Dr. Sziklay János szerk.: Magyar Sajtó-évkönyv, X. évfolyam, 1941 (A Sajtó Könyvtára 19. szám)

TARTALOMJEGYZÉK - Sajtókamarai tagok névsora

társa, Budapest, VIII. Rökk Szilárd u. 41. — vitéz Négyessy István, Szentesi Napló munkatársa, Szentes, Sáfrány M. u. 51. — Németh Imre, Nemzetőr munkatársa és a Vállalkozók Lapja főmunaktársa, Budapest, II. Csalogány u. 4/a. — Németh Imre Győri Nemzeti Hirlap felelős szerkesztője, Győr, Apáca utca 16. szám. — Németh Károly, Budapest, VII. Rá­kóczi út 90. sz. (Imperial szálló.) — Németh Péter, Új Ma­gyarság belső munkatársa, Budapest, IX. Ráday u. 8. — Nicki Zoltán (Kassai Zoltán), Felvidéki Újság segédszerkesztője, Kassa, Fegyverköz u. 18. — Nitsch Mátyás, Pester Lloyd belső munkatársa, Budapest, II. Marczibányi tér 97a. — Novák Károly, Hír belső munkatársa, Szombathely, Rumi u. 54. — Nowinszky Rezső, Új Sopronvármegye fel. szerk., Sopron, Rá­kóczi u. 13. — Nyigr­ Imre, Esti Újság belső munkatársa, Bpest, I. Márvány u. 50. — Nyéki Péter, Tiszavidék belső munkatársa, Csongrád, Villám u. 3. — dr. Nyisztor Zoltán, Magyar Kultúra felelős szerkeszője, Nemzeti Újság és Uj Nemzedék cikkírója, Budapest, VIII. Mária u. 21. dr. Olasz Pál, Magyarság belső munkatársa, Bpest, V. Do­­rottya u. 9. — Oláh György, Uj Magyarság főmunkatársa, Bpest, I. Városmajor u. 42. — Oáh János, Magyar Nemzet belső mun­katársa, Budapest, XIV. Dorozsmai u. 31/a. — Orbán Ferenc, Magyarság belső munkatársa, I. Országház u. 8. — Orbók At­tila, Esti Újság külpolitikai rovatvezetője, Budapest, XI. Horthy Miklós u. 72. — dr. Ormos Ede, Friss Újság főmunkatársa, Bu­dapest, A3 Újpesti rakpart 5. — Ormos Iván, Friss Újság belső munkatársa, Budapest, V. Tátra u. 12/a. — dr. Ortutay Gyula, Rádió szerkesztője, Budapest, VI. Benczúr u. 1. — dr. Osváth Tibor, (Osváth Tibor Ottó), Szegedi Napló szerkesztője, Sze­ged, Berzsenyi u. 1/a. — Ottlik György, Pester Lloyd és a Nouvelle Revue de Hongrie főszerkesztője, Budapest, I. Biró u. 3. — Olejár Mihály, Nemzeti Sport munkatársa, VIII. Bükk Szilárd u. 4. Ölvedi János, Függetlenség belső munkatársa, Budapest, VIII. József körút 5. — dr. Örs Ede, M. T. I. belső munkatársa, Budapest, XIV. Mexikói u. 50. Pakots György, Pest belső munkatársa, Budapest, V. Fe­renc József rakpart 2. — Palágyi Lajos, M. T. I. belső munka­társa, Miskolc, Deák F­erenc u. 10. — Pap Jenő, Új Magyarság belső munkatársa, Budapest, XI. Komorjai u. 12. — Papp András, Új Nemzedék belső munkatársa, Budapest, IX. Fe­renc körúti 44. — Papp Gábor, M. T. I. belső munkatársa, Budapest, I. Csaba u. 15. — Papp Zoltán, Magyar Nemzet

Next