Székely Hírmondó, 2015. szeptember (20. évfolyam, 167-188. szám)

2015-09-02 / 168. szám

www.hezdi.ro „Lehengerlő az itteniek közvetlensége"- interjú a Punnany Massif frontemberével ­Az idei Őszi Sokadalom legszínvonalasabb koncertjét a Punnany Massif adta. A kilenctagú zenekar nagyon jól (meg)hangszerelt zenét játszott, és kitűnően kom­binálta a popos-slágeres kliséket olyan tradicionális­nak számító hangszerekkel mint a nagybőgő, hegedű vagy a trombita, ami még azokat is megfogta, akik nem kimondottan szerették az együttest. Felcser Máté „RendbenMan" frontember meglepetéssel szolgált a felsőháromszékieknek a származását illetően, és kér­déseinkre is készségesen válaszolgatott.- Először jártok Kézdivá­­sárhelyen, hogyan érezté­­tek magatok?- Nagyon jól, de nem először vagyunk Kézdivásárhelyen. Tavaly már voltunk itt több napot, mivel a családom nagy része itt lakik Ozs­­dolán. Nagyon jót buliztunk akkor. Tehát nem új számunkra a város, nagyon szeretünk ide járni, mindig jó meglátogatni a családot.- Min dolgoztok éppen?- Jelenleg azon, hogy kinyissuk valahogy az áfonyapálinkát. Egyéb­ként pedig az új lemez most fog meg­jelenni, szeptember végén. Ennek az utolsó mozzanataival foglalkozunk.- Milyen az összhang a csapatban? Jakabos Orsolya- Minél többen vagytok, annál nagyobb a demokrácia, és hála Is­tennek, mi jó sokan vagyunk a csa­patban, és nálunk ez jól működik. Egyébként mindig megvannak egymás közt az aktuális barátok és haverok, akikkel pörgünk.- Mit visztek haza Szé­kelyföldről?- Épp most kaptunk egy Pista bát. De a legtöbb, amit innen ha­za lehet vinni, az az emberek köz­vetlensége és az egyenessége, ami gyakorlatilag lehengerlő. Én úgy gondolom, ahol az igen az igen, és a nem az nem, ahol egyenesen válaszolnak az emberek, őszin­tén, az nagyon jó töltés számunk­ra. Mindig segít meglátni azt, Fotó: Tofán levent* hogy nem kell eltarkítani a való­ságot.- Mit csináltatok„másfél hete"? (utalás az együttes azonos című számára, ami a tőlük nem megszokott stílusú népdalfeldolgo­zás, a rádiók nagy ked­vence - szerk.)- Másfél héttel ezelőtt folyama­tosan turnéztunk. Borzasztóan sok volt most a koncert, akár heti öt­hat alkalom is. Ez kicsit kiszipo­lyozta belőlünk az energiát, de azért nem csappan a lelkesedé­sünk, megyünk tovább. Reméljük, hogy még más alkalommal is jöhe­tünk hozzátok.« A Kert utcában kicseréltük a regi, eltört szennyvízgyűjtő rendszert (kanális, fővezeték) robb járművek vagy gépek közlekedését is Átadták a közösségi létesítményeket A Kézdi-napok alkalmából nem­csak a szórakozásról szólt a prog­ram, hanem két szabad térbe ki­helyezett létesítményt is átadtak: a Molnár Józsiás park rehabilitá­ciós projektjének köszönhető sé­tateret és a Háromszéki Közössé­gi Alapítvány által kezdeménye­zett új játszóteret, a sportcsarnok mellett. Jancsó Katalin Mindkét eseményre szombaton került sor, így elsőként a Molnár Józsiásban vehettük szemügyre a négy hónapja futó programnak kö­szönhető megvalósításokat. Rá­­duly Attila, a pályázatot benyújtó Zöld Nap Egyesület vezetője is­mertette a Polgár-Társ Alapítvány és a MÓL Románia támogatásával, valamint az önkormányzat és a Nők Egyesülete hatékony közre­működésével elvégzett munkát, így az elmúlt időszakban több mint 250 évelő növényt ültettek ki, 5 emeletes virágtartót, 15 fából ké­szült kukát és több madáretetőt he­lyeztek ki, sajnos, az utóbbiakból máris elloptak, ezért kérik a közön­séget, hogy akinek szüksége van hasonlóra, szóljon az egyesületnek, mert ingyen adnak bárkinek. Ez al­kalommal kiadtak egy, a park tör­ténetéről és madarairól szóló is­meretterjesztő kiadványt, és felállí­tottak egy pannót a gyakrabban lát­ható madarakról is. A Tekerj egy jó célért! játszótér avatásakor jelenlevő Bereczki Kin­ga, a HKA ügyvezető igazgatója példaértékűnek nevezte az önkor­mányzat, a civil szervezetek és vál­lalkozók összefogását, amely a lé­tesítmény megvalósításán is túl­mutat. A 14 ezer lejbe került ját­szótérért külön köszönetét fejezte ki a pénzgyűjtő akció lebonyolítá­sát felvállaló zöldnaposoknak, va­lamint Bakk-Vitális Mária Kinga vezérigazgatónak, aki a készruha­gyárak munkaközösségét is bevon­ta az akcióba, így eddig még pél­dátlan számban, több mint 7 ezren fogtak össze a jó célért.« Fotó: Tofán Levente

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék