Pesti Napló, 1923. május (74. évfolyam, 98–121. szám)

1923-05-26 / 117. szám

Szombat Kehrling Béla megnyerte Poroszország és Berlin teniszbajnokságát (Saját tudósítónktól.) Alig néhány napja adtunk hírt Kehrling Béla göteborgi győzelméről és m­a K­lár — berlini tudósítónk távirata alapján — a magyar teniszbajnok újabb nagy sikeréről számolha­tunk be. Az egy hét óta folyó berlini teniszversenyt ma fe­jezték be és azon Kehrling Béla kettős győzelmet aratott. Megnyerte Poroszország és b Berlin bajnoksá­gát, előbbit 6:2 6:2, 6:4 arányban Landmann ellen, utóbbit pedig Rahe-val szemben, aki a porosz baj­nokságban harmadik lett. A magyar bajnok részt vett még a városversenyben is, ahol Rohrer, illetve a ve­gyes párosban Várady Ili volt a partnere. Ezt a vállal­kozását mé­r kevesebb siker kísérte, amennyiben mindkét számban harmadik lett. A női egyes bajnok­ságban Nepachné 6:4, 6:3 arányban győzött Várady Ili ellen, aki a női páros versenyben a berlini K'tiber­nével második­­lett. A magyar teniszjátékosok szép sikere annak a bizonysága, hogy ebben a sportágban is elértük a kontinentális nívót, sőt Kehrling Béla és Várady Ili máris a legelső klasszisba tartoznak. Különösen ma­gasra kell értékelnünk Kehrling fényes győzelmmeit, amelyek alapján méltán tarthatjuk őt a kontinens egyik legjobb játékosának. Kehrli­ng Béla és Várady Ili szombaton reggel érkeznek meg Budapestre és velük jön Rahe, Rahené és Heiden is, akik a Magyar Atlétikai Klub szombati és vasárnapi versenyén már résztveszn­ek. A bécsi Mady Redlich és a lengyel Dubrom­ka már játszot­tak , ma s így egészen tekintélyes gárda adja meg a szigeti verseny nemzetközi jellegét MOZI Madame Tallien Az Uránia szombati bemutatója. A­­ nagy francia forradalom híres asszonyának, Madame Tallien-nek a története igazán megérde­melte, hogy olyan parádén szereposztásban és a rendezésben olyan pazar bőkezűséggel hozzák a kö­zönség elé, mint ebben a 6 felvonásos filmben. Madame Tallien híres alakja Párizs uccáin vált történelmi hírességgé. Annak I. Párizsnak az uccáin, amelyet akkor vér áztatott. Szépségénél talán csak romlottsága volt nagyobb: ő hozta divatba a rém­uralom idején az átlátható fátyolt, m­nt a női toalett egyetlen­­ alkotórészét. Amikor első ízben jelent meg római jógában, harisnya nélkül, szandálban, az uj­jongó tömeg Párizs királynőjévé avatta őt . . . Az olasz filmművészet, amely ezt az asszony tör­ténetet számunkra rekonstruál­ta, Ludigi Dorelli nagy művészetét állította a film középpontjába. Grandiózus méretű kép ez a film, hatalmas tömegeivel és egy nagy dráma megrázó erejével. Rendkívül szép film, abból a fajtából való, amely hosszú időn át marad állandóan műsoron. A filmet még kevesen ismerik Budapesten, azért el­eveníti fel most az Uránia. A bemutató szombaton lesz 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 órakor. Wepfii­ftér az Om­niikban és a Conséban Az elmúlt moziévadban sok értékes és nívós film került vászonra, amelyek között akadt olyan is, amelyről az egész város beszélt és felvették a ver­senyt a legsikerültebb színházi előadással is. Sajnos, a mozgószínházakat szerződések kötik, amelyek arra kényszerítik őket, hogy egyes filmeket bizonyos ha­táridőn belül bemutassanak s ezért kénytelenek vol­tak levenni a műsorról olyan­­filmeket, amelyeket még sokan szerettek volna megnézni. Ez a körülmény késztette az Omnia és a Corso igazgatóságát arra, hogy az elmúlt szezonban nagy sikert aratott filmeket díszes csokorba gyűjtve, e hét folyamán újra bemutassa. A szenzációs röpríz­hét a következő sorrendben mutatja be a szezon leg­jobb filmjeit: Szombaton, 26-án: Osztrigás hercegnő, vígjáték és Georgette hercegkisasszony, dráma. Vasárnap, 27-én: Ezren egy ellen, 3 rész, 13 fel­vonás. Hétfőn, 28-án: A gyönyörök kastélya, 2 rész, 11 felvonás. Kedden, 29-én: Szodoma, és Gomorrha, 2 rész, 12 felvonás. Szerdán, 30-án: Yvette (Tüzek), Hans Müller drámája és Ez is sheriffi Bur­leszk 2 felvonásban. Csütörtökön, 31-én: Fáraó hitvese, 8 felvonásban. Pénteken, jún. 1-én: Ilyenek a férfiak! 8 felvonás­ban és A mintaférj, amerikai vígjáték 2 felvonásban. Az előadások az Omniában 5, 7 és 9 órakor, a Corsóban pedig fél 6, fél 8 és fél 10 órakor kezdődnek,­­ ez a film, amellyel nemcsak a rendezője, hanem a sz­­í­nészek is elismerést vívtak ki maguknak a nemzet­közi filmpiacon. Hollay Kamilla a címszerepben, to­vábbá Dán Norbert, Margittay Gyula és Turányi Alajos a vezető szerepekben művészi játékukkal te­szik értékessé ezt a filmet. Hasonló nagy érdeklődésre tarthat számot ,a „Derby hőse" című ötfelvonásos kalandorilm, amely a zsó­-­k és lóversenyek izgalmas világából meríti tárgyát. A címszerepben ismét Joe Debs bravúros játékában gyönyörködhetünk, akinek ka­landoralm­ikóit már régen szerete fogadta a budapesti mozi­közönség. Az előadások %6, ®/i$ és "''.10 órakor kez­dődnek. X Kert-mozi. Ma mutatják be utoljára a nagy megnyitó műsort: „A legnaz­ago­bb parti" (6 felv.). „Mindennek a tyúk az oka" (5 felv.), vígjáték és a kitűnő Harold LJoyd-val a „Liliomtipró". Holnap nagyszabású amerikai premier: A világhírű Para­mon­t-mestermű „A néma várás" briliáns vígjá­tékok. Bővebb ismertetését holnapi számunkra tart­juk fel. (118, y.io.) X „Egy asszony vallomása" című Maupassant­film a Nyugat-mozgóban. X Az Olympiában a „Kisért a múlt" és a bájos humorú „Regényhős" vonz a meleg idő ellenére is telt házakat. Előadások 5, 7 és 9 órakor. X Mozgókép-Otthon. Az amerikai vígjátékesték premierje igazi élvezetet hozott. Az egész műsor nagyszerű, de egyenesen szenzációként hatott a „Cse­rebere asszonyok" című vígjáték, amelynél szelle­mesebbet, tartalmasabbat, helyzetkomikumban gaz­dagabbat az egész idényben nem láttunk. Bravúrj­ a „Bájos Tonemy", páratlan a „Peggy szökése", ki­tűnő az „O"-film. (M4, i­ 6, HS, Hin.) X A Nyugat-mozgóban — Penrod, amerikai tör­ténet. ~ "­­. . . . Leányasszony — A „Derby hőse" — Bemutatja a Kamara — Crocker népszerű regényének, az „Asszony-e vagy leány" című romantikus történetének filmváltozata a „Leányasszony" című film, amely Pakots József fel­­dolgozásában és Deésy Alfréd rendezésében kerül ma a Kamara közönsége elé. A magyar piar-filmgyár elsőrangú gyártmánya ­ A Hungária Sportiroda II. nemzetközi Boxmérttőzése Ma szombaton, este 8 órakor a Postás­ Pályán (rég Ifiverseny tér) Máté Károly - Hans Wessenitsch 10 menet, 6 unciás kesztyűk, kemény dandázs. Poltíi Steinbach - Ludwig Jöger 10 menet, 4 unciás kesztyűk, kemény bandázs. Bernát Elemér - Franz Sladek Rózsa Mihály - Walter Rath legyek 300 koronától 2300 koronáig kaphatót Bárd, Színházi Élet, Kultura, Budapesti Hírlap, Breuer-tőzsde, Kertész IL, Balogh és Társa, Plökl és Haas sportüzletekben s a Postás-pályára PESTI NAPLÓ 1923 május 26. 5 Mozgó fényképszínházak m­­űsora: Corvin-színház: (J. 89-88, J. 95—84) Fiacskám — A kis csibész ... faszkó Cia személyes fellépése — Gróf Apponyi György esküvője — Világesemények (I/26, ViD és i/síO). Kamara: Leányasszony — ,4 derby hőse (meleg idő­ben nyitott tető­ */28 és a/slO). Kert-mozi : A leggazdagabb parti — Mindennek a tyúk az oka — A liliomtipró (ty*8 és ValO). Mexystképotthon: (182—82) A boltos Tommy — Cserebere asszonyok — Peggy burleszk — Harold Lloyd burleszk (Vs4, 1/26, V28 és V2IO). Nyugat: (71—62) Egy asszony vallomása — Penrod, amerikai történet f'/aS, 7 és VilO). Olympia i Ij. 129—47) Kisért a múlt — A regényhős (5, 7 és 9). Omnia: (J. 1—25) Otzingás hercegnő — Georgette hercegkisasszony (5, 7 és 9). Royal Wio­­ (Városliget) Titkok háza I. része. Az idei sz­ezon legnagyobb filmje (5 órától folytatólagosan). Tó-mozi: (153—83 és* 20—82) Fiacskám — A kis csibész — Jatzkó Dia személyes fellépése — Gróf Apponyi György esküvője —­ Világesemények (s/18­8/410). ­ LÓSPORT -sz­egetőversenyek. A vége felé közeledő májusi míting nyolcadik napja gyenge sportot, eredménye­zett, amelyen alig lendített valamit, hogy Wiltshire a tegnap este megérkezett lotjából négy futamban starthoz állt. A Nemzetközi versenyt, a főszámot, három indulóval tartották meg, míg az amatőr­versenyben Therese ellen egy sem­ akarta felvenni a reménytelen küzdelmet, így a futam indulók hiányi­­ban elmaradt. Wiltshire négyszer indult és kétezer győzött. A nyolcadik nap részletes eredménye: 1. 1. Koch F. Nagysád (lft) Novak, 1:41.5, 2. Atléta, 3. Un­erwiedert. F. m.: András, Hajadon, Pajkos, Híres, Brown Maid, Vétkes. Tot.: 10:31, 11, 12, 11. — II. 1. Mr. Dollar Wachmann (S) Wachtier, 1.28.7, 2. Ed Luno, S. Civil. F .in.: Tibor, Bézaugyal, Jobban. Tot: 10:52, 15, 13. — III. 1. Szetei ménes Pilius <2J-ir) ZMil­linger, 1.34.7, 2. Faiurossza, 3. Useful.' F. m.: Castor-Tot.: 10:12, 10, 11. — IV. 1. Bakonypölöskei ménes Ultramarin (lKr) Witshire, 1.35.6, 2. Fred Bob, 3. Faisan. F. m.: Figlia d'Indiana, Hidigeigoi. Tot: 10:15, 13, 19. — V. 1. Bakonypölöskei ménes Aqua­viva (3r) Wiltshire, 1.28.1, 2. Robert, 3. Lady Dianna. Tot: 10:10. — VI. 1. Burjaspusztai ménes Jóság (3) Wampetich, 1.36.1, 2. Zsandár, 3. Páva. F. m.: Diskorsi, Morganat, Bonifatius. Tot.: 10:36, 17, 16. TESTEDZÉS Göteborg legjobb távfutői indulnak az FTC ver­­senyén. A Ferencvárosi Torna Club június harma­diki atlétikai versenye a nyári szezon kimagasló sporteseménynek ígérkezik, amennyiben azon a své­dek legjobb távfutói starthoz állnak. Göteborgból ma estee távirat érkezett az FTC-hez, amelyben be­jelentik, hogy az egy hét múlva megtartandó ver­senyre négy futót küldenek Budapestre. Ezek: Söder­bom, Bergström, Kronberg és Larsson. A magyar sportközönség ezek közül csak a nálunk már járt Söderbom-ot ismeri, aki nyolcszáz méteren feltétle­nül egyenrangú riválisa a mi legjobbjainknak. Berg­,­ström azzal tette ismertté a nevét, hogy Backman­t, a világhírű hosszútávfutót legyőzte — ő ötezer mé­teren fog indulni — Kronbergnek háromezer méter a távja, míg Larsson­t a négyszázas Olsner helyett nevezték. A svédek egy­etat ét a versenyben is részt fognak venni. A ma­i tenisz-eredmények. A MAC teniszverse­nyét ma délután folytatták. Ezúttal már a lengyel Dubienszka kisasszony is játszott, de Walter Mig­nontól vereséget szenvedett. A főbb eredményeket alább adjuk: Kelemen Aurél győzött Hudacsek el­len, Krichmayer legyőzte Marosit, Krencsey Mády Chatel Márta, a budai verseny győztese Gotthárnét, Jrakovszkynét, Karácsonyiné Szaploncaynét és de A szombati verseny délután három órakor kezdődik. Rekordkísérlet a női úszóversenyen. A­ Nemzeti Sport Club vasárnap délután fél hat órai kezdettel országos úszóversenyt rendez a hölgyek ré­zére. A mítingen a legjobb magyar hölgyúszók starthoz áll­nak és a férfiak részére csak két számot, az ötven- és kétszázméteres meghívási versenyt tartották fenn.. India még Barta Károly, az NSC fiatal hátúszó te­hetsége is, aki a százötvenyardos hátúszásra rekord­kísérletet jelentett be. Tartalékos csapattal áll ki az UTE a Ferencváros ellen. Az Újpesti Torna Egyesület nem tudja teljes csapatát kiállítani a­ vasárnapi mérkőzésre, amennyi­ben Kósa jobbösszekötő csatár beteg, Polcs baloldali fedezetjátékos pedig megsérült. Helyettük Bluhon és Kelecsényi játszanak. NYILT-TÉ­R - n»i­ «­en ország részére fehér ezüst és­­ minden Szintien az összes »akmákkal ~ KUN IZIDOR, VI. Nagy János ucca 6. Telefonhivuszára: 17-40 Belváros legforgalmasabb, elsőeme­let! uccal helyiséged (280 négyzetméter) bank, iroda, üzlet céljára, hosszúlejáratú szerződéssel, * azmml Kiaficki * Felvilágosítás d. u. telefonon 37-86, ügyvédi irodában Pénzt és lakást takarít . . . fest, poloskát irt Egyesült Takarítási Vállalat. Telefon: József 46-72 Ajtók ablakok, épületfa, építési anyagok legolcsóbban kaphatók Suhajda, Budapest, V. Pannónia ucca 14. sz. Minden külön értesítés helyett. Özv. Fischer Bernátné szül. Spietzer Cecília mélységes fájdalmában megtörve tudatja, hogy férje Fischer Bernát a Fith­er Bernát és Fiai asztalosárugyár megalapítója és szénsorfénöke a mai napon, életének 66-ik, boldog házasságának 42-ik évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hűlt tetemeit vasárnap délben ''­12 órakor helyezik örök" pihenőre a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. övéi a legjobb férjét, apát, nagyapát és rokont veszítették el benne, egész kiterjedt családjának fejét és tanácsadóját, kinek emlékét szivükben örökre szeretettel megőrzik. Dr. Fischer Jenő, Sándor, Elemér és Tibor fiai. Dr. Fisch­er Jenőné és Fischer Tiborné menyei. Mária, egyetlen kis unokája. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. Rokonainkat és barátainkat ezúton értesítjük, hogy szeretett férjem, illetve apánk .Kornya János sírkövét május hó 27-én, vasárnap délelőtt 1212 órakor a kerepesi úti temetőben, katolikus szer­tartás szerint szenteltetjük fel. Találkozás az 52. parcella, első sor, 72. sírnál. Özv. Kornya Jánosné és gyermekei

Next