Színház, 1985 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

A * SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLET ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 198­5. JANUÁR FŐSZERKESZTŐ: BOLDIZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthlri u. 10. Telefon: 316-308, 116-650 Megjelenik havonta A kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. Levélcím: 1906, postafiók 223. A kiadásért felel: Siklósi Norbert vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára Előfizetési díj: 1 évre 360,- Ft, fél évre 180,- Ft Példányonkénti ár: 30,- Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H - 1389 Budapest, Postafiók 149 Indexszám: 25.797 84.2835­­ Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató |HU ISSN 0039—81361 A borítón: Fülöp Zsigmond (Fülöp király), Esztergályos Cecília (Konstancia), Vass Éva (Eleonóra királyné) és Hirtling István (János király) a Várszínház Dürrenmatt-előadásában (Iklády László felv.) A hátsó borítón: Rand Mitchell és David Warrilow Beckett: Ohio impromptu című egyfelvonásosában TARTALOM játékszín FÖLDES ANNA A huszonötödik (1) SZÁNTÓ JUDIT Megfordult szelek (5) GYÖRGY PÉTER Fejezet a zsarnokságról (7) NÁNAY ISTVÁN Cseresznyéskert (12) SOMLYAI JÁNOS Egy főszerep metamorfózisa (17) SZEKRÉNYESY JÚLIA A nélkülözhetetlen Goldoni (20) arcok és maszkok KŐHÁTI ZSOLT Test és hang összjátéka (21 ) ÉZSIÁS ERZSÉBET Színészvarázslat (24) fórum SIVÓ EMIL Védettség (25) világszínház CSÁKI JUDIT Színház­­ reggeltől reggelig (26) RADÁCSY LÁSZLÓ A bolgár dráma és színház VII. fesztiválja ROSS WETZSTON Főszerepben a rendezők (33) CS. SZABÓ ISTVÁN Gyermek- és ifjúsági színház az NDK-ban négyszemközt BÖJTE JÓZSEF ,,Mit akar ez az egy ember. . . " (42) drámamelléklet IVAN BEDNAR: Bohócok (30) (40)

Next