Színházi Élet, 1919. február 9–16. (8. évfolyam, 6. szám)

1919-02-09 / 6. szám

38. oldal ; SZÍNHÁZI ÉLET Ha már választanom kell, meggondoltam, hogy a szelid Árva Lászlót (Beregit) válasz­­tom. Remélem, mint férj épp oly szelid, mint a színpadon. M. ]., Budapest. ••• Hogyha rajtam állna, hogy kit válasszak­­ értemül, feltétlenül Ellinor Elyn „Szfinksz" c. rímjéből Griczkót választanám. Okoljam meg? Nem teszem, mert mihelyt okot keresnék, ez már levonna az iránta való szimpátiámból. Annyit azonban elárulhatok, hogy ha nem •volna olyan szemtelen, mint amilyen, félany* •>yira sem tetszene. K. R., Budapest, I., Város« najor«u. 20. se« Ha már kivívtuk azt a fenséges jogot, a Szabad férjválasztást, én minden gondolkozás nélkül a Vandergold kisasszony hős Grant Sámsonját választanám férjemül. Hogy miért? Először, mert igazi szépség, másodszor, igazán tud szeretni. Csak ilyen lenne az uram. Újházi .*­., Tokaj. Hogy kit választanék férjül? Én bizony a Király Szinház Pillangó főhadnagyát szereti náni, csak az a baj, hogy ő bizonyára nekem •'•.­ azt üzeni. ..pillangó szerelem, ezt ezt sze» 'item" és bizonyára sok«sok vetélytársr jÖTn is Ina és ebben nem én lennék a győztes és­­ csak csókoltatom. Pásztor Manci, Bpest «•" A férjválasztás nehéz problémája alkalmáb­ól bevallom, szeretnék az "Ember tragédiája" ,S5sének, Ádámnak az Évája lenni. Legfőképp piti azért, mivel annak megszemélyesítője nem más, mint a kedves Bakó László, Schwarcz Margit, Budapest. ••• Férjemül Kárpáti Zoltánt választanám. Már 1 6 éves koromban is ő volt előttem a leg­­ideálisabb férfi ö töltötte be vágyaimat és mindig oly férjről ábrándoztam. Ember a szó legnemesebb értelmében, kinek jelleme a leg­­nehezebb tűzpróbát is kiáltotta. Szegények pártfogója, gyámoltalanok istápolója. Há­t még ahhoz milyen gyöngéd lehet, kit hitvestársául álasztott. Leányábrándjaim óta már kétszer elmultam 16 éves, az élet rettenetesen meg"­­­artott a realizmusra. A sors könyörtelen olt velem szemben és bizony-bizony az ábr­­ándvilág nagyon is sötét valóra vált. Mégis most, amidőn a Szinházi Élet férjválasztó körk­­­érdését elolvastam, mintegy glóriától övezve jelent meg az én Kárpáti Zoltánom! Nem le­­hetetlen, hogy eljön értem. Tárt karokkal írhatom mert sajnos, — özvegy vagyok. —­­•Ódor Rózsi, Hódmezővásárhely, Ferenc Jói !«f»sugárut 1. Minden gondolkozás nélkül Herczeg Ferenc Tarján Gidáját választanám ideálomnak. Hofl­ miért? Azért, mert nagyon nevette Vilmát' Sz. Juliska. Szatmárnémeti. •»« Hogy kit választanék férjemüt « ezt a pad alakjai közül? Nekem csak­ a Hejehuja bán' kéne. Miért? Egyszerűen, mert szeretem. Sch Manci, Petrozsény, Eddig azt hittem, hogy csupán én vagyok nagyon kíváncsi, de csalódtam, mert t. Szer­kesztőség még kíváncsibb, mint én, hiszen a Szerkesztőség tudni akarja, hogy az égés­­ világ asszonyai, leányai kit választanának. Te­hát azt is, hogy én kit választanék, jól van, megírom. „Gróf Rinaldó" Keres­­sc­y Kálmán grófját szeretném férjnek, de még milyen na­gyor­. Először is kártyát szokott vetni, tehát nem kell cigányasszonyok fecsegéseit végig­­­hallgatnom, hiszen ott volna az uram. Másod­szor: volna az­ uramnak egy fiatal titkárt­ Harmadszor: ez az, ami leginkább csábít, el­jönne a szép George, azt mondaná ,1 km you" és elvinne magával. Az­ uram pedig nem szólna semmit, legföljebb csak gondolná, hogy hál' Istennek. Hát ke­ll e nála ideál­isabb férfi R. Mara, Pancsova. Én Király Ernőt, pardon „Ádám Gyu­ricát" választom férjemül é» pedig azért, mert gyö­nyörü szép férfi, fess, elegáns és gyönyörűé» énekel, főképpen azért mert ha engem el» fogna é« elvinne a vágmenti kastélyába, én nem kergetném a börtönbe egy percig sem­, rögtön a­ felesége lennék és tudom,­ hogy bol­dog lennék, mert ént imádom. K­anyar és­ Rózsi, Budapest. Eddig még nem igen gondolkoztam azo­n, hogy ki legyen a férjem, de minden megfon­tolás nélkül is Glyn Ellinor „Érdekházas­sá­­g"-ának Trisztramját választanám. Mivel­­ adott szavát még boldogsága árán is megtar­totta és az imádott nőt még ezer félreérte­s­között is szerette. Jól tudom, hogy ilyen Trisz­trámok csak a mesékben léteznek, s­­ mivel nekem csak ilyen" tetszene, inkább férjhez «c­s megyek. Goldschmied Erz»i. Budafok, Dun., sor 12. »«* Kit választanék férjül, kérdezik önök? fiat én Herceg Ferenc „Három testőrijéből Rát­kay szerkesztőt szeretném férjül, feltéve, í.. az életben is — Ordy Árpád játszaná. Kett­­>« Józsa, Budapest. Hosszú huzavona után rájöttem, hogy »j.­. nem csakis „A csárdáskirálynő" sneidig Kert­kes Ferkójáért dobog (Z­atabár Árpád), és választanám férjemül, mert nálánál elragadóbb férfi nincs a világon, ő álmalfai lovagja. Csak az a kár, hogy nem gyönyörködhetem benne oly gyakran, ahártyszor erre vágyom. Tehát fájó szívvel Ieaiondok róla. Epét Baba, Btuh

Next