Szabad Vasutas, 1991 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1991-05-01 / 1. szám

Kirugatásom története oidai) Húsz-harmincezer felesleges vasutas? om> A vasútnál még mindig nem volt rendszerváltás (5. oldal) Beköszöntő Mindenki elmondhatja véleményét Új lapot indítunk útjára, a fejléc­ről Önök már olvashatták: a Szabad Vasutas-t. Azért kellett ezt a címet adnunk, mert még mindig nem sza­bad a magyar vasutas. Majd, ha a szabadság hiánya nem nyomaszt bennünket, akkor talán már elhagy­hatjuk ezt a jelzőt. Természetesen nem korlátlan szabadságra gondo­lok, hiszen az már szabadosság vol­na. Én úgy képzelem el, akkor lesz szabad a vasutas, ha jó munkakö­rülmények között dolgozik, és ren­desen megfizetik. Nagyon leegy­szerűsítve: ez szakszervezetünk feladata és célja is. Ennek eléréséért hoztuk létre ezt a lapot, amely ér­dekvédelmi lap kíván lenni. Segíte­ni akarjuk mostani és leendő tagja­inkat abban, hogy érvényesíteni tudják érdekeiket munkaadóikkal szemben. Ehhez persze személyes bátorságra lesz szükség. A lap nemcsak a VDSZSZ-tagok újságja lesz, hanem minden vasuta­sé, akinek szüksége van a sajtó nyil­vánosságára. A nyilvánosság ugyanis sokszor meghátrálásra készteti az önkényeskedőket, a ha­talmukkal visszaélőket. Ugyanak­kor újságunk vitafórum is kíván lenni, ahol a munkaadók is elmond­hatják véleményüket. A vita ugyan­is megelőzheti a bajt. Ez a lap csak akkor lesz hasznos, akkor lesz sikeres, ha a vasutasok magukénak érzik. Mi pedig csak ak­kor tudunk jó lapot szerkeszteni, ha észrevételeikkel, cikkeikkel, gond­jaik ismertetésével segítik a szer­kesztőséget. Várjuk hát írásaikat, észrevétele­iket a következő címre: Vasúti Dol­gozók Szabad Szakszervezete Bu­dapest, Vili., Kerepesi út 3. Telefon; üzemi: 01-18-29 üzenetrögzítő: 01 -13-29 postai: 1144-819 Udvarhelyi András KONGRESSZUSI KÜLÖNSZÁM 1. évfolyam 1. szám Ára: 10 Ft Hangulatjelentés a bánatszürkeségből a oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék