Színházi Élet - 1917/51. szám

13. oldal SZÍNHÁZI ÉLET K. Szű­cs Irén, komika, vigjátéki anyaszinésznő; Seregh Marcsa, operett soubrett; Sinkó Gizi, szende; Sándor Julia, drámai hősnő; Sárközy Blanka, anyaszinésznő; Sólyom Janka, társalgási színésznő; dr. Gál Dezső, operett tenor éne­­kes; fíe&ediis Ferenc, opera, tenor buffo; Heltay Jenő, opera, operett bass* buffo; Horváth Kálmán, szalon komikus; Kaffka Gyula, szerelmes és bonvi­­ván; Kassay Károly, operett komikus; Káldor Dezső, énekes bonvivant; Kovács Imre, jellem­szinész; László Gyula, apa színész; Párdy Armand, opera tenor énekes; Szántó Gáspár, opera, operett bas­ziton énekes; Somogyi Kálmán, siheder komikus;­ Thuróczy Gyula, hősszerelmes; Várnay László, táncoskomikus. * A Debreceni Vígszinház megnyitó­­ján ott volt mindenki, aki Debrecen társadalmában jelentős helyet foglal el De nemcsak a debreceniek, hanem a fővárosi intézetkörök is érdeklődéssel tekintettek a második debreceni szín­­ház megnyitója felé és báró Wlassics Gyula, a vidéki színészet országos fel­ügyelője táviratban mentette ki ma­­gát és őszintén gratulált Heltai igaz­­gatónak, de táviratok százaival áraszt­­ották el az igazgatót barátai és is. AZ ÚJ SZÍNHÁZ LÁSZLÓ GYULA a debreceni színház tagja KOVÁCS IMRE, K. SZŰCS IRÉN a debreceni társulat tagjai

Next