Reggeli Délvilág, 1994. október (5. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

DECEMBERBEN ÖNKORMÁNYZATOT VÁLASZTUNK. Az Országgyűlés pénteken 2 órakor Kuncze Gábor belügyminiszter összefoglalójával folytatódott. A belügyminiszter az önkormányzati törvénycsomag vitájában felmerült kérdésekre válaszolt részlete­sen, s összegezte az ötpárti tárgyalások történéseit Az önkormányzati törvénycsomag határozatho­zatalának kezdetén az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből. Az elnöklő G. Nagyné Maczó Ágnes, az Alkotmányügyi Bizottság elnökéhez intézett kérdést, miszerint a határozathozatalt akadá­lyozza-e az MDF, a KDNP, a Fidesz és az FKGP parlamenti csoportjának demonstrációja, mivel az első határozathozatalhoz, az alkotmány megváltoztatásához kétharmados többségre, 258 képviselő egy­idejű jelenlétére van szükség. Hack Péter kijelentette: a szükséges létszám esetén nincs akadálya a határozathozatalnak. Az első módosító indítvány megszavazásakor kiderült, hogy az Országgyűlés határozatképes. Az Országgyűlés 261 támogató és egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül módosí­totta az alkotmányt. Az alaptörvény megváltoztatását az önkormányzati és az önkormányzati választá­si törvény tervezett módosítása indokolja. A T. Ház 224 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett módosította az önkormányzati választási törvényt. így egyfordulóssá válik az önkormányzati választás, megszűnik az érvényességi és az eredményességi küszöb. A polgármestereket beleértve Budapest főpolgármesterét is közvetlenül választják az állampolgárok, és megváltozik az ajánlások rendszere is. * „A demokrácia semmiféle sérelmet nem szenvedett, és az a személyes véleményem, hogy ha bármilyen más javaslat került volna a Parlament elé, azt is elutasította volna az ellenzék” — mondta Hóm Gyula az MTI munkatársának érdeklődésére az ellenzék kivonulásával kapcsolatban. Délvilágszépe Krisztina Még a kígyót is elbűvöli szépségével a mellékelt fotó által ábrázolt hölgy. Korántsem csoda: már háromévesen föllépett a Budapest utazócirkuszban, mint kígyóbűvölő. Erre szokták azt mondani: hát ez azért sem semmi! be nem is minden. Tekintve, kilencévesen kész akrobata volt, tizenegy esztendősen pedig profi módon zsonglőrködött Most egy híján húszesztendős — képzel­hetni, mennyi mindent tud! Nekünk csak sejtéseink lehetnek róla.­­Krisztina — mert ekként hívják — szabadidejében különben olvas, hobbija a lakáskultúra. A sors paradoxona: más utazni szeretne, csakhogy éppen módja nincs rá — ő meg szívesen maradna időn­ként otthon, de nem lehet, utazik. Ausztriától Írországban át, s Franciaországon keresztül Lengyelországig beutazta a cirkusszal egész Európát Kriszti, bűvölj el minket is! (Fotó: pijó) 1994/230. október 1., szombat Ara: 13,50 Ft Romániában: 100 lej A Dél-Alföld egyik leg­nagyobb, 11 hektáros szövetkezete, a szente­si Tennál többször ke­rült reflektorfénybe a ko­rábbi években. A nehéz terep hasznosítására — a pénzforrásokhoz ké­pest — sok ötlet,‘beru­házás látott itt napvilá­got. Most azt kérdeztem, hogy mi történt a — kö­zelmúltban létjogosult­ságát vesztett — nagy­üzem tagságával, földjé­vel és vagyonával? Két növénytermesztési szö­vetkezet: a kis Termál Mezőgaz­dasági és Kertészeti, valamint az Ecser-Dónát nevű Virágos Kiss Istvánt választotta elnökül, aki — mint ismeretes — egy korábbi jobb korszakban a nagy Termál vezetője volt. r Illa berek, Termál erek Szentesen Felnégyelve sem könnyebb — Az átalakulás előtti nehéz helyzetben kerültem ismét a Termál élére, a tagság kérésé­re — mondta a visszatért (Folytatás a 3. oldalon) ÍRÓ- ÉS ÍRÓGÉPASZTAL-VÁSÁR! 'N HETENTE MEGÚJULÓ KÉSZLETTEL! Felszámolásból óriási választék! 1500 Ft—4000 Ft-lg. BARKÁCS-BAZÁR. Vásárhely, Szabadság tér. Telefon: 62/341-842. . Valószínűleg nem hiszik el, hogy Szegeden hétfőtől 3 forint 60 fillérért is lehet vásárolni egy vekni fehér kenyeret. Nem csa­lás és nem ámítás, a Napsugár biszt­róból kialakított élelmiszer-áruház­ban, ami este 10-ig fogadja a vá­sárlókat, lehet találkozni a szenzá­cióval, hazánkban a legolcsóbb ke­nyérrel. A bolt egyik tulajdonosa Fejér Nándor vállalkozó nem csi­nál titkot abból, hogy a szuperol­csó kenyeret reklámnak is szánja. — A 3,60 forint nosztalgiaár. Arra a korszakra emlékeztet, ami­kor én még nagyon szegény vol­tam, és a hozzám hasonlóak 3,60- ért vettek egy kiló kenyeret. No de hol van már a tavalyi hó. Ám az új üzletben naponta ezer veknit árulunk ezen az áron, nyitástól déli 1 óráig. A kedvezményes kenye­ret azok vásárolhatják, akik nyug­díjasok és ezt igazolni is tudják. — Fejér úr, ön úgy nyit boltot, hogy már rá is fizet? — Nem tesz tönkre, a haszon egy részét adom vissza a rászoru­lóknak. — Azt rebesgetik, az olcsó ke­nyérrel politikai céljai is vannak. — Ki terjeszti ezt az őrültséget? — Akkor ilyen olcsón miért ad­ja a... — Ne folytassa. Eszem ágában sincs kacérkodni a politikával. Jó­zan ember nem is gondol ilyenre. Gyerekkoromban megfogadtam, ha egyszer tehetős leszek, segítek a szegényeknek. — Polgármester nem akar len­ni, hiszen a 3,60-as kenyér miatt a tömeg vállán vinné a torony alá. — Eszembe sem jut nekem ilyen a tisztes foglalkozás és a biztos megélhetés mellett. És még arra se gondoljon, hogy a hálámat akarom kifejezni... Nyilvános pályázaton nyertük el az üzlet bérleti jogát. Hi­ánypótló lesz ez az áruház, hiszen a környékben több élelmiszerbol­tot zártak be, vagy csuknak be. Teijeszkednek a bankok. — Szóval semmi trükk. — Nézze, nem rejtem véka alá, Szegeden olyan önkormányzatot szeretnék, ami vállalkozóbarát. Ha szükséges, akkor a választá­son felhasználjuk anyagi lehető­ségeinket. — És meddig lehet kapni az ön boltjában a 3,60-as kenyeret? — Ebben az évben biztosan. (Halász) Fejér-kenyér háromhatvanért SZEZON VÉGI FÜRDŐRUHA-KIÁRUSÍTÁS 50% engedménnyel Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 37., Tel.: 62/341-984 Andrássy u. 12., Tel.: 62/344-839 r " . 4ZK2D 10 éves a Hódmezővásárhelyen! Szeretettel várjuk az utazni vágyókat 1994. október 6-án kedvezményes ajánlatainkkal és meglepetésekkel az Ótemplom melletti irodánkban, a Szőnyi u. 1. alatt! Legyen a saját ügynöke! SZUPER ÁRKEDVEZMÉNYEKKEL. Lepje meg magát és szeretteit karácsonyi, szilveszteri utazással! Bővebb felvilágosítás: 62/341-325. * mmm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék