Századok – 2000

KÖZLEMÉNYEK - Csősz László: "Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül". Gettósítás Szolnokon 633

Csősz László „KERESZTÉNY POLGÁRI ÉRDEKEK SÉRELME NÉLKÜL.. ."* Gettósítás Szolnokon 1944-ben I. Bevezető A nyolcvanas évek végétől kezdve, majd különösen az 1944-es deportálások ötvenedik évfordulója kapcsán megjelent, a magyarországi Vészkorszak történetével foglalkozó számos szakcikket, tanulmányt és egyéb írást látva a laikus szemlélő talán úgy érezheti, hogy ez a hazai történeti irodalom legteljesebben feldolgozott témáinak egyike, sőt nehéz elkerülni annak vádját is, hogy a Holocaust túl nagy szerepet kap a magyar tudományos életben. A látszat azonban megtévesztő: a nagy tömegű kiadványnak csak töredéke a színvonalas, eredeti dokumentumokon alapuló feldolgozás, így a témán belül akadnak még elvégzendő feladatok és vitás kérdések. Ilyen probléma a vidéki gettók és de­portálások története is. ! Randolph L. Braham monográfiájában a Magyarországon megjelent forráski­adványokra és feldolgozásokra, izraeli és amerikai levéltárak anyagára, valamint a I hitközségek emlékkönyveire támaszkodott a helyi gettók és gyűjtőtáborok leírásában.1 ! A kérdés hazai szakértői körében általános az a meggyőződés, hogy szükség van az általa megrajzolt kép árnyalására, kiegészítésére, illetve módosítására a megyei — I valamint a hitközségi és egyházi — levéltárak zsidóüldözéssel kapcsolatos iratainak , feldolgozása révén. Mindez aktuális maradt azután is, hogy 1997 őszén napvilágot látott a mű átdolgozott második kiadása.2 Úttörő vállalkozás volt e tekintetben Molnár Judit 1995-ben megjelent munkája, mely a „zsidótlanítás" egyik funkcionális egységére, a csendőrkerületre alapozva tár­gyalja a problémát.3 A hazai történettudomány továbbra is adós a többi kilenc csen­dőrkerület eseményeit bemutató szintézisekkel, sőt még a kisebb, a gettósításban szerepet játszó közigazgatási egységek, a vármegyék, azon belül a járások és megyei városok 1944-es történetéről sem jelentek meg összefoglaló, a rendelkezésre álló va­lamennyi elsődleges forrást kimerítő munkák.4 * A kutatást a J. & O. Winter Fund, New York támogatta 1 Randolph L. Braham: The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. Vol. I—II. New York, Columbia University Press, 1981. Első magyarországi kiadása: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust I—II. Bp., Gondolat - Blackburn International Incorporation, Wilmington, 1988. J 2 Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon I—II: (2., bővített és átdolgozott kiadás) Bp., Belvárosi, 1997. (a továbbiakban: Braham i. m.) 3 Molnár Judit: Zsidósors az V (szegedi) csendőrkerületben. Bp., Cserépfalvi, 1995. (a továb­biakban: Molnár J. i. m.) 4 Győr-Moson-Pozsony vármegye tekintetében ld. Berkes Tímea: A „végső megoldás" Győr-Moson-Pozsony vármegyében. Szakdolgozat, JATE, 1995., illetve A bürokrácia tehetetlensége. In: Történelmi Szemle, 1995. 2. sz. 217-228.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék