Magyar Sakkélet, 1958 (8. évfolyam 1-12. szám)

1958. május / 5. szám

IFJÚSÁGI SAKKELET Budapest középiskolás sakkbajnokságai KÖZÉPISKOLÁS egyéni döntő Budapest, 105« III. 4—IV. 5 | I o 3 W tj N 0 a ■ £ 2* ‘O 11 W 15 W 49 23 'g ■2 -o o § E« cű ns 0) KN III IS 8 2 Csőim István '(Petőfi gimn.) Ila Lajos (Kossuth gimn.) Szunyogihy János (Könyves K. gimn.) Némety László (Rákóczi F. gimn.) Salgó Román (Könyves K. gimn.) * Radnóti Béla (I. István giimn.) Tarnói István (Kandó K. technikum) Leíikovits Sándor (I. István közg. techn.) Róna Attila (I. István gimn.) Barabás Attila (Eötvös gimn.) Kertai Béla (Könyves K. gimn.) Csongor István (Könyves K. gimn.) Március-április folyamán került sor a budapesti középiskolások egyéni és csa­patversenyének döntőjére a zuglói Alu­­miniumgyár sakk-körének helyiségében, Eördögh László szervező-rendezői közre­működésével, Böltneir Hugó versenybíró vezetésével. Az egyéni bajnokság részleteit a táb­lázat mutatja. A szoros eredmény közel egyenlő erők küzdelmére utal. A döntő első hat helyezettje teljesítette a II. osz­tályú követelményt, legtöbbjük már né­hány éve sportkörökben is versenyez. A Ifi hírek — Budapest ifjúsági egyéni bajnokságá­nak versenykiírását laipumk múlt havi számának lezárása után adta ki a Buda­pesti Sakkszövetség, így az április-május­ra tervezett elődöntőkről nem tájékoztat­hattuk olvasóinkat. A középdöntőre II. osztályú minősítéssel rendelkező, 1940- ben vagy később született versenyzők nevezhetnek sporkörük útján. A közép­döntőt a kiírás szerint ,,1958. június— augusztus“ között bonyolítják le. — Debrecen. A város egyéni bajnoksá­gának döntőjében Kovács Zoltán 14 éves általános iskolai tanuló első osztályú mi­nősítést szerzett. 1954 óta sakkozik, ta­valy jutott el — a D. Szpartakusz házi­versenyének megnyerésével — a II. osz­tályú szintig. Szép sakk-sikerei mellett — kitűnő tanuló! — Kaposvár. Somogy megye általános iskolásai 14 körzetben mérkőztek a me­gyei egyéni bajnokságért. A körzeti győz­tesek Kaposvárott vívták meg a döntő sakkcsatákat. Bajnok lett Jóba Csaba (Kadarkút), második Burkovics Márton (Barcs), harmadik Valder Károly (Igái), negyedik Leitner Sándor (Kaposvár). A helyezettek sakk-készletet kaptak jutal­mul. A népes verseny jó megszervezésé­ben különösen Németh Ferenc tanulmá­nyi felügyelő és Azsóth Gyula igazgató­­tanító (Balatonszárszó) nyújtott hatékony segítséget a megyei sakk-alszövetségnek. — Szeged. Április 5-én barátságos mér­kőzés zajlott le Győr és Szeged legjobb ifi-sakkozói között. Az eredmény 5:5 arányú döntetlen. —- Az Erdészeti Tech­nikum 20 sakkozója számára Mosonyi Kálmán I. osztályú versenyző szimultánt adott. A tanulók közül Ollmann, Szebeni és Vass győzött, Ancsán és Csuka dön­tetlent ért el. — Érdekes ifi-hírt kaptunk az Egye­sült Államokból. New Jersey iskoláinak felső-tagozatú versenyét 27 tanuló között a legifjabb részvevő, a 11 éves, hong­kongi származású Stephen Seng nyerte meg. A kis kínai bajnok sikerében az a legmeglepőbb, hogy életében csak most játszott először „nyugati“ sakkot, eddig csak a sakkjátéknak azzal a távolkeleti válfajával foglalkoztt, amit ,,Hsiang Csi, a kínai sakk“ címmel ismertettünk az Ifjúsági Sakkélet múlt évi 11. számában. —1L a 1 11 1 0 Va 111 0 ll 8 Va— 0 Va 10 Va 111 a 1 1. 77a 011 — il Va Va Va Va a Va Va 1 7 0Va 0 — Va 11Va lia ’/a U1 7 00 Va Va — Va Va 11 cl 1 11 7 011 Va 0Va — 1 11 Va a Va Va 6Va üVa Va Va Va 0 — 0 0 Va Va a 5 V.0 .Va 0 0 0 a — ‘/a Va 1 í 5 00 0 0 0 Va iVa — 11 1 0 4 00 Va Va 0 0 Va Va 0 — a 1 4 .110 Va 0 0 Va Va 00 0 — V* . 3 00 0 0 0 Va • 0 0 1 0 Va — 2 győztes Csőm István a Városi Tanács SK tagja s ez évben az OB-csapatban is szerephez jutott. A csapatversenyre 18 iskola nevezett, de csak 12 indult. A hatos döntőben itt is fej-fej melletti küzdelem után alakult ki az alábbi eredmény: 1. Könyves Kálmán Gimnázium 14,5 pont, 2. I. István Gimnázium 14. 3. Ma­dách Imre Gimnázium 13, 4. Petrik Lajos Vegyipari Technikum 7,5, 5. Kandó Kál­mán Híradás- és Műszeripari Technikum 7, 6. Kossuth Lajos Gimnázium 3 pont. A győztes csapat tagjai: Salgó, Szu­nyoghy, Kertai, Csongor és Pálinkás. A mezőny legjobb egyéni eredményét {5-ből 4.5 pont) Róna Attila (István gimn.) érte el. A versenyek fegyelmezett,. sportszerű keretek között zajlottak le, de nagyon gyér érdeklődés mellett. Az érdeklődés hiánya, valamint a részt vett iskolák kis száma arra figyelmeztet, hogy középisko­lás vonalon szélesebb körű sakkpropa­gandára és átfogóbb szervezésre van szükség. FELELI, HÁ TUDSZ! 1. Mely kockák alkotják a centrumot és melyek a bővebb centrumot? (2 pont.) 2. Világos: Ka8 Va7, sötét: Khl. Világos indul. Hol kell álljon egy sötét gyalog ahhoz, hogy e végjáték elkerülhetetlenül döntetlen legyen? (4 pont.) 3. Mit nevezünk fianchetto-nak? (3 pont.) 4. Mi a bástyavégjátékokból ismert Lucena-féle nyerőállás? (4 pont.) 5. Kik végeztek a legutóbbi magyar egyéni sakkbajnokság első négy helyén? (2 pont.) 6. Melyek a Grünfeld-védelem szokásos kezdő lépései? (4 pont.) 7. Ki volt a múlt század végének Ma­­róczy és Charousek mellett legismertebb magyar sakkozója? (5 pont.) 8. Körülbelül mikor élt Damiano? (6 pont.) 9. Világos: Kgl, Bg7, Bb5, gyalogok: f4 és g2. Sötét: Kh4, Be2, Bc4. Sötét lép és döntetlent ér el. Hogyan? (6 pont.) 10. Mely lépésekből áll az elképzelhető legrövidebb, mattal befejeződő játszma? (4 pont.) Beküldési határidő: 1958. június 15. Megoldások a Magyar Sakikélet 1058. évi 4. számának ifjúsági (rovatából SAKK-KERESZTREJTVÉNY: Pedersen, Maeoia, Alapin S., orosz, Stei­ner; vezér a kettő. FELELJ, HA TUDSZ: H. A másodikról (1046) és a kilencedik­ről (1953). — 2. Asztalos Lajos és Bán Jenő. — 3. A megnyitások elmélete. — 4. Kotov—Judovies: A szovjet sakkiskola. -­SAKK-KERESZTREITVENY Az ábrán látható Tóth Imre feladványa. Világos indul és két lépésben mattot ad. :: 12 3 T 6 7 :: 8 í 9 :: 10 i11 Ss :: 12 13 m i! 14 lü Hűia T15 ii®I 16 §§ 2 17i§ 18 19 :: 20 £21 * Vízszintes: l. Volt világbajnok. 8. Du. . . fölös ékezettel portugál mester. 9. Sakk­figura. 10. Pár . . . kiváló feladványszer­zőnk. 11. Ke . . . világbaj nők jelölt. 12. .....................ov, exvilágbajnok. 14. Mars . . . k, csehszlovák mester. 16. CR. 17. Szám. 18. Régies űrmérték. 20. Az egyik középvonal jelzése. 21. Elhunyt magyar mester (má­sodik magánhangzón fölös ékezet). Függőleges: 1. A sáncolás közhasznála­tú idegen neve s egyben svájci város­név. 2. Egy ó-val megtoldva magyar mes­ter-testvérpár. 3. . .pen, német mester. 4. Csehszlovák mester, vissza. 5. Egy sakk­figura és az egyik vonal betűjelzése, fo­netikusan. 6. Z . . a, csehszlovák mester. 7. Korcs . . . , szovjet mester. 11. Eg . . , elhunyt magyar mester. 13. Huszárkabát. 15. Fordítva: szám. 16. Cervantes hőse. 19. CY. Beküldendő: vízszintes 1, 21, függőleges 2, 4, továbbá a feladvány kulcslépése, mely a függőleges 5 és a vízszintes 17 alatt található s végül a feladvány mel­­léikmegfejtése: vízszintes 9, 20. és függ. 15. Beküldési határidő: június 15, 5. Barcza Gedeon: Sakkvilágbajnok-tpelöl­­tek versenye 1950, és dr. Szily József: Ma­­róczy Géza-eimlékverseny 1952. — 6. Cha­­lupetzky Ferenc. — 7. Tóth László. — 8. Bedő Ödön. — 9. Páros György. — 10. A győri nemzetközi verseny (1924) tonna­­lkönyve. TÖRD A FEJED: Krame r—Fischer (márciusban közölt hadállás): 1. —, Hc8:! 2. Vc3:, Hd4:! 3. Vb4, He2f 4. Khl, Bc5:! 5. Vc5:, Fal: és sötét rövidesen nyert. Az utolérhetetlen gyalog: Világos pattra játszhat 1. Ke7:!. d5 2. Kf6, d4 3. Kg5, d3 4. Kh6, d2 5. g5 útján. Célját el is éri, ha sötét elhamarkodottan vezért visz be*. — Azonban: 5. —, diHB! 6. Kh5, Bd4! nyer (7. Kh6, Bh4 matt!). Kik nyertek könyvjutalmat ? Az Ifjúsági Sakkélet márciusi, 3. szá­mában közölt megfejtési feladatok helyes megoldásának beküldői közül sorsolás útján könyvjutalmat nyertek: Posán Fe­renc Nyíracsád, Zrínyi u. 421., Sárkány Pál Cegléd, Puskin u. 5. és‘ Veszelovszky Ernő Budapest, XIX. kerület (pontos lak­címe olvashatatlan, kérjük, küldje be). Az I. negyedévi megfejtési létraverseny eredménye: Létay Gyula, Bp. (II. Frankel Leó u. 5.) 183 pont, Baditz Pál Miskolc, (Tass u. 15.) 180 pont, Vígh Béla Bp. (II. Riadó u. 12.) 176 pont. E három fejtő könyvjutalomban részesül, Következnek (díjat nem nyertek s így pontjaikat megtartják): Vincze Magdolna Bp. 175 pont, Pozsonyi István Balassa­gyarmat, 149 pont, Kmetovits Erzsébet, Kiskunhalas, 143 pont, Nyulász László, Kaposvár, 142 pont, Horváth Tibor Szom­bathely, 101 pont és további 69 fejtő 100 és 6 pont között,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék