Századok – 1875

Cherven Flóris: A nováki bizottság jelentése 626

624 két krónika. non apte beatae mariae specialitati asscribi, qu ul ecclesiae gene­ralitati sapientia presagaverit (így) .« Yégre: »Dieo ergo fráter dieo emulis meis : Ego bonis et benesonantibus non con­traria dixi, sed aliquid supererogare curaui, confidens, quod sa­crarum ager scripturarum, in quo est absconditus thesaurus regni dei, nobis omnibus communis est, quibus querendi uolun­tas, siue facultas a deo data est. Vale.« Utána nyomban egy verses computus : Corde corda capinnt, cum Consonant concorditer et nos uerba deprimendo concinentes pariter, terminos cycli paschalis demonstremus breuiter. Végre: »et hec de compotu dicta partialis sufficiant.« E lapunk hátralevő üres részén, de hosszában, alulról föl­felé, nagy vastag betűkkel írva, összesen hat sorban, következik a rövid krónika, illetőleg első királyaink temetkezési helyeinek elszámlálása ekképen : reges nostri pie memorie : sanctus Stephanus sepultus albe. andreas in monaster(io) abas(iae) de tihan. bela sexar. Salomon extra muros alb(ae). getica vaci. Ladislaus varad. caiman albae. Stephan(us) minor varad. Ez az egész. Iratási korát már csak a betűk alakja után is határozottan a XII. század első felére tehetjük, mit külön­ben már az is tanúsít, hogy Lászlót még nem nevezi szentnek, s hogy II. Istvánnál megszakad. Iratott tehát II. Béla halála, vagyis 1141. év előtt. Tehát minden eddigi krónikáink között a legrégibb ! Mindenekelőtt föltűnik benne, hogy Pétert és Aba Sa­mut kihagyta a sorozatból, jeléül, hogy törvényes királyoknak el nem ismerte. Itt tehát minden egyéb krónikáinktól eltér.

Next