szilárd Burgonyapiao. Árak a lor3- k átok ban 20—100 kg-kénti té­telekben: Gülbaba I. oszt. 970 —10, II. oszt.. 9.40—9.60, Ili. oszt. 9—9.30. gyenge minőség 8.50—9 pengő. Nyári rózsa I. os71. 8.80—9. II. oszt. 8.40— 8 70, III. oszt. 8—8.30 pengő, őszi rózea I. oszt. 6.30—6.50. II. ászt,. 6—6.20 III. oszt. 5-80 —6. gyenge minőség 5.50— 5:70 pengő. Ella burgonya I. oszt. 5.40—6.50, II. oszt. 5.20 —6.30. TTI. oszt. 5—6.10 pen­gő. Kifliburgonya 9—12 pen­gő. Étkezési Krüger 4—4.50 Woltmann 4.20—-4.70 pengő Fojtott rósvüa 12—18, fojtott sárga 9—14 pengő. Vetőbur­­gonya 4.50—8.50 pengő. Árak a vagonoknál- méter máz sári­ként-, kirakva és mérlegelve: C ül ba ba 8 .50—9-40. nyári ró­zsa 8—8.50, őszi rózsa 5.50 — 6. Ella burgonya, 5—5.20, kifli­­burgonya 9—10, Weltmann

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék