Századok – 1883

I. Értekezések s önálló czikkek - CSÁNKI DEZSő: Első Mátyás udvara. - II.

i. mátyás udvara. 6'2 7 fogolymadáron és seregélyen kívül — főleg a kappan állt nagy becsben, valamint a fáczán, melyet sokkal nagyobb mértékben tenyésztettek, mint manapság. A ludat jóval kevesebbre becsül­ték.1 ) A páva búsát, melyet ma élvezhetetlennek tartunk, fejedel­mi étekül ették akkor. Különösen töltve szerették s e czélra hiz­lalták is.2) A pulyka a legnagyobb ritkaságok közé tartozott Európaszerte, a magyar udvarnál pedig sokáig talán hírét sem hal­lották. Csak az utolsó időkben gondol rá Mátyás, hogy meghonosítsa. Hanem ekkor azzal az aprólékosságig menő buzgalommal és utá­najárással, mely őt a legcsekélyebb dologban is jellemzi. Elmondja kívánságát Maffeonak, a milanói berezeg követének. Maffeo aztán az 1489. év folyamán minden igyekezetét ráfordítja, hogy urától a király számára pulykákat kapjon ajándékba. 1490 tavaszán irt levele szerint a király ugyan nagyon sajnálja, hogy a berezeg eddig a tél miatt el nem küldhette az ígért pulykákat, de egy­szersmind szívesen kéri — ne késlekedjék már tovább velük. Küldjön egyszersmind egy szolgát is, aki bánni tudjon ez állatok­kal. E szolga egy ideig a magyar udvarnál maradna, míg a király cselédei is megtanulják a pulykákkal való bánásmódot.3 ) Gyakran felkerültek a királyi asztalra a halnemüek is. Győzték a folyók s a gondosan ápolt halastavak. Galeotti szerint a legjobb, és más országokban teljesen ismeretlen halakban is dúslakodott a Mátyás birodalma. Szerinte a hálót az ország egyetlen folyójába vagy halastavába sem vetették ki hiába. Kelle­mes íze és tiszta fehér liusa miatt különösen az úgynevezett menny­halat kedvelték, mely a magyar udvarból a milanói lierczegébe is elszármazott.4) Továbbá a csukát, melynek busát a legegészsége­sebb, máját a legízletesebb falatnak tartották, s ezért külföldön s nálunk egyaránt a fejedelmi étkek közé számították.5) Mátyás elé •) B. Nyáry. I. h. Galeotti. I. h. 251. 1. 2) Le paon joue un rôle très-important dans les solennités chevaleresque du moyen âge. Selon les vieux romanciers, la chair de ce noble oiseau est In viande des preux. (Lararoix. Moeurs et usages etc. 139.1. Lásd a képeket is.) a) »... el quale dono essendo molto desiderato da questo signore lie.« (Mátyás к. d. е. IV. 150. 1.) 4) Galeotti. I. h. 232—234. 1. Előfordul egy egykorú számadásban is. (Orsz. Lltár. Dl. 263G3.) 5) »Inter regia cibaria numeratur.c (Galeotti. I. h.) Mert Galeotti SZÁZADOK. 1883. VII. FÜZET. 43

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék