Szabad Föld 1945-2021

...

A második világháború utáni nagy újrakezdésben, 1945. augusztus 29-én, Nagy Imre akkori földművelésügyi miniszter vezércikkével indult nagysikerű útjára a Szabad Föld, akkor a Magyar Kommunista Párt Földmives Hetilapja. „Nagy időket élünk. Országunk életében olyan sorsdöntő eseményeknek vagyunk szemtanúi, amelyek századonként ha egyszer adódnak egy-egy nemzedék számára. Gyökeresen fölszámolni a múltat, szilárdan megalapozni a jövőt, megteremteni a népi demokráciát Magyarország állami életében és gazdasági berendezkedésében, — ez az a feladat, amit a fergeteges események a magyar nép elé állítottak. … A népi demokrácia csak úgy tudja két fronton a harcot eredményesen megvívni, ha van egy céltudatos, határozott vezető ereje, amely tántoríthatatlanul küzd a népi érdekekért. Most, a hamarosan sorra kerülő országos választások előtt, amikor a harc elkerülhetetlenül élesebb formákat fog ölteni, a kommunista párt politikai vezető szerepe, a legszélesebb néptömegeket mozgósító ereje mondhatnók sorsdöntő a magyar demokrácia és az ország egész jövendőjére. Ebből a helyzetből adódik felmérhetetlen jelentősége annak, hogy megjelenik a Kommunista Párt falusi hetilapja a «Szabad Föld», amely a reakció és demokrácia küzdelmének legfontosabb frontszakaszán, a faluban van hivatva népszerűsíteni és begyökereztetni a Párt politikáját és mozgósítani megvalósítására a legszélesebb néptömegeket.” A harcos hangvételű indítás után a hetilap hangja azért jelentősen megszelídülve sok-sok évtizeden át, azóta is az előfizetők töretlen megelégedésére szolgálja a vidéki és a vidéki élet iránt érdeklődő olvasókat. A Szabad Föld a vidék családi hetilapja. Tartalmában meghatározó a szolgáltató, informatív jelleg, és a vidéki emberek életét, magát a vidéki életformát bemutató témaválasztás. Írásaiban a hazai élet, a gazdálkodás, a kultúra, a sport, a családi élet, az egészség, a tudomány témái egyaránt helyet kapnak. Állandó mellékletként színes műsorújságot tartalmaz. A Szabad Föld - Magyarország egyik legnagyobb múltú hetilapja - büszkélkedhet mindmáig az egyik legnagyobb és legstabilabb előfizetői táborral is. A rendszerváltás előtt egyeduralkodónak számított az országos hetilapok között. A szövetkezeti parasztságnak szánt, sokáig a Hazafias Népfronthoz tartozó kiadvány 1989-90-et 700 ezres példányszámban érte meg, majd a hetilappiac felaprózódása ellenére 1995-96-ig mind eladott példányszámát, mind hirdetési bevételeit tekintve biztosan őrizte piacvezető pozícióját, még a kilencvenes évek közepén is 450 ezer nyomott példánya jelent meg annak ellenére, hogy arculata mit sem változott az azt megelőző fél évtizedben. A Szabad Föld 2001 elején a Magyar Nemzet kiadójához került, akkor alakították át végül a lapot: a korábbi keddről péntekre került a megjelenés, s a vidéki hetilap jelzőjét „független”-ről „családi”-ra változtatták, hozzáillesztették a napilaphoz, például közös műsorújságot adtak ki. 2003 év végétől az új kiadó a Geoholding cégcsoporthoz tartozó Szabad Lap Kft., majd 2004-től a Geomédia Kiadói Zrt. alá tartozó Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. A Szabad Föld ma nem csupán egy hetilap, hanem egy lapcsalád – külön kalendáriummal, tematikus magazinokkal, receptújsággal, honlappal, hivatalos Facebook-oldallal.

Tartalomjegyzék 95 306 oldal