Színház És Társaság, 1926 (10. évfolyam, 1-20. szám)

1926-02-28 / 2. szám

64 oldal Színház és Társaság az igazgatóság az igen szép, de ke­­vésbbé tehetséges művésznőtől vissza­vette a szerepet azzal az ígérettel, hogy a harmadik előadásra ismét vissza­kapja. * A sértett művészi önérzet feljajdult Évában. Ilyen csapást nem bir meg. Zalai kisírt szemekkel találta azon a napon: — Ki bántott?!! — mennydörögte villámló szemekkel. — A nyomorultak visszavették a szerepet és Rezes Jucinak adták — zo­kogta Éva. — Kifütyültetem !... Úgy éljek ! Én Zalai Ádám! A művésznő letörölte könnyeit. Egy ideig hallgatott, aztán így szólt: — A botrány nem vezet célhoz. Reklám a darabnak. Mentői jobban fütyülnek, mentői hangosabban abcu­­golnak és mentői több záptojást használ­nak el, annál jobban tódul a közönség a színházba. A botrány izgat,­­ az iz­galmat szereti és kedveli a tömeg. Ne­ ­tt Falk Rózsi­,­­jó a szatmári színház primadonnája, aki az „ Anna bál“ főszerepében hatalmas sikert aratott. Ádám ne ! Csak botrányt ne ! Nem, rek­­lámirozunk ... — Valamit mégis kigondolunk, — mondotta Zalai. — Ne gondolj semmit. Bizd rám ... N­. Éva másnap megjelent az igazga­tónál, aki ez alkalommal alaposan meg­győződött arról, hogy a legbájosabb művésznő szájacskája sem arra való csupán, hogy édesen csevegjen vele és elbájulóan csicseregjen, hanem arra is alkalmas, hogy a keresztvizet lemossa arról, akit mosdat. A vége az lett a do­lognak, hogy a szerződést felbontották. Éva elszerződött, ami egészen lesúj­totta Zalait. Válniok kellett. Ádám sápadt, szomorú arccal te­kintett Évára, akinek ajkai úgy remeg­tek, mint aki közel áll a síráshoz. — Úgy érzem, — mondta Zalai — hogy az erőm fogy, a szívem vérzik. És Istenem !... El fogok vérezni. Kolozsváriak, átutazók, idegenek, általában mindenki tudja, hogy Kolozsvár legjobb étterme a "KÖZPONTI" Szilágyi Gyula szakszerű, gon­dos vezetésében. Az étterem ma­gyar, román, francia konyhája első­rangú, faiborai kitűnőek, étlapja változatos, kiszolgálása figyelmes és előzékeny.­­ A legjobb tízórai és uzsonnázó helyiség a CENTRAL BÜFFE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék