Értesítő, 1994 (1. évfolyam, 1-9. szám)

1994-06-01 / 1. szám

Az ÉRTESÍTŐ nem lap, ámbár a hazai újságírótársada­­lomnak is járna egy lehetőség, hogy eg­ymásra gondolva, egy­másnak címezve juttassuk el azokat a gondolatainkat, ame­lyek talán csak a szakmát ér­deklik. De manapság, amikor a valóban fontosabb lapok/adások is sokszor támogatással tudnak csak talpon maradni, nem ildo­mos ilyen törekvésekkel előmk­­kolni. Emiatt nem hirdetünk lap­­programot, csupán a kollégák tájékoztatásáért bontunk zászlót. Értesítő lesz tehát e néhány ál­lal, igyekszünk viszont a lehető legérthetőbb szavakkal tudatni a leg­h­atalnokibb tudnivalót is. Aztán, ha maga­ magától színe­sedni kezd majd az értesítő, re­méljük, nem válik kárára, s­­ok szeretettel üdvözlünk r .­l annyiatokat az igazgató ta­nács nevében Gáspár Sándor Igazgató tanácsi határozatok Kolozsvár, 1994 január 21­­. Az Igazgató tanács támogatja a kolozsvári magyar sajtóház létrehozását. 2. A MŰRE 1994-es Évkönyvének előállítását meg kell gyorsítani, a kötetnek ez év márciusában meg kellene jelennie. 3.­­A MŰRE támogat egy emlékkiadvány kiadására benyújtott pályázatot, abból az alkalomból, hogy az idén 25 éves a romániai magyar televíziózás. 4. A MARE támogatja a kolozsvári magyar nyelvű rádiózás negyvenedik évfordulójának megünneplését. 5. Az újságíró-díjak odaítélését öttagú zsűri végzi, amelynek összetétele a következő: Kántor, Lajos, Horváth Andor, Péntek János, Csép Sándor, Ferenczes István. A korábban megállapított díjak mellett a MÚRE évente Pro Amicitia díjjal jutalmaz egy román és egy külföldi újságírót. b. A MÚRE olyan hírszolgáltató hálózatot hoz létre, amely a romániai magyar politikai, közéleti lapokat, rádió- és tévéadásokat látja el napi információkkal. 7. A MÚRE-tagdíjat 1994 első félévére havonta 500 lejben állapította meg. Kolozsvár, 1994 március 31­ ­. Pályázatot nyújtunk be a SOROS Alapítványhoz az árkosi tábor anyagi támoga­tásához. 2. Külön keretet kell biztosítani az Egyesület szociális alapjának. 3. Az Egyesület május havától Értesítőt ad ki a tagoknak. 4. Az Egyesület támogatja az induló audiovizuális szerkesztőségeket. 5. A főállásban sajtóban dolgozó, de 3 éves régiséggel még nem rendelkező kollégáknak GYAKORNOK ÚJSÁGÍRÓ igazolványt adunk. 6. Igényeljük az együttműködést a Lapkiadók Egyesületével és hozzájárulásukat az újságírókat támogató rendezvényekhez. 7. Az induló helyi rádió és TV szerkesztőségeknek az Újságíróegyesület Audiovizuális Kollégiuma keretében biztosítunk fórumot. (Folytatás a 2 oldalon) A MÚRE 1993-as NÍVÓDÍJAI Posztumusz életműdíj (erkölcsi elismerés) KACSÓ SÁNDOR A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete nívódíjait először Paál Árpád-díj (újságírói életműért): SZÁSZ JÁNOS odaítélő zsűri örömmel állapítja meg, hogy a díjazásra java-Publicisztika: LÁZÁR LÁSZLÓ sok­ak írásaiból kedvező összkép rajzolódik ki írott és elekt­ronikus sajtónkról, ami annak jele, hogy a szakma tud élni Riport: SIMON JUDIT a hiteles tájékoztatás és elemzés, a felelős közvéleménysor­ Rádiós nívódíj: LÁSZLÓ FERENC málás szabadabb lehetőségeivel. Tévés nívódíj (megosztva): GALBÁCS PÁL VETÉSI ZÁSZLÓ Halála tizedik évfordulóján Kacsó Sándor személyében a zsűri olyan publicisztikai életmű előtt tiszteleg, amely az írott szó tisztessége és a közösségi feladatvállalás tekintetében • B.NAGY VERONIKA mindmáig példamutató értékű. Fotóriport: MARIÁN ANTAL A Szász Jánosnak ítélt életműdíj azt a szellemi teljesítményt Pályakezdők nívódíja (megosztva): GYÖRGY ATT­ILA jutalmazza, amely gondolatiságával, világra nyitottságával a SZÉKELY KRISZTA SZŐKE Z­ÁSZLÓ Pro Amicitia: SMARANDA ENACHE (Folytatás a 3. oldalon) diktatúra éveiben is őrizte az újságírás rangját, a kompro­misszumokon túlmutató értékvilágát. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék