Sporthirlap, 1940. november (31. évfolyam, 86-94. szám)

1940-11-02 / 86. szám

ll Szerkesztőség: 1—413—99 Előfizetési ára negyedévre: |jj| Kiadóhivatal (e#)afe­délutá) Győzött a vasárnapi rangadó két csapata a pénteki fordulón A Ferencváros lendületes csatárjátékkal,­­------ biztosan győzött Ferencváros - Szolnok 4:0 (2:0) KOLL­ATH HIÁNYÁT NAGYON ÉREZTE A SZOLNOKI CSAPAT Góllövő: Sáros! dr. Finta, Finta, Sáros! dr. Imei-útc, 6500 néző. Vezette: Németh L. A zöld-fehérek csendes 311 készülődnek, sőt egy kis vígsás is tapasztalható a já­tékosok között. Takács mester szorgalma­san­ gyúrja a fiúkat. A Szolnok öltözőjében az az újság, hogy a két összekötő, Korom és Nagy helyet cserél. Korom lesz a bal­, Nagy a jobbösszekötő. A Ferencváros zöld ujjasban és zöld nadrágban, a Szolnok sötétkék mezben és világoskék nadrágban jelenik meg. Sá­rosi és Szántó választ, a Szolnok kezd. Ferencváros: Csikós — Szoyka dr. Pósa­r— Sárosi III., Polgár: Lázár — Kalocsai dr. Kiss, Finta, Sárosi dr. Gyetvai. Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéter­­— Selmeczi, Szűcs, Fazekas — Szántó, Nagy, Hanga, Korom, Búza. KÜZDELMES I. FÉLIDŐ Azonnal a Ferencváros támad. Gyetvai azonban nem éri el Finta szélre vágott labdáját. Pósa hazaadása az első ese­mény. Fintát jó helyzetben szerelik, majd , Kalocsai ad be. Sárosi dr fejese azonban­­ Horváth zsákmánya lesz. Az 5. percben nagy helyzetet hagy ki a Szolnok: Hanga pompás labdát tesz Nagy elé, aki azon­ban késlekedik -és így -csak szöglet lesz a gólt ígérő helyzetből. Kisz, hozza fel újra a Ferencvárost. A behúzódó Gyetvai elé teszi a labdát, a szélső nagy bombája azonban Horváth­­hoz szóll. A 8. percben izgul a nézőtér: Gyetvai beadását Finta lövi kapura, a labda Horvátht­ól kipattan Kalocsai elé, most a szélső lő, ez a labda is visszapattan, Sárost­ér fut rá, ő a felső lécre durrant. Nagy helyzet !volt! A szolnokiak ellentámadása során Han­ga fejel fölé. A 15. percben Szántó be­adását Hanga kapufára fejeli. Nagy erő­vel rohamoz a Ferencváros, a szolnoki vé­delem azonban egyelőre mindent ment. Polgár cipője egy összecsapás után le­repül a lábáról. Az iram jó, a Szolnok egyenrangú ellenfél. A 22. percben Sárosi dr vezeti a labdát, már a tizenhatoson belül van, amikor Horváth kifut eléje. Sárosi dr lövés helyett Kalocsainak adja a labdát, a szélső újra Sárosi elé íveli és Sárosi dr tizennégy méterről nyugodtan a bal alsó sarokba lövi a labdát. 1:0. A Szolnok is támad. Csatárs órában­­ azonban nincsen semmi tervszerűség. A Ferencváros támadásainak befejezését Kalocsai hibázhatja el. A 29. percben itt a második ferencvárosi gól. Kiss labdá­jával Finta megugrik, a szolnoki védők lökik, nyomják, de estében is pazar gólt lő a jobb sarokba. 2:0. A 30. percben Lázár megsérül és előre­megy jobbösszekötőnek. Helyére Kiss vo­nul vissza. A 32. percben szögletet harcol ki a Szolnok, de a zöld-fehér védelem könnyen hárít. Most már állandóan a Fe­rencváros támad. A 38. percben Gyetvai izgatja fölöslegesen a szurkolókat. Köny­­nyen beadhatna, de kivár és aztán Kis­­péterbe rúgja a labdát. A 40. percben Sá­rosi dr lövését Horváth kiejti. Kalocsai fut rá a labdára, de a lövését Horváth védi. A 42. percben óriási helyzetet hagy ki a Ferencváros. Sárosi dr Finta elé játszik, a középcsatár lő, már úgy lát­szik, hogy gólba megy a labda, amikor­ Kispéter beleteszi a lábát és a labda a kapufa töve mellett perdül szögletre. A Ferencváros erős ostromával végződik a félidő. SZÜNETBEN a­ Ferencváros bezárkózik, de még így is kihallani az utasításokat­ osztogató Di­mény edző hangját. A Szolnoknál Móré edző Selmeczinek azt köti a lelkére, hogy maradjon Sárosi dr­on. MÉG KÉT FRADI.GÓL Szünet után hatásosan kezd a Ferenc­város. Sárosi dr kiadja a labdát Kalo­csainak, aki elé Horváth is kifut a ka­puból­. Horváth éri el előbb a labda­­ és Deleveg. A bor nagy ívben­­kuntt elé száll és a középcsatár mintegy húsz méterről nyugodtan guríthatja az utcá­t hálóba. 3:9. A 4. percben Gyetvai remekül él-m­eg­ a szélen, beadása a tisztán álló Kalocsa­­ csó körül, ő azonban nagy dugót aki lőni és a léc felé bombáz. Áll­and­óa­­­n Ferenc­város tám­ad. A remekül játszol Gyetvai a „sirból" hc­s vissza egy labs-i d­át. Finta alig lövi mailé. A Szolnok nem tud ki­bon­ta­kozni. Búza lefutási után szöglet lesz, de nem veszélyes. A­­ túlsó oldalon Sárosi fejesét szögletr­ő­­ menti Csabai. Aztán Lázár küld halat­, más lövést, a felsői kapufán csattan a­ bőr. Szünet nélkül rohamoz a Ferenc­város. Gyetvai pompás beadását Fiait 11 kapásból lövi, Horváth csak e zuglé­­r­ó­l ment. A szögletra,fásból Sárosi dr nagy ■ szerűen fejeli a labdát, Kispéter a kapu­­vonalról ment. A 20. percben újabb Fe­rencvárosi szöglet van soron, a 27. percs­ben pedig itt van a negyedik gól is. Kiss szökteti Gyetvait, a­­szolnoki védőt sehol. Gyetvai lefut az alapvonalig, Selyi­meczi elől hátragurít és Sárosi díónat csak­ a lábát kell odat­ennie. 4:1­. A Ferencváros folyton rohamoz. Egy perc múlva Gyetvai hatalmas kapufát­­. A végén enged egy kiazó az iramból a Ferencváros. A 33. percben a lefutó Szántó lő jó helyzetből, de a labda el­­suhant a kapu előtt. A zöld-fehérek lámda dócorának Gyetvai a re­ndí­tű kereke. Poni-­ púsabbnál-pom­pánabb labdákat ad kö­­­zépre, Horváth­n­a­k jóformán nincs is pi­­­­henője a kapuban, ív lobit Finta, 10..J* I Kár'ö­üi dr és Lázár lövésért védi kétsége­­­télen tudással, de egy kis szerencsén-­l is. A 40. percben Finta lábáról szedi I­­ a labdát. Az utolsó percek eseményt­ele­nül tolnék el. A levonuló csapatokat megéljen a­­­ közönség. Szögletarány: 6:4 a Ferencváros­ra vára. nyilatkozatok : Tóth Lajos dr, a Ferencváros intézője ! Szépen játszottak a fiúk és ez biztató is vasárnapi rangadóra. Dimény Lajos, a Ferencváros edzője 1 Csak a k­ét sérült — Lázár és Sárosi év — állapota­­ aggaszt engem. A csapat egyébként javuló formában van. Móré János, a Szolnok edzője: Támadó sorunk Kos­­áth nélkül nagyon gyenge volt. Egri Ferenc, a­­Szolnok szakos­sá­n­yvezem­tője: A Ferencváros jobb. FERENCVÁROS—SZOLNOK 25:31 A Ferencváros pompás, lendületes­ játékkal lepte meg hívásit. Különösen a.­ támadósora volt mozgékony. A hátsó­ vonalakkal sem volt baj, főleg azért nem, mert a Szolnok csak az első negyedórá­ban tette próbára a zöld-fehér védők képességeit. A szolnokiak később fokoza­tosan elhalványodtak és szünet után a Ferencváros már feltétlen úr volt a pályán. Ebben nagy része volt Kolláth hiányának. A kékek sehogyan sem tud­ták pótolni jeles csatárukat. Nélküle meggyőződés nélkül, szárnyaszegetten játszott a szolnoki ötösfogat. A Ferenc­város jó játéka mindenesetre biztató a zöld-fehérek szempontjából a vasárnapi rangadóra nézve. OSZTÁLYZATAINK: Ferencváros: Csikós 2, Szoyka il­ 3, Pósa 2, Sárosi III. 2, Polgár 1, Kiss 3, Kalocsai 3, Lázár 3, Finta 2, Sárosi dr 3, Gyetvai 1­9 25, Szolnok: Horváth 3, Csabai 3, Kispéter 2, Selmeczi 3, Szűcs 2, Fazekas 3, Szántó 3, Nagy 4, Langa 3, Korom 4, Búza­­1­9 34. Az egyéni teljesítmények élén Gyetvai és Polgár áll. Polgár pompásan fogta veszélyes Lángot, Gyetvai pedig reme­k­elfutásaival, kitűnő beadásaival bizonys­­ágot tett felfelé ívelő formájáról. Csikós­nak nem volt komolyabb dolga. A hát­védek közül Pósa volt többet játékban. Sárosi III. nagy volt a szerelésben, csak a labda továbbításába csúszott be néhány hiba nála. Kiss mint szükségfedeze­t kielégített. Elöl Finta, nagy vállalkoz­kedvvel és feltűnő akarással játszott. Kalocsai dr szürkén kezdett, de a szünet után feljavult. Sárosi dr a kapu elő­­ leleményes volt, a közelharcot a­zonba­n még mindig kerülte. Lázár sérülten igyekezett. A Szolnok csapatában Kispéter volt legjobb. Rengeteget dolgozott, nem rajt múlt a vereség. Csabainak nagy hibája hogy csak félszemmel vigyázott a amúgyis veszélyes Gyetvaira. Horváthnál a jó védései, mellett volt néhány hibája­ is. A fedezetsor igyekezett, de túl nagy­ volt neki a feladat. Itt Szűcs, Fazekas, S Selmeczi a sorrend. A Szolnok leggyen­gébb csapatrésze a támadósor volt Az egyedül veszélyes Langát. Polgár nagy­szerűen fogta, a többiek pedig maguk­ban nem mentek semmire. Ez a forduló sem múlt el meglepetés nélkül ... Mindenszentek na­pján­­pompás sport­csemegével kedve­zdett híveinek a magyar labdarúgó­port. NB csapataink teljes forduló k­er­­tében vívták­ meg egymással nagy csa­tájukat. A legnagyobb ér­eklődés kétségtele­nül a vasárnapi raj­tadó két résztvevő­jének, a Ferencvár­ónak és az Újpest­nek a mérkőzését kísérte. Nos , a Ferencváros jobb e,­őjelekkel várhatja a rangadót. Pompásan játszott és bizto­­san győzött a szol­oki együttes ellen. A tartalékos Újpestet Újpesten is nagy harcra késztette a KSzKRT s végül az Újpest csak egy gó­lal tudott győzni. A forduló meglepetését ezúttal a Szeged ,, szállítót í •*.A nagyhírű DiMÁVAG-ot saját otthonában gólzápor­ral intézte el a feltámadt Cseh László vezérlete alatt. A Kispest küzdelem után, de biztosan verte a Törekvést s az Elektromos is két pontot szerzett — hosszú idő után. A SalBTC bizt­os et nyert a Haladás ellen. A tokodiakr­a­: sikerült az egyik pontot hazavinnie a-­lepelről. A tokod­iák már 2:0-ra vezettek ! (A WMFC viszont már 3:2-re vezetet . És 11-est hagyott ki.) (A mérkőzések hí­mi borá­­atban élve sók meg in ki. ik szokásom heti osztályozóköny­vü:­ 1.1. is. Az osztály­zatok érdekessége: a Szeged 21-es tel­jesít­mé­nye három 1-e­ssel! (Ez egyben az őszi legjobb teljesítmény is.) A Ferencváros ki­tűnő csapatteljesít­ménye mellett a Sal BTC is pompás teljesítménnyel rukkolt ki.) A pénteki fordul­ó mérkőzésein tehát volt meglepetés, izgalom, láttunk jó egyéni és csapatteljesítményeket s a pénteki eredmények alapján kíváncsian várjuk­­ a vas.-*..­­p mérkőzéseket. Az NB állása 1 ., fest a pénteki for­duló után: 1 3. Szeged 9 4 3 2 17*12 11­­ 4. WMFC 9 3 4 2 28:22 10 5. DiMÁVAG 9 4 2­ 2 3 34:30 10 11. Tokod 9 4 2 3 21:24 10 7. Szolnok­­ 9 4 2 3 17:20 10 8. Kispest 9 4 1 4 18:16 9 9. SalBTC 9 3 3 3 14:14 9 10. Gamma 9 3 1 5 25:24 7 11. BSzKRT 9 2 3 4 19:23 7 12. Elektromos 9 3 1 6 14:17 6 13. Haladás 9 1 1 7 14:29 3 14. Törekvés 9 1 1 7 12:30 3 1 UTE-pálya Ujpest, Megyeri út November 3-án, vasárnap délután 2 órakor Újpest— Ferencváros rangadó mérkőzés előtte 12 órakor UTE—Budakalász III. mérkőzés KISOK-BAJNOKSÁG A KTSOK-pályára kitűzött Szent István g.—Újpest* textilipari iskola mérkőzés elmaradt, mert a játékvezető nem jelent meg. Súlyosan megbüntették a Törekvést a kapufa-eset miatt Szerdán a késő esti órákban hoz­tak ítéletet a Törekvés—Tokod mérkőzés ügyében. A fegyelmi egyesbíró lefoly­tatta a vizsgálatot, majd a miniszteri biztossal tárgyalt. Ezután hirdette ki az ítéletet. Az ítélet értelmében a mérkő­zést 4:1 arányban igazolják a Tokod ja­vára, a­ Törekvést­­700 pengő pé­nzbünte­tésre ítélik, Tasnádyt, a kapufadöntős in­tézőt, egy évre eltiltják a szövetséggel szemben viselt tisztségek viselésétől és a pályák látogatásától, a Törekvés köteles még 77 pengőt megfizetni az eltört ka­pufa fejében. Zörgő 1­4 hetes eltiltást kap, amiért szándékosan ki akarta dönteni a kapufát. (Ez utóbbi ítélet végrehajtását próbaidőre felfüggesztették.) A Tokod figyelmeztetést kapott, amiért a pályán nem volt orvos. Tasnády József a következőket mon­dotta : — Az ítéletet megfellebbezzük, a továb­biak egyesületem vezetőségére tartoznak. A KOLASz VASÁRNAPI JÁTÉK­VEZETŐ-KÜLDÉSE. I. oszt.: Dunakeszi műhelytelep (DM- pálya). ASC—DVSE (Keményvári). Vác: VSE—RTK (Mátravölgyi). Monor: MSE— GIK (Kövesdi). Esztergom: EMOVE— CTK (Bárdos). Érd: ÉPLE—V. Remény­ség (Kecskeméti). Törökszentmiklós: TFC—BESE (Járdány). — I. B­ oszt.: Dunaharaszti: DTSE—­ RTK II. (Deák I.). Maglód: MMOVE—GyVOGE (Heré­nyi). Rákos: RVSE—DTK II. (Kollár). Gyömrő: GySE—DSC (v. Palotai), üllő: VDSK—KAC (Nagy J.). Felsőgöd: FTK— FSFI (Dénes). Dunakeszi: DM II.—SzTC (Horváth). — ASE—HTSE (Kiss L. II.). Vác: VSE II.—DMOVE (Dobai). Fót: FTSE—KSE (Lázár). Cegléd: DMOVE— Sz. CASE (Medgyes). — II. o.: Gyömrő: GySE II.—GyVOGE II. (Faragó). Rákos­keresztúr: RTE III.—RVSE II. (Kovács). Kisalag: KSE II.—MTC (Reá). Pécel: PÁC II.—MMOVE II. (Szabó). SZAK-PÁLYA mar nem szeged November 3-án, vasárnap dél­u­tán 2 órakor Szeged— Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés Szű­cs kidőlése után a BSzKRT majdnem elkapta az Újpestet Újpest-BSzKRT 3:2 (2:2) ÍGY IGAZSÁGOS AZ EREDMÉNY Góllövő: Ádám, Bene, Balogh I (Újpest, 11-esből), Mészáros, Pálya. Újpest, 1500 néző. Vezette: Kékesi. Remek, szélcsendes időben készülőd­nek a csapatok az ünnepnapi mérkőzésre. Ahogy mondani szokták: eszményi fut­­ballidő van. A közönség egy tömegben érkezik az edzőpályán lezajlott amatőr mérkőzésről. Az újpestieknél Pálya és Fekete I. vet­kőzik. Pálya jobbösszekötő, Fekete bal­hátvéd. — A kis Baloghot pihentetjük vasár­napra — mondja Takács edző. A BSzKRT-nál Biró a balhátvéd, Ba­logh a középhátvéd, Forgács játszhat, így Gráfra nem kerül sor. Pontban két órakor a következő össze­állításban állnak fel a csapatok: Újpest (fehér nadrág, lilacsíkos mez): Aknavölgyi — Futó, Fekete I. — Nagy­marosi, Szűcs, Balogh I. — Ádám, Pá­lya, Zsengellér, Berzi, Jobbágy. BSzKRT (világoskék nadrág, sötétkék mez): Solymosi — Miklósi, Biró — Túri, Balogh I., Sződi — Mészáros, Kovács I., Bene, Forgács, Szabó III. KÉTSZER EGYENLÍT A BSzKRT Futó választ és az első BSzKRT-tá­madás az alapvonalig jut. Majd Zsengelkéi f elöl szedi fel a labdát Solymosi. Benén kétszer is megakad a BSzKRT-támadás. Zsengellér ,,forintos” labdát ad Jobbágy­nak, ő lefut, beadását Berzi alig fejeli föl­. Sokat támad az Újpest. Esne bele­lép Szűcsbe. A 6. percben Zsengellér is­mét Jobbágyot szökteti, a szélső elfut, bekanyarodik, beadásszerű lövésér­e Adámnak csak bele kell tennie a lábát, a kaputól három lépésre és a labda a bal kapufáról a hálóba pattan. 1:0 az Újpest javára. Rengeteg a szabadrúgás. Biró szabá­lyos szerelését lefújja Kékesi. Jobbágy remek labdát kap, de hosszan szökteti magát. A 15. percben megszüleük az egyenlítés. Szabó III ívelten ad előre Be­­nének, a középcsatár jobbra kanyarodik, Fekete a szerelés pillanatában elcsúszik és Bene kilenc lépésről könnyedén po­fozza be a bal sarokba a labdát. (1:1. Aknavölgyi tehetetlen volt a gólnál. Benét kétszer is lesen találja a játék­vezető sípja. Miklósi szabadrúgását szé­pen védi Aknavölgyi. A 22. percben Adám kicselezi Bírót, de közeli lövése fél méterrel elsüvít a felső sarok fölött. Rögtön ezután Adám beadását Pálya elő­ször elhibázza, aztán javít és tízméteres lövése a balléc éléről pattan vissza. Me­leg helyzet volt. Fütyül a közönség, mert a BSzKRT-fedezetek sokat dancsolnak. Ádám szöglete után Túli leteríti Jobbá­gyát. Támad az Újpest, de túlságosan egymás nyakán vannak a csatárok. A 32. percben valamivel a vonalon belül Túli elvágja Berzit. A játékvezető 11-est ítél. Balogh a büntetett, a bal fel­ső­ sarokba küldi. 2:1. A gól után Jobbágy a felső hálóra ível. Azután Zsengellért löki fel a BSzKRT Baloghja. Most felszabadul a BSzKRT, Kovács megkeveri az újpesti védelmet, Mészároshoz játszik, a szélső lefut és lehetetlen szögből éleset a ka­­pura lő. Aknavölgyi dobja magát, de ke­zéről a hálóba vágódik a bőr. 2:2. A 39 percben Szűcs összefejel Nagymaross­val,­ felreped a homloka, erősen vérzik. A partvonal mentén ápolják. Szünetig már nem is jön vissza. ^ 4 SZÜNETBEN az újpesti öltözőben Szűcsöt ápolják. Haja alatt szakadt fel a bőr. Tovább játszhat, nem túl veszé­lyes a sérülés. A második gólról ezt mondja Takács edző: — Aknavölgyi szerencsétlenül ütött bele a labdába, befelé perdült A BSzKRT-nál egymást biztatják a játékosok ,­s a játékvezetőre panaszkod­na. Különösen a 11-es miatt méltatlan­­kodnak. Kunrucz edző figyelmébe ajánlja Baloghnak Zsengellért. PÁLYA­GÓLJA UTÁN AZ ÚJPEST CSAK AZ EREDMÉNY MEGTAR­TÁSÁRA TÖREKEDETT A II. félidőre Szűcs K­atalmas turbán­nal a fején tér vissza. Csere is van az új­pesti csatársorban. Berzi a jobbössze­kötő, Pálya pedig a balösszekötő. A 2. percben már gólt ér el az Újpest. Pálya hosszú labdát kap hátalról, forgolódik vele, majd gondol egyet és harminc méterről a kaputól rászórja. A jól el­talált labda a meglepett Solymosi mel­lett a jobb felső sarokba vágódik. 3:2. Utána Bene kitör Futó és Fekete között, de lövése mellé perdül. Ádám beadását jó helyzetben kapjaa Jobbágy, de sokat állítgat és Túri közbe­lép. Szabó III. lesen kapja Kovács lab­dáját. A 7. percben Balogh (Újpest) szabadrúgását védi Solymosi. Szűcs sebe átvérzik a kötésen. Újra lemegy a közép­fedezet. Berzi húzódik hátra balfedezet­nek, Balogh játszik középfedezetet. Két perc múlva Szabó III. el­sőt, hihetetlen szögből leadott lövése a felső lécen szalad végig. Fekete szabadít fel. Nagy vagda­­lódzás folyik, kevés az elgondolás a támadásokban. A BSzKRT van fölény­­ben, de nincs­­ elég erő a csatáraiban. A 15. percben visszajön Szires, most még nagyobb a kötés a fején. Tulit figyel­mezteti a játékvezető. Zsengellér balszél­ről leadott lövése a felső sarkot kerül­geti. Most magas labdákkal támad a BSzKRT. Szabó III. és Benc­­esre fut. A 28. percben Miklósi lő fölé egy szabad­rúgást. Bene Forgácstól kap labdát, lő, de messze mellé. Mészáros szöglete után ismét a középcsatáré a labda, most azon­ban Szűcs lép közbe jó érzékkel. Újpest már csak az eredményt igyekszik tartani. Berzi labdájával Adám elfut, keresztben adott labdáját Jobbágy Solymosi kezébe fejeli. Sok a szabály­tala­nság mindkét oldalon. A játékvezető is sokat téved. Túli fellüki Pályát, de a­ játékvezető az Újpest ellen ítél szabadrúgást. Pálya a kapunak háttal állva, hanyatt esve húzza kapu mellé Jobbágy beadását. Ismét fel­jön a BSzKRT. Levegőben lóg a gól, de az utolsó percben mindig becsúszik vala­mi hiba a BSzKRT csatárjátékába. Turi a 38. percben magasan a kapu elé emel egy labdát. Aknavölgyi rosszul ugrik, el­véti és Futó szögletre ment. Most Mik- Forgács labdájával Bene kiugrik, fekete lesi kap figyelmeztetést nagy az iz­zom­ra. Forgács labdájával Bene kiugrik, Fekete nyomja és így a középcsatár az égbe lövi az utolsó gólh­elyzetet. Szögletarány: 6:4 (3:2) a BSzKRT ja­vára. NYILATKOZATOK Kuttner János, a BSzKRT edzője: Egy pontot megérdemeltünk volna. Sajnos­, a játékvezetők még ma sem tudják magu­kat függetleníteni a nagy csapatok va­rázsától. Ezzel a csapattal állunk ki va­sárnap is. Balatovszky Imre, a BSzKRT intézője: Az erkölcsi győztesek mi vagyunk. Takács Géza, az Újpest cdx-­­je: A tar­talékom Újpestnek komoly munkát adott a BSzKRT. A csapat vasárnapi összeál­lítása még bizonytalan. Langfelder Ferenc, az Újpest igazga­tója: A Ferencváros sem rendelhetett volna számunkra kellemetlenebb ellenfe­­let, mint a BSzKRT. ÚJPEST—BSzKRT 23:28 Végig izgalmas és kemény mérkőzést ,vívott a két csapat. Az első félidőben az újpest határozottan jobb volt, bár a BSzKRT akkor sem játszott alárendelt szerepet. Szűcs kidőlése után aztán rá­jött a BSzKRT, hogy itt még ,,keresni” is lehet. Ekkor jobb is volt ellenfelénél. Szünet után az újpesti játékosok — ta­lán a vasárnapi rangadóra gondolva —■ nem is mentek bele úgy a közelharcokba, mint az ellenfél, így ebben a játékrész­ben, ha több szerencséje van, döntetlent is kicsikarhatott volna a BSzKRT, bár bizonyára az Újpest is tudott volna újí­tani. Igazságosnak kell minősítenünk az eredményt. Az Újpest megmutatta, hogy csonka csapattal is tud harcolni. OSZTÁLYZATAINK: Újpest: Aknavölgyi 3, Futó 2, Fekete 2, Nagymarosi 3, Szű­cs 3, Balogh 2, Ádám 2, Pálya S, Zsengellér 2, Berzi 2, Job­bá­ry 2­0 08 BSzKRT: Solymosi L. Miklósi 2, Bíró 2, Toll 3, Balogh 2, Sírus 3, Mészáros 3, Kovács L, Bene 3, Forgács 2, Szabó III. 3 - 29. Az újpesti védelem jól állt a lábán. Szűcs a sérüléséig nagyon jól játszott azután nem igen volt játékban. Akna­­völgyi ludas a 2-ik gólban. A két szélső­­fedezetük közül Balogh volt a jobbik, a csatársor legjobbja a fiatal Berzi. Utána Zsengellér, Ádám. Pálya a sorrend. Job­bágy változatlanul gyengécske. A BSzKRT-ban Solymosi a harmadik gólt elnézte. A három hátvéd jól oldotta meg feladatát. A két szélsőfedezet szür­kéni, de igen hasznosan játszott. Túri kimé­tetlenül játszott. Forgács volt a csapat motorja. Bene nagyon igyekezett, de sokat volt lesen. Túl sokat beszél a pályán. Mészáros és Kovács sokat kap­kodott. Szabó III volt a jobbik szélső. Kékesinek nem volt jó napja. AZ ERDÉLYI KERÜLET VASÁRNAPI JÁTÉKVEZETŐ KÜLDÉSE: Nagybányán: Nagybányai SE—Nagy­­váradi AC, vezeti: Fedák (Kárpátalja). Nagyváradon: Törekvés—Kolozsvári AC, vezeti: Boros (Békéscsaba). Kolozsváron: SzSE—Bástya, vezeti: Mann, Villamos­*­­Hagyibor, vezeti: Szabó. Húsos—Corvi­nus, vezeti: Vinczi, MÁV Janna Tunel-­­KKSE, vezeti: Polaretzky. Elektromos pálya &■■■■■ Latorca-uba amoatammn November 3-án, vasárnap délután 2 órakor Oektromos-SalBTC Nemzet ' mérkőzés előtte 12 órakor Elektromos—UTE Ifi bajnoki mérkőzés Hel­várak: 1­lőhely 2 pengő, állóhely 80 és 90 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék