Petőfi-Muzeum, 1891 (4. évfolyam, 1-6. szám)

1891-01-01 / 1. szám

PETÖFINICZEUH. 1891. január 1. 2. szám, IV. évfolyam, MEGJELENIK MINDEN KÉT HÓNAPBAN. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 2 frt 50 kr. — Egy-egy füzet 50 kr. Január—Februári füzet. KÉZIRATOK A SZERKESZTŐSÉGNEK CZÍMZENDŐK. KOLOZSVÁR, BELFARKAS UTCZA 13. SZ. SZERKESZTIK: DR. CSERNÁTONI GYULA, DR. FERENCZI ZOLTÁN, TARTALOM:­­ Szemere Pál és Petőfi. (Első közlemény.) Ferenczi Zoltán. — 2. Költemény Petőfihez. (XX. Petőfi emlékezete.) Közli: Csernátoni Gyula — 3. A 12 pont az országgyűlés előtt. Ferenczi Zoltán. •— 4. Thales Bernard Petőfi­ről. Csernátoni Gyula. — 5. Petőfi a márcziusi napokban. Ferenczi Zoltán. — 6. Travestált paródiák Petőfi költeményei után. Közli: Csernátoni Gyula. — 7. Adatok Petőfi követjelöltségéhez. V. Közli: Ferenczi Zoltán. — 8. Egykorú meg­jegyzések Petőfi műveiről 1848-ban. Ferenczi Zoltán. — 9. A Petőfi által felolva­sott proclamatio. Közli: Ferenczi Zoltán. — 10. Adatok Petőfi műveinek megjele­­néséhez (XI. közlemény.) Közli: Ferenczi Zoltán. — 11. Vonatkozások Petőfire. Közli: Ferenczi Zoltán. - 12. Vegyes. — 13. Melléklet. - 14. Tudnivaló. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL, 1891.

Next