Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860 - 3. kötet, Ö-Z (Budapest, 1891)

R

Rituale. 230 Robertson. Rituale Strigoniense pro sacris functionibus frequentius occurrentibus. (4-r. 102 1. és 1 lev.) Budae, 1858. Typis caes.-reg. universitatis Pestiensis. —.70 M. — Weszprimiense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. (4-r. 41ev., 320 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii acad. soc. Jesu. M. U. a. (4-r. 4 lev., 320 1. és 2 lev.) Weszprimii, 1801. Typ. Mich. Sammer. Ritus sacer in devotione et processione S. Stephani I. regis Hungáriáé observandus. (12-r. 16 1.) [H., é. és ny. n.] E. M. — et formulae pro administranda prima communione. (8-r. 8 1.) Temesvár, (1858.) Druck v. M. Hazay u. Sohn Wilhelm. M. Német szöveggel. Rituum. Sacra —, congregatione emo, &. rmo dno card. ,<Rezzonico ponente super pro­sequenda recitatione officii proprii S. Stephani Hungáriáé regis, quae plurimis ab hinc annis in monasterio S. Martini de sacro monte Pannoniae ordinis Sancti Benedicti nullius dioecesis provinciae Strigoniensis die festo ejusdem s. regis absolvitur. Memoriale, (k. 2-r. 24 1.) Romae, 1770. Ex typographia rev. camerae apostolicae. M. Ritzinger Pál. A Jézus Krisztus kínszenvedése históriájának rövid magyarázatja. (8-r 2 lev. és 235 l.) Pozsonyban, 1808. Wéber Simon Péter bet. M. Riunione adriatica di sicurtá (Adriai biztosító egyesület), Csász. kir. szabadalm. —, alapit­­tatott Triestben 1838-dik évben. Terve a biztosításoknak emberek életére, életjáradék­okra, nyugdíjakra és alapítványi tökékre. (n. 8-r. 65 és 1 l ) Pest, 1857. Müller Emil könyvny. E. Rixner, Josephus. Mappa super possessione Nagybaráti. Transsumpta ad apicem ex vetusta originali . . . per P. Benedictum Bosnyák. Comaromii, 1781 Scriptores ord. S. Benedicti. Roa Márton. A purgatoriumbéli lelkeknek allapottyok, s azoknak az ö jó-tévőjökhöz hala­­adatosságok, a mellyek deák nyelven meg-irattattak Pater R. M. által, s . . . Páter T a x o n i János által magyar nyelvre fordittattak. (k. 8-r. 10 lev., 5—303 1.) Győrött, 1742. Nvomt. Streibig Gergely János által. M. Robe. Zur Urgeschichte der Donauländer zwischen Raab und Theiss. Vom Justizrath R. Nebst zwei Karten, (k. 8-r. 2 lev., 132 1. és 2 térk.) Breslau, 1859. Bei G. Ph. Aderholz.-.15 gr. M. Robert der Teufel. Eine französische Yolkssage. (k. 8-r. 46 1.) Ung.-Altenburg, 1857. Robert Péter született anglus élete, és különös történetei, ki-is életét egy lakatlan szigetben sok esztendőkig tsunálatossan töltötte, emlékezetre méltóképen meg-feleségesedett, gyer­mekeket nemzett, és szenvedett sok viszontagságai utánn sorsával való tőkélletes meg­elégedését el-érte. Fordította magyarra Sz. Szent-lványi László, (n. 8-r. 6 lev., 13—315 1. és 1 rézm.) Posonyban és Pesten, 1797. Füskúti Länderer Mihály. M. — született anglusnak egy lakatlan szigetben tett második utazása. Mellyben magokat sok tudálatos állapotok elő-adták; utóllyára még-is szerentséssen London városába érkezett.Fordította magyarra Sz. Szent-lványi László.(8-r. 3 lev., 7—392 1. és 1 rézm.) Posonyban, és Pesten, 1802. Füskúti Länderer Mihály. E. M. — Adr. Der Lord der Admiralität. Deutsch von A. Kretzschmar. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. . —.48 p. Neues belletristisches Lese-Cabinet. I—4. — Cyprien Les deux panslavismes. Situation actuelle des peuples slaves vis-ä-vis de la Russie. (8-r. 63 1.) Paris et Leipzig, 1847. Leopold Michelsen. 2 frc. M. — Le monde slave, són passé, són état présent et són avenir. 2 vols. (n. 8-r. 384, 370 1. és 2 lev.) Paris, 1852. Passard. 10 frc. M. Robertson Vilhelm amerikai históriája. Fordíttatott Tan árki János által. 2 köt. (8-r. XXI\ és <24 1.; VI, 792 1. és 2 térkép.) Pesten, 1807—1809. Patzkó Fereutz Jósef. 6.— A. E. M. Geschichte von fecholtland, von Maria Stuarts Geburt, bis zur Gelangung Jakob VI. auf den Thron von England. Nebst Ueberblick der früheren Ereignisse. Aus dem

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék