Sokféle, 1833 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1833-04-02 / 27. szám

27. Szám. Béts. Aprilis 2-dikán. 1853 Emlékeztető Jegyzetek. Martius. 30 Mart. — 1814. N. M. tsak rövid időt engedvén hadarnak a’ pihenésre tovább siet Villeneuvebe. Innét maga egy gyorskocsi­­ban tovább megy. Estve tíz órakor megérkezik Formeuteauban , melly 5 frantz. mértf. van Paristól, ’s tovább akar menni, midőn azt a’ tudósítást kapja, hogy Páris mármár alkudozik, ’s hogy hol­­nap tartandják a’ bemenetelt az Egyesültek.—Korán reggel durrog­­nak már az ágyuk Páris előtt, 36.éop védői vitézül hartzolnak egész délig, de most fejlődzik ki az ütközet terve. Blücher jobbról meg­­mászsza a­ Montmartret ’s viszszanyomja Mannontot. Balról a’Wür­­tembergi Korona örökös tódul előre. Derék magyar Granadirosaink (Sándor, Hieronymus Colloredo ’s Hessen-Homburg ezredeiből) éppen akkor veszik meg a’ legnagyobb tűz közt a’ Charentoni hidat, midőn fegyverszünet parantsoltatik. 31 Mart. — 1З87. Zsigmond megkoronáztatik Budán..— 1782. Ma, Husvét napján VI Pius nagy Misét mond Sz. István Templo­mában, három magyar Cardinál assistál néki u. m. Migázzi Vátzi H. Battyányi Eszterg. Érsek ’s Herzan Szombath. Püspök. — 1814. Reggel négy órakor tudósítást kap Napoleon a’ Párisban történt dolgokról, mire viszszatér Fontainebleauba. — A’ Capitulatio két órakor éjjel történik meg. Fridrik, ’s Sándor bélovagolnak Párisba a’ töméntelen sokaság bámuló sorai közt, ’s felszólítják a’ Senatust, hogy gondoskodjék az Ország javáról. — 1815. Murat megszállja 56,poo Neapolitarnissal Romát, elűzi a’ Pápát ’s proclamatiót botsát ki, mellyben Olasz Ország fiait felszóllítja. — 1831. Skrzynecki, ki Febr. 26-k lett Fővezérré megtámadja ma szerentsésen az Oroszokat, Aprilis. 1 Apr. — A’ bolondok ünnepe, mellynek eredetét Schuderoff (Jahrbücher für Religion etc. 1828, 4­0. 3 Heft) igy beszéli: Az Augsburgi Ország­gyűlés 1536 pénzt ’s katonát kérvén a’ Németek­től a’ Török ellen a’ pénz’ értékét is meg akarta határozni, de sem­mire sem mehetvén a’ pénz meghatározását az i-sö Aprilisre hagyta. Tzélja lett nagy nyereség vadászásoknak az i-sö Aprilis — el is jött. Toldalék a’ M. Kurírhoz, 27

Next