Színházi Élet - 1923/32. szám

44 Az üzlet­i üzlet Komédia számtalan felvonásban Írta : LIPTAI IMRE (Az előadás jogát a szerzői törvény védi.) Játszották a Sziget Színpadon, a következő szereposztjaban Az apa Szentiványi K. A felesége __ Pázmánné A leánya — ... Krémer Lili Csillag Jenő ) Tanay Frigyes Fuchs Antal­­ kereskedelmi utazók Kertigi Endre ) a „Fekete Sas" Szőke Sándor Iszállodában, Sándor Stefi Bérszolga ( Barna Lajos Pincér ) Mezőváron Krtbog Liszló (Történik a vonaton és a vidéken, Mezővár különböző pontján a nyári időben) Első felvonás Színhely: egy másodosztályú vasúti kocsit ábrázoló magastámlája vasúti divány, melynek a támlája fölött podgyászháló van. A hálóban egy közepes nagyságú kézi koffer, egy kisebb kézitáska, egy útitakaró és egy esernyő és sétabot össze­­kötve. A kocsiban egy utas ül a divány balszélén, szóval a legjobb helyen, az „ablaknál". Az illető Csillag Jenő, keres­kedelmi utazó. Negy­ven-negyvenötéves, beretváltarcú ember, a kereskedelem és érelmesség minden szakmájából. Angol utazósacka van a fején és rendes utcai ruha. Ő az a bizonyos „elpusztíthatatlan kedély", továbbá a közismert „megél a jéghátán is". Ezenkívül tapasztalt, róka, akiről azt szokás mondani, hogy mindenütt föltalálja magát. Egy kicsit humoristának is tartja magát Szóval meglehetős vesze­delmes ember. Most Mezővárra utazik, de persze, senki sem tudhatja, hogy mi járat­­ban. Mindenesetre, az úton keresni akar. A vonaton „feladva" velejön a mintakoffere is, de hogy miféle árukból hoz benne mintákat, azt nem lehet tudni. Van egy tarkakockán ragián felöltője is, ez ott lóg a podgyászháló vasának egy horgán ég egy pár cipője fent a hálóban, mögül megjelenik a divány jobboldalán mint a kocsi folyosóján: a vasúti kalauz Kalauz (beszalutál a kupéba). Mezővárra érünk kérem ! ... Csillag (leengedi az arca elől az újságot, szórakozottan). Na és? Kalauz. Csak jelentem . . . Azt tetszett mondani, hogy Mezővár előtt szóljak. Csillag. (Ráeszmél.) Ja Mezővár! . . . Igen! . . . Köszönöm! . . . (Ledobja az új­­ságot a díványra és sietve öltözködni ké­szül, mert most látszik csak, hogy nincs rajta a kabátja sem. Ingujjban van, gallér nélkül, mint aki kényelmesen utazott. Mialatt öltözködik folytatja a beszélgetést a kalauzzal. Most cigarettatárcát vesz elő és kínálja a kalauzt.) Csak nem tudtam, honnan jön a por be az ablakon! . . Hát Mezővár! . . . Kalauz. (A cigarettatárcába nyúl) Kö­szönöm szépen . . . Csillag (ráteszi a kezét a cigarettára). Ne onnan vegyen barátom ... (A tárca másik oldalára mutat.) Eminnen . . . Azo­kat az utazó­ kollégáimnak tartom ! . . . Kivül úgy néz ki, mint a „Dritte Sorte", de belül tiszta torokgyuladás ! . . . És amíg ők borogatják magukat, én már rég megcsináltam az üzletet . . . (Ő m­aga is rágyújt és gyorsan öltözködni kezd, előbb a gallért és nyakkendőt.) Kalauz. Kényelmesen tetszett utazni !. . . (Bágyult.). Amikor szétnyílik a függöny, Csillag ja­vában utazik. Az arca nem látszik, n mert e­z kitárt újságot olvas és az eltakarja. Hogy a „vonat" menetben van, azt Csillag egész testének és az újságlapnak kifejező mozgása rázkódása, zökkenése és dülöngése jelzi. Ez így tart néhány pillanatig. Most a vonat menete lassan, amit Csillag moz­gása elárul. Ekkor a vasúti divány háza Csillag.Én mindig kényelmesen utazom! Csak ostoba ember utazik kényelmetle­n Jau de Cologne Margit" Johr Mária - Kronifusz Vegytsztító és kelmefertő .Gyir­ét központ­­ VIII., Baroth-utca 85. — Telefon 2—37., SZÍNHÁZI FILET 44

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék