Színházi Élet - 1913/41. szám

SZEÏÍI JÀZIP CT 13. oldal S­ZÉKELY ALADÁR: művészi fényképész műterme Váczi­ utcza 18. szám.­­ Beleznay Margit: Különösen szerencsés kialaku­lása művészi életünknek, hogy bár nincs sok színházunk, ma minden tehetség megtalálja Buda­pesten azt a terrénumot, ahol teljes pompájában ragyoghat. Színházak, kabarék és orfeumok mellett a mozi is módot nyújt­ az érvényesülésre és így lát­hatjuk viszont Beleznay Margitot, aki valamikor még mint tizennégy éves gyereklány rendkívüli sike­reket aratott a Népszínház desz­káin. Ez volt első művészi debüje, majd, amikor a Rákosi iskolát elvégezte, gyorsan országos nevet szerzett magának. Primadonna volt Kecskeméten, azután Budára is, Krecsányinál, most pedig egy szkeccs keretében lép föl pél­dátlan sikerrel. A játéka elragadó, táncai ellenállhatatlanok, a hangja kellemes, finom, m­eleg. Igazi nagy stílű primadonna ez a bájos, szőke nő, akinek fényképét itt mutatjuk be olvasóinknak. BAUER ERNŐ ÚRISZABÓ DIVATTERME BUDAPEST, Muzeum­-körút 15. 1 A LEGELEGÁNSABB RUHÁKAT­­ JUTÁNYOSAN KÉSZÍTI. 'j

Next