Századok – 1947

Tanulmányok - DECKER-HAUFF; HANSMARTIN: A legkorábbi magyar-bizánci házassági kapcsolatok 95

A LEGKORÁBBI MAGYAR-BIZÁNCI HÁZASSÁGI KAPCSOLATOK Az Árpádok királyi családja s a bizánci császári ház között létrejött l­egelső családi kapcsolatnak régtől fogva az a házasság számított, melyet Joannes Komnenos császári herceg, I. Alexios csá­szár fia kötött 1105-ben Piroska magyar királyleánnyal (a görög for­rásokban Pyriska néven is szerepel), aki Bizáncban — valószínűleg már az esküvő alkalmával — az Eirene nevet vette fel.­ Egy korábbi frigy, nevezetesen a megözvegyült I. Géza király második házassága,­­ összekapcsolta ugyan az Árpad-családot Bizánccal, de nem­ a császári családdal. A menyasszony,­ Theodalos Synadenosz és Nikephoros Botaneiates sebastosz egyik nővérének a leánya, előkelő és befolyásos bizánci család tagja volt ugyan, azonban semmiféle szorosabb rokoni kapcsolat sem fűzte sem az akkor uralkodó Dukas-dinasztiához, sem a kihalt makedón uralkodóházhoz. Azonban Synadene anyai nagy­anyja, a Phokas-család egyik tagja­ révén az egyik legrégibb és leg­előkelőbb bizánci családból származott. Ez a család 11. Nikephoros (90.;i—1­69) személyében egyszer már adott volt császárt a birodalom­ 1 Hasonló esetek: Anastase neve a II. Romanosszal kötött házassága után Theophano, sulzbachi Bertát, mint I. Manuel feleségét. Eirenének hívták; franciaországi Agnes II Alexiosszal való házasságkötésekor az Anna nevet kapta. Az, hogy Piroska éppen az Eirene nevet vette fel, bizonyára leendő anyósa, Eirene császárné tiszteletére történt. 2 Eddig ismeretlen első feleségéről s ennek érdekes családi kapcsolatairól egy másik tanulmányban fogunk szólani. 3 Joannes Skylitzes (bonni kiad­) 743. 1. Az az állítás, hogy ennek a magyar királynénak a keresztneve volt Synadene (így vélte legutóbb W. K. Prinz zu Isenburg, Stammtafeln zur europäischen Geschichte. Berlin, 1936. II. 104. I.. I. Árpád-családfa) a Skylitzes-hely félreértéséből származik: ДеЬиже be Kai rr|v àv€4 diàv aaroû Ó pad­­en«. (1 111. Nikephoros Botaneiates) TI'^V Xuvabnvrov ftu­r«TEpa ovaav OtobovAou той Xuvabr­ vov (i. h.­. Itt Skylitzes а „Synadene"-t kétségtelenül mint a családnév nőnemű alakját, nem pedig mint a keresztnevet használja. Igazi keresztneve mindmáig ismeretlen.­­ Ezt a rangot Nikephoros trónralépte előtt töltötte be egy ideig. Vö. G. Schlumberger, Sigillographie byzantine. Paris, 1881. 625. p. 1. ^ 5 V Nikephoros keresztnév átöröklődése és kronológiai okok valószínűvé teszik azt, hogy Synadene e nagyanyja Nikephoros Phokas patrikios (1010/20) egyik leánya volt. Vö. Du Canste, Historia Byzantini. I. Familiae Byzaritinae. Paris, 1680. 149. kk. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék