Színházi Élet - 1920/17. szám

színházi élet Az Andrássy-úti Színház új műsora Az Andrássy-úti Színház legközelebb be­mutatóra kerülő új műsorának kimagasló reménye Rátkai Márton vendégfellépése lesz. Eredetileg úgy tervezték, hogy a mű­vész Lengyel Menyhértnek „Az árny" című jelenetében fog bemutatkozni a kabaré kö­zönségének, később azonban ez a terv meg­változott. Rátkai első fellépéséül Courtlin híres szatíráját, a „Rendőrfőnök jó fia" című darabot választotta, amelyet annak idején a Thália mutatott be a pesti közönségnek. A hatalmi tébolyban szenvedő, kötekedő rendőr­főnököt, akivel senki sem bír, megkínozza egy vézna, sovány kis emberke, egy min­denkit leterrorizáló őrült. Rátkainak az őrült szerepében alkalma lesz oly alakításra, amelyben kifejtheti nagyszerű művészi egyé­niségét. A rendőrfőnököt Somlár játssza. Uray Dezső „Az ajándék" címen írt egy bájos és ötletes vígjátékot. Az asszony boldogan csalja urát, és a nő is, a szere­tője is azt hiszik, hogy a férj nem tud semmit. De jön az asszony születésnapja és a szerelmes párt rendkívüli meglepetés éri. A férj születésnapi ajándékul odaajándé­kozza a feleségét — a szeretőjének. Kökény Ilona, Abonyi és Bársony játsszák a darabot. Szenes Béla „Fehér és Fekete" című kis darabjában két házaspárt mutat be. A szi­gorú férjet a szelíd feleségével és a szelíd férjet a szigorú feleségével. A mulatságos, tréfás darabban Rajna Alice, Nógrádi Dóra, Kertész és Boross játszanak. Új kabarészerző mutatkozik be Nagy Andor személyében, aki „Várakozik az asszony" címen igen kedves paraszt-komé­diát irt. Törvényszéki tárgyaláson vagyunk. A menyecske vélni akar az urától, mert megverte. A bíró már-már ítéletet akar hozni, amikor kiderül, hogy a válni akarók nem is voltak megesküdve. Nógrádi Dóra, Pázmánné, Bársony és Somlai kitűnő szere­pekhez jutottak a darabban. Nagy Endre „A vezércikk" címen írt egy hamisítatlanul nagyendrei ötletességű dara­bot. A gépírókisasszony ma lépett be a szerkesztőségbe. Éppen vezércikket diktálnak neki. A vezércikk ahhoz a szenzációs eset­hez fűz kommentárt, amely tegnap a Kefe­központban lejátszódott, ahol az igazgató MIHÁLYI VILCSI — G­ÓZON GYULA Apollo-Kabaré — „Katica" (Papp felv.) 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék