Szabad Föld, 1982. július-december (38. évfolyam, 27-52. szám)

1982-09-19 / 38. szám

1983. SZEPTEMBER 18. (*3re w'Ív/l_í,'«-;. . j \á*v^ "O Sé/1 tiar ,<*íi=3i^ .............................................................. '■•■"---——.■■ni n i. .1 ■rrnnTTír——'Tmnwi n i ■ inna ..................................................................mi r................. SZEPT. 20., HÉTFŐ ■BBHBanHBSOBK&SBKSBfZSaBSBaSHr KOSSUTH RÁDIÓ #.25. Mit üzen a Rádió? 9.00: a hét zeneműve. 9.30: Sinka István versei. 9.39: Ki kopog? Óvodások mű­sora. 10.05: Nyitnikék. 10.35:­­Cigánydalok, csárdások. 11.05: Az MRT gyermekkórusa­­ énekel. 11.20: Bioritmus. Életmód, egészség, környezet. 11.40: Wilhelm Meister tanuló­évei. XXI/16. rész. 12.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13.00: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. 14.39: Egynapi császár. Rónay György novellája. 14.54: Édes anyanyelvünk. 15.05: Kóruspódium. 15.25: Amikor én még . .. Gá­bor Mária festőművész­szel beszélget Szabó Éva. 16.00: Bartók : Converto két zongorára, ütőkre és ze­nekarra. 16.30: Világablak. 17.10: Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában. 17.31: Könyvpremier. Keresz­­túry Dezső: Pásztor. 19.15: Sediánszky János műso­ra. 20.30: Aranylemezek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A lázadó. Rádiójáték. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészletek. 8.35: Figyelmébe ajánlom! 8.50: Moldvai csángó dalok. 9.00: Slágermúzeum. 12.00: Nóták. 12.35: Kis magyar néprajz. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: Világújság. 14.00: A Rádió kívánságműso­ra. 17.00: Hagyomány és modern­ség a mai Indiában. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Örökzöld dallamok. 19.33: Népdalok, néptáncok. 20.09: Sportvilág. 20.35: Társalgó. 22.00: Tip-top parádé. 22.30: Népi zenekarok muzsi­kálnak. 3. MŰSOR 9.00: Horgas Béla meséje. 9.24: Andor Éva és Simándy József operafelvételeiből. 10.00: Szonda. Tudományos ma­gazin. 10.30: Vladimír Horowitz zon­gorázik. 11.05: Francia szerzők művei­ből. 12.30: Új fúvósfelvételek. 13.07: A MRT szimfonikus ze­nekara játszik. 13.39: ,,A föld megőszült.. — VII. rész. 13.55: Joan Sutherland opera­felvételeiből. 14.55: Brahms-lemezekből. 15.30: A Stockholmi Rádió énekkara énekel. 16.00: Iskolarádió. 16.30: A hét zeneműve. 17.00: A Kokomoko együttes felvételeiből. 17.30: Kamarazene. 18.12: Visszacsatolások. hang­­játék. 18.30: A kamarazene folytatá­sa. 19.05: Beszélgetés a környezet­kultúráról. 19.35: Egészségünkért! 19.40: Beethoven-művek. 21.00: Jevgenyij Nyeszterenko operaáriákat énekel. 21.40: I-rangverseny Chopin mű­veiből. 22.45: A Beatles együttes és a dzsessz — XX/18. rész. SZEPT. 21., KEDD _ KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Hagyomány és modern­ség a mai Indiában. 8.57: A Népzenei Hangos Új­­ság melléklete. 9.44: Brahms gyermekdalaiból. 10.05: MR 10—14. 10.35: Giulietta Simiohato ope­ra Elvételeiből. 10.57: Kamarazene. 11.24: Jellel vagy anélkül? Ri­portműsor. 11.39: Wilhelm Meister tanuló­évei. Rádiójáték — XXI/ 17. rész. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Bob herceg. Huszka­­Je­nő operettjének rádióvál­­tozata. 14.32: Járóka Sándor szerze­ményeiből. 14.40: Arcképek a Szovjetunió népeinek irodalmából. Örményország. 15.05: Kodály-művek. 15.28: Nyitnikék. 16.00: Nicolai Gedda francia operákból énekel. 16.30: Zengjen a muzsika! 17.05: Mea Culpa. Gozsdu Elek novellája. 17.27: Filmzene. 17.45: A Szabó család. 19.15: Boross Jolán és Bemner Ferenc nótákat énekel. 19.48: Ez mind én volnék, avagy tán túl későn vacsorál­­tam az este? Hangjáték. 20.35: Beethoven-szonáták. 21.29: Lélek és test — VHI. rész. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Romantikus kórusművek. 22.50: Mit ér a nevem? Beszél­getések önmagunkról. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Ökrös Oszkár cimbalma­ 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Társalgó. 12.25: Gyermekek könyvespol­ca.­­ 12.35: Melódiákoktól. 13.25: Látószög, ifjúsági jegy­zet. 13.30: Muzsikáló természet. 13.35: Dörmögő muzsika. 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről-könyvért. 15.30: Sanzonműsor négy tétel­ben. 16.35: Csúcsforgalom. 18.00: Tini-tonik. 18.35: Beszélni nehéz. 18.47: Barangolás régi hangle­mezek között. 19.06: Stan Getz együttese ját­szik. 19.25: Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus c. folyó­iratban? 19.35: Csak fiataloknak! 20.35: Utazás a Balaton körül. XXI/6. rész. 20.53: Népdalkörök pódiuma. 21.18: Slágermúzeum. 22.11: A Philharmonia Zenekar Arnold-táncokat játszik. 22.40: Gencsy Sári énekel. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Részletek Larry Coryell új szólógitár lemezéről 11.05. 2000 felé. Az Ifjúsági Rádió folyóirata. 11.40: Barokk muzsika. 13.07: A Dallasi Szimfonikus Zenekar hangversenye. 15.04: Szereted az operát? 15.34: Schubert-művek. 16.44: Jack Dejohnette Special Edition­­ együttesének hangversenye. 17.20: Csajkovszk­ij-lemeze­­inkből 18.00: Reneszánsz kórusmuzsi­ka. 18.32: A Magyar Hanglemez­­gyártó Vállalat új leme­zeiből. 19.05: Mindenki iskolája. 19.35: Puccini: Pillangókisasz­szony. Háromfelvonásos opera. 22.40: Hangszerszólók. SZEPT. 22., SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Világablak. 8.56: Beszélni nehéz. 9.08: Dvorzsák-művek. 9.42: Kis magyar néprajz. 9.47: Tarka, mese, kis mese. 10.05: Hangos, zenés olvasó­könyv. 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.50: A Magyar Rádió népi ze­nekara játszik. 11.09: Évszázadok mestermű­vei. 12.45: Hazánk tája. 13.00: Operaslágerek. 13.30: Dzsesszmelódiák. 14.29: Kagylózene a Leninvá­rosban. 15.05: Zenekari muzsika. 15.28: MR 10—14. 15.58: Hallgatóink figyelmébe! 16.05: Kritikusok fóruma. 16.15: Új Bach-lemezeinkből. 17.05: Mindannyian vevők va­gyunk! Riportműsor. 17.30: Pátria — népzenei hang­lemezsorozat. 17.45: A csárdáskirálynő. Ope­rettrészletek. 19.15: Gondolat. A Rádió Iro­dalmi lapja. 20.00: Lemezmúzeum. 20.52: Kincset érő mikroelem. Riportműsor. 21.22: Kovács Apollónia nótá­kat énekel. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Jascha Heifetz hegedül. 22.45: Közelkép­ a budapesti nyári színházakról. Ri­portműsor. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Szalmás Piroska kórus­műveiből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Idősebbeik hullámhosz­­szán. 9.30: Daljátékrészletek. 11.35: A Szabó család. 12.05: Népdalkettősök. 12.35: Tánczenei koktél. 13.25: Útikalauz üdülőknek. 13.30: Színes szőttes. 14.00: A Petőfi rádió zenés délutánja. 16.00: Mindenki iskolája. 10.35: Néhány perc tudomány. 16.40: A Stúdió 11 játszik. 16.55: Ötödik sebesség. 17.55: Közvetítés a Magyaror­szág—Törökország válo­gatott labdarúgó-mérkő­zésről. 19.45: A Steve Miller Bond felvételeiből. 20.35: A titokzatos kéz. 21.32: Atlanti útiműsor. 22.30: Tamássy Zdenkó szerze­ményeiből. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Spirituálék. 10.10: Új operalemezeinkből. 13.07: IX. Országos Kamaraze­nekari Fesztivál — Veszp­rém. ill/i. rész. 13.52: Szeptemberi hercegnő. W. Somerset Maugham meséje. 14.15: Orosz szerzők muzsiká­jából. 15.04: Haydn-kórusok. 15.30: Magyar tájak muzsiká­jából. 16.03: Magnóról magnóra. 16.48: Öt földrész zenéje. Nor­végia. 17.00: A véges végtelen. Nem­zetközi Matematikai Diákolimpia Budapesten. 17.30: Puccini-áriák. 17.44: Kamarazene. 19.05: Iskolarádió. 19.35: A Budapest Filharmó­niai Társaság zenekara j­átszik. 20.00: 2000 felé. Az Ifjúsági Rá­dió folyóirata. 20.35: Operaáriák. 21.25: Mahler: VI. szimfónia. 22.41: Sárospataki diákdalok. 22.55: Századunk kamarazené­jéből. SZEPT. 23., CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Örökzöld dallamok. 9.20: Irodalmi évfordulónap­tár. 9.44: Mondókák, gyermekjáté­kok Püskiről. 10.05: Diákfélóra. 10.41: Operarészletek. 11.37: Wilhelm Meister tanuló­­évei. XXI/18. rész. 12.45: Filmtükörkép a „Meg­áll az idő” c. magyar filmről. 13.00: Beethoven: C-dúr zon­goraverseny. 13.38: Mozart és Sallert: Rádió­játék. 13.59: Világhírű énekesek Bu­dapesten. 15.05: Szovjet fúvósmuzsika. 15.31: Vendégjáték. 15.58: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Könyvszemle. 16.10: Népdalcsokor. 17.05: Olvastam valahol.. . 17.25: Mozart: D-dúr szimfó­nia. 17.41: Egy pofon varázslatában. Hang­játék. 19.15: Svéd Sándor nótaf­elvé­ti­teleiből. 19.35: A Magyar Művelődés Századai. 20.30: A MRT szimfonikus ze­nekarának hangversenye. 21.40: Külföldi tudósokkal be­szélget Hanák Péter. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Pablo Casals (gordonka) Beethoven-felv­ételeiből. PETŐFI RÁDIÓ 8.03: Ifj. Sánta Ferenc népi zenekara játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Napközben. 12.35: A Nyírfácska együttes zenekara játszik. 13.00: Kapcsoljuk a miskolci körzeti stúdiót.­­13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Szórakoztató antikvá­rium. 16.00: Rousseau és Schiller. 16.35: Idősebbek hullámhosz­ 17.30: Tanakodó. Hívható 17.30 —19.00 óráig a 13-88-72-es és a 33-05-77-es telefon­számon. 18.35: Hétvégi Panoráma.­ 19.55: Slágerlista. 20.35: Hívja a 33-43-22-es tele­fonszámot. 22.15: Magnóról — magnóra. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió.­ 9.30: Szimfonikus zene.­ 11.05: Híres előadóművészek Schumann-f­el­vételeiből. 11.57: Bellini operáiból. 13.07: Töltsön egy órát ked­venceivel. 14.07: Barokk szerzők művei­ből. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Pillanatkép. 16.25: Iskolarádió. 16.55: Popzene sztereóban.­ 18.05: Új lemezeinkből. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Operarészletek. 20.35: Kilátó. A Rádió világ­irodalmi folyóirata. 21.20: A progresszív rock hí­res lemezei. 22.05: Napjaink zenéje. SZEPT. 24. PÉNTEK.....­­ * KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Nem tudjuk, ha betegek vagyunk. 8.37: Szimfonikus zene. 9.00: „Vár egy új világ...” Fejezetek a szocialista irodalom történetéből. 9.30: Hopp, mókuska, mókus­­ka ... Óvodások műso­ra. 9.50: Lottósorsolás! 10.05: Kagylózene. 10.35: Szigetek könyve. Részle­tek Sinka István költe­ményéből. 10.40: Nóták. 11.00: Lottóeredmények. 11.10: Világirodalmi Dekame­­ron. 12.45: Hétvégi Panoráma. 14.04: Daloló, muzsikáló tájak. — Mátravidék. 14.44: Magyarán szólva .. . 15.05: Operaáriák.. 15.28: Zenélő Dominó. 15.58: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Mire használták fel! Ri­portműsor. 17.05: Holnap közvetítjük... 17.30: Városiadó Európa. Fran­ciaország. Riportműsor. 17.55: Arthur Rubinstein Cho­­­­pin-mazurkákat zongo­rázik. 19.15: Homo ludens. Az Iskola­rádió műsora. 19.35: Hangalbum — Génért Oszkár. 20.35: Operettkedvelőknek­. 21.30: Riportműtor az apró fal­vakról. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Új Zenei Újság. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Makám és a Kolinda együttes nagylemezéről. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Operettrészletek. 9.18: Harminc perc alatt a Föld körül. 9.50: Lottósorsolás! 11.35: Tánczenei koktél. 12.35: Édes anyanyelvünk. 12.40: Népi muzsika. 13.15: Külpolitikai arcképcsar­nok. 14.00: A Csúcsforgalom maga­zinja. 14.45: A Roxy Music felvételei­ből. 15.30: Könyvről — könyvért. 15.40: Egészségünkért! 15.45: Dallamról — dallamra. 17.00: Térkép és útravaló. Ri­portműsor. 17.30: Ötödik sebesség. 18.35: Pophullám. 19.40: Régi nóta, híres nóta. 20.35: Tudósítás a Csepel—Vi­deoton bajnoki labdarú­gó-mérkőzésről. 20.50: Hídfők a végtelenben. IX. rész. 21.50: Újdonságainkból — ma­gyar táncdalok. 22.15: Gulyás László: Békési esték. 22.30: Engedje meg! Riportmű­sor. з. MŰSOR 9.00: iskolarádió. 9.30: Ragtime-felvételek és -feldolgozások. 10.00: zenekari muzsika. 11.50: Skandináv muzsika. 12.55: Pillanatkép. 13.07: IX. Országos Kamaraze­nekari Fesztivál — Veszprém III/2. rész. 13.48: Találkoztunk: Pannóniá­ban. 14.37: Zenekari muzsika. 15.39: Monteverdi-kórusok. 16.00: A Budapesti fúvósegyüt­tes hangversenye. 17.05: Muzsikáról versben, prózában. 17.35: Operaáriák. 18.10: Új Zenei Újság. 19.05: Romantikus zene. 20.20:* Dávid Friedman kvar­tettje játszik. 20.46: Új Bartók-lemezeinkből. 21.30: Opera-művészlemezek. 22.30: Händel-művek. 9.00: Portré. Arcok mikrofon­körelben. 9.30: Hogy tetszik lenni? Nyugdíjasok műsora. 10.35: Többet ésszel ... 11.35: A Debreceni Honvéd­helyőrség fúvószenekara játszik. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.52: Az elnök úr inasévei. Rádiójáték. 14.00: Magunkat ajánljuk! 16.00: Cigánydalok, csárdások. 16.35: Operettrészletek. 17.20: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzések­ről. 19.50: Lakatos Ferenc népi ze­nekara játszik. 20.35: Elisabeth Schwarzkopf énekel. 21.00: Le­ nem járt lemezek. Megtörtént színészanek­doták, zenei illusztrá­ciókkal. 22.00: Slágermúzeum. 3. MŰSOR 8.11: Solymosi Ferenc orgona­versenye. 8.51: Slágerlista. 9.26: Pásztorének. Sinka Ist­ván versei. 9.36: Takács Jenő műveiből. 10.08: Epizódok a magyaror­szági operajátszás törté­netéből. 11.05: Hangfelvételek felsőfo­kon. 12.38: A Saturnus együttes ját­szik. 13.07: Lemezbörze helyett... 14.00: Kamarazene. 15.10: Operarészletek. 16.11: A Régi zene együttes játszik. 17.25: Gyulyás Pál, Bede Anna versei. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Népzene sztereóban. 18.42: Sírkövek. Rádiójáték. 10.05: Wagner operáiból. 20.00: Fiataloknak! 20.50: Az „Élet” múzeuma. 21.10: Dél-amerikai dallamkok­tél. 22.00: Liszt-zongoraművek. 22.31: Bilincsek. Rádiójáték. SZEPT. 26., VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Öt kontinens hét napja. 8.20: Hallgatóink figyelmébe! 8.21: Énekszóval, muzsikával. 8.50: Reklámközpont. 9.00: Rádiómagazin. 10.03: Akss Miklós. Cs. fo­r. ud­vari mulattató története. Rádiójáték. 11.00: Vasárnapi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.35: Édes anyanyelvünk. 12.40: Egy korty tenger. Feke­­kete Gyula írása. 12.30: Mi a titka? 13.30: Utazó kutatók. 13.55: Így láttam Kodályt. 14.35: Népdalkórusok, népi hangszerszólók. 15.05: Művészlemezek. 16.12: Reklámkalauz. 16.15: Éjjelek és nappalok. Rá­diójáték. 5* t befejező) rész. 17.05: Jelenidőben. 17.35: Nagy mesterek, világhí­rű előadóművészek. 18.40: Mirandolina. Goldoni víg­játéka. Közvetítés a Nemzeti Színházból. 21.05: Népdal est. 22.15: Perényi Miklós gordon­­okázik. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: A római katolikus egy­ház félórája. 7.30: Orgonaműv­ek­. 8.05: A Nyitnikék postája. 8.50: Devecseri Gábor versel. 9.03: Mit hallunk? Érdekessé­gek a jövő hét műsorá­ból. 9.30: Kovács Andor gitározik. 9.45: A MRT gyermekkórusa Bartók-műveket énekel. 10.00: Ha még nem tudná... 10.35: Lehoczky Éva és Bende Zsolt operettfelvételeiből. 11.00: Világvasárnap. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.07 : Harisnyás Pippi. Rádió­játék. 14.00: Ritmus. 14.35: Táskarádió. 15.30: Reklámparádé. 15.35: Poptarisznya. 17.15: A vasárnap sportja. 17.30: Csupa Mártont Frandai Rádiójáték. 18.04: Sanzonok. 18.33: Útközben, hazafelé. 19.00: Sportösszefoglaló. Tóté. 20.33: Töltsön egy órát ked­venceivel. 21.33: Képekből élnek. Riport­műsor. 22.00: Offenbach: Fortunia da­la — egyfelvonásos dal­játék 3. MŰSOR 8.11: Komolyzenei *sákk*­macska. 9.45: Hi-Fi varieté. 10.45: öt kontinens hét napja. 11.06: Szvjatoszlav Richter fel­vételeiből. 11.56: Grieg: Peer Gynt •­■ kí­sérőzene-részletek. 12.50: Könyvszemle. 13.05: Peter Griss énekel. 13.35: Kis magyar néprajz. 13.40: Gershwin, Porgy és Bess. Háromfelvonásos opera. 17.32: Nótamuzsika sztereóban. 18.04: A magyar széppróza századai. 18.19: Zenekari muzsika. 19.35: A Pro Cantione Antiqua hangversenye a budapes­ti zenei heteken. 29.10: Mérnökképzés Magyar­­országon. Riportműsor. 20.30: A hangverseny közvetítés folytatása. 21.30: Nagyzenekari dzsessz­­felvételekből. 22.13: E mind én volnék, avagy tán túl későn vacsorál­­tam az este? Hangjáték. 23.00: Goldmark operáiból. (A MAGYAR RÁDIÓ A MŰ­­SORVALTOZTATAS JOGᣠFENNTARTJAI) SZEPT. 25., SZOMBAT .. i ..ujja—r.im i'i. «i KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Hanglemez — (MR).1 8.33: Családi tükör. 9.03: A Föld — amelyen élünk. . . 9.18: BNV-reklám. 9.21: Színes népi muzsika. 10.05: Szombati találkozás. 11.15: Strauss-keringő. 12.30: Déli Zeneparádé. 13.25: Orvosi tanácsok. 13.30: A Falurádió műsorai 14.05: A hét embere. 14.15: Zenei anyanyelvünk. 14.25: Magyarán szólva... 14.40: Irodalmi Figyelő. 15.10: A Weiner vonósnégyes felvételeiből. 15.55: Reklámparádé. 16.00: 168 óra. 17.30: Mirella Freni operafelvé­teleiből. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.45: A szülőföld muzsikája. 19.35: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar játszik. 21.40: Népdalok. 27.15: Cimarosa. Vígopera két felvonásban. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operettrészletek. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Az operettrészletek foly­tatása. SZABAD FÖLD 19 Állandó műsorszámok KOSSUTH RÁDIÓ (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben 4.45 és 6.45: Szót kérek.) — 5.20: Tudó­­sítói jelentések. — 5.40: Falurádió. — 7.19: Kör­zeti időjárás. — 7.30: Reggeli párbeszéd. — Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából (vasár­nap 6.45-kor). — 12.00: Déli Krónika. Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma? — 8.15: Hol volt, hol nem volt — 18.30: Esti Magazin. — 0.25: Himnusz, műsorzárás. — Vasárnap: 5.05— 7.23: Kellemes vasárnapot PETŐFI RÁDIÓ (hétköznap) 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben 5.55 és 6.55: Torna. — 6.45: Könyvaján­lat — 7.35: Körzeti időjárás-jelentés.) — 10.00— 12.00: (szombat-vasárnap kivételével). Zenedél­­előtt — közben 10.36: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 0.10: Műsorzárás, HÍREK, IDŐJÁRÁS-JELENTÉS: Kossuth r.: 4.30-tól 7.00-ig félóránként majd 8.00, 10, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 is.) Vasárnap 6.00, majd 8.00-tól ua., mint hétköznap. Petőfi r.: 4.30-tól 6.30-ig félóránként majd 10.30- tól 20.30-ig kétóránként, ezután 23.00 és 24.00. Vasárnap, 8.00, 10.30, 14.30, majd utána ua, mint hétköznap. 2. műsor: 11.00, 13.00, 19.00. Szombat és vasár­nap: 8.00, 11.00, 13.00, 19.00 és 23.30.

Next